ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR ABOUT US
HIZLI ERİŞİM

23 Mart 2019 Cumartesi  

                             »Adana   »Antalya   »Aydın   »Balıkesir   »Bursa   »Çanakkale   »Denizli   »Diyarbakır   »Erzurum   »Eskişehir   »Gaziantep   »Hatay   »İstanbul   »İzmir  
                             »Kayseri   »Kahramanmaraş   »Konya   »Malatya   »Manisa   »Mersin   »Muğla   »Rize   »Samsun   »Şanlıurfa   »Tekirdağ   »Trabzon   »Van        »İL TEMSİLCİLİKLERİ  

     Başkanın Mesajı

 

     Genel Kategoriler

 

     Özlük Çalışmaları

 

     Anlaşmalı Kurumlar

 

     Konular

 
 
ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ
ÜYELİK İŞLEMLERİ
2017 YILI KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ LİSTESİ
YETKİ BELGESİ ALAN ÜYELERİMİZ
 

—S. S. Sorular

»GENEL

»ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

—Bilgi Edinme

Kendi adınıza
(Bireysel / Gerçek Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

Kurumunuz adına
(Tüzel Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI, ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN ZİRAAT MÜHENDİSLERİNE TOPRAK KORUMA PROJESİ EĞİTİMİ VEREMEZ !

    Yayına Giriş Tarihi: 09.02.2008  Güncellenme Zamanı: 08.07.2008 17:09:20  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

- BASIN AÇIKLAMASI -  

  

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI, ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN ZİRAAT MÜHENDİSLERİNE TOPRAK KORUMA PROJESİ EĞİTİMİ VEREMEZ !..  

09.02.2008

 

Danıştay Sekizinci Dairesi, 3.12.2007 tarihinde verdiği 2007/6538 sayılı kararıyla, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın özel sektör çalışanı olan, toprak koruma projesi hazırlayabilecek ve Ziraat Mühendisleri Odası‘na üyeliği zorunlu olan ziraat mühendislerine toprak koruma projesi eğitimi vermeye yetkisi bulunmadığı karara bağladı. Aynı kararla, Bakanlığın   24 - 28 Temmuz 2006 tarihlerinde düzenlediği toprak koruma projesi eğitimi duyurusu da iptal edildi.

Bilindiği üzere 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu uyarınca hazırlanması gereken toprak koruma projeleri için eğitimler, "Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük" (RG 24.1.1992 gün, 21121 sayı), Ziraat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği" (RG 8.11.2005 gün, 25987 sayı) ve Ziraat Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik, Mühendislik Hizmetleri ve Belgelendirme Yönetmeliği" (RG 14.12.2005 gün, 26023 sayı) hükümleri uyarınca, Ziraat Mühendisleri Odası tarafından verilmeye başlanılmıştır.

İzleyen süreçte, bu alanda hiçbir yetkisi bulunmayan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından, ODA‘nın eğitim programına önemli benzerlikleri bulunan bir eğitim programıyla, yarı süreye kadar kısa bir zaman dilimi içinde toprak koruma projesi eğitimi ve yetki belgesi verileceği duyurulmuş, bu bağlamda birincisi 1 - 5 Mayıs 2006, ikincisi 24 - 28 Temmuz 2006 tarihlerinde olmak üzere iki eğitim düzenlenmiştir. Eğitimlerde bölüm ve Oda üyeliği gibi koşullara da geniş ölçüde uyulmamıştır.    

Ziraat Mühendisleri Odası, tüm ikazlarına rağmen yetkisi bulunmadığı alanda eğitim verme ısrarını sürdüren Tarım ve Köyişleri Bakanlığı işlemine karşı, 2006 yılı Temmuz başında yürütmenin durdurulması istemini de kapsayan iptal davası açmıştır.

Bu çerçevede Danıştay Sekizinci Dairesi tarafından, 2006/4114 esas no ile verilen ara kararla, 4.12.2006 tarihinde, davalı idarenin işleminin yürütmesi durdurulmuştur. Bakanlığın bu karara itirazı da, 14.6.2007 günü oybirliği ile reddedilmiştir.

Bu arada, kamuoyunda "Cargill Yasası" olarak bilinen ve daha sonra Anayasa mahkemesi‘nin 6 ıncı maddesinin yürütmesini durduracağı 5578 sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu‘nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun", 9 Şubat 2007 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun‘un 5 inci maddesi ile 5403 sayılı Yasa‘ya eklenen Ek Madde 1 hükmü; "Bakanlık, bu Kanun‘un uygulanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü eğitim faaliyetini düzenleyebilir ve eğitim sonrası sertifika verebilir" şeklindedir.

Yukarıda özetlenen yargı kararları ve Yasa - Tüzük - Yönetmelik hükümleri karşısında, toprak koruma proje eğitimleri ile ilgili durum şöyle özetlenebilir;

1 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın, duyurusu Danıştay tarafından iptal edilen 24 - 28 Temmuz 2006 tarihli toprak koruma proje eğitimi kursu, tüm sonuçları ile birlikte hükümsüzdür.

2 - Danıştay 8 inci Dairesi‘nin 2007/6538 sayılı kararında, Bakanlıkların Kuruluş ve Görevlerini Düzenleyen 3046 sayılı Kanun ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın Kuruluş ve Görevlerini düzenleyen 441 sayılı Kanun Hükmünde Kararname‘de, "Bakanlığa bağlı personel olarak çalışmayıp, özel sektör çalışanı durumunda olan, toprak koruma projesi hazırlayabilecek ve Ziraat Mühendisleri Odası‘na üyeliği zorunlu olan ziraat mühendislerine toprak koruma eğitimi vermeye Bakanlığın yetkisi bulunmadığı" belirtilmekte olduğundan, 24 - 28 Temmuz 2006 tarihinden önce, 1 - 5 Mayıs 2006 tarihlerinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılan toprak koruma proje eğitimi kursu da, tüm sonuçları ile birlikte hükümsüzdür.

3 - Her ne kadar 9 Şubat 2007 tarihinde yürürlüğe giren 5578 sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu‘nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" un 6 ıncı maddesi ile Bakanlık eğitim yapma ve sertifika verme yetkisini almış gibi görünüyorsa da, yargı kararlarının incelenmesinden, durumun böyle olmadığı anlaşılmaktadır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve ilgili Genel Müdürlüklerin görev ve yetkileri, 3046 sayılı Yasa ve 441 sayılı KHK‘de belirtilmektedir. Sayılan genel düzenleyici işlemlerde bulunmayan bir görev ve yetkinin, tali yasalar ile Bakanlık bünyesine alınması mümkün değildir.

Bu durum karşısında, Danıştay kararında da belirtildiği üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın, Bakanlığa bağlı personel olarak çalışmayıp özel sektör çalışanı durumunda olan, "Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük" hükümleri uyarınca toprak koruma projesi hazırlayabilecek ve Ziraat Mühendisleri Odası‘na üyeliği zorunlu olan ziraat mühendislerine toprak koruma projesi vermeye görevli ve yetkili olmadığı açıktır.

Bu çerçevede, 5578 sayılı Yasa‘dan (9 Şubat 2007) önce olduğu gibi, bu Yasa sonrasında da, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından verilmiş tüm toprak koruma proje eğitimi kursları, tüm sonuçları ile birlikte hükümsüzdür. Sözü edilen sertifikalara dayalı olarak yapılan işlemlerin doğuracağı yasal sonuçların sorumluluğu, Oda‘mızın tüm ikazlarına karşı, görevsiz - yetkisiz bulunduğu ortamda işlem tesis etmekte ısrar eden Tarımsal Üretim Genel Müdürlüğü üzerine doğacaktır.  

Oda‘mız, tüm yurt çapında, fakültelerle işbirliği içerisinde, uzman öğretim üyelerinin vereceği toprak koruma projesi eğitimleri düzenlemeye devam edecektir. Nihai amacımız, yandaş - kayırmacılık ilişkisinden uzak bir şekilde, Tüzükte uzmanlık alanları belirlenmiş üyelerimizin serbest katılıma açık bilimsel esaslara göre düzenlenmiş kursları başarıyla tamamlayıp sertifika almış üyelerimizin, hazırlayacakları projelerle toprak varlığımızı korumalarıdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur...

 

  

Dr. Gökhan GÜNAYDIN

            Başkan

(Yönetim Kurulu Adına)

Okunma Sayısı: 2917

Tüm Basın Açıklamaları »

Google Windows Live Yahoo! MyWeb Del.icio.us Technorati Digg Facebook Twitter Sık Kullanılanlar e-Posta Gönder RSS Haber Kaynağı

ADANA ·  ANTALYA ·  AYDIN ·  BALIKESİR ·  BURSA ·  ÇANAKKALE ·  DENİZLİ ·  DİYARBAKIR ·  ERZURUM ·  ESKİŞEHİR ·  GAZİANTEP ·  HATAY ·  İSTANBUL ·  İZMİR
KAYSERİ ·  KAHRAMANMARAŞ ·  KONYA ·  MANİSA ·  MERSİN ·  MUĞLA ·  RİZE ·  SAMSUN ·  ŞANLIURFA ·  TEKİRDAĞ ·  TRABZON ·  VAN

COPYRIGHT © 2004-2019 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
KARANFİL SK. 28/18 06640 KIZILAY / ANKARA
TEL: 444 1 966   FAKS: (+90) 312 418 51 98   e-POSTA: zmo@zmo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.