ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR ABOUT US
HIZLI ERİŞİM

21 Mayıs 2018 Pazartesi  

                             »Adana   »Antalya   »Aydın   »Balıkesir   »Bursa   »Çanakkale   »Denizli   »Diyarbakır   »Erzurum   »Eskişehir   »Gaziantep   »Hatay   »İstanbul   »İzmir  
                             »Kayseri   »Kahramanmaraş   »Konya   »Malatya   »Manisa   »Mersin   »Muğla   »Rize   »Samsun   »Şanlıurfa   »Tekirdağ   »Trabzon   »Van        »İL TEMSİLCİLİKLERİ  

     Başkanın Mesajı

 

     Genel Kategoriler

 

     Özlük Çalışmaları

 

     Anlaşmalı Kurumlar

 

     Konular

 
 
ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ
ÜYELİK İŞLEMLERİ
2017 YILI KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ LİSTESİ
YETKİ BELGESİ ALAN ÜYELERİMİZ
 

—S. S. Sorular

»GENEL

»ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

—Bilgi Edinme

Kendi adınıza
(Bireysel / Gerçek Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

Kurumunuz adına
(Tüzel Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

 KÜRESELLEŞME VE TÜRKİYE TARIMI SEMPOZYUMU

    Yayına Giriş Tarihi: 02.01.2000  Güncellenme Zamanı: 30.06.2008 20:16:51  
 

Etkinliğin Tarihi:
07.01.2000 - 08.01.2000

Etkinliğin Yeri:

 

Sunuş Konuşması

...

Küreselleşme olarak adlandırılan süreç, çoğu zaman sanılanın aksine, tarihi oldukça gerilere giden bir süreçtir. Ve en özet deyimiyle, dünyayı yönetmeyi amaçlayan yeni sağ felsefenin adıdır. Küresel düzen, uluslararası sermayenin, dünyayı küçülterek pençesi altına almasının şık, kulağa hoş gelen bir adlandırma biçimidir. İletişim ve kültür baskılaması yönü çok ağır basan bu yeni düzenin ekonomik oluşumu 1929‘larda başlayan dünya ekonomik buhranına kadar gitmektedir. 1929 Ekonomik Buhranı ve onu izleyen savaş yıllarında uygulanan korumacı ve devletçi politikalar, dünya ticaretinin daralmasına yol açmış ve hemen tüm ülke ekonomilerine zarar vermiştir. ABD, 1930 yılında yürürlüğe koyduğu bir yasayla dış ticarette koruma oranlarını yükseltmiş, diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde korumacılığı geliştirme politikalarını uygulamaya koymuşlardır. Türkiye ve çeşitli Latin Amerika ülkeleri, krizi izleyen yıllarda ithal ikameci ve devletçi politikalar izleyerek sanayileşmeye çalışmışlardır. Buhran yıllarında her ülkenin dış alımı kısmayı amaçlayan ve "Komşuyu Fakirleştirme Politikası" adı verilen politikaları benimsemesi, dünya ticareti üzerinde daraltıcı rol oynamıştır. Öyle ki; 29-32 yılları arasında ABD‘nin tarım ürünleri dış satımı, yüzde 66 oranında gerilemiştir. Ticareti büyük darboğaza giren ve ekonomisi büyük bir buhran yaşayan ABD, daha İkinci Dünya Savaşı sona ermeden kurulacak olan yeni dünya düzeninin temel taşlarını oluşturma çabasına girişmiştir. Bu çabanın ilk örnekleri, 1944 yılında toplanan Bretton Woods Konferansında Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası‘nın yaratılması kararının alınmasıdır. Uluslararası Para Fonu‘nun işlevi, uluslararası para sisteminin düzenlenmesi ve yönetimi. Dünya Bankası‘nın işlevi ise savaşın yol açtığı tahribatın giderilmesi ve orta ve uzun vadeli yatırımların istenen alanlara yönlendirilmesidir. Yeni dünya düzeninin üçüncü temel taşı olarak ise Dünya Ticaret Örgütü‘nün oluşturulması öngörülmüştür. Bu kuruluş, uluslararası ticarete ilişkin kuralların uygulanması ve dünya ticaretinin serbestleştirilmesi görevini üstlenecekti. Ancak, savaştan egemen, ekonomik, askeri ve siyasal açıdan çok güçlü olarak çıkan ABD‘nin Dünya Ticaret Örgütü Projesi, diğer gelişmiş ülkelerin tepkisini çekmiş, bu nedenle Dünya Ticaret Örgütü o tarihlerde kurulamamıştır. Fakat ABD, bu konuda çok kararlı olduğu için Dünya Ticaret Örgütü konusunda uluslararası bir komite kurmuş ve bu komiteye üye olan ülkelerle ikili Tarife İndirimi Görüşmelerini başlatıp, bu görüşmeler sonunda kısaca GATT denen ve 1948 yılında, 56 ülkenin imzaladığı Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması yürürlüğe girmiştir. Türkiye, GATT Anlaşmasını 1951 yılında imzalamıştır. 1 Ocak 1995‘te ise GATT, yerini kurumsal bir yapı olan Dünya Ticaret Örgütüne bırakmıştır.

Demek ki, yeni dünya düzeninin kurumsal saç ayağı IMF ve Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü‘dür. Her üç kuruluşta da egemen olan, ABD, dolayısıyla Amerikan ekonomisinin güçlü sermaye kuruluşlarıdır. ABD karşısında diğer gelişmiş ülkeler, özellikle de Avrupa ülkeleri, uzun yıllardan bu yana ikinci bir kutup oluşturma çabası içine girmişlerdir. Bu kutup ise Avrupa Ekonomik Topluluğu adıyla başlayıp, Avrupa Birliği olarak sonlanan Avrupa Birleşik Devletleri oluşumudur. Özellikle Sovyet sisteminin çökmesinden sonra Avrupa kutbunun oluşturulması ve güçlü kılınması, özel bir önem kazanmıştır.

Ülkemizde yaklaşık son 20 yıl IMF, Dünya Bankası ve DTÖ‘nün istemlerine uygun politikalar üretilmiş ve uygulamaya konulmuştur. Ama sonuçta ne olmuştur? Enflasyon süreğenleşmiştir, işsizlik yüzde 15‘lere çıkmıştır, iç ve dış borç stoku çığ gibi büyümüştür. Gelir dağılımı, hem bölgesel ve hem de kişisel olarak bozulmuştur. Türk parası sürekli değer yitirmiştir. Kamu kesimi finansman açığı sürekli büyümüştür.

Kısacası bir ülke ekonomisi için olumsuzluk olarak adlandırılabilecek tüm gelişmeler ülkemizde yaşanmıştır. Ülkemizde mutlak yoksulluk oranı, yani açlık oranı yüzde 8‘leri aşmıştır. Yoksulluk riski altında yaşayanların oranı, nüfusun dörtte birine ulaşmıştır. Tarımda üretim artış hızı, nüfus artış hızının yaklaşık yarısı kadardır. Yani bundan sonra Türkiye‘de doğacak her iki bebekten birinin yeterli besin alma şansı kalmamıştır. Çiftçi perişan olmuştur. 2001 yılında çiftçinin eline geçen fiyatlar, 2001 enflasyonunun yüzde 25 gerisinde kalmıştır. Çiftçi yüzde 25 daha fakirleşmiştir. Tüm bu göstergeler, uygulanan dış baskılı politikaların ülke yararına sonuç vermediğini ortaya koymaktadır. Tüm bu durumlar yaşanırken, Ziraat Bankası‘nın özelleştirilmesi, şeker ve tütün yasaları gibi Türk tarımına balyoz darbeleri gibi inen yasaların çıkarılması, tarım satış kooperatif birliklerinden devletin tüm desteğinin çekilmesi, her türlü girdi desteğinin; gübre, tohum, tarımsal mücadele ilacı desteğinin kaldırılmasının gündeme getirilmesi, ne oluyoruz, bu ülkede neler oluyor sorularını zorunlu olarak gündemimize taşımıştır

 

 
 

—Ekler

Prof. Dr. Gürol ERGİN TMMOB ZMO BAŞKANI (104 KB)

Kaya Güvenç TMMOB BAŞKANI (95 KB)

Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI (126 KB)

Tarım Sektörüne Katkıda Bulunan Yazılı ve Görsel Basın Emekçileri, Meslekte 50. Yılını Dolduran Meslektaşlarımız, 2001 Yılı ZMO Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülü Sahipleri (127 KB)

BAŞKAN: Prof. Dr. Yetkin GÜNGÖR A.Ü.Z.F. DEKANI (88 KB)

1923-1946 Dönemi Prof. Dr. Bilsay KURUÇ (121 KB)

1946-1980 Dönemi Tevfik ÇAVDAR (108 KB)

1980-2002 Dönemi Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA (308 KB)

BAŞKAN: Prof. Dr. Gülcan ERAKTAN A.Ü.Z.F. (93 KB)

Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı (101 KB)

Dünya Bankası Proje Anlaşmaları (189 KB)

BAŞKAN: Hüseyin KARAKOÇ .Türk - İş Genel Sekreteri / Tek Gıda İş Genel Başkanı (95 KB)

Tarım Alanındaki Özelleştirmeler (519 KB)

Destekleme Sisteminde Değişim (124 KB)

Şeker Sektöründe Değişim (286 KB)

Tütün Sektöründe Değişim (104 KB)

Kooperatifçilik Sektöründe Değişim (104 KB)

DENİZ BAYKAL CHP GENEL BAŞKANI (157 KB)

BAŞKAN: Prof. Dr. Ziya Gökalp MÜLAYİM 1973 - 79 Dönemi CHP Senatörü (83 KB)

Dünya Ticaret Örgütü'nün Dönüşümü (156 KB)

AB'nin Dönüşümü ve Gümrük Birliği (281 KB)

IMF'nin ve Dünya Bankası'nın Dönüşümü (117 KB)

Küreselleşme, Kriz ve Ulus Devlet'in Rolü (89 KB)

Dr. Ahmet ÖNCÜ Sabancı Ünv. (125 KB)

BAŞKAN: Enver OKTEM DiSK Genel Başkan Yardımcısı (72 KB)

Prof. Dr. Nurettin YILDIRAK A.Ü.Z.F., Yrd. Doç. Dr. Bülent GÜLCUBUK A.Ü.Z.F. (131 KB)

Küreselleşme Sürecinin Tarım Örgütlülüğü Üzerine Etkileri (110 KB)

Küreselleşme Sürecinde Tarımda Aydının Rolü ve Aktif Katılım (95 KB)

Küreselleşme Sürecinin Kamu Yönetimi Üzerine Etkileri ve ZMO'nun Duruşu Gökhan GÜNAYDIN ZMO Yönetim Kurulu Üyesi (525 KB)

Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de Ziraat Mühendislerinin Emek Piyasalarında Konumlanışı (94 KB)

BAŞKAN: Prof.Dr. Gürol ERGİN TMMOB ZMO Başkanı (100 KB)

Prof. Dr. Korkut BORATAV A.Ü.S.B.F. Öğretim Üyesi (82 KB)

Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA E.Ü.Z.F. Öğretim Üyesi / Tarım Ekonomisi Derneği Başkanı (93 KB)

Faruk YÜCEL TZOB Başkanı (103 KB)

Faruk YÜCEL TZOB Başkanı (124 KB)

Doç. Dr. Yücel ÇAĞLAR Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunlarını Araştırma Derneği Başkanı (139 KB)

TARTIŞMA BÖLÜMÜ (111 KB)

Google Windows Live Yahoo! MyWeb Del.icio.us Technorati Digg Facebook Twitter Sık Kullanılanlar e-Posta Gönder RSS Haber Kaynağı

ADANA ·  ANTALYA ·  AYDIN ·  BALIKESİR ·  BURSA ·  ÇANAKKALE ·  DENİZLİ ·  DİYARBAKIR ·  ERZURUM ·  ESKİŞEHİR ·  GAZİANTEP ·  HATAY ·  İSTANBUL ·  İZMİR
KAYSERİ ·  KAHRAMANMARAŞ ·  KONYA ·  MANİSA ·  MERSİN ·  MUĞLA ·  RİZE ·  SAMSUN ·  ŞANLIURFA ·  TEKİRDAĞ ·  TRABZON ·  VAN

COPYRIGHT © 2004-2018 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
KARANFİL SK. 28/18 06640 KIZILAY / ANKARA
TEL: 444 1 966   FAKS: (+90) 312 418 51 98   e-POSTA: zmo@zmo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.