TARIM VE GIDA BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI

GENEL MERKEZ ( )
07.02.2010 (Son Güncelleme: 08.02.2010 17:22:44)

Okunma Sayısı: 13131
 

Yorumlar

Yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir.
e-Posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilir.

02.03.2010 08:09:17 Dr. Ali Mehmet TALUĞ

Tarım ve Gıda Bakanlığında da Akademik Kariyere sahip personelin değeri yine olmayacak. Tasarı da uzmanlığa geçileceği ifade ediliyor. Ama, şu andaki Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra teşkilatında Doktora yapmış pek çok personel var. Bunlar 45 yaşından gün almışsa ne tarım uzmanı ne de yardımcısı olabilecek. Bu personele tıpkı Milli Eğitimde olduğu gibi yaş ve sınav şartı aranmaksızın Tarım Uzmanı kadrosu verilmeli. Akadamik kariyerin bir değeri olsun bu ülkede.
 

11.02.2010 13:33:10 ayşenur tokac

Cumhuriyetin kuruluşundan beri aktif olarak çalışan bu kurumların kapatılması bölgesel ve ülkesel bazda bitki sağlığı konusunda büyük sorunlar yaratacaktır. Ülke ekonomisinde en büyük tarımsal paya sahip olan Ege, Akdeniz ve Güneydoğu bölgelerimizin zirai mücadele sorunlarını çözen enstitüler, farklı kurumlarla birleştirilirse konu uzmanı sayısı muhafaza edilemeyecek ve görev alanları daralacaktır.
 

11.02.2010 10:51:47 Bilge MISIRLIOĞLU

Kanun taslağında ZMA Enstitülerinin Tarımsal Araştırma Enstitüleri ile birleştirilerek kapatılması ve böylece Türk Tarımındaki aktif pozisyonunun engellenmesinin planlandığı dikkati çekmektedir. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana aktif olarak çalışan, AB’ne uyum çerçevesinde alt yapıları yenilenen, uzmanları eğitilen bu kurumların kapatılması Türk Tarımı açısından ulusal ve uluslararası düzeyde, özellikle bitki sağlığı konusunda onarılması güç büyük sorunlar doğuracaktır.
 

09.02.2010 16:27:58 Hüseyin Rami TÜRKER

Anılan tasarının Üçüncü Bölüm. 6. madde c bendinde Tarım Uzman Yardımcılığı müracaatı için 30 yaşından gün almamış olmak şartı konulmuş, Geçiş Hükümleri 10. maddesinde ise bir kere ye mahsus olmak üzere 45 yaşından gün almamış olmak denmektedir. Benim görüşüm; ilk defa yapılacak bu uygulamada yaş sınırlamasının olmamasıdır.
 

YORUMLAR BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Yazılan tüm yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. Moderator yorum yazanlara veya üçüncü kişilere hakaret ya da bu kişilerle ilgili küçültücü sözler içeren yorumları yayına uygun görmez ve siler. Sayfanın niteliğine göre tüm yorumlar moderator kontrolunden geçerek yayınlanıyor olabilir. Bu durumda yorumlarınız anlık olarak yayına girmez. Yine de yayına girmiş olsa dahi moderator daha sonra aynı yorumu yayından kaldırabilir. Moderator kontrollu yayın niteliği taşımayan forumlarda yazılan yorumlar anlık yayına girer fakat moderator yayınının devamında sakınca gördüğü yorumları yayından kaldırabilir. Yazılan yorumların güvenilirliğini artırmak amacıyla yorum yazana ait e-posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilebilir. Bunun için e-posta adresine kontrol bağlantısı içeren e-posta gönderilir ve bu bağlantıya tıklanılması beklenir. Forumlarda yazılan yorumların kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ve yasalara aykırı olmaması çok önemlidir. Yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.