YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

GENEL MERKEZ ( )
12.03.2009 (Son Güncelleme: 01.12.2010 16:13:33)

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

"Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 11 Mart 2009 gün, 27166 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmelik ile 8 Eylül 2006 gün ve 26283 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik" arasındaki farklar ekte görülmektedir.(EK:1)

8 Eylül 2006 gün ve 26283 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan yönetmeliğin 4 üncü maddesi (g) fıkrasında meslek kuruluşları, "yönetmelik çerçevesinde sertifikalandırılan kişilerden tarımla ilgili fakülte mezunlarının üye oldukları meslek odaları ve lise ve ön lisans mezunlarının üye oldukları meslek dernekleri" olarak tanımlanmıştır.

11 Mart 2009 gün, 27166 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan yönetmeliğin 1 inci maddesi ise, ilk yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (g) fıkrasını değiştirerek, meslek kuruluşları, "yönetmelik çerçevesinde sertifikalandırılan kişilerden tarımla ilgili fakülte mezunlarının üye oldukları meslek odaları, lise, ön lisans ve lisans mezunlarının üye oldukları meslek dernekleri ve üyelerinin tamamı tarımla ilgili lise, önlisans, lisans mezunlarından olup, tarımsal alanda faaliyet gösteren vakıflar" şeklinde tanımlanmaktadır.

11 Mart 2009 gün, 27166 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan yönetmeliğin 5 inci maddesi, 8 Eylül 2006 gün ve 26283 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan yönetmeliğin 13 üncü maddesi (1) ve (2) fıkralarını ODA‘mız görüşlerine uygun olarak değiştirmekle birlikte, yukarıda belirtilen tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri ile ilgili olarak yapılan meslek kuruluşu tanımlamasına tarımsal alanda faaliyet gösteren vakıfların eklenmesi kabul edilemez bir durumdur.

Bu nedenle ODA‘mız öncelikle, 11 Mart 2009 gün, 27166 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‘in 1 inci maddesinin (g) fıkrasına ilişkin olarak maddenin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay‘a dava açacak olup, diğer değişikliklere ilişkin olarak ayrıca değerlendirme yapacaktır.

Okunma Sayısı: 6681
Fotoğraf Galerisi