ZİRAİ İLAÇ BAYİİLERİ İLE YAPILAN TOPLANTI TUTANAĞI

BURSA ŞUBE ( )
26.01.2010 (Son Güncelleme: 26.01.2010 15:53:30)

Amitraz ve Zeytinde Karakoşnil ile ilgili toplantı tutanağı Bursa Tarım İl Müdürlüğüne verildi.

BURSA ŞUBE BİTKİ KORUMA KOMİSYONU

İLAÇ BAYİLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Odamızın Bitki Koruma Komisyonu 30.12.2009 tarihinde İlaç Bayileri ile toplantı yapmıştır. Güncel sorunların tartışıldığı toplantıda aşağıdaki çözüm önerilerinin ve taleplerin ilgili makamlara iletilmesi kararı alınmıştır.

1.Amitraz aktif maddeli değişik ticari isimler ile piyasada bulunan Armut psillası zararlısına karşı kullanılan pestisit hakkında:

 • 16.11.2009 Tarihli genelge ile armuttaki tavsiyesi kaldırılmış ve kullanımı yasaklanmıştır. Bu genelge doğrultusunda İl Müdürlüğümüz stoklarımızı talep etmiş ve bayiler stoklarını bildirmişlerdir.

 • Bu ilaçların bölgemizde başka herhangi bir üründe kullanılması söz konusu değildir. Bu nedenle, Amitraz aktifli ürünler depolarımızda beklemektedir. Ne olacağı, ne zamana kadar bekletileceği belli değildir.

 • İlaç bayileri olan bizler bu ürünleri; 31.12.2008 tarihli amitraz aktif maddeli ürünlerin imal ve ithalini yasaklayan ancak, piyasada bulunan ilaçların 31.12.2010 tarihine kadar kullanım ve satışına izin veren yönetmelik doğrultusunda aldık. Kasım 2009 itibarıyla bu ilaçların armutta kullanımını yasaklayan genelgeyle, yani Bakanlık kararıyla zarara uğratıldık.

 • Amitraz aktifli ürünlerin kullanılmasının iptaline karşı olmadığımızı belirterek; armutta kullanımını Kasım 2009 tarihi itibarı ile yasaklayan genelgenin eksik ve çözümsüz olduğunu görüyoruz. Mevcut stoklarımızdan kaynaklanan zararlarımızın giderilmesi için, yasaklama genelgesi devamında İl Müdürlüklerince tespit edilen stoklar için acil çözüm getirilmesi gerekmektedir. Bu konuda önerilerimiz şunlardır:

  • Bölgemizde armut dışında kullanma olanağı bulunmayan, Amitraz aktifli Bitki Koruma ürünlerimizin satıcı firmalara iadesinin sağlanması,

  • Üretici firmaların bu ürünleri alarak, başka bölgelerde, amaçlarına uygun farklı ürünlerde kullanmaları için transfer etmeleri sağlanması,

  • 31.12.2008 Tarihli ilk genelgeye uyularak, son kullanma ile hasat arasındaki süreye uygun kullanılmak şartı ile ve Türkiye‘deki 0.05 ppm mrl değerlerine uyularak, uygulanmasına izin verilmesi,

  • Hasat sonrası ve çiçeklenme öncesi kullanımına izin verilmesi,

  • Stoklarımızdaki ürünlerin bedeli ödenerek Bakanlık tarafından toplanması,

  • Bir aktif kullanımdan kaldırılırken bölgesel gerçekler göz önünde bulundurulmalı ve bölgesel çözümler de üretilmelidir.

2. Zeytinde Karakoşnil ile ilgili olarak:

2009 yılında zeytinde Karakoşnil in yaygın olarak görülme nedenlerini; İklim değişiklikleri, Karakoşnil in yaşam evrelerinin buna bağlı olarak değişmesi ve İlaçlama sistem ve çeşitlerinin sürece uygun hale getirilmemesi olarak görüyoruz.

Bu zararlı ile ilgili mücadelede önerilerimiz şunlardır:

 • Karakoşnil in yaşam evresinin daha yakın takip edilmesi (örneğin, çıkış dönemlerinin farklılaştığını gözlemlenmesi)

 • Kışlık ve yazlık mücadelenin aynı anda, eş zamanlı yapılması,

 • Ağaçların yeterli su ile yüzde yüz kaplama şeklinde ilaçlanması,

 • Sürekli kullanılan ürünlerin bağışıklık tespitinin yapılıp, gerekli görülürse sistemde kullanılmaması, yeni aktifli ürünlerin ilaçlama programına alınması,

 • Bölgemizde ilaçlanmayan, bakımsız zeytin bahçelerinin ilaçlama ve bakımlarının sağlanması, bunun yapılmasında, Bakanlık ve İlçe Müdürlükleri ile diğer paydaşların (Bayii, Marmara Birlik) sorumluluk almalarının sağlanması,

 • Karakoşnil de kullanılacak Bitki Koruma ürünlerinin desteklenmesi ve bu desteğin bayiler aracılığı ile yapılması sağlanmalıdır.

3. Bayilerin mesleki ve özlük hakları ile ilgili olarak;

 • Bayilerin reçete sistemi içerisine alınması ve bayi açma sınavının kaldırılması,

 • Sorumlu Müdür yöntemi kaldırılmış olmasına rağmen halen devam ettirildiği görülmektedir. Bu konuda İl Müdürlüğümüzce gerekli denetimlerin yapılması ve yaptırımların uygulanması,

 •  Köy kahveleri ve meydanlarında gezici olarak ilaç ve gübre satışının devam ettiği görülmektedir. İl Müdürlüğümüzce gerekli denetimlerin yapılması ve yaptırımların uygulanması,

 • Yıllarca deneyimi olan bayi meslektaşlarımız reçete yazamamalarına rağmen, bayi meslektaşlarımızın yanında çalışan diğer meslektaşlarımız, bakanlıkta görev alan tekniker ve teknisyen meslektaşlarımız reçete yazmaktadırlar. Bu çelişkiyi anlamakta güçlük çekmekteyiz. Bir an önce her türlü eğitime açık olmak koşulu ile deneyimli ve yetkin bayi meslektaşlarımızın da reçete yazabilmesi sağlanmalıdır.

 • Meslektaşlarımızın aldığı eğitim ve diplomaları yok sayan bayi açma sınavına karşıyız,

 • Mevcut ilaçların Bitki Koruma sorunlarını çözmekte yetersiz kaldığını görmekteyiz. Bunun için ilaçların etki düzeyleri, dayanıklılık kazanımları, mrl ve son kullanım ile hasat arasında geçmesi gereken süre tekrar değerlendirilmeli ve bu doğrultuda yeni teknik talimatlar hazırlanmalıdır.                                                                 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 

Bursa Şube Bitki Koruma Komisyonu Adına 

Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY 

Şube Başkanı

Okunma Sayısı: 3116