TARIMSAL ÖĞRETİMİN 163. YILI NEDENİYLE BASIN AÇIKLAMASI YAPTIK

MANİSA ŞUBE ( )
10.01.2009 (Son Güncelleme: 10.01.2009 13:54:07)

Ülkemizde tarım eğitimi 163 yıl önce, 10 Ocak 1846 tarihinde İstanbul, Yeşilköy‘de bulunan Ayamama Çiftliğinde "Ziraat Mektebi" adıyla başlamıştır. Ziraat mühendisliği eğitiminin en temel sorunu Her üniversiteye bir ziraat fakültesi anlayışı ile fakülte açılması ve öğrenci sayılarının artırılmasıdır. Bu durum her yıl binlerce ziraat mühendisinin işsiz kalmasına neden olmaktadır. Bu işsizlik sorununun giderilebilmesi için, yeni ziraat fakültelerinin açılması mutlaka durdurulmalıdır. Değişen dünya koşuları nedeniyle ziraat fakültelerinin  öğretim programları, günün koşularına uygun hale getirilmelidir. Ziraat fakültelerine alınacak öğrenci sayıları yeniden gözden geçirilmeli, kontenjanlar ziraat mühendislerinin istihdam olanaklarına uygun hale getirilmelidir.

Tarım ülke ekonomimizin temel sektörüdür. Toplumumuzun gıda, giyim, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan, büyük istihdam oluşturan, sanayimize hammadde sağlayan, önemli ölçüde ihracat ürünü yetiştiren ve ülkeye döviz kazandıran sektörlerin başında gelmektedir.  Dünya nüfusu giderek artmaktadır,  zirai üretimin ve ona bağlı olarak gıda üretimin benzer şekilde artış göstermemesi yüzünden açlık ile savaşta başarılı olunamamaktadır. Başarı, çağdaş, yenilenebilir, doğayı bozmayan, çevreyi koruyan, sürdürülebilir tarım teknikleri kullanarak, ürünün nitelik ve niceliğinin artırılması ile ülkeler arası gelişmişlik farklarını ortadan kaldıracak politikalar izlenmesine bağlıdır.

Tarım alanında öncülük görevini üzerine alarak özverili, imkanlar dahilinde verimli ve etkili bir biçimde 163 yıldır çalışan tüm meslektaşlarımın bu günlerini kutluyoruz.

 

                                                             T.M.M.O.B

                                               ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

                                                MANİSA ŞUBE BAŞKANLIĞI

Okunma Sayısı: 1411