ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR ABOUT US
HIZLI ERİŞİM

20 Temmuz 2018 Cuma  

                             »Adana   »Antalya   »Aydın   »Balıkesir   »Bursa   »Çanakkale   »Denizli   »Diyarbakır   »Erzurum   »Eskişehir   »Gaziantep   »Hatay   »İstanbul   »İzmir  
                             »Kayseri   »Kahramanmaraş   »Konya   »Malatya   »Manisa   »Mersin   »Muğla   »Rize   »Samsun   »Şanlıurfa   »Tekirdağ   »Trabzon   »Van        »İL TEMSİLCİLİKLERİ  

     Başkanın Mesajı

 

     Genel Kategoriler

 

     Özlük Çalışmaları

 

     Anlaşmalı Kurumlar

 

     Konular

 
 
ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ
ÜYELİK İŞLEMLERİ
2017 YILI KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ LİSTESİ
YETKİ BELGESİ ALAN ÜYELERİMİZ
 

—S. S. Sorular

»GENEL

»ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

—Bilgi Edinme

Kendi adınıza
(Bireysel / Gerçek Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

Kurumunuz adına
(Tüzel Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

 ULUSAL KANAL-RÖPORTAJ TARIMDA İSTİHDAM

    Yayına Giriş Tarihi: 26.01.2017  Güncellenme Zamanı: 27.01.2017 15:46:14  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 27.01.2017 15:37:15

Oda Başkanımız Özden Güngör, 26 Ocak 2017 Perşembe Günü, Ulusal Kanal Muhabiri Anıl BÜLKEN  ile röportaj yaparak, muhabirin "Tarım istihdamının işsizliğin en büyük ilacı olduğu ve genel işsizlik rakamlarının düşmesinde tarımın önemli bir payı olduğuna ilişkin yapılan değerlendirmelere katılıyor musunuz? Sizin bu konudaki değerlendirmeniz nedir?" Sorularını yanıtladı.

Tarımın ülkemizde önemli bir istihdam kaynağı olduğunu, ancak, istihdamı sadece rakamsal ifadelere, TUİK verilerine göre açıklamanın ise doğru olmadığını belirten Başkanımız;  " tarımda istihdam edilenlerin yaşam koşulları, sağlık ve sosyal hakları, barınma imkânları yetersiz,  gelir düzeyleri ise düşüktür. Durum böyle iken, tarımsal istihdamda ki artışın genel işsizliğin ilacı olarak değerlendirmek ve diğer ülkeler ile mukayese etmek doğru bir yaklaşım değildir." Dedi.

Başkanımız tarımın genel durumu ve istihdam ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu.

"Bugün yaz dönemlerinde tarım istihdamındaki artışın genel işsizlik rakamlarını aşağı düşürdüğünü söylemek gerçekleri gözardı etmekten öteye gitmemektedir.

Dünyada çalışan kesimin en az % 50‘si, Türkiye nüfusunun ise neredeyse %35-40‘ı tarımdan geçinmektedir. Tarım beslenme, gelir ve istihdam kaynağı olması nedeniyle stratejik bir öneme sahiptir ve günümüzde artık ülkelerin gelişmişlik düzeyleri gıda da kendine yeterlilik değeri ile ölçülmektedir.

Türkiye`de Son 27 yılda tarım alanlarımız %14 azalmış, üreticilerimiz giderek tarımdan kopmuştur. Toprak ve su kaynakları yanlış kullanılmakta, tarım arazileri ise rant uğruna elden çıkartılmaktadır. Türkiye kendi topraklarında yetiştirebileceği birçok ürünü ithal etmekte, yüksek girdi maliyetlerinin altında ezilen üreticiler yeterince desteklenmemektedir. Bu nedenle, milyarlarca dolarlık kaynağımız da ithalat yoluyla başka ülkelerin refahına aktarılmaktadır.

Bu çerçeveden baktığımızda, makro ekonomi açısından Dünyada 18`nci sırada olan Türkiye, Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Endeksi yani tabana dayalı kalkınma göstergeleri açısından 69`ncu sıradadır. Büyüme ile kalkınma göstergeleri arasında 4 katlık bir fark oluşmuştur. Yani sadece kâğıt üzerinde kalan büyüme göstergeleriyle bir ülkenin refahı artmamaktadır.

Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü değişim oranları ile ilgili TUİK verileri incelendiğinde, tarım sektörünün 2015`in son çeyreğinden bu yana devamlı olarak küçüldüğü, 2016`nın üçüncü çeyreğindeki küçülme oranın ise -%7,7 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bu küçülme sektörün içinde bulunduğu krizi açıkça gözler önüne sermektedir.

Sektörde  mevcut bu gerçekler dikkate alındığında, köyden kente göç etmeye neden olan politikalar ve uzantısı uygulamalar işsizliği artırmaktadır. Şayet bu politikalarda değişiklik yapılır ya da en azından yanlış uygulamalardan vazgeçilirse; tarımdaki istihdamın genel işsizliğe pozitif etkisinden söz edilebilir. Bunun için de üretici ve tüketiciden yana olacak politik bir iradeye ihtiyaç vardır. Doğru ve gerçekçi bir tarım politikasının uygulanması halinde, tarımda yaratılacak istihdam potansiyeli bir anlamda genel işsizlik rakamlarının da düşmesine etki edebilir. Tarım ürünleri işlenmeden önce tarım ürünüdür. İşlendikten sonra sanayi ürünüdür. Bu nedenle doğal olarak, tarım besleyen, giydiren, gelir ve istihdam yaratan çok önemli bir sektördür. Tarımda istihdam, üreticinin kırsal yaşam koşullarının rehabilitasyonun sağlanması ve yeter gelire sahip olabilmesi imkanın yaratılabilmesi ile mümkündür.  Bunun içinde kırsal kalkınma ve kırsala yatırıma çok büyük önem verilmesi gerekmektedir.

Bugün için genel işsizlik TUİK verilerine göre yaklaşık  %15 gibi belirtilse de bu rakamın % 20 seviyelerinde olduğu bilinmektedir. Üniversitelerden mezun olanların işsizlik oranında %25 dolayında olduğunu söylemem gerekir.

Ziraat Mühendislerinin durumuna gelince, bu gün itibariyle ülkemizde 40 ziraat fakültesi mevcuttur. Her sene ortalama bu okullardan 4.000 kişi mezun olmaktadır. Bu genç meslektaşlarımızın büyük çoğunluğu maalesef iş bulamamakta ve aileleriyle birlikte psikolojik bunalımlara girmektedir. Bugün itibariyle ziraat mühendisi işsizlik oranı % 14`lere çıkmıştır.

Tarım politikası uygulamalarında, yukarıda saydığım nedenlerle, bu meslektaşlarımızdan yararlanılmalıdır. Kırsalda üreticilerimize teknik bilgiler bu meslektaşlarımız vasıtasıyla ulaştırılmalı ve genç ziraat mühendislerinin üretime katkıları mutlaka sağlanmalıdır. Bugün tarımda ilerlemiş ülkelerin gelişmelerinin ardında yatan en önemli unsur genç ve eğitimli insanlardan yararlanıyor olmalarıdır.  

Sektörde istihdam imkanlarından biri de Tarım Danışmanlığıdır. Tarım Danışmanlığı, uygulamada yaşanan sorunlarına  ve eksik yönlerine rağmen olumlu bir uygulamadır. Bu uygulamanın genişletilmesi, işletmelerde çalışan sayısının arttırılması ve bu meslektaşlarımızın yetkilendirilmeleri gerekmektedir. GTHB`mızın üzerinde durması gereken en önemli sorunlarından birisi budur. Yoksa, bir taraftan kar elde edemeyen, sürekli borçlanan ve sonunda tarlasını satıp kente göç eden üreticiler, diğer taraftan iş olanağı yaratılmayan her geçen gün sayıları artan ziraat mühendislerinin varlığı. Bu sorunlar görmezlikten gelinerek, tarımda istihdamın genel işsizliğe çare olduğunu söylemek bugünkü koşullarda çok mümkün görünmemektedir."

Özden GÜNGÖR

ZMO Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Okunma Sayısı: 835

Tüm Görsel Basında Odamız »

Google Windows Live Yahoo! MyWeb Del.icio.us Technorati Digg Facebook Twitter Sık Kullanılanlar e-Posta Gönder RSS Haber Kaynağı

ADANA ·  ANTALYA ·  AYDIN ·  BALIKESİR ·  BURSA ·  ÇANAKKALE ·  DENİZLİ ·  DİYARBAKIR ·  ERZURUM ·  ESKİŞEHİR ·  GAZİANTEP ·  HATAY ·  İSTANBUL ·  İZMİR
KAYSERİ ·  KAHRAMANMARAŞ ·  KONYA ·  MANİSA ·  MERSİN ·  MUĞLA ·  RİZE ·  SAMSUN ·  ŞANLIURFA ·  TEKİRDAĞ ·  TRABZON ·  VAN

COPYRIGHT © 2004-2018 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
KARANFİL SK. 28/18 06640 KIZILAY / ANKARA
TEL: 444 1 966   FAKS: (+90) 312 418 51 98   e-POSTA: zmo@zmo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.