ÇANAKKALE ŞUBE BAŞKANIMIZ HİCRİ NALBANT'A DESTEK AÇIKLAMASI

ÇANAKKALE ŞUBE
01.02.2010 (Son Güncelleme: 01.02.2010 14:57:11)

 - BASIN AÇIKLAMASI  -

 

29 Ocak 2010

 

Küresel kapitalizmin rant hırsı yerkürenin hızla kirlenmesine neden olmakta, ortaya çıkan küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri dünyamızın geleceğini tehdit eder bir boyuta ulaşmış bulunmaktadır. Gelişmiş ülkeler, bu sorunlardan kendi coğrafyalarını kısmen de olsa uzak tutabilmek için kirli sanayilerini çevre ülkelere yaymakta, böylece az gelişmiş/gelişmekte olan dünyada bir taraftan sanayi taşeronlaşırken diğer taraftan çevresel değerler hızla tahrip olmaktadır.     

 

Çanakkale % 54‘ü ormanlarla kaplı, nüfusunun % 50‘sinden fazlası tarımdan geçinen, tarımsal çeşitliliği yüksek olan bir il niteliğindedir. Üretilen ürünlerin büyük bölümü organik niteliktedir. Çanakkale, bu özelliğini, büyük ölçüde Kazdağları‘na borçludur.

 

Buna karşın, hemen tamamı yabancı olan altın ve gümüş işletmecisi şirketler siyanürlü altın çıkarmak için Kazdağları‘na akın ettiler. Bunların yanında, termik santraller, çimento fabrikaları, demir çelik tesisleri ve tersaneler gibi AB‘nin kendi ülkelerinde kabul etmediği dünyanın en kirli sanayileri Çanakkale‘ye, Çanakkale‘nin de en kuzeyine, yani yanlış yerlere kurulmaya başlanılmıştır.

 

Bu durum, önlenemez ise, dünya harikası bir bölge yukarıda belirtilen özelliklerini yitirecek, havası kirlenecek, suları zehirlenecek, ormanlarının ve tarım alanlarının üzerine asit yağmurları yağacak, bölgedeki radyoaktivite yükselecek, yörede yaşayan tüm canlıların sağlığı bozulacak, en önemlisi de, geçimini tarımdan sağlayan yüzbinlerce insan işini - aşını ve sağlığını yitirecektir.

 

Anayasa‘nın 56 ıncı maddesinde de belirtildiği gibi, herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak, çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların görevidir. Bu çerçevede, aşağıda imzası bulunan kuruluşlar yanında,  hem tarım arazilerini hem de çevreyi korumak, Ziraat Mühendisleri Odası‘nın yasal görevleri arasındadır. Bu bağlamda, tüm Şubelerimiz ve İl Temsilciliklerimiz de olduğu gibi, ZMO Çanakkale Şube Başkanlığı ve Şube Başkanı‘mız Hicri NALBANT ta bu konuda üstüne düşen görevi yerine getirme çabası içindedir.

 

 

 

Bu çerçevede, Biga İlçesi, Kemer ve Bekirli Köyü, Marmaracık ve Durmuş Dede mevkiindeki İÇTAŞ tersanesi ve onun yan tesisleri olan iskele, dalgakıran, enerji santrali ve kül depolama alanına yönelik olarak verilen olumlu Çevresel Etki Değerlendirme Raporu‘nun iptali istemiyle Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi, Biga Sebze Üreticileri Birliği, Biga Çevre Derneği, Çanakkale Serbest Mali Müşavirler Odası ve Çanakkale Barosu‘nun birlikte açtığı davada, Çanakkale İdare Mahkemesi‘nce iptal kararı verilmiştir.  Mahkeme, iptali kararını verirken, yukarıda sayılan kuruluşların başvurularını değerlendirmiş ve işlemi hukuka uyarlı bulmayarak kararını tesis etmiştir. İlgili ilk derece Mahkemesi Kararı, tüm tarafları bağlayıcı niteliktedir ve İdari Yargılama Usulü Kanunu‘nda belirtilen süre içinde kararın uygulanmasını sağlamak zorunluluğu bulunmaktadır. Şüphesiz, hem davalı İdare‘nin hem de karara muhatap şirketin temyize başvurma hakları bulunmaktadır. Hukuk düzeninin öngördüğü yargı yolları herkese açıktır.

 

Bununla birlikte, yargı kararıyla iptal edilmiş bir ÇED Raporu‘nun eksikliklerinin giderildiği söylemiyle yeniden hazırlanması ve böylelikle yargı kararının uygulanmasının fiilen engellenmesine yönelik girişimler, tarafımızdan dikkatle izlenilmektedir. Temsil ettiğimiz yurttaş kitleleri adına, süreci yürüten kurum ve kuruluşlar olarak, hukuk düzeni içinde konuyla ilgili her türlü girişimi kararlılık ve etkinlikle sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

 

Yukarıda sözü edilen yargı kararının alınmasıyla birlikte, Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şube Başkanımıza yönelik olarak, demokratik hak arama mücadelesinin sınırlarını aşan çeşitli girişimler olmuştur. Bu çerçevede, önce sendika yöneticileri talep ettikleri görüşme kapsamında Şube Başkanımızı tehdit etmişler; arkasından da işten atılmakla korkutulan yaklaşık 250 şirket çalışanı, 17 Ocak 2010 Pazar günü saat 11.00‘de Lapseki İlçesi‘nde sloganlar atarak izinsiz yürüyüş yapmışlar; Şube Başkanımızın evinin önünde 20 dakika süreyle devam ettikleri yasa dışı gösterilerinde, tehditler savurmayı ve taşkınlık yapmayı sürdürmüşlerdir. Organize bir şekilde yapılan olaya ilişkin, elimizde görsel kanıtlar bulunmaktadır. Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü‘nün, bu yasa dışı eylemin yapıldığı mahalle 150 metre uzaklıkta bulunmasına rağmen herhangi bir müdahalenin yapılmamış olması, olayın bir diğer düşündürücü boyutunu oluşturmaktadır. Yapılan suç duyurusu çerçevesinde, olayın soruşturulması sürmektedir.

 

Bizler ve temsil ettiğimiz örgütler, zorbalık teşebbüsleri ile yıldırılamayacak bir birikim ve kararlılığa şüphesiz sahibiz. Ancak üzücü olan, emek mücadelesi içinde birlikte olmamız gereken sendikanın bazı yöneticilerinin ve işçi kardeşlerimizin, işveren çıkarını temsil edecek girişimleri yapabilmiş olmalarıdır.

 

Bir kez daha ifade edelim ki, aşağıda imzası bulunan kurum ve kuruluşlar olarak, yurtseverlik zemini üzerinde, doğayı ve çevreyi korumaya, emek mücadelesi vermeye devam edeceğiz. İşçi, köylü, üretici hak ve yararlarını korumak ve geliştirmek bizler için önceliklidir. Buna karşın işveren ile birlikte hareket eden bir sendikal anlayışın, kabul edilemez olduğu açıktır.

 

Bu Basın Açıklaması aracılığıyla, tüm emek dünyasını, emekçileri birbirine düşürerek kendi çıkarlarını garantilemeye çalışan kesimlere karşı dikkatli ve duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bugüne dek olduğu gibi, bundan sonra da, gerek tüm yaşamını emek mücadelesi içinde geçirmiş Sayın Hicri NALBANT, gerekse aşağıda imzası bulunan kurum ve kuruluşlar, Türkiye‘nin sorunlarını emekçiyle omuz omuza ve birlikte çözme anlayışımızı sürdüreceğiz.

 

Toprağımız, suyumuz, çevremiz, doğamız, yasa tanımazların rant aracı değil, geleceğe devretmekle sorumlu olduğumuz varlıklarımızdır.  

 

 

Dr. Gökhan GÜNAYDIN

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Genel Başkanı

 

 

Kurum ve Kuruluşlar        :

 

ÇANAKKALE ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ

ÇANAKKALE BAROSU

ÇANAKKALE ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ

ÇANAKKALE ÇEVRE DERNEĞİ

ÇANAKKALE KESK

ÇANAKKALE İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

ÇANAKKALE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

ÇANAKKALE TEMA TEMSİLCİLİĞİ

ÇANAKKALE TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

ÇANAKKALE TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

ÇANAKKALE TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

ÇANAKKALE TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ÇANAKKALE TMMOB Makine Mühendisleri Odası

ÇANAKKALE TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

ÇANAKKALE TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ

 

   

 

 

Okunma Sayısı: 2448
Fotoğraf Galerisi