ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR ABOUT US
HIZLI ERİŞİM

24 Haziran 2019 Pazartesi  

                             »Adana   »Antalya   »Aydın   »Balıkesir   »Bursa   »Çanakkale   »Denizli   »Diyarbakır   »Erzurum   »Eskişehir   »Gaziantep   »Hatay   »İstanbul   »İzmir  
                             »Kayseri   »Kahramanmaraş   »Konya   »Malatya   »Manisa   »Mersin   »Muğla   »Rize   »Samsun   »Şanlıurfa   »Tekirdağ   »Trabzon   »Van        »İL TEMSİLCİLİKLERİ  

     Başkanın Mesajı

     Sempozyum

 » GENEL BİLGİLER

 » DÜZENLEME KURULU

 

     Genel Kategoriler

 

     Özlük Çalışmaları

 

     Anlaşmalı Kurumlar

 

     Konular

 
 
ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ
ÜYELİK İŞLEMLERİ
2017 YILI KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ LİSTESİ
YETKİ BELGESİ ALAN ÜYELERİMİZ
 

—S. S. Sorular

»GENEL

»ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

—Bilgi Edinme

Kendi adınıza
(Bireysel / Gerçek Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

Kurumunuz adına
(Tüzel Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

TMMOB AB SÜRECİ KARŞISINDA EMEK SEMPOZYUMU

05.10.2007 - 06.10.2007 ()

 

—Genel Bilgiler

AMAÇ: Türkiye, hızla artan nüfusuna karşılık, işgücünün istihdama katılım oranı düşük ve  işsizlik oranı yüksek bir çevre ülke görünümündedir.

Kapitalist dünya sistemi içinde uygulanan neoliberal politikalar, post- fordist eklemlenme ilişkileri, sınai kaydırmacılık eğilimleri, emeğin sosyo-ekonomik ve sınıfsal ilişkilerini etkilemektedir.

Eşzamanlı olarak yürütülen "kamu yönetimi reformları", sosyal devletin tasfiyesi ve piyasa koşullarının emek sömürüsü üzerindeki etkisinin yükseltilmesi sonucunu yaratmaktadır. Esnek istihdam ilişkileri, sendikasızlaştırma ve taşeronlaştırma, dönemin genel görünümleridir.

Türkiye‘nin kırsal alanında yürütülen tarım politikalarının yıkıcı sonuçları, kırsal işgücünün kentlere göçünü, "kırın çözülmesi" düzeyine taşımaktadır. Eğitim düzeyi düşük, kadın oranı yüksek bu "yedek işgücü", sermayenin emek üzerindeki baskısını kolaylaştırıcı bir yeni zemin sağlamaktadır.   

Piyasa ekonomisini temel alan Avrupa Birliği sürecinde 35 başlık altında yürütülen müzakere süreci, Türkiye‘de emeğin yapılanması üzerinde belirleyici etki yapmaktadır. Müzakere Çerçeve Belgesi‘nde tarım, yapısal politikalar ve kişilerin serbest dolaşımına yönelik kalıcı derogasyonların konulabileceğinden söz edilmesi, emek odaklı olumsuz gelişmelerin gelecek dönemde etki ve hızını artıracağına işaret etmektedir.

Bu bağlamda "TMMOB AB Süreci Karşısında Emek Sempozyumu", Türkiye‘nin gerek yaşadığı gerekse kısa - orta dönemde karşılaşacağı sorunları emek eksenli bir bakış açısıyla ve ilgili tüm kurum - kuruluş - demokratik kitle örgütü - sendikalarla birlikte katılımcı - demokratik bir anlayışla ele alma, sorunun sahipleri ve bilim insanlarıyla birlikte emek yararına çözümler ortaya koyma amacını taşımaktadır.  

KAPSAM: Türkiye‘de tarım (6 milyon 109 bin), sanayi (4 milyon 586 bin), inşaat (1 milyon 420 bin) ve hizmetler (10 milyon 689 bin) ana başlıkları altında toplanabilecek ekonomik faaliyetlerde; ücretli (11 milyon 269 bin), yevmiyeli  (1 milyon 795 bin), işveren (1 milyon 238 bin), kendi hesabına (5 milyon 196 bin) ve ücretsiz aile işçisi (3 milyon 306 bin) konumunda çalışan 22 milyon 805 bin yurttaşımızın çalışma ilişkileri, sosyal güvenlikleri, sendikal örgütlenme - toplu sözleşme ve grev hakları, Avrupa Birliği sürecinden önemli ölçüde etkilenmektedir.

"TMMOB AB Süreci Karşısında Emek Sempozyumu", yukarıda belirtilen çalışma evreninin tümünü, uzmanlık alanları esasında kapsamına alarak, amacı doğrultusunda çalışma üretecektir.    


 
 
 
 
  

—Tümü

TMMOB AB Süreci Karşısında Emek Sempozyumu
   05.10.2007 - 06.10.2007
   ()

Google Windows Live Yahoo! MyWeb Del.icio.us Technorati Digg Facebook Twitter Sık Kullanılanlar e-Posta Gönder RSS Haber Kaynağı

ADANA ·  ANTALYA ·  AYDIN ·  BALIKESİR ·  BURSA ·  ÇANAKKALE ·  DENİZLİ ·  DİYARBAKIR ·  ERZURUM ·  ESKİŞEHİR ·  GAZİANTEP ·  HATAY ·  İSTANBUL ·  İZMİR
KAYSERİ ·  KAHRAMANMARAŞ ·  KONYA ·  MANİSA ·  MERSİN ·  MUĞLA ·  RİZE ·  SAMSUN ·  ŞANLIURFA ·  TEKİRDAĞ ·  TRABZON ·  VAN

COPYRIGHT © 2004-2019 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
KARANFİL SK. 28/18 06640 KIZILAY / ANKARA
TEL: 444 1 966   FAKS: (+90) 312 418 51 98   e-POSTA: zmo@zmo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.