TMMOB İZMİR KENT SEMPOZYUMU 8 OCAK'TA BAŞLIYOR

İZMİR ŞUBE ( )
07.01.2009 (Son Güncelleme: 07.01.2009 10:10:29)

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulunun halka açık olarak düzenlediği İzmir Kent Sempozyumu, 8 – 10 Ocak tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirilecek.

İzmir Kent Sempozyumu 8 Ocak‘ta Tepekule‘de başlıyor

•·        TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulunun halka açık olarak düzenlediği İzmir Kent Sempozyumu 8 - 10 Ocak tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirilecek.

•·        Sempozyumda İzmir‘le ilgili ulaşımdan, çevreye, enerjiden, kentleşmeye 73 konuda uzmanların sunduğu bildiriler tartışılacak.

Yerel seçimlerin en önemli kentlerinden biri olan İzmir, tüm sorunları, olanakları ve çözüm önerileriyle İzmir Kent Sempozyumunda masaya yatırılacak.

TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından 8-10 Ocak 2009 tarihleri arasında düzenlenecek İzmir Kent Sempozyumunda İzmir‘in sorunları 5 ana konu başlığında 73 bildiri ile ele alınacak. Sempozyumda mühendis, mimar, şehir plancıları, akademisyenler ve kent sosyolojisi üzerine çalışan uzmanlar bildiri sunacaklar.

Sempozyumda sunulan tüm bildiriler 850 sayfalık bir kitapta ve CD‘de toplanarak yerel seçimler öncesinde parti merkezlerine, partilerin il başkanlıklarına ve adaylara ayrıca ilgili tüm kurum ve kuruluşlara ulaştırılacak.

Sempozyumun tanıtım toplantısında TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferdan Çiftçi şunları söyledi;

"Bizler Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı Meslek Odalarının İzmir Birimleri olarak 10 aydır titizlikle sürdürdüğümüz Kent Sempozyumu hazırlık çalışmalarını tamamladık.

Sempozyum programımızı hazırladık. Sempozyumumuzda kentimizle ilgili her önemli konuda bir başlık açmaya çalıştık. Böylece ilk kez 73 konu başlığında kapsamlı bir İzmir dokümanı oluşturduk.

Bu sempozyumla İzmirlileri kentin sakini değil, sahibi olmaya davet ediyoruz. Kentimizde katılımcı bir yönetim anlayışının yaşama geçmesini; İzmir‘in geleceğinin bilimin ve aklın ışığında katılımcı bir demokrasi ile kurulmasını istiyoruz.

Bildiğiniz üzere, Odalarımız; bu güne kadar meslek alanlarımızla ilgili gerçekleştirdikleri bir çok çalışmayla ve yarım yüzyıla ulaşan kurumsal yapıları ile bugün ciddi bir bilgi ve deneyim birikimine sahiptirler.

Bu sempozyumla, sahip olduğumuz bilgi ve deneyimi kentlilerimizle, kentimizi yönetmeye aday olanlarla, siyasi partilerle, merkezi yönetimlerle, diğer meslek ve sivil toplum örgütleriyle ve ilgili tüm kişi ve kuruluşlarla bir kez daha toplu olarak paylaşmayı amaçladık.

Yerel Seçimler öncesinde kentimize dair görüşler ne kadar kapsamlı ve derinlemesine ortaya konabilirse gelecekte o denli doğru çalışmalar yapılabileceğine ve doğru bir yönetim modeli oluşabileceğine inanıyoruz.

Sempozyum konularını bilimsel ve kamu yararını gözeten bir yaklaşımla ele aldık. Çözüm önerileri oluşturmaya ve çözüm için doğru tartışma verilerini toplamaya özen gösterdik. Amacımız ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla, halkımızla kentimizin geleceğini tartışmaktır. 

İnanıyoruz ki kentimiz, ancak ona sahip çıktığımız ölçüde doğru, sağlıklı, planlı ve güvenli gelişebilecektir. İzmir‘de "kent bilincinin oluşması" ve İzmirlilerin bu bilinçle kentlerine sahip çıkmaları çok önem taşımaktadır. 

İzmir Kent Sempozyumunda kentimizin sorunları 5 ana başlık altında ele alınmaktadır. Bu başlıklar;

•1.    Çevre Açısından Mevcut Durum ve Geleceğin Planlanması,

•2.    Kentin Doğal Afetlere Hazırlık Durumu / Doğal Afetler ve İzmir,

•3.    Kentsel planlama ve Yapılaşma Politikaları ve Uygulamalar,

•4.    Kentleşme Sürecinde Tarım,

•5.    İzmir‘in Enerjisi ve Doğal Kaynakları‘dır

Bu başlıkların yanısıra mahalle sorunlarına yönelik olarak "muhtar anketi"nin sonuçları, öğrenci üyelerimizin hazırladığı öğrenci sorunlarına yönelik anket çalışmasının sonuçları  ve Kadın Çalışma Grubu üyelerimizin hazırladığı bildiriler de Sempozyumda yer alacaktır. Ayrıca "Nasıl bir kent yönetimi" başlıklı panelde taraf kurum temsilcileri ile kent yönetimini masaya yatıracağız.

İzmir‘in bugününü fotoğraflarla belgelemek amacıyla sempozyum kapsamında düzenlediğimiz "Fotoğraflarda İzmir" isimli fotoğraf yarışmasının sergisi de sempozyum boyunca İzmirlilere açık olacaktır. 

Bizler TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak;

•·        Planlı, sağlıklı, güvenli bir İzmir istiyoruz.

•·        Kadınıyla, genciyle, engellisiyle, çocuklarıyla tüm yaşayanların dostu bir İzmir istiyoruz.

•·        Tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte planlanan, birlikte yönetilen bir İzmir istiyoruz.

•·        Kolay ulaşılan, güvenli yapıları olan, alt yapı sorunu olmayan, suyu temiz ve bol bir İzmir istiyoruz.

•·        Havası temiz, yeşili bol, enerji sorunu olmayan bir İzmir istiyoruz.

•·        Zengin Ege kültürümüzü doyasıya yaşamak istiyoruz.

Tüm İzmirlileri, İzmir‘in sakini değil sahibi olmaya davet ediyoruz. Sempozyumumuza İzmir halkını, yerel yönetimlere aday olan tüm belediye başkan adaylarını, belediye meclisi adaylarını, il genel meclisi adaylarını ve muhtar adaylarını kentimizin geleceğini tartışmak üzere davet ediyoruz.

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU

Okunma Sayısı: 1801
Fotoğraf Galerisi