ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR ABOUT US
HIZLI ERİŞİM

25 Mayıs 2018 Cuma  

                             »Adana   »Antalya   »Aydın   »Balıkesir   »Bursa   »Çanakkale   »Denizli   »Diyarbakır   »Erzurum   »Eskişehir   »Gaziantep   »Hatay   »İstanbul   »İzmir  
                             »Kayseri   »Kahramanmaraş   »Konya   »Malatya   »Manisa   »Mersin   »Muğla   »Rize   »Samsun   »Şanlıurfa   »Tekirdağ   »Trabzon   »Van        »İL TEMSİLCİLİKLERİ  

ŞUBE GİRİŞ SAYFASI

     Başkanın Mesajı

 

     Şube İçeriği

 » ŞUBE TARİHÇESİ

 » ŞUBE YÖNETİM KURULU

 » ŞUBE ÇALIŞANLARI

 » ÇALIŞMA PROGRAMI

 » ÇALIŞMA RAPORU

 » TEMSİLCİLER

 » İSTATİSTİKLER

 » HABERLER

 » DUYURULAR

 » BASIN AÇIKLAMALARI

 » GÖRSEL BASINDA ODAMIZ

 » YAZILI BASINDA ODAMIZ

 
 

     Genel Kategoriler

 

     Özlük Çalışmaları

 

     Anlaşmalı Kurumlar

 

     Konular

 
 
ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ
ÜYELİK İŞLEMLERİ
2017 YILI KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ LİSTESİ
YETKİ BELGESİ ALAN ÜYELERİMİZ
 

—S. S. Sorular

»GENEL

»ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

—Bilgi Edinme

Kendi adınıza
(Bireysel / Gerçek Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

Kurumunuz adına
(Tüzel Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

 ANTALYA MESLEK ODALARI EŞGÜDÜM KURULU-100. YIL SPOR KOMPLEKSİ BASIN AÇIKLAMASI

    Yayına Giriş Tarihi: 29.08.2016  Güncellenme Zamanı: 29.08.2016 14:11:50  Yayınlayan Birim: ANTALYA ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 29.08.2016 10:37:31

 BASIN AÇIKLAMASI / 18 AĞUSTOS 2016 

Kentimizde 100. Yıl Spor Kompleksi Alanı olarak bilinen ve meslek odaları, sivil toplum örgütlerinin tüm karşı çıkmalarına karşın 30 000 kişilik stadyum ve 12 000 kişilik kapalı spor salonunun yapıldığı, mevcut 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında yargı kararları doğrultusunda "Bölgesel ve Kentsel Spor Alanı" olarak planlanmış alanın 44 750 m2`lik kısmı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca plan değişikliği yapılarak E=1.50 Emsal "Ticaret-Turizm Alanı" kararı getirilmiştir. 

Aynı alana ilişkin daha önce Antalya Büyükşehir Belediyesince Bölgesel ve Kentsel Spor Alanından, AVM ve Ticaret yapılmasına olanak tanıyan "Merkezi Gelişim Aksı" olarak belirlenmesine yönelik yapılan plan değişikliği kararı, yargı yerince iptal edilerek tekrar Bölgesel ve Kentsel Spor Alanına dönüştürülmüşken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yasa, yönetmelik ve yargı kararlarına aykırı olarak, tekrar ticaret ve turizm alanına dönüştürülmüştür. 

1- Yapılan plan değişikliği Anayasa, Yasa ve Yönetmeliklere aykırıdır. 

Anayasa`nın 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti`nin hukuk devleti olduğu vurgulanmakta ve 138. maddesinin son fıkrasında "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarını uygulamak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez" şeklinde açık, kesin ve buyurucu bir kurala yer verilmektedir. Daha önce Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından, alanın Kentsel ve Bölgesel Spor Tesisleri alanından, ticaret yapılmasına olanak tanıyan Merkezi Gelişim Aksı olarak belirlenmesine ilişkin kararı hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Yani alanın Kentsel ve Bölgesel Spor Tesisleri Alanı kararının değiştirilmesi hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Bu durumda, Anayasa`nın yukarıda açıklanan hükümleri gereği, hukuk devletinin ve mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmek, her demokratik hukuk devletinde idarenin sorumluluğu olup, yargı kararı doğrultusunda alanın Kentsel ve Bölgesel Spor Tesisleri Alanı olarak kalması ve hiçbir surette başka bir amaca yönelik plan değişikliğinin yapılmaması ve alanın Kentsel ve Bölgesel Spor Tesisleri Alanı olarak kalması gerekir. Çünkü FIFA`nın "Stat Yapımı ve Modernizasyonu İçin Öneriler ve Gereklilikler" konusunda yayınladığı kriterler Park Alanları başlıklı 28 Maddesinde; 

- Polis, itfaiye ve acil servis, engelli seyirciler, takımlar, hakemler ve görevliler için 10 oto, 2 otobüs, 

- Medya, TV araçları için 3 000-5 000 m2, 

- 30 000kişi için 5 000 oto, 250 otobüslük otopark alanı, otoparkların stattan 1500 m`den daha uzak olmaması, ana yola kolayca ulaşabilmesi, iki takımın otobüsleri farklı park alanlarına yerleştirilmesi, 

Kriter olarak belirlenmiştir. Kriterler kapsamında mevcut 30 000 kişilik stat değerlendirildiğinde söz konusu kriterlerde belirlenen alanların ayrılmadığı, yapılan son maçlarda stat tam kapasite ile dolmadığı halde stadın yakın çevresindeki tüm cadde ve sokakların otopark olarak kullanıldığı, bu nedenle de yoğun bir trafik sıkışıklığı yaşanmaktadır. Bu olumsuzlukların giderilmesi, bölgesel ihtiyaçlarında dikkate alınarak alanın kentsel ve Bölgesel Spor Alanı kapsamında otopark alanı olarak değerlendiril bir zorunluluktur.

 2- Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Master Planına aykırıdır.  

Mevcut ulaşım master planında, ulaşım aksları üzerinde trafik yükü getirecek kullanım değişiklikleri kararlarının, ulaşım master planı kapsamında etkilerinin değerlendirilmesi gerektiği yönünde karar olmasına karşın, çok yoğun bir trafik yükü altında olduğu için yetersiz kalan 100. YIL bulvarı üzerinde, özel araç trafiğinin hızlandırılmasına yönelik yapılan katlı kavşaklarla trafik sorunu çözülmeye çalışılırken, aynı güzergah üzerine getirilen yüksek yoğunluklu ticaret ve turizm kararının getireceği trafik yükleri nedeniyle,  olabilecek olumsuzlukların çözümüne yönelik, ulaşım master planı kapsamında bilimsel çalışmalar ve inceleme ve değerlendirmeler yapılmadan plan değişikliği yapılmıştır. Alana getirilen ticari ve turizm alanı nedeniyle oluşacak trafik yükü 100. yıl bulvarındaki trafiği daha da çözümsüz hale getireceği açıktır.

3- Bakanlığın kendi çıkarmış olduğu "Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği"ne aykırıdır. 

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin "İmar Planı Değişikliği" başlıklı 26. Maddesi; 

1. fıkrasında; İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır. 

2. fıkrasında; İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz. 

3. fıkrasında; İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. 

7. fıkrasında; Yoğunluk artıran veya kentsel ulaşım sistemini etkileyen imar plan değişikliklerinde, kentsel teknik altyapıya yönelik etkilerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla ayrıca kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi raporu, analizi hazırlanır veya hazırlatılır. 

Hükümleri düzenlenmiş olup yapılan değişiklik, yönetmeliğin yukarıdaki hükümlerine aykırıdır. 

4- Alana getirilen ticaret ve Turizm kararının çevresel etkilerinin ne olacağı konusunda herhangi bir bilimsel çalışma yapılmamıştır. 

Alanın doğusunda, 950 Yataklı Devlet Hastanesi Kuzeyinde ise yoğun konut alanı, güneyinde de 5 yıldızlı 3 adet otelin yer aldığı turizm merkezi, yine kuzeyinde yeterli otopark alanı bulunmadığı için sokak ve yolları otopark olarak kullanan Antalya Adliyesi ve yine halen inşaatı devam etmekte olan ve yoğun bir otopark alanına ihtiyaç olacak olan Bölge İstinaf mahkemeleri bulunmaktadır. Konut alanları, gündüz çalışan insanların akşamları günün yorgunluğunu attıkları ve istirahat ettikleri konutlarının bulunduğu, huzurlu, güvenli ve sağlıklı yaşanabilir, gürültüsüz bir çevre olması gerekir. Alanın hemen doğusundaki hastanede tedavi için yatan hastaların ve güneydeki konaklama tesislerinde kalan insanlarında gürültüsüz ve sessiz bir ortama ihtiyaçları vardır. Bütün bunlar yani ne Meltem mahallesinde yaşayan halk, ne hastanende tedavi gören hastalar, ne de konaklama tesisinde kalan turistler dikkate alınmadan, sokak ve yolların otopark olarak kullanılması nedeni ile oluşan trafik sıkışıklığı gibi çevresel etkileri bakımından ne gibi olumsuzluklar olabileceği, olumsuzlukların çözümü konusunda bilimsel çalışmalar yapılmadan, yaratabileceği gürültü kirliliği ve hava kirliliği(egsoz gazı gibi)  göz ardı edilerek ticaret turizm kullanım kararı getirilmiştir. Rant, Halkın sağlıklı bir çevrede yaşama hakları aleyhine tercih edilmiştir. 

Yukarıdaki açıklamalarımızdan da anlaşılacağı gibi açıkça hukuka aykırı olan alana ilişkin plan değişikliğine, Hem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes TÜREL, hem de Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit UYSAL`ın AVM yapılmasına olanak tanıyan, alana ilişkin Ticaret ve Turizm kullanım kararına yönelik plan değişikliğine itiraz etmeleri,  

Yine Sayın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes TÜREL`in Antalya kent merkezinde yeni bir AVM olmasına gerek olmadığı, yeni bir AVM`ye de kendisinin dönemimde izin verilmeyeceği yönündeki açıklamaları doğrultusunda, alana getirilen ticaret ve turizm kararına karşı çıkması, alanı ivedilikle TOKİ`den devir alarak, bölgenin otopark ihtiyacını da dikkate alarak, kentsel ve bölgesel spor tesisleri alanı ve aynı zamanda alanın kent merkezinde olması nedeni ile kentin acil ihtiyacı olan Afet toplanma alanı olarak değerlendirilmesi yönünde gerekli girişimlerde bulunması, Antalya halkı adına meslek odalarının beklentisidir. 

Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Anayasa, yasa, yönetmelik ve yargı kararlarına aykırı yapılan ve onaylanan plan değişikliğinin, yeniden gözden geçirilerek iptali ile önceki planda olduğu gibi Kentsel ve Bölgesel Spor Alanı ve kentin acil ihtiyacı olan afet toplanma alanı olarak belirlenmesi, aksi halde mücadelemize devam edeceğimizi, değerli basınımız aracılığı ile ilgililerin ve halkımızın bilgisine sunarız.18.08.2016 

 ANTALYA MESLEK ODALARI EŞGÜDÜM KURULU

Okunma Sayısı: 27

Antalya Şube Kaynaklı Basın Açıklamaları »
Tüm Basın Açıklamaları »

Google Windows Live Yahoo! MyWeb Del.icio.us Technorati Digg Facebook Twitter Sık Kullanılanlar e-Posta Gönder RSS Haber Kaynağı

ADANA ·  ANTALYA ·  AYDIN ·  BALIKESİR ·  BURSA ·  ÇANAKKALE ·  DENİZLİ ·  DİYARBAKIR ·  ERZURUM ·  ESKİŞEHİR ·  GAZİANTEP ·  HATAY ·  İSTANBUL ·  İZMİR
KAYSERİ ·  KAHRAMANMARAŞ ·  KONYA ·  MANİSA ·  MERSİN ·  MUĞLA ·  RİZE ·  SAMSUN ·  ŞANLIURFA ·  TEKİRDAĞ ·  TRABZON ·  VAN

COPYRIGHT © 2004-2018 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
KARANFİL SK. 28/18 06640 KIZILAY / ANKARA
TEL: 444 1 966   FAKS: (+90) 312 418 51 98   e-POSTA: zmo@zmo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.