AKP KRİZİN FATURASINI TARIM SEKTÖRÜNE ÇIKARDI; IMF İLE ANLAŞMA UĞRUNA TARIM FEDA EDİLDİ !..

ŞANLIURFA ŞUBE ( )
11.02.2009 (Son Güncelleme: 11.02.2009 16:19:59)

AKP KRİZİN FATURASINI TARIM SEKTÖRÜNE ÇIKARDI;

IMF İLE ANLAŞMA UĞRUNA TARIM FEDA EDİLDİ !..

( YEREL VE ULUSAL BASIN)

11.02.2009

 Henüz Hükümet birçok üreticinin Mısır ürün bedellerini ödememiştir TMO alım yaparken üreticilere 15- 25 gün içerisinde ürün bedellerinin ödeneceğini söylediği halde 60 gündür ödeme yapamamıştır. Dolayısıyla üretici, çiftçi, köylü bankalara olan kredi borçlarını ve esnafa olan borçlarını ödeyememektedir. TMO nun aldığı dönemdeki fiyat ve şimdiki Mısır fiyatı arasında çok büyük bir fark vardır bu farkı da üreticiye yansıtmalıdır aksi takdirde Hükümetin tüccardan farkı kalmayacaktır. Buda yetmiyormuş gibi; 

Hükümet, 25 ve 30 Ocak 2009 tarihlerinde Resmi Gazete‘de yayımladığı tebliğler ve Bakanlar Kurulu kararı ile 2008 yılı ürünleri için, daha birkaç ay önce açıkladığı tarımsal desteklemelerde indirime gitmiştir.

Bilindiği üzere, 2009 Yılı Tarım Bütçesi önce 5.500 milyon YTL olarak belirlenmiş ancak TBMM‘deki görüşmeler sırasında yüzde 10 kesintiye gidilerek, 4.950 milyon YTL‘ye indirilmişti. IMF ile anlaşabilmek için tarım bütçesinde yapılan kesinti, son kararlar ile destek kalemlerine yansıtılmıştır. Sonuç olarak Hükümet, 2008 yılı tarım desteklerini daha ödemeye başlamadan indirmiştir.

2008 yılı ürünü destekleme primlerini 2007‘ye göre zaten sadece ortalama 1 kuruş artıran Hükümet, IMF‘nin talimatından sonra, bunları ortalama 3 kuruş düşürmüştür. Prim miktarlarında artık 2006 yılının da gerisine gidilmiştir.

Yapılan değişikliğin ardından bazı ürünlere yönelik prim miktarlarına ilişkin tablo şöyle oluşmuştur:

Prim Destekleri Kr/Kg

  

2006

2007

2008

(25.10.2008 RG)

2008

İndirilmiş Hali-(25.1.2009 RG)

Pamuk

29

29

30

27

Pamuk (Sert. Toh. kullanıldığında)

34,8

34,8

36

32,4

Ayçiçeği

20

20

21

18,9

Soya

22

22

23

20,7

Soya (Sert. Toh. kullanıldığında

26,4

26,4

27,5

24,75

Kanola

22

22

23

20,7

Dane Mısır

6,7

2

4

3,6

Aspir

22

22

23

20,7

Zeytinyağı

11

20

21

18,9

  

HUBUBAT VE BAKLAGİL DESTEKLEME PRİMİ(Kr/kg)

  

2007 yılı ürünü için

DESTEKLEME MİKTARI

(TL/Kg) 17.Ara.08

DESTEKLEME MİKTARI

(TL/Kg) 25.Oca.09

Buğday

4,5

5

4,5

Arpa

3,5

4

3,6

Çavdar

3,5

4

3,6

Yulaf

3,5

4

3,6

Çeltik

9

10

9

Kuru fasulye

-

10

9

Nohut

-

10

9

Mercimek

-

10

9

  

Ayrıca sertifikalı tohum üreten ve kullanan çiftçilere verilen destekler ile tütün üretiminden vazgeçip alternatif ürün yetiştiren üreticilere yönelik desteklerde de kesintiye gidilmiştir.

Ancak IMF‘ye bu indirim de yetmemiş olacak ki, Resmi Gazete‘nin 30 Ocak 2009 tarih ve 27126 (Mükerrer) sayısında yayınlanan yeni bir Bakanlar Kurulu kararı ile tarımsal desteklemelerde kesintiye devam edilmiştir. Buna göre, Hayvancılığın Desteklenmesi, Yaş Çay Üreticilerine 2008 yılı Ürünü Destekleme Primi Ödenmesi, Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere 2009 Yılında Alan Bazlı Destekleme Ödemesi Yapılması, Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesi, Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları ile Toprak Analizi Yaptırılmasına ve Bambus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılması hakkındaki kararlarda öngörülen desteklerin birim fiyatlarından %10 kesinti yapılacaktır.

Üreticinin desteklemelerinde indirime gidilirken; üreticinin ödemek zorunda kaldığı girdi maliyetlerinde sürekli artışlar yaşanmaktadır. Bu kapsamda dünyanın en pahalı mazotunu tüketen ilk 5 ülkeden birisi olan Türkiye‘de gübre fiyatlarındaki son 1 yıllık artışlar ise % 75 ila % 180 arasında değişmektedir.

Girdilerin pahalandığı, çıktıların fiyatlarının düştüğü, desteklerin azaltıldığı tarım sektöründe, üretici üretimden kopmakta ve Türkiye net ithalatçı bir ülke pozisyonuna gerilemektedir.

  

Özellikle hububat ve yağlı tohumlardaki ithalat her geçen gün artarken, zaten az olan prim miktarlarının daha da düşürülmesi, çiftçinin üretimden kopuşunu hızlandırmaktan başka bir işe yaramayacaktır.

Türkiye, bütçe ve primlerden yapılan bu kesintinin faturasını çok ağır biçimde ödeyecek, milyar dolarlık ithalatlar artarak devam edecektir.

Son yıllarda girdi maliyetlerindeki büyük artışlara karşın, ürün fiyatları sürekli gerilemiş, bunun sonucunda tarımdan geçimini sağlayamayan üretici sektörden kopmak zorunda kalmış ve tarımsal üretimde olağanüstü düşüşler yaşanmıştır. Büyük fedakârlıklarla sektörde kalmak için halen direnen üreticilerin önemli bir bölümü de bankalardan kullandıkları krediler nedeniyle haciz kıskacındadır.

  

Hükümet, üreticinin yarasına merhem olamayacak denli küçülttüğü tarımsal destekleri bile "seçim yatırımı" olarak kullanmaya çalışmaktadır.

AKP Hükümeti, ülkemiz ve tarım sektörünün bu sıkıntılı süreci atlatabilmesi için üzerine düşen görevleri derhal yerine getirmeli, tarıma gereken kaynak aktarılmalı ve üreticinin insani gereksinimlerini karşılayacak bir gelir düzeyine kavuşması sağlanmalıdır. Tersi durumda tarım sektörümüz çok daha ağır sorunlarla karşılaşacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz...  

  

  

                                                                                                                  Abdullah MELİK

       Ziraat Mühendisleri Odası

Şanlıurfa Şube Başkanı

Okunma Sayısı: 1616