“GIDA TERÖRÜNE KARŞI” MERHABA GAZETESİ – “GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETİCİ DEVRİ BAŞLADI- SORUMLU YÖNETİCİ KAVRAMI ÖNEMSENMİYOR” KONYA POSTASI

KONYA ŞUBE ( )
23.02.2009 (Son Güncelleme: 23.02.2009 17:29:30)

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanımız Hasan Hüseyin MOTUK, yazılı basına yaptığı açıklamada, Türkiye’de mevcut gıda sektöründeki üretimlerde Sorumlu Yöneticilik, konusunda bir geçiş dönemi yaşanmakta olduğunu bildirdi.

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanımız Hasan Hüseyin MOTUK, Türkiye‘de mevcut gıda sektöründeki üretimlerde Sorumlu Yöneticilik, konusunda bir geçiş dönemi yaşanmakta olduğunu belirterek 5179 sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun" ile "Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik" gereğince gıda  üreten işyerlerinde sorumlu yönetici çalıştırılmasının zorunlu hale geldiğini bildirdi.

Başkan MOTUK yaptığı yazılı açıklamada, " Ülkemizde, Mevzuatların Avrupa Birliği standartları ile uyumlu hale getirilmesi ile küçük işletmeleri de kapsayan Sorumlu Yönetici istihdamı geçiş dönemini yaşamakta olup, özellikle bu durum küçük işletmelerin hijenik üretimle tanışmasına vesile olmuştur. Ancak henüz tam anlamıyla anlaşılamayan Sorumlu Yönetici istihdamı küçük işletmelerce sadece mevzuat gereğiymiş gibi görülmektedir. Yönetici adayları ne yazık ki, işverenlerin "Diploman lazım; sen gözüme gözükme, ayda bir uğra paranı al" tarzında ifadeleri ile karşılaşmaktadırlar. Bu problem büyük ve orta ölçekli işletmelerden ziyade daha çok pastane ve fırın gibi küçük ölçekli işletmelerde görülmektedir. İşveren, Sorumlu Yöneticiyi "işin sorumlusu olarak" tanımamaktadır" dedi.

Türkiye‘ deki gıda sektöründe sorumlu yöneticinin işletmedeki varlığının işverenin işlerine müdahale gibi algılandığını ifade eden Başkan MOTUK, "Özellikle "merdiven altı üretim" diye tabir edilen kayıt dışı üretimin gıda sektöründe daha yüksek seviyede olması, gıda maddeleri üretiminin büyük bir çoğunluğunun uygun olmayan koşullarda yapılmasına neden olmaktadır. Üretimin her aşamasında teknik personelin çalıştırılmaması, yeterli ve istenen düzeyde denetimlerin yapılmaması gibi sorunlar, ülkemizde bugün yaşanan önemli sıkıntılardır. Sektörde kayıt dışı üretimin % 50 olduğu düşünülürse bu işletmelerin kayıt altına alınmasında bile Sorumlu Yöneticilik istihdamının ne kadar önemli olduğu ortadadır. Ancak uygulamanın getirilmesi yeterli olmamakta, suistimal edilebilmekte bu nedenle işleyişin devlet kurumları tarafından sıkı kontrol edilmesi gerekmektedir" dedi.

"Sorumlu Yöneticiliğin benimsenmesi, görev ve yetkilerinin tanınmasının birinci adımı ücret ve çalışma şartlarının AB normlarına uygun hale getirilmesi ile doğru orantılıdır..  İkinci adım ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde çalışarak, TMMOB‘ne bağlı Meslek Oda‘larından belge alan tüm Sorumlu Yöneticilerin sosyal güvenlik primlerinin işverence yatırılıp yatırılmadığının aylık olarak izlemelidir. Maalesef bu konularda ciddi sıkıntılar ve keyfilik vardır" ifadelerini kullanan Başkan MOTUK, Sorumlu yöneticilik ile ilgili uygulamaların iyileştirilmesi ile her insan için gerekli olan "güvenli ve güvenilir gıdaya ulaşma" ilkesi gerçekleştirilmiş ve halk sağlığını tehdit eden gıda terörünün önüne geçilmiş olacağını dile getirdi.

Okunma Sayısı: 2427
Fotoğraf Galerisi