41. DÖNEM IV. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI- 23-25 EKİM 2009-AYDIN

AYDIN ŞUBE ( )
27.10.2009 (Son Güncelleme: 07.01.2011 12:25:36)

ODA‘mızın 41. Dönem IV. Danışma Kurulu Toplantısı 23-25 Ekim 2009 tarihlerinde Aydın‘da yapıldı.

ODA‘mızın 41. Dönem IV. Danışma Kurulu Toplantısı 23-25 Ekim 2009 tarihlerinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Onur Kurulu Üyelerimiz, Denetleme Kurulu Üyelerimiz, önceki dönem yöneticilerimiz, şube yöneticilerimiz ve bazı il temsilcilerimizin katılımıyla Aydın‘da yapıldı.

Danışma Kurulumuzun 23 Ekim 2009 Cuma günü yapılan ilk gün çalışmaları kapsamında;

"Bölge Kalkınma Ajansları, İş Yasası, Özel İstihdam Büroları ve Etkileri, Ekonomik Krizin Tarım Sektörüne Yansımaları, Madencilik, Termik ve Hidroelektrik Santralleri, Tarım İlişkileri, Havza Bazlı Destekleme Sistemi ve Olası Sonuçları, Yeni Fındık Stratejisi ve Olası Etkileri, Şeker Fabrikalarının Özelleştirilme Süreci ve Olası Sonuçları, Ulusal Biyogüvenlik Yasa Tasarısı Taslağı, Durum ve Gelecek Analizi ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın Yeniden Yapılandırılması" konuları ele alındı.

Danışma Kurulu‘nun resmi açılışı 24 Ekim 2009 Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Aydın Şube Başkanımız Galip ORHAN, açılış konuşmasında, Aydın nüfusunun yüzde 55‘inin geçimini tarımdan sağladığını belirterek, ilin ekonomik ve ticari yaşamının büyük ölçüde tarıma bağlı olduğunu kaydetti. Büyük Menderes nehrindeki kirlilik sorununa dikkat çeken ORHAN, bu sorunun çözümü için acil olarak harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, 2006 yılında dünyada 850 milyon kişi açlıkla boğuşurken, 2009 yılında bu sayının 1 milyar 20 milyona ulaştığına dikkat çekti. GÜNAYDIN, "20 inci yüzyılın ortalarından 21 inci yüzyıl başına kadar dünya nüfusu 2.5 milyardan 6.5 milyara çıkmıştır. FAO öngörülerine göre, 21 inci yüzyılın son on yılında % 2.2 olan dünya nüfus artış hızı 2015‘te % 1.6‘ya düşecek; ardından 2015 - 2030 döneminde %1.4, 2030 - 2050 döneminde % 0.9 olarak gerçekleşecektir. Dünya nüfusunun 9.5 milyarı aşmayacağı hesap edilmektedir" diye konuştu.

Hızla artan nüfusa besin temin edilmesi gerektiğine işaret eden GÜNAYDIN, bu kapsamda 1998-2015 döneminde dünyada tarım ürünleri arzının % 36 oranında artacağının hesaplandığını belirterek, şu görüşleri dile getirdi:

"Bu da göstermektedir ki, ne dün, ne bugün, ne de yarın dünyada açlığın sebebi tarım ürünü üretimindeki yetersizlik olmayacaktır. Açlığın tek nedeni gıda üretiminin kutuplaşması ve dağıtımındaki adaletsizliktir. Dünyada yeterli üretim yapılmakta, ancak yoksul ve aç insanlar bu gıdaya ulaşamamaktadır."

Türkiye‘de de nüfusun hızla arttığını vurgulayan GÜNAYDIN, artan nüfusun doğuracağı ek gıda talebinin nasıl karşılanacağına yönelik planların bugünden yapılması gerektiğini söyledi. Ancak dış ticaret rakamlarının Türkiye‘nin giderek artan ölçüde dışa bağımlı bir konuma geldiğini gösterdiğini anlatan GÜNAYDIN, 2008 yılında 2 milyar 464 milyon Dolarlık tarımsal dış ticaret açığının oluştuğunu anımsattı. GÜNAYDIN, tarıma daha fazla bütçe ayrılarak, başta sulama olmak üzere tarımsal altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi, su ve toprak kaynaklarının etkin kullanılması ve tarıma bilgi ve teknolojinin aktarılması için mühendislik faaliyetlerine ivme kazandırılması gerektiğini kaydetti.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayzin KÜDEN, ziraat fakülteleri ile Ziraat Mühendisleri Odası‘nın aynı amaca hizmet ettiğini belirterek, bu nedenle kurumlar arasındaki iletişimin çok daha iyi olması gerektiğini söyledi. Türkiye‘nin tarım ülkesi olmaktan vazgeçemeyeceğini belirten KÜDEN, bu gerçeğe karşın tarım toprakları üzerinde sürdürülen yanlış uygulamaları da eleştirdi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Aydın Şube Başkanımız Galip ORHAN, ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN‘a bir teşekkür plaketi sundu.

Danışma Kurulu‘nda daha sonra, "Bitki Koruma, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık ile Gıda Sektöründe Yaşanan Gelişmeler, Hukuksal Çalışmalar, Yeni Açılan ve Devam Eden Davaların Durumu, Özlük Haklarına ve İstihdam Sorunlarına İlişkin Çalışmalar, Meslek İçi Eğitim Merkezi çalışmaları, Oda Örgütlülüğü, Şube - İl Temsilciliği - Üye İlişkileri, TMMOB ile İlişkiler, Yönetim ve Mali İşler" konuları değerlendirildi.

Danışma Kurulu kapsamında, 25 Ekim 2009 Pazar günü Selçuk Efes Harabeleri, Şirince Köyü ve Milli Park gezildi.

Okunma Sayısı: 1598
Fotoğraf Galerisi