DSİ SULAMA İHALE ŞARTNAMELERİNDE ANAHTAR TEKNİK PERSONEL OLARAK ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN YER ALMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA YAZILAN YAZI

GENEL MERKEZ ( )
15.01.2009 (Son Güncelleme: 15.01.2009 17:27:44)

06/01/2009

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ‘NE

İdareniz  tarafından yapılan sulama ve drenaj uygulama proje yapım işlerine ait ihale şartnamelerinde anahtar teknik personel olarak Ziraat Mühendislerinin de yer alması gerektiğine ilişkin başvurumuza verilen 15.01/2007 tarihli yazınızda, "Genel Müdürlüğümüz ve teşkilatımız uygulamaları olarak Ziraat Mühendisleri, planlama revizyonu ile birlikte ihale edilecek sulama ve drenaj uygulama proje yapım işlerinde, anahtar teknik personel olarak ihale şartnamesinde istenmektedir" denilmektedir.

Ancak, Dsi Xx.Bölge Müdürlüğünün 2008/191152 no‘lu Kahramanmaraş-Merkez Püren Göleti ve Kurucaova Sulaması İkmali İnşaatı, Dsi Xıı.Bölge Müdürlüğünün 2008/181702 no‘lu Yozgat Gelingüllü Projesi Yerköy Grubu Aşağısekili Sulaması ve Deliceırmak Islahı Proje Yapımı, Dsi Xı.Bölge Müdürlüğünün 2008/184229 no‘lu Evreşe Kavak Ovası Sulaması Proje Yapımı, Dsi Xı.Bölge Müdürlüğünün 2008/189495 no‘lu Edirne Meriç Akçadam Yamaç Arazileri Sulaması Proje Yapımı, Dsi V.Bölge Müdürlüğünün 2008/186808 no‘lu Çankırı Göletleri ve Sulaması Proje Yapımı, Dsi Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığının 2008/194889 no‘lu Van Boncuklu Göleti ve Sulaması Proje Yapımı İhalelerinde Ziraat Mühendislerine anahtar teknik personel olarak yer verilmemiştir.

Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün 19.maddesine göre yetkili olan ziraat mühendislerine adı geçen ihalelerde anahtar teknik personel olarak yer verilmemesinin gerekçelerinin bildirilmesini ve gereğini bilgilerinize saygı ile sunarım.

Av.Zühal DÖNMEZ

ZMO Vekili

Okunma Sayısı: 4504