Etkinlikler

IX. TÜRKİYE ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK KONGRESİ

13.01.2020 17.01.2020 Teknik Kongre salonu
Haberler
Genel Bilgiler

Son yıllarda dünyada yaşananlar tarım sektörü açısından ciddi değişimlere yol açmıştır. Yaşanan süreçte bir taraftan teknolojik gelişmeler, diğer taraftan tarım politikalarında çok uluslu şirketlerin etkinliğinin artması sektörde yapısal değişikliklere yol açmıştır.

Bu bağlamda, ülkemiz kamuoyunu ve sektördeki tüm paydaşları aydınlatabilecek bilgilere ve çözüm önerilerine gereksinim artmıştır. ODA`mızca 1965 yılından itibaren her beş yılda bir düzenlenmekte olan Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongrelerinde dünya ve Türkiye tarımındaki değişim ve gelişmeler gözden geçirilerek ülkemiz tarımının potansiyelleri, geniş boyutlarıyla sorunları, bunların çözümlerine ilişkin politika, program ve uygulamaları irdelenerek, tarımsal kamuoyu oluşturulması ve karar alıcıların ve uygulayıcıların kullanabilmesi için de yararlı olabilecek görüş ve önerilerin üretilmesine çalışılmaktadır. 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, 13-17 Ocak 2020`de Ankara`da yapılacak Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi`nin programını ve içeriğini belirlemek için Kongre Düzenleme ve Bilim Kurulu`nu görevlendirmiştir. En son toplantısını 18.02.2019 günü yapan Düzenleme ve Bilim Kurulu Kongre programında yer alması planlanan bildiri genel konularını ve alt başlıklarını belirlemiş ve gereği için sektördeki tüm paydaşlara duyurulmasına karar vermiştir. 

Kongrede sunulması planlanan bildiriler için genel konular ve alt başlıklar yazımız ekinde ve zmo.org.tr adresinde yer almaktadır. ZMO`nun bu ilk duyurusuna gelen özetler Bilim Kurulu tarafından değerlendirilerek kabul edilen bildiriler Kongre Düzenleme Kurulu tarafından ilan edilecektir. Kongrede sunulmak istenilen bildiri başlıkları ve özetleri; en geç 12 Nisan 2019 tarihine kadar teknikkongre2020@zmo.org.tr e-posta adresine gönderilmelidir. 

Ülkemizde tarımsal üretimde yaşanılan sorunlar ve bu sorunların bir yansıması olarak ithalatın artması karşısında tarımsal üretimin günümüz koşullarına göre planlanması ve tarım politikalarının gözden geçirilmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, bildiri içeriklerinin oluşturulmasında konuların teorik boyutunun ve mevcut durumun saptanmasının yanı sıra ilgili alanda yaşanan bilimsel, teknik, ekonomik ve sosyo-politik gelişmeler ile geleceğe yönelik arayışlara ve ön görüşlere özel yer verilmesi son derece önem arz etmektedir. 

ZMO IX. Teknik Kongresi`ne katılımınız ve yapacağınız katkılar için şimdiden en içten şükranlarımı sunar, Teknik Kongre`mizin ülkemize ve mesleğimize yararlı olmasını dilerim. 

Saygılarımla 

Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU

  Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi Kongre Başkanı

 

 
 
 
  
Tümü