BASIN AÇIKLAMASI : GDO'LU ÜRÜNLERE HAYIR!

ESKİŞEHİR ŞUBE ( )
03.11.2009 (Son Güncelleme: 03.11.2009 16:43:21)

Eskişehir Yerel Basın Organları Odamıza davet edilerek GDO‘lar ile ilgili basın açıklaması Şube Başkanımız Yusuf Kızıldağ tarafından yapılmıştır.

                 Eskişehir Yerel Basın Organları  Odamıza davet edilerek GDO‘lar ile ilgili basın açıklaması Şube Başkanımız Yusuf Kızıldağ tarafından yapılmıştır. Basın açıklamasına Şube Yazmanımız Mehmet Turgut Çetinel, Şube Saymanımız Mahmut İzzet Erol ve Onur Kurulu Üyemiz Feyyaz Uysal katılmışlardır.

GDO‘LU BESİNLERLE BİYOGÜVENLİĞİMİZ TEHLİKEDE!..

  

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik" 26 Ekim 2009 günlü Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ortaya çıkan yeni ve vahim durum karşısında, bir kez daha görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşmayı görev sayıyoruz.

Yeni Yönetmelik ile GDO‘ların ülkeye girişine meşruluk kazandırılmış iken, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın sanki bu ürünlerin ticareti yasaklanmış gibi bir yanlış kamuoyu algısı yaratma girişimleri üzüntü vericidir.    

Bu çerçevede;

1 - Türkiye‘nin, yıllardır talep ettiğimiz doğru içerikli bir Ulusal Biyogüvenlik Yasa‘sı olmadan, GDO‘ların ticaretinin bir Yönetmelikle düzenlenmesi hukuk, egemenlik ve halk sağlığı açısından bir skandaldır.

2- GDO‘ların ticaretinin birkaç küçük istisnayla serbest bırakılması, bu alandaki kararların devlet memuru ağırlıklı bir Komite‘ye bırakılması halk sağlığı alanındaki tehlikenin açık görünümleridir

3-Yukarda sayılan temel yanlışlıklar yanında, bebekler için risk sayılan gıdaların yetişkinler için serbest tüketime konu edilmesi; GDO‘suz gıda maddesi üreten işletmelerin bu yönde etiket kullanmalarının yasaklanması gibi hükümler ve asıl olarak GDO‘lu ürünlerin her türlü ticaretinin meşru zemine çekilmesi, Yönetmeliği kabul edilemez konuma taşımaktadır.

4- GDO‘ya Hayır Platformunun da açıkladığı gibi "GDO‘lu yemlerle beslenen hayvanların ve ürünlerinin de GDO‘lu sayılması ve dolayısıyla etiketlenmesine ilişkin hiçbir maddenin yönetmelikte yer almaması da insan sağlığının hiçe sayıldığının en büyük göstergelerinden biridir."

GDO‘lu ürünlerin sağlığa etkileri hayvanlar üzerinde yapılan epeyce araştırmaya konu oldu. Sadece bir tanesini verelim. İskoçya Rowett Enstitüsü‘nden Dr. Arpad Pusztai‘nin GD patates ile beslediği farelerin tümünün iç organlarında küçülme, sindirim sistemlerinde bozukluk, bağışıklık sistemlerinde çökme, kan yapılarında bozulma ve mide çeperlerinde kalınlaşma görüldü. 

Sonuç olarak, gen bankası niteliğindeki ülkemizin biyolojik çeşitliliği, tarım potansiyelimiz, halkımızın satın alma gücü ve tüketim alışkanlıkları değerlendirildiğinde, GDO‘lu ürünlere Türkiye‘nin ihtiyacının olmadığı, üstelik bu ürünlerin kullanımının halk sağlığı yanında halkımızın dinsel - kültürel inanç ve alışkanlıklarına da aykırı olduğu ortadadır. 

Bizler, bu alanda yıllardır halk yararına çaba gösteren kurum ve kuruluşlar olarak, bir kez daha GDO‘ya Hayır diyoruz.  Halkın ve ülkenin yarar ve çıkarları, şirketlerin kar hırsının üzerindedir. Ülkemiz yurttaşlarının büyük çoğunluğunun istemediği genetiği değiştirilmiş ürünlerin, ülkemizi bir genetik yıkıma sürüklememesi için, her türlü meşru mücadelenin sürdürüleceğini ve GDO‘ları yasallaştırmaya çalışanların deşifre edilmeye devam edileceğini belirtiriz. 02/11/2009

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.  

                                                                                              Yusuf Kızıldağ

                                                                                      Ziraat Mühendisleri Odası

                                                                                       Eskişehir Şubesi Başkanı

Okunma Sayısı: 1264
Fotoğraf Galerisi