ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR ABOUT US
HIZLI ERİŞİM

18 Ekim 2019 Cuma  

                             »Adana   »Antalya   »Aydın   »Balıkesir   »Bursa   »Çanakkale   »Denizli   »Diyarbakır   »Erzurum   »Eskişehir   »Gaziantep   »Hatay   »İstanbul   »İzmir  
                             »Kayseri   »Kahramanmaraş   »Konya   »Malatya   »Manisa   »Mersin   »Muğla   »Rize   »Samsun   »Şanlıurfa   »Tekirdağ   »Trabzon   »Van        »İL TEMSİLCİLİKLERİ  

ŞUBE GİRİŞ SAYFASI

     Başkanın Mesajı

 

     Şube İçeriği

 » ŞUBE TARİHÇESİ

 » ŞUBE YÖNETİM KURULU

 » ŞUBE ÇALIŞANLARI

 » ÇALIŞMA PROGRAMI

 » ÇALIŞMA RAPORU

 » TEMSİLCİLER

 » İSTATİSTİKLER

 » HABERLER

 » DUYURULAR

 » BASIN AÇIKLAMALARI

 » GÖRSEL BASINDA ODAMIZ

 » YAZILI BASINDA ODAMIZ

 
 

     Genel Kategoriler

 

     Özlük Çalışmaları

 

     Anlaşmalı Kurumlar

 

     Konular

 
 
ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ
ÜYELİK İŞLEMLERİ
2017 YILI KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ LİSTESİ
YETKİ BELGESİ ALAN ÜYELERİMİZ
 

—S. S. Sorular

»GENEL

»ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

—Bilgi Edinme

Kendi adınıza
(Bireysel / Gerçek Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

Kurumunuz adına
(Tüzel Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

 ÖRGÜTÜMÜZE, MESLEĞİMİZE, HALKIMIZA, ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

    Yayına Giriş Tarihi: 21.09.2016  Güncellenme Zamanı: 23.09.2016 13:24:48  Yayınlayan Birim: SAMSUN ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 21.09.2016 11:10:03


ÖRGÜTÜMÜZE, MESLEĞİMİZE, HALKIMIZA, ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

 19 EYLÜL, MÜHENDIS, MIMAR VE ŞEHIR PLANCILARININ DAYANIŞMA GÜNÜDÜR

Bugün, ülkemizin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü olan TMMOB`nin mücadele tarihi açısından önemli bir gündür.

Bugün, mühendis, mimar ve şehir plancılarının dayanışma günüdür.

19 Eylül 1979 tarihinde TMMOB`nin çağrısıyla mühendis, mimar ve şehir plancıları ekonomik ve demokratik talepleri için ülke ölçeğinde bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdiler.

1979 Türkiye`si,  işsizliğin, yoksulluğun ve pahalılığın giderek arttığı bir ülkedir. Ayrıca , demokratik uygulamaların ve can güvenliğinin ortadan kalktığı bir ortam yaratılmıştır. TMMOB ve diğer toplumsal kesimlerin yürüttükleri demokratik ve örgütlü mücadeleye karşı baskı ve kıyımların kol gezdiği koşullarda TMMOB, tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarını iş bırakma eylemine çağırmıştır.

Büyük çoğunluğu kamu kesiminde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları tek taraflı olarak belirlenen ücretleri üzerinde söz sahibi olmak istediler. Çalıştıkları iş yerlerinde iş bırakarak ekonomik, demokratik taleplerini dile getirdiler. Hazırlanan basın bildirilerini iş yerlerinde okudular.

19 Eylül 1979 günü ülkemizin 49 ili, 443 iş yerinde mühendis ve mimarlar başta olmak üzere, tüm teknik elemanlar bir günlük iş bırakma eylemi yaptılar.

Bu önemli gün 2010 yılında TMMOB`nin 41. Dönem Olağan Genel Kurulunda alınan bir kararla 19 Eylül tarihi; "mühendis, mimar ve şehir plancıları dayanışma günü" olarak kabul edildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizin birçok ilin de İKK`lar kanalıyla kitlesel basın açıklamaları yapılarak sorunlar dile getirilmekte, sorunlara çözüm yolları aranmaktadır.

Aradan geçen 37 yıla rağmen, ülkemizin mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunları değişmediği gibi daha da ağırlaşarak devam ediyor. Mühendis ve mimarlar sömürüye, yolsuzluğa, baskı ve zulüm düzenine karşı bugün de direniyorlar.

Ülkemizin, toprağına, suyuna, deresine, ormanına, kentsel-kırsal tüm kamusal alanlarına sahip çıkıyorlar. Gerici ve bilimsel olmayan bir eğitim düzeni istemiyorlar. Bir mühür bir müdür anlayışıyla açılan ve fiziki şartları yetersiz, laboratuarı olmadığı gibi öğretim kadrosu  mühendislik ve mimarlık eğitimi için  yeterli olmayan,diplomalı yeni işsizler yaratan eğitim sistemine karşı çıkıyorlar.

Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı meslek disiplinleri ve örgütümüz, yeni sermaye birikimi ve rant sürecine tabi kılınmaya çalışılmaktadır. Bizlerin, bazı alanlardaki yetkileri yapılan düzenlemeler ile sermaye kuruluşlarına devredilmektedir. Meslek Odalarımızın bazı alanlardaki yetkileri kısıtlanmakta, bazıları da ortadan kaldırılmaktadır.

Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri,  kamusal fayda anlayışından çıkartılarak özelleştirmenin, ticarileştirmenin unsuru haline getirilmeye çalışılmaktadır. Fason üretime bağlı mühendislik anlayışı dayatılmaktadır. Esnek ve güvencesiz çalışma koşulları yaygınlaşmakta, işçi sağlığı ve iş güvenliği, insanca barınma hakkı göz ardı edilmektedir. Deprem gerçeğinin gerektirdiği yapı üretimi ve denetimi, kent politikaları, enerji, tarım, orman, su kaynakları gibi alanlarda mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığının mesleki denetim – bilimsel - teknik kriterleri devre dışı bırakılmaya çalışılmaktadır.

Mühendis ve mimarların dayanışma gününü kutlamalarının amacı, 15 Temmuz darbe girişimine ve otoriter devlet anlayışına da karşı çıkmayı gerekli kılıyor.

Dayanışma anlamının, ülkemizin içinde bulunduğu kötü günlerde umudumuzu kaybetmeden, emek, demokrasi ve barış mücadelesini yükseltmek olduğunu biliyoruz. Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının omuzlarındaki yükün yalnızca umutla ve dayanışma ile paylaşılabileceğine inanıyoruz.

TMMOB ; 19 Eylül mühendis, mimar ve şehir plancıları dayanışma gününde, doğamızın, kentlerimizin ve yaşam alanlarımızın yağmalanmasına her zaman karşı çıktığı gibi, bugün de   Artvin halkı ve Cerattepe ile dayanışma içerisindedir ve olmaya da devam edecektir.

15 Temmuz darbe girişimine karışanlar, doğal olarak devlet kadrolarından atılırken, muhalif tutumları ile bilinen binlerce kamu görevlisinin sorgusuz ve sualsiz olarak işlerine son verilmesi ve açığa alınması  ise yeni bir hukuksuzluk olarak karşımıza çıkıyor. Bu hukuksuzluğa son verilmelidir.

Ülkemizde seküler akla ve bilimsel anlayışa bağlı olarak insan haklarını ve hukukun evrensel ilkelerini işletmek ve işletilmesini sağlamak gerekiyor. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik, adalet ve barış içinde yaşanacak bir toplumsal düzenin kurulması için örgütsel dayanışmaya ihtiyacımız var.

 Ne darbe,  ne dikta! Bağımsız, demokratik ve laik bir Türkiye Cumhuriyeti`ni yaşatmak önemli bir görev olarak karşımızda duruyor.

TMMOB ; kamu yararını gözeterek, toplumcu, demokrat, eşitlikçi, özgürlükçü, laiklik ve bağımsızlıktan yana geleneklerine bağlıdır ve bağlı kalmaya da devam edecektir.

Bu bağlamda, tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarının dayanışma gününü kutluyoruz.


                                                              TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

                                                                      SAMSUN İL KOORDİNASYON KURULU

 

Güncellenme Zamanı: 21.09.2016 11:10:23
Güncellenme Zamanı: 21.09.2016 11:10:45

Okunma Sayısı: 59

Samsun Şube Kaynaklı Basın Açıklamaları »
Tüm Basın Açıklamaları »

Google Windows Live Yahoo! MyWeb Del.icio.us Technorati Digg Facebook Twitter Sık Kullanılanlar e-Posta Gönder RSS Haber Kaynağı

ADANA ·  ANTALYA ·  AYDIN ·  BALIKESİR ·  BURSA ·  ÇANAKKALE ·  DENİZLİ ·  DİYARBAKIR ·  ERZURUM ·  ESKİŞEHİR ·  GAZİANTEP ·  HATAY ·  İSTANBUL ·  İZMİR
KAYSERİ ·  KAHRAMANMARAŞ ·  KONYA ·  MANİSA ·  MERSİN ·  MUĞLA ·  RİZE ·  SAMSUN ·  ŞANLIURFA ·  TEKİRDAĞ ·  TRABZON ·  VAN

COPYRIGHT © 2004-2019 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
KARANFİL SK. 28/18 06640 KIZILAY / ANKARA
TEL: 444 1 966   FAKS: (+90) 312 418 51 98   e-POSTA: zmo@zmo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.