ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR ABOUT US
HIZLI ERİŞİM

24 Haziran 2018 Pazar  

                             »Adana   »Antalya   »Aydın   »Balıkesir   »Bursa   »Çanakkale   »Denizli   »Diyarbakır   »Erzurum   »Eskişehir   »Gaziantep   »Hatay   »İstanbul   »İzmir  
                             »Kayseri   »Kahramanmaraş   »Konya   »Malatya   »Manisa   »Mersin   »Muğla   »Rize   »Samsun   »Şanlıurfa   »Tekirdağ   »Trabzon   »Van        »İL TEMSİLCİLİKLERİ  

ŞUBE GİRİŞ SAYFASI

     Başkanın Mesajı

 

     Şube İçeriği

 » ŞUBE TARİHÇESİ

 » ŞUBE YÖNETİM KURULU

 » ŞUBE ÇALIŞANLARI

 » ÇALIŞMA PROGRAMI

 » ÇALIŞMA RAPORU

 » TEMSİLCİLER

 » İSTATİSTİKLER

 » HABERLER

 » DUYURULAR

 » BASIN AÇIKLAMALARI

 » GÖRSEL BASINDA ODAMIZ

 » YAZILI BASINDA ODAMIZ

 
 

     Genel Kategoriler

 

     Özlük Çalışmaları

 

     Anlaşmalı Kurumlar

 

     Konular

 
 
ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ
ÜYELİK İŞLEMLERİ
2017 YILI KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ LİSTESİ
YETKİ BELGESİ ALAN ÜYELERİMİZ
 

—S. S. Sorular

»GENEL

»ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

—Bilgi Edinme

Kendi adınıza
(Bireysel / Gerçek Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

Kurumunuz adına
(Tüzel Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

 BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PARAKENDE SATILMASI VE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞINA İLİŞKİN ZMO ANTALYA ŞUBE GÖRÜŞLERİ

    Yayına Giriş Tarihi: 18.08.2017  Güncellenme Zamanı: 18.08.2017 16:44:16  Yayınlayan Birim: ANTALYA ŞUBE  
 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PARAKENDE SATILMASI İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞINA İLİŞKİN

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİNİN GÖRÜŞLERİ

 

İKİNCİ BÖLÜM

MADDE 8 – Bitki koruma ürünlerinin satışını yapmak için görevlendirilmiş bayiler mevsiminde bölgeleri için gerekli bitki koruma ürünlerini yeterli miktarda bulundurmak zorundadır.

Görüşümüz; Gerekli bitki koruma ürünlerini bulundurmak bayilerin gayretleri ile sağlanamaz. Bu konuda üretici ve ithalatçı firmaların sorumluluk almaları gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MADDE 9 –

a)Satış yerleri bodrum, asma katları, merdiven boşlukları, merdiven altı kısımları, kolonları, ara duvarları, lavabo ve tuvalet alanı, muhafazalı oda hariç olmak üzere en az 20 m2 büyüklüğünde olmalıdır.

Görüşümüz; Üretim potansiyeline göre küçük ilçelerde ve köylerde açılacak zirai ilaç bayilerinin net 20 m2 işyeri bulmaları mümkün olmayabilir. Kullanılan ilaç sayısının giderek azalması, ilaçların dolaplarda muhafazası gibi nedenlerle bayiler stoklu çalışmayacağından ve yine ilaç satılan bölüme diğer tarım girdilerinin konulmasının yasaklandığı düşünülürse brüt 20m2 ‘lik alan yeterli olacaktır.

f) Görüşümüz; Bu madde de yazılanlar d maddesinde aynen yer almıştır, çıkarılmalıdır.

g)Satış yerlerinde bitki koruma ürünlerinde muhafazaya el verişli, yeterli miktarda raf içeren kapalı dolap, kapalı bölme veya vitrin bulundurulur.

Görüşümüz; Zirai ilaç ambalajlarının farklı büyüklük ve tipte olması nedeniyle belli standarttaki kapalı dolap veya vitrinde teşhir edilmesi zor olacaktır. Herbisitlerin dışındaki pesti sitlerin raflarda teşhiri ve bulundurulmasında bir sakınca yoktur.

                ğ)Satış yerleri, apartman katlarında, çevresine zarar verebilecek ev ve işyerleri arasında olamaz.

Görüşümüz; Zirai ilaç satışına yönelik özel yapı alanları oluşturulmamıştır. Bu nedenle bu kısıtlama zirai ilaç bayilerinin ruhsat almasını ciddi anlamda zorlayacaktır.

i)Satış yerlerinde yed-i emin`e alınacak bitki koruma ürünleri için en az 10 m2 alana sahip tabanı su geçirmeyen kolayca temizlenebilen özellikte, nem, yağmur ve güneşin etkilerinden korunmuş yeterli miktarda raf veya kapalı bölmenin yer aldığı ayrı bir bölme bulundurulur.

Görüşümüz; Bu koşul zirai ilaç bayilerinin gübre bulundurulan alan hariç en az 40 m2 olmasını gerektirmektedir. Bu kadar geniş alan bulmak her zaman mümkün değildir ve yüksek kira nedeniyle işletme maliyetini artıracaktır. Yed-i enine alınan ilaçların Bakanlık denetiminde üretici ve itlahatçı firmalar tarafından muhafaza edilmesi gerekir.

k)Bayiler biti koruma ürünleri için belirlenen en az 20 m2 ‘lik alanda bitki koruma ürünleri dışında herhangi bir ürün bulunduramazlar.

 Görüşümüz; İ maddesinde de ifade edildiği gibi eğer zirai ilaç bayi gübre de satıyorsa 80 m2 ‘den daha düşük bir alanda ticaret faaliyetini sürdürmesi mümkün görülmemektedir. Bu nedenle bu kısıtlama kaldırılmalıdır.

 

Toptan Satış Yerlerinde Aranan Şartlar

MADDE – 10

g) Toptan satış yerlerinde bitki koruma ürünlerini muhafazaya elverişli yeterli miktarda raf, dolap, kapalı bölme bulundurulur.

Görüşümüz; Toptan satış yerlerinde işin özelliği gereği raf, dolap bulundurulmasına ihtiyaç yoktur. Ürünlerin yerle temasını kesecek ızgara ve paletler üzerinde depolanması yeterlidir.

i)Satış yerlerinde yed-i emin`e alınacak bitki koruma ürünleri için en az 20 m2 alana sahip tabanı su geçirmeyen kolayca temizlenebilen özellikte nem, yağmur ve güneşin etkilerinden korunmuş ayrı bir bölme bulundurulur.

Görüşümüz; Toptan satış yeri için asgari bir alan belirlenmemişken yed-i emin`ler için alt sınırlar konulması doğru değildir.

k)Toptan satış yerinde temizlikte kullanılan suların tahliyesi için atık su deposu veya kanalizasyona irtibatlı bir kanal bulundurulur.

Görüşümüz; Pestisitle bulaşmış suların kanalizasyona verilmesi yer altı sularının ve denizlerin kirlenmesine yol açacaktır.

 

Depolarda Aranan Şartlar

MADDE – 11

f)Depoda yeteri kadar sıcak ve soğuk su sağlayan fotoselli, pedallı veya elle kullanılmayan musluğun yer aldığı lavabo, musluk ve temizlik malzemesi, sıcaklık kontrolü için ısıölçer alet bulundurulur. Isının 5 – 35 *C derece arasında olması sağlanır.

Görüşümüz; Akdeniz Bölgesi gibi çok sıcak iklimlerde yaz aylarında depo sıcaklığını 35 *C altında tutmak imkânsızdır.

i)Depoda sadece bitki koruma ürünleri muhafaza edilir.

Görüşümüz; Bitki koruma ürünü satıcılarının çok büyük bir bölümü aynı zamanda gübre ticareti yapmaktadır. Bu şart toptancıların iki ayrı depo tutmasına neden olacak bu da maliyeti artıracaktır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

MADDE – 13

Bayi ve toptancı izin belgesinin verilmesi şartlar arasında meslek odası üyeliği belgesi aranmamaktadır. Anayasanın 135. Maddesi, 6235 sayılı TMMOB kanunu ve 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanuna göre serbest çalışan Ziraat Mühendislerinin mesleki faaliyetlerini sürdürebilmeleri için oda üyesi olmaları şarttır. Bu nedenle izin almak için Bakanlığa başvuran Ziraat Mühendislerinden mutlaka oda üyelik belgesi istenmelidir.

e)Bitki koruma ürünleri bayi ve toptancı izin belgesi almak isteyenlerden noterlikçe resen düzenlenmiş ‘`Bitki Koruma Ürünleri Toptancı Başvuru Taahhütnamesi`` istenmektedir.

Görüşümüz; İlgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde verilen `Bitki Koruma Ürünleri Satış Belgesi`` için noter taahhütnamesine ihtiyaç yoktur. Bakanlık denetleyen kurum olarak gerekli kontrolleri yapmaktadır. Noter taahhütnamesi ilaç bayilerine ek yük getireceği gibi Bakanlığı da zaaf içindeymiş gibi gösterecektir. Bu madde tümüyle çıkarılmalıdır.

i)(1) 15. madde de belirtilen sınavda başarılı olduğuna ilişkin belge.

Görüşümüz; Ziraat Mühendisleri 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun ve 24.01.1992 tarihli Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin tüzük hükümlerine göre zirai ilaç bayiliği yapmaya yetkilidirler. Sınavın yapılması ilgili kanun ve tüzüğe aykırıdır. Ziraat mühendisleri sınava girmeden zirai ilaç bayiliği yapmalıdırlar.

i)(2) Bu maddede illerde ve ilçelerde tarım potansiyeli, üretici sayısı ve mevcut bayi sayısına göre İl Müdürlüklerince yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenen bayi sayısı dikkate alınarak ruhsat verileceği ifade edilmektedir.

Görüşümüz; Norm kadro uygulaması doğru olmakla birlikte bayi sayısı İl Müdürlüklerinin yanı sıra meslek kuruluşlarının da dâhil olduğu bir komisyon tarafından belirlenmelidir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Sınav İle İlgili Hükümler

MADDE – 15

Görüşümüz; Ziraat Mühendisleri yasa ve tüzükler gereği zirai ilaç bayiliği yapmaya yetkilidirler. Ziraat Mühendislerinin sınava tabi tutulması 7472 sayılı kanuna aykırıdır. Ziraat Mühendislerine ilişkin sınav şartı yönetmelikte çıkarılmalıdır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Yetki ve Sorumluluklar

MADDE – 17

k) Görüşümüz; Yasaklanmış, askıya alınmış ve kullanımı kısıtlanmış bitki koruma ürünleri Bakanlıkça bayilere bildirilmelidir.

i) Bayiler, bitki koruma ürünlerini reçetesiz veya Bakanlıkça belirlenen şartlar dışında satamazlar.

Görüşümüz; Reçeteli satış kâğıt üzerinde kalmış bir uygulamadır. Sistemde yer alacak üretici kayıt formuna satılan ilacın işlenmesi izlenebilirlik için yeterlidir. İlaç ambalajındaki etiket zaten reçete görevini yerine getirmektedir.

n)Bayiler mevsiminde bölgeleri için gerekli bitki koruma ürünlerini yeterli miktarda bulundurmaktan sorumludurlar.

Görüşümüz; Bazı ürünlerde kullanılabilecek ruhsatlı pestisit bulunmamaktadır. Dolayısıyla bayilerin bölgeler için gerekli ilaçları bulundurmaları mümkün olamamaktadır.

o)Bayiler, yeri ve zamanı İl Müdürlüğünce belirlenen, yeni bilgilerin aktarılması için gerektiğinde düzenlenen kısa süreli eğitim ve bilgilendirme toplantılarına katılırlar.

Görüşümüz; Serbest çalışan meslek disiplinlerinin eğitimi konusunda meslek odaları yetkilidir. Bakanlık zirai ilaç bayilerine sadece mevzuatla ilgili bilgilendirme toplantısı yapabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yer Değişikliği Ara verme ve Devir

MADDE – 21

2)Bayi veya toptancı da herhangi bir bitki koruma ürünü satışının olmayacağının garanti altına alınması şartıyla İl Müdürlüğünce yapılacak değerlendirmeden sonra İl Müdürlüğünce belirlenen sürelerde bayilik veya toptancı izin belgesi askıya alınabilir.

Görüşümüz; Bayi veya toptancılık izin belgesi kazanılmış bir hak olarak süreye tabi olmaksızın askıya alınabilmeli ve bu hak istenildiğinde kullanılabilmelidir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi

MADDE – 23

Görüşümüz; Karekod programı zorunlu hale getirilmektedir. Programla ilgili düşüncelerimiz ve çekincelerimiz yapılan toplantılarda Bakanlık yetkililerine anlatılmış ve rapor olarak sunulmuştur.

 

Bayi ve Toptancıların Çalışma Düzeyi

MADDE – 24

1)Bitki koruma ürünleri bayiler ve toptancıları ihtiyaç duyulması halinde İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde ve bütün bayilerin uygun görmesi durumunda belirlenecek mesai saatlerin uymak zorundadırlar.

Görüşümüz;  Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesindeki zirai ilaç bayileri Ziraat Mühendisleri Odasının yönetmelik ve yönergeleri çerçevesinde belirlenen mesai saatlerini uygulamaktadırlar. Üyelerimizin çoğunun isteyerek uyguladığı mesai saatinin tüm Türkiye`de yaygınlaştırılması meslek saygınlığı açısından çok önemlidir.  Mesai saati uygulaması zorunlu kılınmalı ve bayilerin tamamının uygun görmesi şartı yönetmelikten çıkarılmalıdır. Mesai saatinin belirlenmesinde daha önceki yönetmelikte olduğu gibi sektörde ağırlıklı temsil yetkisi olan Ziraat Mühendisleri odası ile birlikte hareket edilmelidir.

Bayi ve Toptancıların ve Çalışanlarının Çalışma Kıyafeti

MADDE – 25

1)Bitki koruma ürünü bayi veya toptancılarında görevli her çalışan çalışma esnasında beyaz önlük giymesi ve bu kıyafetlerin göğüs cebi üzerinde ad ve soyadı belirtilmesi zorunludur.

Görüşümüz; her çalışanın önlük giymesi zorunlu olmaktan çıkarılmalıdır. Üreticiye ilaç veren ve ilaçla temas eden görevlinin önlük giymesi yeterlidir. Zirai ilaç bayilerinde eczanelerde olduğu gibi beyaz önlük giyilmesi yapılan işe uygun değildir.

Yetkili Kişinin Bayide Bulunma Zorunluluğu

MADDE – 26

3)Hastalık ve sair mazeretlerle 24 saatten fazla süreyle bayiden ayrılmak zorunda kalan yetkili kişinin İl veya İlçe Müdürlüğüne bir yazı ile bilgi vermesi zorunludur. Ayrılış süresinin 15 güne kadar devam etmesi durumunda İl veya ilçe Müdürlüğünün bilgisi dahilin de işyerinin kapalı tutulması ve herhangi bir bitki koruma ürünü satışının yapılmaması gerekir.

Görüşümüz; Yetkili kişinin hastalık nedeniyle 24 saatten fazla işyerinden ayrılması durumunda Bakanlığa yazı ile bilgi verilmesi uygulanabilir değildir. Ayrılış süresinin 5 günü geçmesi durumunda işyerinin kapatılması müşterilerin mağduriyetinin yanı sıra ticareten çok ağır sonuçlar doğurabilecektir. Ölüm nedeniyle mirasçılara 1 yıl süreyle faaliyetini devam ettirebilme hakkı tanınırken, hastalık nedeniyle 5 gün işyerine uğrayamayan bayinin kapatılması eşitlik ve adalet duygusuna aykırıdır. Bu süre bayinin ticari zarar görmeyeceği makul bir seviyeye çekilmelidir.

Bayi veya Toptancı İsmi, Levhası ve Vitrini

MADDE – 28

Görüşümüz; Bitki koruma bayilerinin levha ve yazılarının tek tipleştirilmesi doğru değildir. Eczanelerde olduğu gibi levhalarda sektöre ilişkin bir logo veya işaretin konulması yeterlidir. Tabela ölçüleri ve renginde tek tipten vazgeçilmeli ve kısıtlamalar kaldırılmalıdır.

ONUNCU BÖLÜM

Kontrollerde Görevlendirilecek Kişiler

MADDE – 31

3)Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi kimlik kartı, Genel Müdürlük, İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüklerinde sadece bitki koruma ürünlerinin satışı ile ilgili kontrollerde görevli Ziraat Mühendisi, Kimya Mühendisi ve Kimyager unvanına sahip teknik personele verilir.

Görüşümüz; Kontroller Bakanlıkta görevli Ziraat Mühendisleri tarafından yapılmalı ve denetimler Bakanlık ve Ziraat Mühendisleri Odası yetkililerince birlikte gerçekleştirilmelidir.

Kontrol Görevlilerinin Görev ve Yetkileri

MADDE – 32

1)(e) Bitki koruma ürünlerini toptan veya perakende satan bayi veya toptancı ile bitki koruma ürünlerini piyasaya arz eden üretici veya dağıtıcının yapılan kontrol faaliyetlerini engellemesi durumunda, ilgili meslek kuruluşundan yardım istemek ve onlarla birlikte gerekli kontrolleri yapmak.

Görüşümüz; Zirai ilaç bayilerini güvenlik güçleri nezaretinde denetlemek meslek onurunu inciten ve saygınlığına gölge düşürecek bir uygulamadır. Bu gibi durumlarda ilgili meslek kuruluşlarından yardım istenerek denetimin birlikte yapılması ve yasaya aykırı tutumların meslek odalarının disiplin yönetmeliğine göre de değerlendirilmesi denetimleri daha etkin kılacaktır.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Geçiş Hükümleri

GEÇİCİ MADDE – 1

Görüşümüz; Sahada faaliyette bulunan Zirai ilaç bayileri yönetmelik taslağında yer alan fiziki şartları 1 yıl içinde sağlamakta zorlanacaklardır. Bu süre 2 yıla çıkarılmalıdır.

 

 

—Dosyalar

(22 KB) (18.08.2017 16:07:02)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 490

Antalya Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

Google Windows Live Yahoo! MyWeb Del.icio.us Technorati Digg Facebook Twitter Sık Kullanılanlar e-Posta Gönder RSS Haber Kaynağı

ADANA ·  ANTALYA ·  AYDIN ·  BALIKESİR ·  BURSA ·  ÇANAKKALE ·  DENİZLİ ·  DİYARBAKIR ·  ERZURUM ·  ESKİŞEHİR ·  GAZİANTEP ·  HATAY ·  İSTANBUL ·  İZMİR
KAYSERİ ·  KAHRAMANMARAŞ ·  KONYA ·  MANİSA ·  MERSİN ·  MUĞLA ·  RİZE ·  SAMSUN ·  ŞANLIURFA ·  TEKİRDAĞ ·  TRABZON ·  VAN

COPYRIGHT © 2004-2018 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
KARANFİL SK. 28/18 06640 KIZILAY / ANKARA
TEL: 444 1 966   FAKS: (+90) 312 418 51 98   e-POSTA: zmo@zmo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.