BASIN BÜLTENİ-‘’TMMOB VE BAĞLI ODALARI BİLGİ VE BİRİKİMLERİNİ KAMU YARARINA SUNMAYA VE KAMUSAL DENETİM GÖREVLERİNİ YAPMAYA DEVAM EDECEKLERDİR”

İZMİR ŞUBE ( )
17.08.2009 (Son Güncelleme: 18.08.2009 10:14:15)

Son zamanlarda TMMOB ve bağlı odalarına haksız, dayanaksız ve yersiz suçlama, yaptıkları kamusal denetim görevini gereksiz ve engelleyici bir tutum olarak gösteren açıklamalar farklı kesimler tarafından yapılmakta ve basında yer bulmaktadır. Odalarımıza yönelik haksız ve dayanaksız açıklamaların son örneği Çeşme ilçesi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu ile ilgili olarak Çeşme Belediye Başkanı Faik TÜTÜNCÜOĞLU tarafından yapılmıştır. Konuyla ilgili olarak TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferdan ÇİFTÇİ şunları söyledi.

TMMOB İzmir İKK BASIN BÜLTENİ - 13.08.2009

 ‘‘TMMOB VE BAĞLI ODALARI BİLGİ VE BİRİKİMLERİNİ KAMU YARARINA SUNMAYA VE KAMUSAL DENETİM GÖREVLERİNİ YAPMAYA DEVAM EDECEKLERDİR"

Son zamanlarda TMMOB ve bağlı odalarına haksız, dayanaksız ve yersiz suçlama, yaptıkları kamusal denetim görevini gereksiz ve engelleyici bir tutum olarak gösteren açıklamalar farklı kesimler tarafından yapılmakta ve basında yer bulmaktadır.

Odalarımıza yönelik haksız ve dayanaksız açıklamaların son örneği Çeşme ilçesi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu ile ilgili olarak Çeşme Belediye Başkanı Faik TÜTÜNCÜOĞLU tarafından yapılmıştır.

Konuyla ilgili olarak TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferdan ÇİFTÇİ şunları söyledi.

Sayın TÜTÜNCÜOĞLU bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada İzmir İl Genel Meclisi İmar Komisyonu‘nun TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulunu oluşturan odalarımızdan görüş almasını ve birlikte çalışma prensibini gereksiz ve işi savsaklayıcı bir uygulama olarak ifade etmiş ve Komisyon Başkanı Hüseyin MUMCUOĞLU‘nu da bu uygulaması nedeniyle suçlayarak komisyonu baskı altına alma çabasına girmiştir.

Oysa ki burada yapılması gereken suçlama ve komisyonu psikolojik baskı altına almaya çalışmak değil, taleplerini bilimsel gerekçelerle savunmak olmalıydı.

Planla ilgili sürece baktığımız da ise şunları görüyoruz.

Plan İmar Komisyonuna 01.06.2009 tarihinde gelmiş ve komisyon odalarımızla ortak çalışma yürüterek, ilgili diğer kesimlerin de görüşünü almak suretiyle çalışmalarını titizlikle sürdürmüş ve gördüğü eksiklikleri bildirmiştir.

Bu doğrultuda ilk gelen plan revizyonunda 38 hektar kentsel ve bölgesel yeşil alanın azaltıldığı tespit edilmiştir.

27.07.2009 tarihinde komisyona verilen yeni bir planla 23 hektar azalma yapılarak talep edilmiş.

Komisyona son olarak 10.08.2009 tarihinde iletilen üçüncü defa hazırlanan revizyon plan talebinde ise yeşil alan azalması daha alt düzeye inmiştir.

Bu da revize planın özensiz ve rant amaçlı hazırlandığını bize göstermektedir.

Ayrıca talep edilen revizyon planda ;

            Ağaçlandırılacak alanda 16,4 hektar

            Makilik - fundalık alanda 65,5 hektar

            Tarım alanında                83 hektar azalma, bunların yerine tercihli olarak kullanılan (turizm + konut) alanında 168 hektar alan artırımı talep edilmektedir.

 

Tüm bunların ışığında bir değerlendirme yaptığımızda İl Genel Meclisi İmar Komisyonu‘na ortak çalışma kültürü anlayışı içerisinde yürüttükleri çalışmaları için bırakın suçlamayı teşekkür etmeliyiz. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu bu çalışma anlayışını önemsemekte ve merkezi - yerel tüm yönetim kademelerinden aynı anlayışı beklemektedir.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu uzman odaları ile Çağdaş, Sağlıklı, Güvenli, Planlı yaşanabilir bir İzmir için her türlü katkıyı koymaya ve kamusal denetim görevini yapmaya devam edecektir.

 

Ferdan ÇİFTÇİ

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

 

Okunma Sayısı: 1448