39. DÖNEM IV. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI - 30.09.2005-02.10.2005 - MUĞLA

MUĞLA ŞUBE ( )
03.10.2005 (Son Güncelleme: 07.01.2011 12:35:44)

39. DÖNEM IV. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI, 30 EYLÜL-2 EKİM 2005 TARİHLERİ ARASINDA YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ, ONUR KURULU ÜYELERİMİZ, ÖNCEKİ DÖNEM YÖNETİCİLERİMİZ, 25 ŞUBEMİZ, BAZI İL TEMSİLCİLERİMİZ VE YEREL YETKİLİLERİN KATILIMIYLA MUĞLA`DA YAPILDI.

TOPLANTI, 1 EKİM 2005 CUMARTESİ GÜNÜ MUĞLA VALİSİ HÜSEYİN AKSOY, CHP MUĞLA MİLLETVEKİLİ VE ODA`MIZ ÖNCEKİ DÖNEM BAŞKANLARINDAN PROF. DR. GÜROL ERGİN, İÇMELER BELEDİYE BAŞKANI YAVUZ ÇOKBERKİT, ODA`MIZ BAŞKANI GÖKHAN GÜNAYDIN, MUĞLA ŞUBE BAŞKANIMIZ ULUHAN KORKUT VE MUĞLA KÜLTÜR BALIKÇILARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ`NDEN ÖZNUR YILDIZ`IN AÇILIŞ KONUŞMALARIYLA BAŞLADI.

ODA`MIZ BAŞKANI GÖKHAN GÜNAYDIN, AB İLE MÜZAKERELER KONUSUNA DEĞİNEREK, TÜRKİYE`NİN AB`NİN ORTAK TARIM POLİTİKASINDAN YARARLANACAĞI BAZI HUSUSLAR OLDUĞU GİBİ, REKABET SÜRECİNDE OLUMSUZ ETKİ DOĞURACAK UNSURLAR DA BULUNDUĞUNU KAYDETTİ. TÜRKİYE`NİN OLASI BİR ÜYELİKTE, YAŞ MEYVE-SEBZE, FINDIK, BAKLİYAT VE KOYUN ETİ DIŞINDA REKABET EDEBİLECEĞİ BİR ÜRÜNÜ OLMADIĞINDAN SÖZ EDİLDİĞİNE DİKKAT ÇEKEN GÜNAYDIN, "AB SÜRECİNDE BUGÜNE KADAR UYGULANANDAN FARKLI, BÜTÜNCÜL BİR TARIMSAL YAPIDA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI ORTAYA KONULMALIDIR. GÜNÜ KURTARMAYA YÖNELİK ÇÖZÜMLER ÜLKENİN YARARINA DEĞİLDİR. SORUNA KALICI ÇÖZÜM ANCAK MALİYETİ AŞAĞIYA ÇEKEN, VERİMLİLİĞİ YÜKSELTEN BİR POLİTİKA SETİ İLE MÜMKÜNDÜR" DİYE KONUŞTU.

DANIŞMA KURULU TOPLANTISI`NA MUĞLA TARIM İL MÜDÜRÜ HADİ KAYHAN, DATÇA İLÇE TARIM MÜDÜRÜ MUZAFFER KÖKTEN, PROF. DR. EKREM KÜN, ODA`MIZ ÖNCEKİ DÖNEM BAŞKANLARINDAN SAMİ DOĞAN VE ORHAN AKBULUT İLE ESKİ GENEL SEKRETERİMİZ İLHAN HAN DA KATILDI.

DANIŞMA KURULU TOPLANTISI, 2 EKİM 2005 PAZAR GÜNÜ YAPILAN TEKNE TURU İLE SONA ERDİ.

30 EYLÜL - 2 EKİM 2005 TARİHLERİNDE MUĞLA‘DA DÜZENLENEN

39. DÖNEM IV. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI‘NDA

ALINAN KARARLAR ve GERÇEKLEŞME DURUMU

  

 

1 - ODA TÜZESİ

  

Alınan Kararlar:

 • ODA‘mız, mesleki hak ve yetkileri genel düzenleyici işlemlere bağlama ve bunları Resmi Gazete‘de yayımlatma konusundaki çalışmalarına, önümüzdeki dönemde hız verecektir. Bu kapsamda, Tarım Makinaları, Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme, Serbest Mühendislik ve Büro Tescil konularında yönetmelik taslakları, kurulacak Komisyonlarca hazırlanacaktır. İlgili süreçlerden sonra yönetmeliklerin Resmi Gazete‘de yayımlanmasının ardından, mevcut mevzuat kitabı, TMMOB mevzuatı ile de desteklenerek yayımlanacak ve ODA örgütüne iletilecektir.

 

Gerçekleşme Durumu, Önümüzdeki Dönemde Yapılacaklar :

 • Tarım ve Orman Traktörleri ile tarım arabalarının imal, tadil ve montajında tarım makinaları bölümü mezunu ziraat mühendislerinin yetki sahibi olarak çalışabilmesi amacıyla ODA‘mız Mevzuat Komisyonu‘nca hazırlanan, "TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tarım Alet ve Makineleri Projelendirme Yetki Belgesi Yönetmeliği" 11.08.2005 tarih ve 25903 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği" 8.11.2005 tarih ve 25987 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik, Mühendislik Hizmetleri ve Belgelendirme Yönetmeliği" de 14.12.2005 tarih ve 26023 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • ODA‘mızın mevzuat kitabı, yeni yönetmeliklerimizi de içerecek şekilde ve TMMOB mevzuatıyla da desteklenerek, "Ziraat Mühendisliği, Ziraat Mühendisleri Odası ve Seçilmiş TMMOB Tüzesi" başlığı altında yayımlanmış ve ODA örgütüne iletilmiştir.
 • Önümüzdeki dönemde, sözü edilen mevzuatın yaşama geçirilmesine yönelik etkin çalışmalar sürdürülecektir.

  

2 - TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, "1000 TARIM GÖNÜLLÜSÜ" UYGULAMALARI

  

Alınan Kararlar:

 • Yaklaşık 2.5 yılını dolduran ve içinde bulunduğumuz yılın sonunda sona erecek olan "Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi" nde sorunlar devam etmektedir.  Projede görev alan Tarım Danışmanlarımız özverili çalışmalarına karşılık ekonomik-sosyal sıkıntılarla baş başa kalmaktadırlar. ODA‘mız, projede görev alan meslektaşlarımızın sorunlarını, kapsamlı bir şekilde hazırlayacağı "Basın Açıklaması metni ile aynı gün tüm yurt genelinde basına duyuracaktır. Süreç içinde katılınacak tüm TV Programlarında tarım danışmanlarının sorunlarına değinilecek ve konu kamuoyunun gündemine taşınacaktır. Ayrıca, tüm yurt genelindeki etkinliklerde, siyasilerle yapılan görüşmelerde, konu öne çıkarılacaktır.
 • Ziraat Mühendisleri ODASI, asıl olarak, çağdaş gelişmelere ve Türkiye gerçeklerine uygun bir tarım danışmanlığı sistemi çerçevesinin kurulmasını talep etmektedir. Bu bağlamda, Teşkilatlanma - Destekleme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmakta olan Yönetmelik metninin, doğru bir içerikle çıkmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

 

Gerçekleşme Durumu, Önümüzdeki Dönemde Yapılacaklar :

•·         Bugüne kadar projede görev alan üyelerimize teknik bilgi desteği ve lojistik yardım veren ODA‘mız, 15 Ekim 2005‘te Ankara‘da Genel Merkez ve yurt genelinde de tüm şube ve temsilcilikleri tarafından aynı tarihte proje hakkında ortak bir basın açıklaması yaparak, konuyu kamuoyunun gündemine taşımıştır.

•·         Tarım Danışmanı meslektaşlarımızın sorunlarının çözümüne katkı oluşturmak amacıyla, ODA Başkanımız, geçtiğimiz 6 ay içerisinde, Trabzon, Artvin, Giresun, Rize, Muğla, Erzurum, Kırklareli ve Hatay tarım danışmanlarıyla birebir görüşmeler yapmıştır.

•·         Aynı zaman dilimi içinde, TRT, TV 5 ve Kanaltürk TV yanında, birçok yazılı basın organında, tarım danışmanlarının sorunları gündeme getirilerek, çözüm önerileri sıralanmıştır. Panel, Sempozyum, Konferans gibi etkinliklerde de konu işlenmiştir.

•·         Tarım ve Mühendislik Dergimizin özel sayısında, "1000 Tarım Gönüllüsü" konusu özel olarak işlenmiştir. 

•·         Ayrıca, Denizli, Mersin, Balıkesir, Eskişehir, Antalya, Erzurum, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, Rize, Şanlıurfa ve Trabzon Şubelerimiz ile Edirne İl Temsilciliğimiz, tarım danışmaları ile toplantılar düzenlemişlerdir. Rize Şubemiz, İl Valisi‘ne tarım danışmanlarının sorunlarını içeren bir dosya da sunmuştur. Şubat ayında Mersin Şube Başkanımızın sorusu üzerine, Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN, "Tarım Danışmanlarının kadroya alınmaya çalışıldığı, bu olmazsa görev sürelerinin uzatılacağı" yönünde bir açıklama yapmıştır.

•·         Son olarak Tarım Danışmanları Bölge Temsilcileri ile 18 Nisan 2006‘da Ankara‘da bir araya gelinerek, sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

•·         Tüm bu gelişmelere karşın, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın, konu ile ilgili tutumunda olumlu bir değişim gözlenmemekte, tam tersine danışman üyelerimiz ile ODA‘mız arasındaki sağlıklı bağın kopartılmaya çalışıldığı görülmektedir.

•·         Proje süresinin 2006 yılı sonunda biteceği hesaba katılırsa, Tarım Danışmanlarının sorunlarının çözümü ve Bakanlık kadrolarına atanmalarının sağlanması amacıyla, içinde bulunduğumuz yılda, aynı çalışmalar aynı kararlılık ve etkinlikle yürütülecektir. ODA‘mız, "proje süresinin uzatılması seçeneğinin" doğru olmadığını kamuoyuna duyuracaktır.

•·         2006 yılının ikinci yarısında, çözüm anlamında olumlu bir gelişme olmazsa, tüm tarım danışmanlarının katılımıyla Ankara‘da gerçekleştirilecek bir toplantı ile sorun tüm boyutları ile basınla paylaşılacak, ülkenin seçim sürecine girmekte olduğu dönemde, konu bürokrasi ve siyaset dünyasının ilgi odağına yerleştirilecektir.

•·         Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü‘nce (TEDGEM) hazırlanan "Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik" taslağı, halen Bakanlık içindedir. 5488 sayılı Tarım Kanunu, 24 Nisan 2006 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözü edilen Yasa‘nın "Çiftçi Eğitimi, Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri" başlıklı 9 uncu maddesi hükmü şöyledir; "Bakanlık; tarım, çiftçi eğitimi ve yayım faaliyetlerinde, sivil toplum örgütleri, özel sektör kuruluşları ve serbest danışmanların görev almasını sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapar, bu kuruluş ve kişileri teşvik eder, çalışma esaslarını belirler ve denetler. Çiftçi eğitimi, özel yayım ve danışmanlık hizmetleri çalışma esas ve usulleri ile ilgili diğer şartlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir". Bu bağlamda TEDGEM, sözü edilen Yönetmeliği, kurumların görüşlerine sunma hazırlığı içindedir.

•·         ODA‘mız, hem sözü edilen Yönetmelik içeriğinin doğru olarak oluşturulması hem de sağlıklı bir danışmanlık sistemi çerçevesi kurulmasına yönelik çabalarını, önümüzdeki dönemde de sürdürecektir.

 

 

3 - GIDA MEVZUATI VE SORUMLU YÖNETİCİLİK UYGULAMALARI, "YEMİNLİ GIDA MÜŞAVİRLİĞİ" ve EUREPGAP SİSTEMİ

  

Alınan Kararlar:

 • ODA‘mız, Gıda Mühendisleri ODASI ve Kimya Mühendisleri ODASI‘nın Sorumlu Yönetici olarak çalışan mühendislerin sorunlarının çözülmesi ile ücret-çalışma koşulları ve sigorta sorununda iyileşmeler sağlanmasına yönelik olarak imzaladıkları protokol, tüm örgütümüz tarafından ödünsüz uygulanacaktır.
 • Sorumlu Yönetici olarak çalışan mühendislerin sosyal güvenlik sorunlarının çözümü için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ODA‘lar arasında imzalanacak protokol taslağına ilişkin çalışmalar başlatılmış olup, çalışmaların en kısa zamanda tamamlanması planlanmaktadır.
 • ODA‘mız, gıda alanında çalışan meslektaşlarımıza yönelik eğitim çalışmaları ile Kongre-Sempozyum benzeri bilimsel etkinlikler yapmaya da devam edecektir.
 • ODA‘mız kamuoyunun gündeminde olan, Yeminli Gıda Müşavirliği‘ne ilişkin olarak, "Yeminli Gıda Müşavirliği sisteminin kurulabileceğini, ancak bu sistemin özel sektöre bırakılmaması gerektiğini" savunmakta ve bu doğrultuda meslek odalarının denetiminde oluşturulacak bir mekanizmanın bakanlıkla beraber bu görevi üstlenmesinin doğru olacağını düşünmektedir. ODA‘mız, konuyla ilgili hazırlanacak yasal düzenlemelere bu görüş uyarınca katkı verecektir.

  

Gerçekleşme Durumu, Önümüzdeki Dönemde Yapılacaklar :

 • Ziraat, Gıda ve Kimya Mühendisleri ODA‘ları arasında imzalanan Protokol yürürlüktedir. Her üç ODA, önümüzdeki dönemde de, sorunların ortak çözümüne yönelik çalışmalarını sürdüreceklerdir.
 • Sorumlu yöneticilerin sosyal güvenliklerinin sağlanmasına yönelik olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ortak çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda ODA‘mız, sorumlu yönetici meslektaşlarımızın listelerini, aylık olarak Bakanlığa göndermeye başlamıştır. Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, teşkilatına, listelerde yer alan sorumlu yönetici üyelerimizin işyerlerince sosyal güvenliklerinin yapılıp yapılmadığını sormakta ve ODA‘mıza bilgi vermektedir.
 • Önümüzdeki dönemde, sözü edilen çalışmaları sağlam bir temele oturtmak bakımından, her üç ODA ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü arasında bir Protokol imzalama çalışmalarının sonuçlandırılmasına gayret edilecektir.
 • ODA‘mız, Gıda Mühendisleri ODASI ve Kimya Mühendisleri ODASI arasında 19 Nisan 2006‘da imzalanan protokol uyarınca artık 3 Odanın Şube ve Temsilcileri, gıda işletmelerine yönelik Kapasite Raporu düzenleyebileceklerdir. Protokole göre Kapasite Raporu almak isteyen gıda işletmeleri bir dilekçe ile bulundukları yerdeki 3 ODA, ODA‘ların Şube Başkanlıkları veya İl Temsilciliklerine başvuracaklar. Bu konuda görevlendirilen bir mühendis tarafından yerinde inceleme yapılarak hazırlanacak Kapasite Raporu, ODA‘ların sorumluları tarafından onaylanacaktır. Kapasite Raporu ücretleri, 60 beygir gücünün üzerinde motor gücü bulunan işyerleri için 300 YTL, 60 beygir gücünün altındaki işyerleri için ise 200 YTL olarak uygulanacak. Kapasite Raporu düzenlemek üzere görevlendirilecek üyeye de, 50 YTL ödenecek.
 • 10.09.2005 gün, 25932 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in istihdam maddesi, meslek odalarının görüşleri alınmadan değiştirilmiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bu değişiklikle, süt ürünleri gibi son derece riskli gıda maddelerini üreten işyerlerinin 1 mühendis veya veteriner hekim istihdam etme zorunluluğunu kaldırarak, 60 Beygir Gücü‘nden düşük motor gücü bulunan veya 10 kişinin altında çalışanı olan işletmelerde, 5 işyerine bir sorumlu yöneticinin bakabilmesini sağlamıştır. Ayrıca, kuruyemiş ve baharat ambalajlayan, bitkisel sıvı yağ üreten/ambalajlayan, un - bulgur üreten, hububat ve bakliyat işleyen/ambalajlayan, taze - kuru meyve sebze ambalajlayan işyerlerinde; bu ürünlerin insan sağlığına uygun üretilmesinden sorumlu olacak meslek grupları arasına, gıda güvenliği ve ambalajlama süreci ile uzaktan yakından bir ilgileri bulunmayan tarım meslek lisesi mezunları laborantlar da ilave edilmiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın gıda güvenliğini sağlamaya yönelik mesleki çalışma yürüten Gıda, Kimya, Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekim istihdamı konusunda geri adım atması anlamına gelen bu değişikliğe karşı ODA‘mız GMO ile ortak bir basın açıklaması yaparak, tepki göstermiş ve bu yanlışın düzeltilmesini istemiştir. Konu ile ilgili idari dava süreci başlatılmış olup, ODA‘mız, sektörde çalışan işyerlerinin karlılığını, kamu yararına tercih eden bu tür yaklaşımlara karşı mücadelesine devam edecektir.
 • Kısa adıyla, Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkındaki Yönetmelik, çok değişik unvanlarda tekniker ve teknisyenlerin sorumlu yöneticilik yapabildikleri gıda üreten işyerlerinde, ziraat mühendisleri için bölüm ayrımı yaparak, haksız bir uygulamaya neden olmaktadır.  ODA‘mız söz konusu yönetmelik düzenlemesinde, bölüm ayrımının kaldırılmasına yönelik olarak Bakanlık nezdinde girişimde bulunmuş ve Bakanlık da, yönetmeliğin değiştirilmesi sürecinde talebimizin dikkate alınacağını ODA‘mıza bildirmiştir.
 • Geçtiğimiz dönemde Diyarbakır, Hatay, Rize, Van Şubelerimiz ile Kahramanmaraş İl Temsilciliğimiz sorumlu yöneticilerle toplantılar yaparak, sorunlar ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunmuştur. Diyarbakır ve Denizli Şubelerimiz, sorumlu yöneticilerin yaşadıkları sorunları, Tarım İl Müdürlüklerine de ileterek, gerekli önlemlerin alınmasını istemişlerdir. Adana Şubemiz, 24 Ekim 2005‘te Adana Valiliği‘ne başvurarak, süresi dolmasına karşın vize işlemi yaptırılmayan Sorumlu Yöneticilik Belgeleri bulunduğunu, bu nedenle konunun hassas bir şekilde kontrol edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Mersin Şubemiz, sorumlu yöneticilik konusunda GMO Şube Başkanı, KMO İl Temsilcisi ve protokol dışında olan Veteriner Hekimler Odası Şube Başkanı‘nın da katılımıyla ortak hareket edilmesine yönelik çalışma başlatmıştır. Samsun Şubemiz, GMO ve KMO‘nun Samsun‘daki temsilcileri ile yaptığı görüşmeler sonucunda, Sorumlu Yöneticilik Belgeleri‘nin yıllık vizelerinin takibi konusunda, GMO ile birliktelik sağlamıştır.
 • Ankara, Adana, Aydın, Bursa, Çanakkale, Denizli, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Rize, Samsun, Şanlıurfa ile Trabzon‘da TARGEV ile ortaklaşa ve Van‘da 3‘er günlük HACCP kursları düzenlenerek, katılımcılara sertifikaları verildi. Yoğun ilgi nedeniyle bazı illerde kurslar tekrarlandı. ODA Genel Merkezimiz tarafından 6 Mart 2006‘da, "ISO 22000: 2005 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemleri Eğitimi" gerçekleştirildi. Antalya Şubemiz, "Topraksız Kültürde Sebze Üretimi" ve "Serada Sebze Üretimi" ile ilgili eğitim ve sertifika programları düzenledi. Aydın Şubemiz, "ISO 9001: 2000" ve EUREPGAP eğitim seminerleri gerçekleştirdi. Bursa Şubemiz, "ISO-22000" eğitimi düzenledi. Denizli Şubemiz, "Eurepgap, Bahçe Ürünlerinde İyi Tarım Uygulamaları ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri" konulu eğitim seminerleri yaptı.

 

 

4 - ÖZLÜK HAKLARINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR, YENİ AÇILIMLAR MESLEKİ DENETİM

  

Alınan Kararlar:

 • Çevreye, tüketiciye saygılı, bağımsız tarım modelleri kurulması amacını taşıyan İyi Tarım Uygulamaları (EUREPGAP) Sistemi‘ne dahil olarak, Türkiye‘de bu eğitimin ODA‘mız tarafından verilmesi için EUREP Organizasyonu ile protokol imzalanmasına yönelik girişimler yapılacaktır
 • Tarım ve Orman Traktörleri ile tarım arabalarının imal, tadil ve montajında tarım makinaları bölümü mezunu ziraat mühendislerinin yetki kazanması ve ODA‘mızın, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile imzalayacağı bir protokol ile sözü edilen alanda eğitim verme, sınav yapma ve sertifika düzenleme hakkı kazanmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

 

 

 • 5403 Sayılı Yasa çerçevesinde kurulacak Toprak Koruma Kurullarında ODA‘mızı temsil edecek üyelerin seçimi ve bu alanda proje imzalayacak bağımlı çalışanların eğitilmesi ve sertifikalandırılması konusunda, Bakanlık ve Fakülteler ile işbirliği içinde çalışmalar sürdürülecektir.
 • ODA‘mızın girişimleri sonucu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın, "zirai mücadele bayilerinde mesul müdürlük sisteminin kaldırılması, TKK‘lerde bir görevlinin sorumlu olabileceği satış noktası / bayi sayısının sınırlandırılması, zirai mücadele bayilerinin üyeliklerinin ve her yıl vize yaptırmalarının sisteme bağlanması ve denetimlerde bu konunun aranması ile zirai mücadele ilaç bayilerine yönelik mesai saati uygulamasında tereddütlere yol açan bakanlık yazısının ek bir yazı ile yürürlükten kaldırılması" konularında çalışma gerçekleştirdiği belirtilmiştir. Ayrıca bakanlığın, "Gübre ve tohumların yalnızca ziraat mühendisleri tarafından satılmasının sağlanması ve bakanlık denetim elemanlarının bayi denetimlerinde bir ZMO denetçisinin de bulundurulması" konularında da önümüzdeki dönemde çalışma yapabileceği bildirilmiştir.
 • Meslektaşlarımızın özlük hakları açısından olumlu bir gelişme olan Tarım Sigortaları Yasası‘yla ilgili yönetmelikler konusunda, Hazine Müsteşarlığı‘nın olumsuz sonuçlar doğurabilecek müdahalelerine karşı çalışmalar yürütülecektir.
 • Gündemde bulunan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı, Kamu Personel Yasa Tasarısı ve Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasarısı, çalışanların hak ve kazanımlarını ortadan kaldırmaya yönelik, sosyal devlet anlayışı yerine piyasa düzenini getirmeye çalışan düzenlemelerdir. Söz konusu düzenlemelerle ilgili ODA görüşümüz en kısa zamanda hazırlanarak, web sayfamızdan duyurulacaktır. Bu süreci protesto etmek için 8 Ekim‘de Ankara‘da gerçekleştirilecek TMMOB mitingine tüm örgütümüzün katılması için çalışmalar yapılacaktır.

 

Gerçekleşme Durumu, Önümüzdeki Dönemde Yapılacaklar :

 • ODA‘mız, FoodPLUS GmbH nezdinde akredite olmak için yürüttüğü girişimler sonucunda, akreditasyon işlemini onaylatmış ve "kurumsal üyeliğini" sağlamıştır. Buna yönelik olarak gerekli olan 2006 yılı üyelik ücretinin ödenmesi gerçekleştirilmiştir.
 • Bu bağlamda ODA‘mızın akredite kimliği ile gerçekleştireceği ilk kurs, 13 - 14 Mayıs 2006 tarihlerinde Antalya‘da yapılacaktır. Sözü edilen duyuru ODA‘mızın web sayfasında yayımlanmaya başlamıştır.
 • Tarım veya orman traktörleri ile römorkları için tadilat projelerinde, Tarım Makinaları Bölümü mezunu Ziraat Mühendislerinin yetkili olmasını sağlayacak protokol, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ODA‘mız arasında 19 Nisan 2006 tarihinde imzalandı. Protokole, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Vekili Mesut GÜLCÜLER ile ODA Başkanımız Gökhan GÜNAYDIN imza attı. Protokole göre, ODA‘mızın, "Mühendis Yetki Belgesi" vereceği Tarım Makinaları Bölümü mezunu Ziraat Mühendisleri, artık tarım veya orman traktörleri ile römorkları için tadilat projelerinin çizim ve hesaplarında yetkili olabilecek. ODA‘mız, belgelendirmede uygulanacak eğitim programı müfredatı konusunda Sanayi Bakanlığı ile koordineli olarak çalışacak. Mühendis Yetki Belgeleri, 1 yıl süreli olacak ve her yıl ZMO tarafından vize edilecek. Yetki Belgeleri her beş yılda bir yenilenecek. ODA‘mız konuyla ilgili eğitim çalışmalarına çok kısa bir zaman içinde başlayacaktır.
 • Toprak Koruma alanında ODA‘mızın görev ve sorumluluklarını değerlendirmek üzere kurulan bir Komisyon, Bakanlık ve AÜZF işbirliği ile bir dizi toplantı yapmıştır. Yapılan hazırlıkların ardından ilk önce Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası doğrultusunda illerde oluşturulan Toprak Koruma Kurulları‘nda ODA‘mızı temsil eden üyelerimize yönelik olarak 25-26 Mart ve 1-2 Nisan 2006 tarihlerinde ODA‘mızda eğitim gerçekleştirildi. Eğitimler, Baki Remzi SUİÇMEZ, Mahir GÜRBÜZ, Doç. Dr. İlhami BAYRAMİN, Zeki UZUNTAŞ, Doç. Dr. Günay ERPUL ve Hasan DURSUN tarafından verildi.
 • ODA‘mızın uzun hazırlıkları sonucunda, Toprak Koruma Projelerinin; bilimsel, teknik ve mesleki etik kurallarına uygun olarak yapılması amacıyla düzenlenen 10 gün süreli Toprak Koruma Projesi Eğitimi de, 12-21 Nisan 2006 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 45 kişinin katıldığı eğitim sırasıyla, Doç. Dr. İlhami BAYRAMİN, Dr. Mümtaz KİBAR, Zeki UZUNTAŞ, Baki Remzi SUİÇMEZ, Hasan DURSUN, Prof. Dr. İlhami ÜNVER, Prof. Dr. Mustafa ÇANGA, Doç. Dr. Günay ERPUL, Hasan YORULMAZ ve Prof. Dr. Koray HAKTANIR tarafından verildi. Eğitim kapsamında, Ankara‘nın Kazan ilçesinde uygulamalı arazi çalışması da gerçekleştirildi. Eğitim programı sonucunda düzenlenen sınavda başarılı olanlara, Toprak Koruma Projesi yapmaya yetkili olduklarını gösteren Serbest Ziraat Mühendisi (SZM) Yetki Belgesi verildi.
 • Tarım Sigortaları eksperliğine yönelik eğitim çalışması yapan TKB‘na, ODA‘mızın bu alandaki hak ve yetkilerini anımsatan bir yazı yazılmıştır.
 • Zirai mücadele ilaçları ve gübre satışlarına yönelik TKB nezdinde sürdürülen görüşmelere karşın, olumlu bir açılım sağlanamamıştır. Diyarbakır Şube Başkanlığı‘mız, ODA denetçilerinin, Bakanlık denetçileri ile birlikte denetime çıkmalarına yönelik görüşmeler yapmıştır.
 • 40 ıncı Dönemde ODA denetçilerinin seçilmesine ilişkin süreç başlatılmış olup, seçilen denetçiler, ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca görev yapacaklardır.  
 • Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa, 31 Mart 2006 tarih ve 26125 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir. Yasa ile bazı kurumlarda çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarında iyileştirmeler yapılmıştır. Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarında, Ziraat Mühendisleri‘nin de yer aldığı Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personele, toplam 210 YTL ek ödeme öngörülmektedir. Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden açık alanda çalışanlara da, toplam 250 YTL ödeme yapılması planlanmaktadır. Ancak bu rakamlar üst sınırlar olup, Bakanlar Kurulu‘nun bu sınırları aşağı çekme yetkisi bulunmaktadır. Ayrıca ödeme yapılabilmesi için de Bakanlar Kurulu kararı gerekmektedir. Şu ana kadar herhangi bir gelişme kaydedilememiştir. ODA‘mız konuyla ilgili faaliyetlerini sürdürecektir.
 • Çalışanların hak ve kazanımlarını ortadan kaldırmaya yönelik, sosyal devlet anlayışı yerine piyasa düzenini getirmeye çalışan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı, Kamu Personel Yasa Tasarısı ve Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasarısı‘nı, basın açıklamaları, çeşitli toplantılar ve mitinglerle protesto ettik. TMMOB‘un 8 Ekim 2005‘te Ankara‘da gerçekleştirdiği mitinge, Genel Merkez ve Şubelerimiz olarak geniş katılım sağladık. Yasa tasarılarıyla ilgili olarak Ankara‘da, 8 Nisan 2006‘da, SES Genel Başkanı Dr. Köksal AYDIN ve SES Avukatı Öztürk TÜRKDOĞAN‘ın katıldığı bir konferans düzenledik. Ayrıca, Antalya, Balıkesir, İstanbul ve İzmir Şubelerimiz, "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası" yasa tasarısıyla ilgili referandum toplantıları ve basın açıklamalarında aktif biçimde yer aldılar. ODA‘mız kamu çalışanı meslektaşlarımızın özlük haklarını titizlikle takip edecektir.

 

 

5 - ODA ÖRGÜTLENMESİ, ODA - ÜYE İLİŞKİLERİ

  

Alınan Kararlar:

•·         Oda örgütlenmesinin nitelik ve nicelik olarak güçlendirilmesi konusunda, gerekli tüm alanlardaki çalışmalar, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de eksiksiz olarak sürdürülecektir.

•·         Önümüzdeki dönemde, ODA‘mızın 40 ıncı Dönem Olağan Genel Kurulu‘nun, Ana Yönetmeliğimiz‘de belirtilen düzen içinde gerçekleştirilebilmesine yönelik çalışmalar titizlikle yürütülecektir. 

•·         Şube ve Temsilcilikler, hem kendi yörelerindeki tarımsal sorun ve olanaklar konusundaki gündeme hakim olacak ve değerlendirecek; hem de Genel Merkez tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yurt geneline ulaştıracaklardır. Genel Merkez basın açıklamaları, ODA görüşleri ODA‘mız web sayfasında yayımlanmakta ve örgütümüze gönderilmektedir. ODA birimleri, bu görüşleri yerel kamuoyu ve üyelerimiz ile paylaşma konusunda yürüttükleri etkin çalışmalara devam edecektir.

•·         ODA yöneticilerinin TV programları üyelerimize duyurularak, ODA‘mız görüşlerinin tüm örgütümüze içselleştirilmesi için çaba gösterilecektir.

•·         Bilimsel ve sosyal etkinliklerle, ODA - üye ilişkilerinin daha üst düzeye çıkarılması için gösterilen çabalar sürdürülecektir.

•·         Bilirkişi kazanımları ile ilgili olarak tüm illerin savcılıklarına yazılan yazılara gelen yanıtlar doğrultusunda listeler hazırlanmış; bu listeler ile gerçekleştirilen ödentilerin karşılaştırılması sonucu da bazı üyelerin eksik ödeme yaptığı saptanmıştır. Kazanımlarının yüzde 10‘unu ODA‘ya vermeyerek, ödenti yükümlülüklerini yerine getirmeyi ısrarla reddeden üyelere yönelik olarak icra işlemleri başlatılacaktır.

•·         Üye ödentileri konusunda da Genel Merkez ve Şubeler, üstlerine düşen görevleri yerine getirecek, aidatlarını ödemeyenlere yönelik olarak icra işlemleri yürütülecektir.

•·         TMMOB Bilirkişi Yönetmeliği uyarınca, üyelerimizin Bilirkişi Listesi‘nde yer bulabilmesi için artık ODA tarafından düzenlenecek Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerini başarıyla tamamlayarak, "Bilirkişi Yetki Belgesi" alması gerekmektedir. İllerin özelliklerine göre değişen bir eğitim-belgelendirme sisteminin kurulması amacıyla, Aralık ayına kadar öncelikle Ankara‘da Şube Yöneticileri ya da Şubeler tarafından görevlendirilecek temsilcilere yönelik olarak "Eğiticilerin Eğitimi" semineri gerçekleştirilecektir. Seminere katılan yöneticilerimiz, daha sonra kendi illeri ile çevre illere yönelik bilirkişi eğitimini gerçekleştirerek, katılımcılara bilirkişi olabilmeleri için gereken sertifikalarını vereceklerdir.

•·         Önümüzdeki dönemde ODA Genel Merkezi‘nde, MİSEM (Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi) kurulacaktır.

•·         Ankara‘da 25 Kasım 2005 tarihinde gerçekleştirilecek ZMO 1 nci Tarım Öğrenci Kurultayı hazırlıkları kapsamında, halen öğrenci temsilciliği seçimi yapılmayan illerde bu seçimler hızla tamamlanacaktır. Şubelerimiz de illerindeki ziraat fakülteleriyle yakın ilişki kurarak, öğretim üyelerinin kurultaya katkı vermesi yönünde çalışma yürütecektir.

 

 

Gerçekleşme Durumu, Önümüzdeki Dönemde Yapılacaklar :

 • Şube ve İl Temsilciliklerimiz, hakim gözetiminde 1 inci Aşama Genel Kurullarını tamamlayarak yeni yönetimlerini ve Genel Kurul delegelerini belirlediler.
 • ODA‘mızın 40. Dönem Olağan Genel Kurulu, 11-12 Mart 2006 tarihlerinde Ankara‘da yapıldı. Siyasetçiler, meslek odası ve sendika başkanları, akademisyenler, ODA‘mız Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu üyeleri, önceki dönem yöneticilerimiz ve meslektaşlarımızın yoğun biçimde katıldığı Genel Kurulumuz başarıyla gerçekleştirildi, Ziraat Mühendisleri Odası‘nın yeni yönetim organlarına seçilen arkadaşlarımız görevlerine başladılar.
 • Geçtiğimiz dönemde, tarım ile ilgili tüm gündem yakından izlenmiş, raporlar/görüşler hazırlanmış, kamuoyu oluşturulmuş; Türkiye‘nin birçok iline ve ilçesine gerçekleştirilen çalışma gezileri ile ODA‘mızın görüşleri duyurulmuş, sürece müdahil olunmuştur.

•·         Genel Merkez ve Şubelerimiz, yazılı ve görsel basının tüm olanaklarını kullanmaya çalışarak, "tarım sektörünün sesi" konumunu pekiştirmişlerdir.

•·         Süreç içinde, bilimsel - teknik - sosyal faaliyetlerle, ODA - üye ilişkilerinin pekiştirilmesine gayret edilmiştir.

•·         Trabzon, Mersin, Konya Şubelerimiz  ve Kahramanmaraş İl Temsilciliğimiz yeni hizmet binalarını satın almışlardır. Hatay Şubemiz, ODA bürosunun kullanım hakkını devralmıştır.

•·         Adana Şubemiz, 29 yıldır kullandığı şube bürosuna bitişik olan yan daireyi satın almış olup, iki dairenin birleştirilerek hizmete açılması çalışmalarını son noktaya getirmiştir.

•·         Önümüzdeki dönemde, bu alandaki çalışmalara aynı etkinlikle devam edilecektir.  

•·         Üye ödentileri konusunda da Genel Merkez ve Şubeler, üzerlerine düşen görevleri yerine getirerek, aidatlarını ödemeyenlere yönelik olarak icra işlemleri yürütmüşlerdir. Bu kapsamda, Çanakkale, Manisa, Eskişehir ve Edirne‘de icra işlemleri yapılmıştır. Diyarbakır ve Konya Şubelerimizce geriye dönük 5 yıl borcu olan üyelerimize uyarı yazısı gönderildi. Uyarıya rağmen aidatlarını ödemeyen üyelerimizin listesi Genel Merkez‘e iletilerek, icra işlemleri başlatılacaktır. Bu konu ile ilgili kararlı tutumumuz bundan sonra da aynen sürdürülecektir.

•·         TMMOB Bilirkişi Yönetmeliği uyarınca, üyelerimizin Bilirkişi Listesi‘nde yer bulabilmesi için ODA‘mız 19-20 Kasım 2005 tarihlerinde 2 günlük Bilirkişi Eğitimi düzenledi. Eğitim, Medar KALKAN, Enver ÇETİN ve Ayşe ÖZDEMİR tarafından verildi. Bu kapsamda şubelerimizden gelen yöneticiler, "Kamulaştırmada Kıymet Takdiri" eğitimi aldılar. Eğiticilerin Eğitimi niteliğindeki bu seminerin ardından, katılımcılar kendi illeri ile çevre illere yönelik bilirkişi eğitimini gerçekleştirerek, kursiyerlere bilirkişi olabilmeleri için gereken sertifikaları vermişlerdir.

•·         ODA % 10 paylarını ödemeyen bilirkişilerin tüm yurt çapında izlenmesi ve gerekli tahsilat işlerinin etkinlikle yapılması sağlanacaktır. Şubelerimiz, bu alanda Genel Merkezle yaptıkları işbirliğini artırma konusunda çalışma yürüteceklerdir.

•·         ODA Genel Merkezimiz, uzun süredir yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Meslek İçi Eğitim Merkezi‘ni (MİEM) kurmuştur. Şubelerimizin de kendi bünyelerinde MİEM organizasyonlarını tamamlamalarıyla, ODA‘mız tüm eğitim çalışmalarını MİEM aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

•·         ODA‘mızın düzenlediği "1. Öğrenci Kurultayı", yurt genelindeki 22 üniversiteye bağlı 30 Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Deniz Bilimleri Fakültesi ve Tütün Teknolojisi Fakültesinden 200‘e yakın öğrenci ve öğretim üyesinin katılımıyla, 25 Kasım 2005‘te gerçekleştirilmiştir. Kurultay, öğrenciler tarafından büyük coşku ve heyecanla karşılanmıştır. Kurultay Kitabının basımı ve dağıtımı da tamamlanmıştır.

•·         ODA‘mız bu yıl içinde Öğrenci Kurultayı‘nın ikincisini düzenleyecektir.

 

 

6 -  MALİ İŞLER, e-zmo ÇALIŞMALARI

 

Alınan Kararlar:

 • İnternet üzerinden makbuz kesimine yönelik çalışmalar sürdürülecektir. Bu kapsamda, 9 Ekim 2005 Pazar günü Ankara‘da Şube yöneticilerimize ve çalışanlarına yönelik bir eğitim çalışması gerçekleştirilecektir. Yeni sistem ile makbuzların şubelerce e-zmo ortamında internet üzerinden kesilmesi sağlanacak, böylece "eşanlı güncelleme" sistemine geçilecektir.
 • Üyelerimizin internet üzerinden ödeme yapabilmelerine yönelik "sanal pos" uygulamasına geçilecektir.
 • Mali işler konusunda daha önceki Danışma Kurullarında alınan kararların etkinlikle yaşam geçirilmesi konusunda çalışma yürütülecektir.

 

Gerçekleşme Durumu, Önümüzdeki Dönemde Yapılacaklar :

 

 • Yenilenen e-zmo programı nedeniyle Genel Merkez ve Şubelerimizin personel ve yöneticilerine yönelik olarak, 9 Ekim 2005 Pazar günü Ankara‘da eğitim gerçekleştirilmiştir. Başarılı geçen eğitimin ardından, Genel Merkezimiz ve tüm Şubelerimiz yeni sisteme aktif biçimde uyum sağlamıştır.
 • Üyelerimizin internet üzerinden ödeme yapabilmelerine yönelik "sanal pos" uygulaması başlatılmıştır.
 • Mali işler konusunda, bazı Şubelerimizin çalışmaları istenilen düzeye ulaşmış, diğer bazılarında halen önemli eksiklikler bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde, uygulamaların ortaklaştırılması konusundaki eksiklikler giderilecektir.
 • Buna yönelik olarak, ayrıca yeni seçilen Şubelerimize sistemi tanıtmak ve uygulamaları yürütmek üzere, 27-28 Mayıs 2006 tarihlerinde Ankara‘da eğitim çalışmaları yürütülecektir.
 • Önümüzdeki dönemde, Şubelerimizin ODA üyelik Belgesi verebilmeleri konusunda açılım sağlanacak, kurulacak sisteme uygun olarak, Şubelerimiz kendi üyelerinin belgelerini internet üzerinden üretebilecek duruma kavuşturulacaktır.
 • Sorumlu Yöneticilik belgelerinin Şubeler tarafından verilmesi, gıda mevzuatına hakim, sistemin gerektirdiği e-zmo uygulamalarını eksiksiz yapabilecek insan kaynağına ve fiziki kapasiteye gerek göstermektedir. İzleyen Danışma Kurulu sonrası, uygun görülen Şubelere bu yetkinin tanınabileceği bir açılım üzerinde çalışılacaktır.
 • Üyelerin kredi kartlarında, çok yıllık taksitlendirme olanağı üzerinde araştırma yürütülecektir.

 

 

 

 

7 - YASAL DÜZENLEMELER

  

Alınan Kararlar:

 • ODA‘mız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de tarımla ilgili olarak gündeme gelecek tüm mevzuatı inceleyerek, görüş oluşturacak ve kamuoyunu bu doğrultuda bilgilendirmeye devam edecektir.

 

Gerçekleşme Durumu, Önümüzdeki Dönemde Yapılacaklar :

 

 • Tarım Bakanlığı‘nın yeniden yapılanmasıyla ilgili 4 adet yasa taslağı, 21 Şubat 2006 günü öğleden sonra ODA‘mıza ulaşmış, ertesi gün yani 22 Şubat 2006‘da Tarım Bakanlığı‘nca düzenlenen toplantıda, düzenlemelerle ilgili görüş sorulmuştur. Bunu, olumlu ancak yetersiz bir yaklaşım olarak değerlendirmemizin ardından Bakanlık, görüş bildirme süresini 28 Şubat 2006 tarihine kadar uzatmıştır. Örgüt içi danışma ve komisyon çalışmaları sonrasında görüş oluşturmayı ilke edinen Ziraat Mühendisleri Odası, verilen sürenin bu çalışma için yetersiz olması nedeniyle, yasal düzenlemelerle ilgili genel yaklaşımını belirten bir rapor hazırlamıştır. Şube Başkanlıkları ve İl Temsilciliklerimizden gelen görüşler sonrası toplanacak Mevzuat Komisyonumuz söz konusu, "Tarım Bakanlığı‘nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, Tarım Reformu ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı, Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarımsal Araştırma Geliştirme Merkezi (TAGEM) Kuruluş Kanunu Taslağı"na yönelik ODA görüşümüzü hazırlayarak, Bakanlığa iletecektir.
 • Bu kapsamda, "ziraat işlerini" bitkisel üretimden ibaret gören ve hayvansal üretimi "veterinerlik ve gıda hizmetleri" altında toplayan Bakanlık yaklaşımını doğru bulmadığını açıklayan bir imza metni, tüm Ziraat Fakültesi dekanları tarafından imzalanmıştır.
 • Önümüzdeki dönemde, tüm yurt çapında yürütülecek bir imza kampanyası ile kamuoyu oluşturulacaktır.
 • Tasarıların TBMM‘ye gönderilmesiyle, çalışmalar Meclis içinde etkinlik ve kararlılıkla yürütülecektir.    
 • Ziraat mühendisliği mesleğinin görev, yetki ve sorumluluk alanına haksız ve dayanaksız müdahalelerde bulunan, "Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun Tasarısı" hakkında ODA görüşümüz hazırlanarak, yetkili mercilere ve tüm örgütümüze duyurulmuştur.

 

 

8 - TÜRKİYE‘NİN GÜNDEMİ, TARIM SEKTÖRÜNDE YAŞANAN GELİŞMELER KARŞISINDA ODA‘MIZIN TAVRI, TARIMDA GÜÇ BİRLİĞİ OLUŞTURMA ÇABALARI

  

Alınan Kararlar:

 • Türkiye‘nin en verimli topraklarının yer aldığı TAGEM ve TİGEM‘lerin rant uğruna amacı dışına kullanılmasının engellenmesi için etkin çalışmalar yürütülecektir. Kurumların içinin boşaltılmasına karşı çıkarak, buralardaki meslektaşlarımıza sahip çıkacağız. Tarım topraklarının talan edilmemesi için tüm örgütümüzle birlikte güçlü bir duruş sergileyeceğiz.
 • Mayınlı arazilerin kamu yararı dışındaki amaçlarla kullanımının önüne geçmek için gerekli çalışmalar yürütülecektir.
 • ODA‘mız bugüne kadar izlediği siyasetler üstü çizgisi doğrultusunda, ülkemiz ve tarım sektörü ile ilgili tüm alanlarda, emekten yana tutumunu dikkatli ve özverili biçimde sürdürecektir.

 

 

Gerçekleşme Durumu, Önümüzdeki Dönemde Yapılacaklar :

  

 • Tarımsal Öğretimin Başlangıcının 160. Yıldönümü kapsamında 4-5 Ocak 2006 tarihlerinde Ankara‘da, "2000‘li Yılarda Tarım Sektörü Sempozyumu" gerçekleştirilerek, her yönüyle tarım sektörünün durumu, konunun uzmanları tarafından masaya yatırılmıştır. Ayrıca tüm Şubelerimiz illerinde düzenledikleri etkinliklerle Tarımsal Öğretimin 160. Yılını kutlamışlardır.
 • Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ‘ye ait Kırklareli Lüleburgaz‘daki Sarmısaklı Tarım İşletmesi‘nin özelleştirme kapsamına alınmasına karşı, Genel Merkez ve Şubelerimiz tarafından çeşitli toplantılar ve basın açıklamaları yaparak, tepkimizi dile getirdik. Ayrıca Lüleburgaz Demokrasi Platformu‘nca 2 Nisan 2006‘da konuyla ilgili olarak düzenlenen mitinge, ODA Başkanımız Gökhan GÜNAYDIN‘ın yanı sıra, İstanbul ve Tekirdağ Şubelerimiz ile Kırklareli ve Edirne Temsilciliklerimiz aktif biçimde katılım sağladı. Sarmısaklı Tarım İşletmesi‘ne Genel Merkez ve Şubelerimiz tarafından çeşitli tarihlerde ziyaretler de gerçekleştirdik.
 • Dalaman TİGEM‘in verimli arazilerinin "Turizm Gelişim Bölgesi" ilan edilerek yapılaşmaya açılmak istenmesine karşı, 9 Şubat 2006‘da, Tarım Orkam-Sen,  Tarım-İş Sendikası ve TEMA Vakfı ile beraber Muğla-Ortaca Meslek Yüksek Okulu‘nda basın toplantısı düzenledik. Dalaman TİGEM‘in yapılaşmasına neden olacak Bakanlar Kurulu Kararı ile Atatürk Tarım İşletmesi‘nin tasfiyesine ilişkin Başbakanlık YPK Kararına karşı açılan davalara müdahil olduk.
 • GDO‘ya Hayır Platformu‘nun Ankara Koordinatörlüğüne ODA Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih TAŞDÖĞEN ve Fevzi ÖZLÜER (dönüşümlü olarak), İzmir Koordinatörlüğüne ZMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Vezan KARABULUT, Mali Koordinatörlüğe ZMO İstanbul Şube Başkanı Ahmet ATALIK seçilmiştir.
 • Yurt genelinde gerçekleştirilen çalışmalarla, ülkemiz ve tarım sektörü ile ilgili tüm alanlarda, emekten yana bir tutum, dikkatli ve özverili bir şekilde sürdürülmektedir.
 • Emeği geçen tüm ZMO örgütlülüğüne, yöneticisinden üyesine kadar, sakınmadıkları emekleri, sergiledikleri çalışmaları, dikkatli - özenli - özverili tutumları ve dostlukları için, teşekkürü borç biliriz...

 

Okunma Sayısı: 2395
Fotoğraf Galerisi