BASIN TOPLANTISI: İZMİR İNCİRALTI TURİZM MERKEZİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI REVİZYONU ŞEHİRCİLİK ESASLARI VE PLANLAMA İLKELERİNE AYKIRIDIR

İZMİR ŞUBE ( )
05.08.2009 (Son Güncelleme: 06.08.2009 14:31:44)

İzmir İnciraltı bölgesini turizme ve yapılaşmaya açan İzmir İnciraltı Turizm Merkezi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu hakkında açılan dava ile ilgili TMMOB İzmir İKK basın açıklaması 4 Ağustos 2009 günü yapıldı.

İzmir İnciraltı bölgesini turizme ve yapılaşmaya açan İzmir İnciraltı Turizm Merkezi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu hakkında Şehir Plancıları ve Mimarlar Odamız tarafından açılan dava ile ilgili TMMOB İzmir İKK basın açıklaması 4 Ağustos 2009 günü Şehir Plancıları Odasında yapıldı.

Basın açıklamasında dava gerekçeleri paylaşıldı ve açılan davaların iki odamız tarafından açılmasına karşılık bu davaların İzmir İKK‘nın davası olduğuna vurgu yapıldı. Basın Açıklaması Şube Başkanımız İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

Ferdan ÇİFTÇİ tarafından okundu.

  

Okunma Sayısı: 1907
Fotoğraf Galerisi