ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR ABOUT US
HIZLI ERİŞİM

24 Mayıs 2018 Perşembe  

                             »Adana   »Antalya   »Aydın   »Balıkesir   »Bursa   »Çanakkale   »Denizli   »Diyarbakır   »Erzurum   »Eskişehir   »Gaziantep   »Hatay   »İstanbul   »İzmir  
                             »Kayseri   »Kahramanmaraş   »Konya   »Malatya   »Manisa   »Mersin   »Muğla   »Rize   »Samsun   »Şanlıurfa   »Tekirdağ   »Trabzon   »Van        »İL TEMSİLCİLİKLERİ  

     Başkanın Mesajı

 

     Genel Kategoriler

 

     Özlük Çalışmaları

 

     Anlaşmalı Kurumlar

 

     Konular

 
 
ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ
ÜYELİK İŞLEMLERİ
2017 YILI KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ LİSTESİ
YETKİ BELGESİ ALAN ÜYELERİMİZ
 

—S. S. Sorular

»GENEL

»ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

—Bilgi Edinme

Kendi adınıza
(Bireysel / Gerçek Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

Kurumunuz adına
(Tüzel Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

 ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ'NE KARŞI DAVA AÇTIK

    Yayına Giriş Tarihi: 07.06.2010  Güncellenme Zamanı: 07.06.2010 16:24:26  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Yürütmenin Durdurulması Taleplidir.

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

 DAVACI                                 : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

VEKİLİ                                    : Av.Zühal DÖNMEZ-41998670172

DAVALI                                   : T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

KONU                                      :06 Nisan 2010 tarih 27544 sayılı RG‘de yayınlanan   "Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği"nin 4.maddesinin (b), (c) , (ç) fıkralarının, 6.maddesinin (b), (d), (e) fıkralarının İptali ile Yürütmenin Durdurulmasına  karar verilmesi talebidir.

OLAY VE İPTAL NEDENLERİ        

             5488 Sayılı Tarım Kanunu ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanan dava konusu Yönetmelik, dayandığı mevzuata aykırıdır. Ayrıca Danıştay Kararlarına da aykırıdır. Danıştay 10.Dairesinin E.2006/6776 sayılı dosyasında görülmüş ve Dairenin 12/03/2007 tarihli kararı ile Yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Kararın gerekçesi özetle, davalı Bakanlığın, eğitim merkezleri kuramayacağı ve yetkilendiremeyeceği şeklindedir. Daha sonra da Bakanlık tarafından düzenlenen Eğitim ve dağıtılan sertifikaların iptali talebi ile dava açılmış ve Yürütmenin Durdurulmasına karar verilmiştir (Ek-1). Gene, Bakanlığın düzenlediği eğitimin ve eğitim sonucu verilen sertifikaların iptali talebi ile açılan dava da Danıştay 8.Dairesinin E.2010/1666 sayılı dosyasında derdest olup 22/03/2010 tarihinde Yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir  (Ek-2)

            Bakanlık, 31 Marta 2010 tarih 27538 sayılı RG‘de yayınlanan  "Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile, 8 Eylül 2006 tarihinde 26283 Sayılı RG‘de yayınlanarak yürürlüğe giren Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlemesine Dair Yönetmeliğin bazı maddelerini değiştirmiş ve değişiklik yapılan maddelerin tümünden "eğitim" ve "eğitim merkezleri" ifadelerini kaldırmıştır. Yürürlükten kaldırılan maddeler de "eğitim" ve "eğitim merkezleri" ni düzenleyen maddelerdir. Bu nedenle, iş bu dava konusu Yönetmelik ile Eğitim Merkezi kurması bir çelişkidir.  Yönetmeliğin tümünün iptali talebi ile müvekkil ODA tarafından dava açılmıştır (Ek-3).

             Davalı Bakanlık tarafından bir yandan eğitim ortadan kaldırılırken, bir yandan da eğitim merkezi kurulmaya çalışılması bu alanda tam bir karmaşaya neden olmaktadır. Zaten yıllardır düzgün bir yapı oluşturulamamış, birbirinin zıttı Yönetmeliklerle kamu yararına aykırı hükümler getirilmiştir.

Bu çelişkili düzenlemeler Alanda telafisi güç ve imkansız zararların meydana gelmesine yol açabilir. Bu nedenle Yürütmenin Durulmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER     : Anayasa, İYUK, 7472 sayılı Kanun,  5488 sayılı Kanun, 441 Sayılı KHK, ZMO Tüzüğü, Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük, Yönetmelikler, İlgili tüm  mevzuat.

SONUÇ VE SİSTEM            :Yukarıda açıklanan nedenlerle; "Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği"nin 4.maddesinin (b), (c) , (ç) fıkralarının, 6.maddesinin (b), (d), (e) fıkralarının İptali ile Yürütmenin Durdurulmasına  karar verilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

Av.Zühal DÖNMEZ

Davacı Vekili

EKİ: Vekaletname

         1-Yönetmelik

         2-D.10.D. nin E.2006/6776 sayılı dosyası

         3-D.8.D.nin E.2010/1666 sayılı dosyası

         4-Dava Dilekçesi

 

Okunma Sayısı: 1839

Tüm Hukuki Çalışmalarımız »

Google Windows Live Yahoo! MyWeb Del.icio.us Technorati Digg Facebook Twitter Sık Kullanılanlar e-Posta Gönder RSS Haber Kaynağı

ADANA ·  ANTALYA ·  AYDIN ·  BALIKESİR ·  BURSA ·  ÇANAKKALE ·  DENİZLİ ·  DİYARBAKIR ·  ERZURUM ·  ESKİŞEHİR ·  GAZİANTEP ·  HATAY ·  İSTANBUL ·  İZMİR
KAYSERİ ·  KAHRAMANMARAŞ ·  KONYA ·  MANİSA ·  MERSİN ·  MUĞLA ·  RİZE ·  SAMSUN ·  ŞANLIURFA ·  TEKİRDAĞ ·  TRABZON ·  VAN

COPYRIGHT © 2004-2018 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
KARANFİL SK. 28/18 06640 KIZILAY / ANKARA
TEL: 444 1 966   FAKS: (+90) 312 418 51 98   e-POSTA: zmo@zmo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.