ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR ABOUT US
HIZLI ERİŞİM

21 Şubat 2019 Perşembe  

                             »Adana   »Antalya   »Aydın   »Balıkesir   »Bursa   »Çanakkale   »Denizli   »Diyarbakır   »Erzurum   »Eskişehir   »Gaziantep   »Hatay   »İstanbul   »İzmir  
                             »Kayseri   »Kahramanmaraş   »Konya   »Malatya   »Manisa   »Mersin   »Muğla   »Rize   »Samsun   »Şanlıurfa   »Tekirdağ   »Trabzon   »Van        »İL TEMSİLCİLİKLERİ  

     Başkanın Mesajı

 

     Genel Kategoriler

 

     Özlük Çalışmaları

 

     Anlaşmalı Kurumlar

 

     Konular

 
 
ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ
ÜYELİK İŞLEMLERİ
2017 YILI KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ LİSTESİ
YETKİ BELGESİ ALAN ÜYELERİMİZ
 

—S. S. Sorular

»GENEL

»ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

—Bilgi Edinme

Kendi adınıza
(Bireysel / Gerçek Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

Kurumunuz adına
(Tüzel Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

 XIX. CIGR (ULUSLARARASI ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BİRLİĞİ)DÜNYA KONGRESİ`NE DAVET

    Yayına Giriş Tarihi: 19.02.2018  Güncellenme Zamanı: 02.03.2018 13:53:42  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 02.03.2018 13:56:14

 

Davet Mektubu

 Sevgili Meslektaşlarım,

22-25 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacak olan "Ziraat Mühendisliği alanının olimpiyatları" olarak kabul edilen "19. CIGR Dünya Kongresi", Antalya`ya dönüştürülmüştür.

Türkiye`nin güney kesiminde yer alan Antalya, Akdeniz`in incisi olarak kabul edilmektedir. Profesyonellik, deneyim, çeşitlilik ve kaliteyi temsil eden ve dünyanın her yerinden yılda 10 milyondan fazla yabancı konuk ağırlayan Türkiye`nin 7. büyük kentidir.

CIGR, dünya çapında üyeleri aracılığıyla doğayı koruma, sürdürülebilir biyolojik üretim sistemlerini geliştirme, mühendislik ve benzeri bilim dallarını kullanarak insanlığın yararına sunma yönünde faaliyetlerini sürdürmektedir. Birliğin temel amaçları ziraat mühendisliği alanında teknolojinin ve bilimin gelişimini sağlamak, genç profesyonellerin eğitimini ve etkinliklere ulaşım masraflarını karşılamak, ülkeler ve bölgeler arası iletişime yardımcı olmak, araştırma sonuçlarının ve teknolojinin karşılıklı değişimini sağlamak, ziraat mühendisliği mesleğini dünya çapında temsil etmektir.

CIGR Dünya Kongreleri,Ziraat ve Biyosistem Mühendisleri`nin uluslararası topluluğunun yanı sıra ilgili alanlarda çalışan araştırmacılar, akademisyenler ve mühendislerin en önemli ve en büyük organizasyonudur. XIX.sı yapılacak olan bu kongreyi TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Akdeniz Üniversitesi ve Ege Üniversitesi`nin işbirliğiyle organize ediyoruz. CIGR Dünya Kongresi, mevcut çalışmalarınızı sunabilmeniz, yeni fikirleri, teknolojileri, süreçleri, uygulama deneyimleri ve makinelerini tartışabilmeniz ve akademisyenler, araştırmacılar, geliştiriciler, mühendisler, uzmanlar, öğrenciler ve uygulayıcılar arasında yeni işbirlikleri geliştirmeniz için mükemmel bir fırsattır.

Sizleri Nisan 2018`de Antalya`daki Kongre`ye davet ediyor ve de bekliyoruz.                                                          

Organizasyon Komitesi adına

Özden  GÜNGÖR  

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

 

KONGRE PROGRAMI:

1.Bölüm: KARA VE SU

Kırsal ve Kentsel Topluluklar için Sürdürülebilir Kalkınmayı Gerçekleştirmek

 * Kara ve Su Kullanımlarını Değiştirme ve Toplumsal Etkileri

 * Peyzaj Koruma ve Ekoloji

 * Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Geçiş

 * Sürdürülebilir Kırsal Yol Ağlarına Geçiş

 * Politikalar, Yönetişim ve Kurumsal Gelişim

2.Bölüm: YAPILAR ve ÇEVRE

Hassas Hayvancılık Tarım

Hayvan Refahı ve Değerlendirme

Hava Kalitesi, Gazlar ve Emisyon Zararları

Hayvancılık Üretiminde İklim Kontrolü 

Tarımsal Atıkların Yönetimi

Su kültürü

Sera Teknolojileri

Kırsal Yapılar ve Yapılar İçin Enerji Tasarrufu Teknolojileri

Hayvancılık Yapıları, Malzeme ve Taşıma Ekipmanları

Silolar ve Depolama Yapıları

Çiftlik Yapılarına İlişkin Sayısal Modelleme  Kırsal ve Kentsel Yeşil Altyapılar (Yeşil çatılar, Yeşil duvarlar, vb.)  

Çiftlik Yapıları, Ekipmanlar, Yapılar ve Çevre ile İlgili Diğer Araştırma

3.Bölüm: BİTKİ ÜRETİMİ

Hassas Mahsul Üretimi için (UAS)

 Bitkisel Üretimin Özerk Araçları

Özel Bitkiler (Meyve ve Sebze) Üretimi İçin Mekanizasyon ve Robotik

Merkezi Lastik Enflasyonu (Belki Lastiğin Daha Genel Konusu ve Çekişi)

Hassas Mahsul Üretimi için Uygulama Teknolojileri (Sürükleme Kontrolü)

Çiftlik Makinelerinde Alternatif Güç ve Elektrifikasyon

4.Bölüm: TARIMDA ENERJİ

Enerji verimliliği

Biyokütle

 * Hasat, İşleme, Depolama ve Taşıma

* İşleme ve Kullanım

* Pelletts & Brriettee

* Yanma

* Gazlaştırma

* Biyogaz ve Piroliz Gazları

* Sıvı Biyoyakıtlar

* Biyodizel 

* Biyoetanol

* H 2 Üretimi

 * Mikrobiyal Yakıt Pili

* Biochar Üretimi ve Uygulaması

 Mikro Alg Enerjisi  

* Algler için Üretim ve Üretim Sistemleri

* Mikro Alg Yetiştiriciliği ve Hasat ve Uygulama

Karbon Yakalama ve Depolama 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Isı ve Enerji Üretimi

Rüzgâr gücü

Güneş enerjisi

Jeotermal enerji 

Diğer Yenilenebilir Enerji Kaynakları

5.Bölüm: SİSTEM YÖNETİMİ

Operasyon Yönetimi için Karar Destek Sistemleri

 * Tarımsal Üretimin Çevre Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi de dâhil olmak üzere, Verimliliği ve Ürün Kalitesini Geliştirmek İçin Kullanılan Bilgi Teknolojisi ve Karar Destek Sistemlerine İlişkin Maliyet Azaltımı 

Çiftlik Yönetim Bilgi Sistemleri (FMIS) ve Mobil Uygulamalar

* Çiftçilere, çiftlik bazında Günlük İşlemlerini Yönetmelerine Yardımcı Olunan En Son Teknoloji

Uygulamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri Alan ve Lojistik İşlemler  

* Operasyonun İncelenmesi ve Optimizasyonu, Saha ve Makine Arasındaki Etkileşim Üzerine

Düşünceler ve Makine Performansının Optimize Edilmesi İçin Yöntemler 

Yerel ve Bölgesel Tedarik Zinciri Yönetimi

 * SCM Yöntem ve Araçlarının Araştırılması, Yerel ve Bölgesel Senaryolara, Bütün Zinciri veya Analitik Olan Bir Kısmı Sistematik Bir Yaklaşımla Değerlendirmek.

 İş Organizasyonu ve Yöntemleri

 * Hava koşullarının günlük planlamaya etkisi dâhil olmak üzere, kombineler, traktörler ve diğer ekipmanlar ile çalışma yöntemleri ve çalışma saatlerinin incelenmesi ile ilgili.  Buna Korunan Ortamda Çalışma da dâhildir.

Ormancılık ve Tarım için ergonomik

 * Çiftçilerin Birleşim, Traktör ve Diğer Teknik Ekipmanların İş Yükü ve Güvenliği ile İlgili Olarak İş Yerinde İşaretler ve El Kitaplarının Uyumluluğu

 Tarım Faaliyetlerinde Risk Önleme

 * Değişen Fiziksel ve Zihinsel Stres Düzeylerine Sahip Bütün Tarımsal İşlemlerde Kaza Önleme İle İlgili

 Sistem Mühendisliği Alanında Bilgi Aktarımı

 * Zaten Hazırlanmış Yeni Yönetim Teknikleri veya Araştırmalarının Alınmasını Geliştirmek için Araçlar ve Öğretim Sistemleri ile İlgili

 Tarım ve Dijitalleşmede Çalışanlar

6.Bölüm: BİYOPROSESLER

Tarımsal İşlemeler ve Gıda Koruma

* Ambalaj Teknolojileri

* Kurutma Teknolojileri

* Gıda Kalite Ölçüm ve Kontrolü

* Gıda Güvenliği ve Bitki Sağlığı

* Depolama Teknolojileri

* Gıda İzlenebilirliği ve Pazar Erişimi

* Beslenme ve Beslenme Güvenliği

* Gıda, Beslenme ve Sağlık

* Sürdürülebilir Gıda Sistemleri ve İşlenmesi

* Gıda’nın Geleceği

* Yükselen Gıda ve Biyoproses Teknolojileri

* Gıda Nanoteknolojisi

7.Bölüm : BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Hasat Sonrası Teknoloji ve Proses Mühendisliği 

Sürdürülebilir Çiftlik Yönetimi 

* Tarım ve Sürdürülebilirlik

* Hassas Tarım ve Bilgi Yoğun Tarım

* Veriye Dayalı Tarım Sistemleri 

* Karar Destek Sistemleri

* On-Line Çiftlik Hizmetleri

* Web Uygulamaları (İstemciler, Aygıtlar, Sunucu Tarafı)

* Bulut Bilişim Uygulamaları

* Sosyal Ağlar, İşbirlikçi Araçlar ve Crowdsourcing 

* E-Tarım İşletmeleri için araçlar

* Akıllı Telefon Uygulamaları 

* Sürdürülebilir Biyokütle Üretimi ve Kullanımı

* İş Ekosistemi 

* Akıllı Çiftlikler 

* CBS Uygulamaları

* Çiftlik Planlama Aletleri 

* Çevresel Bilgi Sistemleri ve Yönetim Sistemleri 

* Doğal Kaynaklar Yönetimi

Algılama, Robotik ve Özerk Makineler 

* Biyosensörler

* Yüksek Verimli Fenotip Oluşturma

* Uydu Uzaktan Algılama

* Drone Algılama

* Görüntü işleme

* Robotik ve Makine Gömülü BİT Araçları

* İnternetin Şeyleri (IoT)

 * Sensör Ağları 

* Özerk Makineler

Modelleme ve Simülasyon

* Tarımsal Üretim ve Tarım Sistemleri İçin Modelleme ve Simülasyon

* Sürdürülebilir Tarımsal Üretim için Hava Tahmin Modelleri

* Çok Etmenli Sistemler

 * İklim Modellemesi ve Tarım Üzerindeki Etki

* Mahsul Büyüme Modelleri

* Genotip x Çevre Etkileşim Modellemesi

* Şebeke Modelleri

Tarımsal Gıda Zinciri ve Tarımsal BİT Politikası

* Tarımsal Gıda Zinciri ve Lojistik

* Çiftlikte Optimizasyon 

* İzlenebilirlik Araçları

* İş modelleri

* Kırsal Ekonomi ve Politika

Semantik Birlikte Çalışabilirlik ve Bilgi Yönetimi

 Tarımda Metadata ve Veri Standartları 

 * Eş Anlamlılar Yönetimi, Bilgi Yönetimi

* Tarım için Ontolojiler

* Bilgi Tabanları ve Bilgi Havuzu Hizmetleri  

* Web of Data, Bağlantılı Açık Veriler

* Güvenlik ve Gizlilik

 Yapay Zekâ, Bulut, Büyük Veri, Analitik ve Görselleştirme

* AI, Derin Öğrenme ve Makine Öğrenimi  

* Uzman sistem

* Bulut Uygulamaları

* Tarım Bilgi Sistemleri İçin Büyük Veri ve Veri Madenciliği

* İş Zekâsı ve Analiz

* Veri görüntüleme

* Veri ve Bilgi Yönetimi

 Eğitim, Uzatma ve Kabul

8.BÖLÜM: HAYVANCILIK  (Tavukçuluk, Yem İmalat Teknolojileri, Hayvan Kontrolü, Sağlık ve Hayvancılık Teknolojileri, Süt Üretimi ve Teknolojisi)

*Kanatlı Refahı ve Değerlendirme

*Kanatlı Üretiminde İklim Kontrolü

*Atıkların Yönetimi 

*İşleme, Depolama ve Taşıma

*Ambalaj Teknolojileri

*İzlenebilirlik ve Pazar Erişimi

 

 

—Dosyalar

(230 KB) (02.03.2018 13:49:25)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 2822

Tüm Manşet »

Google Windows Live Yahoo! MyWeb Del.icio.us Technorati Digg Facebook Twitter Sık Kullanılanlar e-Posta Gönder RSS Haber Kaynağı

ADANA ·  ANTALYA ·  AYDIN ·  BALIKESİR ·  BURSA ·  ÇANAKKALE ·  DENİZLİ ·  DİYARBAKIR ·  ERZURUM ·  ESKİŞEHİR ·  GAZİANTEP ·  HATAY ·  İSTANBUL ·  İZMİR
KAYSERİ ·  KAHRAMANMARAŞ ·  KONYA ·  MANİSA ·  MERSİN ·  MUĞLA ·  RİZE ·  SAMSUN ·  ŞANLIURFA ·  TEKİRDAĞ ·  TRABZON ·  VAN

COPYRIGHT © 2004-2019 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
KARANFİL SK. 28/18 06640 KIZILAY / ANKARA
TEL: 444 1 966   FAKS: (+90) 312 418 51 98   e-POSTA: zmo@zmo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.