ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR ABOUT US
HIZLI ERİŞİM

23 Ekim 2019 Çarşamba  

                             »Adana   »Antalya   »Aydın   »Balıkesir   »Bursa   »Çanakkale   »Denizli   »Diyarbakır   »Erzurum   »Eskişehir   »Gaziantep   »Hatay   »İstanbul   »İzmir  
                             »Kayseri   »Kahramanmaraş   »Konya   »Malatya   »Manisa   »Mersin   »Muğla   »Rize   »Samsun   »Şanlıurfa   »Tekirdağ   »Trabzon   »Van        »İL TEMSİLCİLİKLERİ  

     Başkanın Mesajı

 

     Genel Kategoriler

 

     Özlük Çalışmaları

 

     Anlaşmalı Kurumlar

 

     Konular

 
 
ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ
ÜYELİK İŞLEMLERİ
2017 YILI KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ LİSTESİ
YETKİ BELGESİ ALAN ÜYELERİMİZ
 

—S. S. Sorular

»GENEL

»ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

—Bilgi Edinme

Kendi adınıza
(Bireysel / Gerçek Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

Kurumunuz adına
(Tüzel Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

 TARIM ÖĞRETİMİNİN 168. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA TÖRENİ

    Yayına Giriş Tarihi: 17.01.2014  Güncellenme Zamanı: 18.01.2014 11:57:12  Yayınlayan Birim: ERZURUM ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 17.01.2014 19:59:16

“Tarım Öğretiminin 168. Yıldönümü” Şubemiz ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikle kutlandı.

"Tarım Öğretiminin 168. Yıldönümü" Şubemiz ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi‘nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikle kutlandı.

"Tarım Öğretiminin 168. Yıldönümü" Şubemiz ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikle kutlandı. Kutlama programına İlimiz Valisi, Atatürk Üniversitesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörleri, Akademisyenler, birçok kurum ve kuruluş temsilcileri, meslektaşlarımız, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, Ziraat Fakültesi öğrencileri, çiftçilerimiz ve basın, medya temsilcileri katıldı. 

Program, Ziraat Fakültesi dekanı, Ziraat Fakültesi Öğrenci Konseyi Başkanı, Şube Başkanımız, Atatürk Üniversitesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörleri‘nin konuşmalarıyla başladı.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhlis MACİT, Türk Tarım Öğretiminin tarihsel gelişimi, insan beslenmesinde toprağın ve tarımın önemi, sosyal ve ekonomik alanda tarımın etkisi, tarım sektörünün bugünkü durumu ve bu alanda ziraat mühendislerinin rolü hakkında görüşlerini ifade etti.

Şube başkanımız Erdal ŞENGÜL, "Günümüz dünyası; değişimin çok boyutlu ve hızlı yaşandığı, rekabetin yoğunlaştığı, küreselleşmenin her alanda etkisini gösterdiği, kişiler, kurumlar ve devletler için fırsatların ve risklerin arttığı bir dönemi yaşamaktadır" dedi.

Şube başkanımız konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye, gerek fiziki ve gerekse ekolojik şartları itibariyle tarımsal potansiyeli çok yüksek bir ülkedir. Ancak bu kaynakları değerlendirme açısından henüz istenen seviyelere ulaşamamıştır. Gelişmiş ülkelerde, tarımın ekonomideki yeri ve istihdam oranı çok düşükken, gerçekleştirilen üretim nüfusu beslemekle birlikte çok büyük ihracat girdileri sağlamaktadır. Ülkemizde ise, tarım sektörünün GSYİH içerisindeki payı %9.5, tarımsal istihdamın toplam sivil istihdam içerisindeki payı %25‘ler civarındadır. Tarımın milli gelirdeki payı azalırken, nüfusun önemli bir kısmı hala geçimini tarımla sağlamaya devam etmektedir. Tarım sektöründe istihdam edilenlerin gelirleri diğer sektörlere nazaran düşüktür. Tarım sektörüne yönelik endişelerimizi bertaraf etmek için amacımız; nüfusun dengeli ve yeterli beslenmesini sağlayan, sosyal ve çevresel dengeleri koruyan, gıda güvenliğini ön planda tutan, rekabet gücü yüksek bir tarımsal yapının oluşturulması olmalıdır. Bizleri bu amaca ulaştıracak ilk mihenk noktası, ziraat mühendislerinin niteliklerini en üst seviyede tutmaktır.

Türkiye‘de Tarımsal Eğitimin 168 nci yılını idrak ettiğimiz bugünlerde, tarımsal eğitim tecrübemiz cumhuriyet tarihinden eski olmasına rağmen, hak ettiği kurumsal yapıya halen kavuşamadığını görüyoruz. Bir ülkenin tarımsal kalkınmasında ve nüfusunun güvenli bir şekilde beslenmesinde tarımsal eğitim-öğretimin özel bir yeri vardır. Ülkemiz tarımını çağdaş düzeye çıkarmak, nüfusu dışa bağımlı hale getirmeden beslemek, tarımsal sanayiye hammadde sağlamak iddiasında bulunan Ziraat Mühendisleri, geleceği yakalamak ve ülkemize daha fazla katkıda bulunmak iddiasındadır. Ziraat Mühendisleri Odası, mesleğinin geleceğini, günü kurtaracak hamlelerle ve popüler isimlerle kurtarılmasında değil, planlı ve geleceği görebilen seçeneklerde görmektedir. Bunun ilk adımı da yüksek öğrenimden geçmektedir. İhtiyacının ve ülke talebinin dışında gerçekleşen tarımsal eğitim-öğretim planlaması; gereğinden fazla fakülte, bölüm açılmasına yol açmakta ve sonuçta kontenjanı dolmayan, altyapısı yetersiz ve öğrencisi-hocası mutsuz bir üniversite yapısını ortaya koymaktadır. Eğer artık kontenjanlar dolmuyorsa, bazı bölümler öğrenci tercihlerinde "0" çekiyorsa, genç işsizliği artıyorsa, isim değiştirerek cazibe aranıyorsa, ciddi düşünmenin zamanı geldi ve geçiyor demektir.

Erzurum ilinde bulunan akademik meslek odalarının en büyüğü olan Ziraat Mühendisleri Odası, yaşadığı şehre hakkını teslim eden, onunla bütünleşen ve şehrine karşı sorumluluk taşıyan insanlar güruhudur. Şehrin en büyük Sivil Toplum Kuruluşlarından birisi olarak, Erzurum‘un bütün sorunlarıyla ilgilidir. Bu anlamda Odamız; teknik birikimi, insan kaynakları ve altyapısıyla Erzurum‘un kalkınmasının hizmetindedir. Fakat aynı zamanda şehrin gelişimini olumsuz etkileyecek bütün girişimlerin karşısındadır. Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi, bilimin ışığında ve hukuki sınırlar içerisinde doğru bildiği yolda yürümektedir ve yürümeye de devam edecektir. 

Erzurum İli için tarım, sosyo-ekonomik göstergeler açısından önemini muhafaza etmektedir. İlimizde Gayrisafi Katma Değerin %19‘u, fertlerin elde ettiği gelirlerin %35.9‘u tarımdan elde edilmektedir. Elde edilen toplam gelirin %65‘i gıda, konut ve ulaşım giderlerine harcanmaktadır. Çiftçiler ve maaşlılarla geçimini sağlayan bir kent görünümünde olan Erzurum, gelirinin önemli bir bölümünü temel ihtiyaçlarını karşılamak için harcamaktadır.

Tarımsal potansiyeli ve iklim şartlarının bir sonucu olarak,  Erzurum tarımının tekrar ayağa kaldırılma modeli, hayvancılık, hayvancılığa bağlı tarla tarımı ve hayvancılığa dayalı sanayinin geliştirilmesi olacaktır. Ancak mevcut yapısıyla, Türkiye içerisinde rekabet gücü düşük olan Erzurum tarımının, Avrupa Birliği gibi uluslar arası platformlarda, halihazırda rekabet etme şansı yoktur. Katma değeri yüksek ürünler elde edilen hayvancılık faaliyetlerinde, hayvan ıslahına, hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadeleye, meraların ıslahının ve kullanımının düzenlenmesine, kaliteli yem bitkileri üretiminin artırılmasına ve özellikle projeye dayalı hayvancılık yatırımlarına ağırlık verilerek, Avrupa Birliğine katılım öncesi rekabet gücünün artırılması hedeflenmelidir."

Atatürk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet TAKKAŞ, Tarım öğretiminin önemi, tarımda ve tarım eğitiminde Ziraat Fakültelerinin etkin rolü, ziraat mühendisliği mesleğinin saygınlığı konularında görüşlerini ifade etti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İrfan ASLAN, "Türkiye‘ de Tarımsal Yükseköğretiminin Mevcut Durumu ve Geleceği" konusunda bildirisini sundu.

Ziraat Mühendisliği mesleğinde 25 yılını dolduran meslektaşlarımıza plaket takdimi ve kokteyl ile program sona erdi.

Güncellenme Zamanı: 17.01.2014 19:49:08
Güncellenme Zamanı: 17.01.2014 19:50:12
Güncellenme Zamanı: 17.01.2014 19:50:36
Güncellenme Zamanı: 17.01.2014 19:51:14
Güncellenme Zamanı: 17.01.2014 19:52:48
Güncellenme Zamanı: 17.01.2014 19:53:14
Güncellenme Zamanı: 17.01.2014 19:53:32
Güncellenme Zamanı: 17.01.2014 19:53:49
Güncellenme Zamanı: 17.01.2014 19:54:42
Güncellenme Zamanı: 17.01.2014 19:48:40
Güncellenme Zamanı: 17.01.2014 19:48:15
Güncellenme Zamanı: 17.01.2014 19:47:46
Güncellenme Zamanı: 17.01.2014 19:47:23
Güncellenme Zamanı: 17.01.2014 19:42:55
Güncellenme Zamanı: 17.01.2014 19:43:28
Güncellenme Zamanı: 17.01.2014 19:43:50
Güncellenme Zamanı: 17.01.2014 19:44:16
Güncellenme Zamanı: 17.01.2014 19:44:57
Güncellenme Zamanı: 17.01.2014 19:45:17
Güncellenme Zamanı: 17.01.2014 19:45:36
Güncellenme Zamanı: 17.01.2014 19:45:58
Güncellenme Zamanı: 17.01.2014 19:46:19
Güncellenme Zamanı: 17.01.2014 19:47:03
Güncellenme Zamanı: 17.01.2014 19:31:35

Okunma Sayısı: 308

Erzurum Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

Google Windows Live Yahoo! MyWeb Del.icio.us Technorati Digg Facebook Twitter Sık Kullanılanlar e-Posta Gönder RSS Haber Kaynağı

ADANA ·  ANTALYA ·  AYDIN ·  BALIKESİR ·  BURSA ·  ÇANAKKALE ·  DENİZLİ ·  DİYARBAKIR ·  ERZURUM ·  ESKİŞEHİR ·  GAZİANTEP ·  HATAY ·  İSTANBUL ·  İZMİR
KAYSERİ ·  KAHRAMANMARAŞ ·  KONYA ·  MANİSA ·  MERSİN ·  MUĞLA ·  RİZE ·  SAMSUN ·  ŞANLIURFA ·  TEKİRDAĞ ·  TRABZON ·  VAN

COPYRIGHT © 2004-2019 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
KARANFİL SK. 28/18 06640 KIZILAY / ANKARA
TEL: 444 1 966   FAKS: (+90) 312 418 51 98   e-POSTA: zmo@zmo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.