TMMOB` DAN VALİ OSMAN KAYMAK VE BAŞKAN YILMAZ` A KINAMA - KARADENİZHAYAT 12 EKİM 2017

SAMSUN ŞUBE
21.11.2017 (Son Güncelleme: 21.11.2017 17:21:50)

TMMOB Samsun Tekkeköy‘ de inşaat çalışmaları devam eden Lojistik Köy Projesi için düzenlenen bilgilendirme toplantısına Samsun ZMO Başkanı Hayati Tosun‘ un katılımının engellenmesi ve Samsun Valisi Osman Kaymak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz‘ ın mağdur arazi sahipleri ile görüştürülmemesine sert tepki gösterdi.

Tekkeköy İlçesi Aşağıçinik mevkiinde inşaat çalışmaları devam eden Lojistik Köy projesi için 9 Ekim 2017 tarihinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına Samsun Ziraat Mühendisleri Odası(ZMO) Başkanı Hayati Tosun‘ un katılımı görevliler tarafından engellenmiş ve mahkeme kararlarına rağmen tarlaları elinden alınan vatandaşlar Vali ve Belediye Başkanı ile görüştürülmemişti.

Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı‘ nın bu tutumu büyük tepki alırken önemli ve büyük bir tepki de TMMOB‘ dan(Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) geldi.TMMOB‘ ya bağlı meslek odalarından oluşan TMMOB Samsun İKK(TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu) bir basın açıklaması yaparak ZMO(Ziraat Mühendisleri Odası) Samsun Şube Başkanı Hayati Tosun‘ a konulan tavrı ve Vali ve Belediye Başkanı‘ nın mağdur vatandaşlarla görüşmemesini kınadı.

Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesinde TMMOB İKK adına bir basın açıklaması yapan Adnan Korkmaz, "Samsun Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Hayati Tosun‘ a yapılan davranışı kınıyoruz. Tekkeköy İlçesi Aşağıçinik mevkiinde inşaat çalışmaları devam eden Lojistik Köy Projesi için 9 Ekim 2017 tarihinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına Samsun ZMO Başkanı Hayati Tosun‘ un katılımı görevliler tarafından engellenmiştir.

Ayrıca toplantının ev sahipliğini yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yusuf Ziya Yılmaz ve toplantıya katılım sağlayan Samsun Valisi Sayın Osman Kaymak mağdur olan köylüleri dinlemekten, onlarla yüzyüze gelmekten kaçınmışlardır. TMMOB Samsun İKK olarak ZMO Başkanımız Hayati Tosun‘ a yapılan bu davranışı kınıyoruz.  

Lojistik Köy Hukuka Aykırıdır!

Tekkeköy İlçesinde yapımı devam eden Lojistik Köy Projesi‘ nin hukuksuz olduğunu ifade eden Korkmaz, "Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesinin açtığı davda Danıştay 6. Daire Başkanlığına sunulan Bilirkişi Raporunda da dendiği gibi; Aşağıçinik Mahallesinin arazilerinin tümü, çiftçilerin üretim yaptıkları, mera olarak kullandıkları, 1. sınıf sulu tarım arazisi niteliğine sahip, "Mutlak Sulu Tarım Arazisi"  dir. Ve mahkeme bu projenin yürütmesini durdurma kararı vermiştir. Diğer taraftan projenin kapsamı içerisinde 63 vatandaşımızın bireysel mülkiyet hakkı da yok sayılarak, özel mülkiyete ilişkin hukuk kararları da yok sayılmaktadır.

Mahkemenin verdiği yürütmenin durdurulması kararına rağmen Lojistik Köy Projesi devletin güvenlik kuvvetlerinin koruması altında telaş içerisinde hukuksuz bir biçimde devam etmektedir" diye konuştu.

Lojistik Köy İçin Önerilerimiz Dikkate Alınmadı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, televizyon kanallarında ve her türlü iletişim ortamlarında yayınlanan kamu spotlarında "tarım topraklarının korunması" gerektiğinin anlatıldığını belirten Adnan Korkmaz,"Kentimizi hukuk kuralları çerçevesinde yönetmekle yükümlü olanların mahkeme kararlarını "küçük engeller" olarak değerlendirmeleri ve ilgili bakanlıkların talimatlarını görmezden gelerek, aceleci bir telaşla yapım çalışmalarının sürdürülmesi kabul edilemez.

Lojistik Köy Gelemen‘ de Sanayi Alanı Olarak Belirlenen Bölgeye Yapılsın

Bizler TMMOB‘ ye bağlı meslek odaları olarak uzmanlık alanlarımız ve bilimsel gereklilikler çerçevesinde Samsun için, ülkemiz için yapılacak her yatırıma destek olduk, olmaya da hazırız.

Lojistik Köy Projesi için de önerilerimizi her platformda sunduk şöyle ki;

Gelemende sanayi alanı olarak belirlenen, Samsun Ordu Karayolunun deniz tarafında kalan 3 bin dönümlük tarım dışı kamu arazisi, gerek toprak yapısı, gerek mülkiyeti, gerek karayolu tarfiğinin güvenli akışı, gerekse havayolu, denizyolu, demiryolu ulaşımının kolaylığı bakımından en uygun alandır.

Ancak Gelemen‘ deki bu alanda yerleşim bölgelerine yakın olmadığı için "rant" yoktu. Muhtemelen bu nedene önerimiz kabul görmemiştir şeklinde konuştu.

OHAL Koşulları Fırsata Çevrilmektedir!

15 Temmuz FET֑ nün hain darbe girişiminden bu yana OHAL ile yönetilen ülkemizde olağan hukuk yolları işlemez hale gelmiştir. OHAL uygulaması halkın, meslek odalarının yaşam alanlarına sahip çıkma, çevre ve yaşam mücadelesini önleme bahanesi haline getirilmiştir.

Lojistik Köy Projesinde görüldüğü gibi, proje paydaşlarının hesap verilebilirlik ve şeffaflıkları tamamen devre dışı kalmış, meslek odalarının ve halkın projeleri takip etmesi, yetkililerden hesap sorması olanaksız hale getirilmiştir.

Bu Kenti Yönetenlere Bir Kez daha Sesleniyoruz.

Proje Önemli, Yer Seçimi Yanlış 

Bu proje Samsun için önemlidir ancak yer seçiminiz yanlıştır, yönetim anlayışınız hukuk ile uyuşmamaktadır. Kısa vadeli rant projeleri ile bu güzel kentin doğasını ve geleceğini mahvetmeyin. Yaptım oldu çözüm değildir.

Yarın biçtiğinizden şikayet etmemek için bugün ektiğinize dikkat edin...

Karadeniz Hayat 12 Ekim 2017

 

  

Okunma Sayısı: 19