ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR ABOUT US
HIZLI ERİŞİM

20 Nisan 2019 Cumartesi  

                             »Adana   »Antalya   »Aydın   »Balıkesir   »Bursa   »Çanakkale   »Denizli   »Diyarbakır   »Erzurum   »Eskişehir   »Gaziantep   »Hatay   »İstanbul   »İzmir  
                             »Kayseri   »Kahramanmaraş   »Konya   »Malatya   »Manisa   »Mersin   »Muğla   »Rize   »Samsun   »Şanlıurfa   »Tekirdağ   »Trabzon   »Van        »İL TEMSİLCİLİKLERİ  

     Başkanın Mesajı

 

     Genel Kategoriler

 

     Özlük Çalışmaları

 

     Anlaşmalı Kurumlar

 

     Konular

 
 
ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ
ÜYELİK İŞLEMLERİ
2017 YILI KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ LİSTESİ
YETKİ BELGESİ ALAN ÜYELERİMİZ
 

—S. S. Sorular

»GENEL

»ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

—Bilgi Edinme

Kendi adınıza
(Bireysel / Gerçek Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

Kurumunuz adına
(Tüzel Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

 ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞÜ

    Yayına Giriş Tarihi: 16.12.2010  Güncellenme Zamanı: 16.12.2010 13:54:17  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI‘NIN

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞÜ

  

  

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

  

Teklif

 

7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 18, 20 ve 39 uncu maddelerine dayanılarak hazırlandığı belirtilen Yönetmelik Taslağı görüşümüze sunulmuştur.

Bitki koruma ürünlerini zirai mücadele amaçlı tarla, bahçe veya bağlar ile depolarda kullanan kişiler ile bunların eğitimi, belgelendirilmesi, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, denetimi ile çalışma usul ve esaslarını kapsadığı belirtilen yönetmelik taslağı hakkındaki görüş ve değerlendirmelerimiz, maddeler halinde aşağıda görülmektedir.

  

  

 

 

Görüş ve değerlendirmelerimiz ışığındaki tekliflerimiz aşağıda görülmektedir.

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

  

Teklif

Dayanak

  

Madde 3-

  

Hazırlanan yönetmelik taslağında, 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 18, 20 ve 39 uncu maddeleri dayanak olarak gösterilmiştir.

Oysa bu Yönetmeliğin uygulanmasında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın görev ve yetkileri yanında, ziraat mühendislerinin yasal görev ve yetkilerinin de önemli rol oynayacağı açıktır.

Bu çerçevede, 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun‘un ve Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük‘ün zirai mücadele alanındaki hükümleri, yasal dayanak kısmına eklenmelidir.

  

Yönetmeliğin Yasal Dayanak kısmına, 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisleri Hakkındaki Kanun‘un 2 inci ve 6 ıncı maddesi ile Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün 5 inci maddesi de eklenmelidir. 

Tanımlar

  

Madde 4-

Bilindiği üzere 6235 sayılı TMMOB Kanunu‘nun 33. maddesinde," Türkiye‘de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihdisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler." hükmü bulunmaktadır. 

 

Bu hükme istinaden, serbest çalışan ziraat mühendislerinin bitki koruma ürünü uygulama yetkisi alabilmeleri için ODA‘mıza kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu nedenle taslak yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesine, Taslakta bulunmayan "Meslek odası" tanımının eklenmesi gereklidir.

 

Meslek odası: Ziraat Mühendisleri Odası

Profesyonel kullanıcılara bitki koruma ürünleri uygulama yetkisinin verilmesi

  

Madde 7-

 

  

Taslağın 4. maddesi için belirtmiş olduğumuz görüş ve değerlendirmeler bu madde için de geçerlidir.

 

Bu nedenle serbest olarak çalışan ziraat mühendislerinin bitki koruma ürünü uygulama yetkisi alabilmeleri için ODA‘mıza kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır.

 

7. maddenin 1. fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere, taslağa yeni bir bent eklenmesi gerekmektedir.

e) Serbest olarak çalışan ziraat mühendisleri için, meslek odası üyelik belgesi

Bitki koruma ürünlerinin uygulanması

  

Madde 9-

  

 

         

         

  

9. maddenin 5. fıkrasında, boş bitki koruma ürün ambalajlarının çevreye atılmayacağı, bitki koruma ürün atıklarının akarsu ve göllere dökülmeyeceği ve uygulama aletlerinin bu sularda yıkanmayacağına dair bir hüküm bulunmakla birlikte, boş ambalajların ne şekilde imha edileceğine ilişkin herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.

 

Maddeye, boş bitki koruma ürün ambalajlarının ne şekilde imha edileceğine ilişkin bir hüküm konulması gerekmektedir.

Çalışma şartları

  

Madde 10-

  

10. maddenin 1. fıkrasıyla, hamile kadınlar, onsekiz yaşından küçük çocuklar, hasta ve hastalıklı kişilerin çalışmasına engel getirilirken yaşlı insanların çalıştırılmasına engel getirilmemiştir. Bununla ilgili bir hükmünde düzenlemede yer alması gerekir.

  

10. maddenin 1. fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir.

 

(1) Bitki koruma ürünlerinin hazırlama ve uygulama işlerinde; hamile kadınlar, 18 yaşından küçük çocuklar ile 65 yaşın üzerinde kişiler, hasta ve hastalıklı kişiler çalıştırılamaz.

Profesyonel kullanıcıların sorumlulukları

  

Madde 13-

13. maddenin 1. fıkrasında, "Bitki koruma ürünlerinin uygulamasında kullanılacak alet ve ekipmanın bakım, onarım ve kalibrasyonunu her yıl yaptırır. Bu konuda il ve ilçe müdürlükleri yardımcı olur." hükmü bulunmaktadır.

Bu hükümde kalibrasyonun nerede yapılacağı net değildir.

Bu nedenle 1. fıkranın net ve açıklayıcı özellikte olacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekir.

 

13. maddenin 1. fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir.

 

(1) Bitki koruma ürünlerinin uygulamasında kullanılacak alet ve ekipmanın bakım, onarım ve kalibrasyonunu her yıl, Bakanlıkça yerelde yetkilendirilen kurum ve kuruluşlara yaptırır.

 

 

Bitkisel üretim yapan kişilerin sorumlulukları

  

Madde 14-

         

13. maddenin 1. fıkrası için belirtmiş olduğumuz görüş, bu madde için de geçerlidir.

14. maddenin 1. fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir.

 

(1) Bitki koruma ürünlerinin uygulamasında kullanılacak alet ve ekipmanın bakım, onarım ve kalibrasyonunu her yıl, Bakanlıkça yerelde yetkilendirilen kurum ve kuruluşlara yaptırır.

  

 

—Dosyalar

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI (1967 KB) (16.12.2010 13:53:49)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 1133

Tüm Oda Görüşleri »

Google Windows Live Yahoo! MyWeb Del.icio.us Technorati Digg Facebook Twitter Sık Kullanılanlar e-Posta Gönder RSS Haber Kaynağı

ADANA ·  ANTALYA ·  AYDIN ·  BALIKESİR ·  BURSA ·  ÇANAKKALE ·  DENİZLİ ·  DİYARBAKIR ·  ERZURUM ·  ESKİŞEHİR ·  GAZİANTEP ·  HATAY ·  İSTANBUL ·  İZMİR
KAYSERİ ·  KAHRAMANMARAŞ ·  KONYA ·  MANİSA ·  MERSİN ·  MUĞLA ·  RİZE ·  SAMSUN ·  ŞANLIURFA ·  TEKİRDAĞ ·  TRABZON ·  VAN

COPYRIGHT © 2004-2019 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
KARANFİL SK. 28/18 06640 KIZILAY / ANKARA
TEL: 444 1 966   FAKS: (+90) 312 418 51 98   e-POSTA: zmo@zmo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.