BASIN BÜLTENİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ AÇLIK SINIRINDA YAŞIYOR

İZMİR ŞUBE ( )
05.08.2009 (Son Güncelleme: 05.08.2009 10:26:41)

TMMOB İzmir İKK Sekreteri, Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Öğrenci Anketi sonuçlarını açıkladı.

TMMOB İzmir İKK Öğrenci komisyonu tarafından gerçekleştirilen öğrenci anketi sonuçları Şube Başkanımız İzmir İKK Sekreteri Ferdan ÇİFTÇİ tarafından 29 Temmuz 2009 günü bir basın bülteni ile kamuoyuna açıklandı. 

 

BASIN BÜLTENİ - 29.07.2009

 

 "Üniversite öğrencileri açlık sınırında yaşıyor!"

 

•·         TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu öğrenci üye komisyonunun İzmir‘de üniversite öğrencileri arasında yaptığı anket, üniversitelilerin beslenme ve barınma sorunlarının gerçek boyutunu ortaya çıkardı. Son zamanlarda İzmir‘de ve tüm Türkiye‘de üniversite harç zamlarına karşı protestolarıyla gündeme gelen üniversite öğrencilerinin ağır yaşam koşullarıyla mücadele ettikleri ortaya çıktı.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu öğrenci üyeleri tarafından 2008- 2009 öğretim yılında yapılan anketin sonuçları açıklandı. Anket, İzmir ve Manisa‘da, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün mühendislik mimarlık fakültelerinde ve Yaşar Üniversitesinin endüstri mühendisliği bölümünde okuyan 1667 üniversite öğrencisine uygulandı.

Anketin gerçekleştirilmesinde  TMMOB‘ne bağlı Odalara üye 100‘e yakın mühendislik - mimarlık bölümü öğrencisi görev aldı. Anket kapsamında öğrencilere barınma, beslenme, ulaşım, sosyal kültürel etkinlikler, kente bakış, meslek odalarıyla ilişkileri, merkezi ve yerel yönetimlerden beklentileri konularında sorular yöneltildi. Anket sonucunda üniversite öğrencilerinin çok büyük barınma ve beslenme sorunlarıyla mücadele ettiği, öğrencilerin kiradan ve temel giderlerinden kalan parayla beslenmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Öğrencilerin yarısından fazlasının (%59) hiçbir sosyal etkinlik, spor veya kulüp çalışmasına katılmadığı, yalnızca % 10‘unun çok az oranda sinema ve tiyatro gibi kültürel etkinlikleri izleyebildiği ortaya çıktı. Odalar açısından sevindirici olan ise öğrencilerin %47‘sinin meslek odasını tanıdığını ve %63‘ünün meslek odalarının öğrenci üyeleri için etkinlik (eğitim, kültür-sanat, teknik gezi vb.)  düzenlediğini ifade etmesi oldu. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferdan Çiftçi anket sonuçları hakkında şunları söyledi;

"Etkinlik alanımızda bulunan İzmir ve Manisa‘da mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerinde okuyan 1667 öğrenciyle gerçekleştirdiğimiz anketin sonucunda ortaya çıkan tablo çok düşündürücüdür.

Ankette, öğrencilerin %36‘sının kendi ailelerinin yanında kaldığı; %64‘nü ise başka illerden okul kazanarak kente gelen öğrencilerin oluşturduğu görülmüştür. Kent dışından gelen öğrencilerin barınma sorunlarını nasıl çözdükleri incelendiğinde bu öğrencilerin %65‘inin öğrenci evinde barındığı, yalnızca % 18‘inin devlet yurtlarından yararlanabildiği, %7‘sinin yarı özel devlet yurtlarında (daha pahalı olan öğrenci köyü vb.) ve %10‘unun ise özel yurtlarda kaldığı saptanmıştır.    Öğrenci evinde kalanların %40‘ı 1-2 kişilik; % 57‘si ise 3-4 kişilik evlerde barınmaktadır. Bu öğrencilerin % 37‘si aylık kira olarak 300- 499 TL; % 49‘u ise 500-699 TL ödemektedir.

Anketimizde öğrencilerin % 62‘sinin günde üç öğün yemek yiyemediği ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin % 72‘si dengeli beslenemediğini beyan etmiştir. Yurtta ve öğrenci evinde kalan öğrencilere beslenme ihtiyaçları için haftada ne kadar para ayırabildikleri sorusu yöneltilmiştir. Öğrenci evinde kalan öğrencilerin % 30‘u beslenmek için haftada 30-49 TL ayırabilirken, % 10‘u 30 TL‘den az, % 34‘ü ise 50-69 TL arasında bir bütçeyle beslenmeye çalışmaktadır.

Yurtta kalan öğrenciler için de bu tablo değişmemektedir. Devlet yurdunda kalan öğrencilerin % 35‘i haftada 30-49 TL ile beslenmeye çalışmakta, % 14‘ü beslenmesine haftada 30 TL‘den az bütçe ayırabilmekte; % 30‘u ise yemek ihtiyacı için haftada 50- 69 TL harcayabilmektedir.

Öğrenci evinde kalanların yalnızca % 26‘sı, yurtta kalan öğrencilerin ise yalnızca %  21‘i beslenme ihtiyacı için haftada 70 TL‘den fazla harcayabilmektedir.

Bu tablo değerlendirildiğinde öğrenci evinde kalan öğrencilerin % 64‘ünün; yurtta kalan öğrencilerin ise % 65‘inin beslenme gideri olarak haftada ancak 30 - 69 TL ayırabildiği ortaya çıkmaktadır. Bu rakama haftada 30 TL‘den daha az parayla beslenmeye çalışanlar da eklendiğinde İzmir‘de öğrencilerin ortalama % 75‘inin, yani her 4 öğrenciden 3‘ünün beslenebilmek için günde 3 TL ile en fazla 10 TL arasında harcama yapabildiğini görmekteyiz. Bu da İzmir‘de öğrencilerin dörtte üçünün açlık sınırında yaşadığı anlamına gelmektedir. Bu bütçe ile genç bir insanın sağlıklı beslenmesi mümkün değildir.  

Ucuz ve sağlıklı devlet yurdu sayısının yeterli olmaması öğrencileri özel yurtlarda veya öğrenci evlerinde barınmak zorunda bırakmaktadır. Bu durum ailelere kira ve diğer fatura giderleri ile birlikte çok yüksek barınma maliyetleri çıkarmaktadır. Öğrenciler barınma, ulaşım ve elektrik, su gibi temel faturalarını ödedikten sonra kalan parayla beslenmeye çalışmaktadırlar. Sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına ise neredeyse hiç bütçe ayıramamaktadırlar.

 

Anketimizde, öğrenciler, yeni üniversiteler açılırken barınma sorununa mutlaka çözüm üretilmesini ve yurt sayısının yeterli hale getirilmesini istemektedirler. İzmir‘de yerel yönetimden öğrencilerin ucuza kiralayabilecekleri öğrenci sitelerinin yapılmasını ve bu sitelerde sosyal tesislere, ucuz alışveriş merkezlerine yer verilmesini talep etmektedirler. Ayrıca öğrencinin ödediği elektrik ve su gibi temel faturalardan vergi alınmamasını istemektedirler.

 

Diğer illerde olduğu gibi İzmir‘de de öğrencilerin barınma sorunu piyasanın insafına terk edilmiştir. Altyapısı yetersiz evler, dört-beş öğrencinin kiralayacağı var sayılarak çok yüksek fiyatlarla kiraya verilmektedir. Üniversite gençliği için sosyal devletin gereği olan hizmetlerin hiçbiri verilmezken %8 ile %500 arasında değişen oranlarda yapılan yüksek harç zamları ile öğrencinin eğitim hakkı resmen elinden alınmakta, öğrenci müşteri konumuna indirgenmekte ve parası olan okusun düzeni yerleştirilmektedir. Bu durum ülkemiz için utanç vericidir.

 

YÖK‘ü ivedilikle harç zamlarını geri almaya, AKP hükümetini ve yerel yönetimleri üniversite gençliğimizin sorunlarını görmeye ve hızla bu konuda sosyal politikalar üretmeye ve uygulamaya davet ediyoruz."

 

 

Okunma Sayısı: 1465