BASIN AÇIKLAMASI: DIŞA BAĞIMLI TARIM POLİTİKALARI İLE ÇAĞ ATLANMAZ!

SAMSUN ŞUBE ( )
09.02.2010 (Son Güncelleme: 09.02.2010 14:35:11)

Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn: Mehdi EKER‘in Samsun‘u ziyareti nedeniyle basında çıkan Tarımda Çağ Atladık başlıklı haberlere karşı Samsun ve Ülke tarımını anlatan basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklaması metni aşağıdadır.

DIŞA  BAĞIMLI  TARIM  POLİTİKALARI  İLE  ÇAĞ  ATLANMAZ

            Geçtiğimiz hafta  sonu   Tarım  ve  Köyişleri  Bakanının  kalabalık  bir  heyetle  Samsun‘a  gelmeleri  dolayısıyla yerel basına   yansıyan  haberlerden  tarımda  çağ  atladığımızı  öğrenmiş  olduk.

           Ancak  ironiye  bakın ki;  aynı  hafta  içerisinde yine yerel basına  çıkan  haberlerde, Türkiye  Tarım Kredi  Kooperatifleri  Merkez  Birliği  Başkanı , ekonomik kriz  nedeniyle  kredi  borçlarını  ödeyemeyen çiftçilerin  icraya  verilmeyeceğini  yeni  bir  borç  yapılandırmasını  hayata  geçirdiklerini  söylüyordu.

            Yani , çağ  atlayan  tarımın  gerçek  sahibi olan  üreticilerin    borç  içinde  ve  icralık  olduğunu  yine  bir  başka  devlet  kurumu  doğruluyordu.

            150  yıldır  tütün  ekilen  bu  bölgede  tütün  artık  tarihe  karışmaktadır.  1980  yılında  50 bin  aile  tütün  ekerken  bugün  ancak  8 bin  çiftçi  ailesi  tütün  ekmektedir. O  yıllarda  tütün  ekimi+işlenmesi+satımı derken  her  dört  kişiden  biri  geçimini tütünden  sağlıyordu.   Bugün tütünün  bitmesi ile   işsiz  kalan  bu  insanların  şehri  terk  etmesi  , Samsun‘dan  göçün  önemli  bir  nedeni  olmuştur.

            Sosyo-ekonomik  gelişmişlik  açısından  1980  lerin  ortasına  kadar  ilk  10  il  içerisinde  yer  alan  Samsun  şu  anda  34.  sırada  bulunmaktadır. Bunda  tütün  üzerinden  Samsun‘a  giren  nakit  paranın  tükenmesinin  önemli  rolü  vardır. 

            Çeltik, mısır,buğday,ayçiçeği,şeker  pancarı  gibi  ürünlerin  fiyatları  2003  yılından  sonra  ya  azalmış  yada  aynı  kalmış ,buna  karşın  girdi  fiyatları  neredeyse  ikiye  katlanmıştır.Bunun  sonucunda  mısır,ayçiçeği,şeker pancarı  ekim  alanları  her yıl  azalmakta, boş  bırakılan  araziler  artmaktadır.

TEKEL , isim  hakkı da  dahil  olmak  üzere satılmış  şimdi  şeker  fabrikaları  satılmaktadır.Samsun‘da  üretilen  şeker  pancarını  değerlendiren  Çarşamba  Şeker  Fabrikası da  satılmış  olup  muhtemelen  kapatılacaktır.

            Çarşamba  Şeker  fabrikasının  kapatılması  ile  bu  bölgede  artık  bir  daha  şeker  pancarı  ekilemeyecektir.

            Türkiye‘nin  sulanabilir  arazilerinin  % 61 i  sulamaya  açılmışken ,Çarşamba  ve  Bafra  Ovası  gibi  Türkiye‘nin  sayılı  iki  ovasına  sahip  Samsun‘da , Cumhuriyetin  ilanından  bugüne kadar  sulanabilir  arazilerin  ancak  % 12 si  sulamaya  açılabilmiştir.

            Önemli  bir  sebze  üretim  bölgesi  olan  Çarşamba  ve  Bafra  Ovasında  bu  sebzeler için   dondurulmuş ,soyulmuş, kurutulmuş  veya  konserve  gıda  üreten  işletmelerin  olmayışı , ayrıca  ürünü  depolayacak  ve  pazarlara  ulaştıracak  soğuk  zincirin  yetersizliği  nedeniyle  ürünün  önemli,  bir  kısmı  çürümekte  yada  satılamadığından  çöpe  atılmaktadır.  

              Son  yirmi  yılda  EBK , SEK , TMO, TZDK , TEKEL, TŞFAŞ , SÜMERBANK , YEMSAN, TİGEM,TÜGSAŞ,İGSAŞ,  gibi  tarımsal KİT  ler , özelleştirme  kapsamında  satılmış  ve  büyük  bir  kısmı kapanmıştır. Tarımı  bir  bütün  olarak  düşündüğümüzde  bu  KİT  ler çiftçinin hem  üretimde  kullandığı  girdi  anlamında , hem de  ürettiği  ürünlerin  satımında  çiftçiye  destek  olmakta , ürüne  verdiği  taban  fiyatla  üreticiyi  piyasaya  karşı korumakta ve bir  anlamda  regülatör  görevi  görmekte  idi.Bunların  kapatılması  ile  çiftçi  tüccarın  karşısında  savunmasız  kalmış, girdi  fiyatlarını  tekeller  belirlemiş  ,ürünün  fiyatı  yine  tekellerin  insafına  kalmış, çiftçi  yalnızlaştırılmış, ürettiği üründen  para  kazanamamış, tarlasını  terk  edip ,metropollere  göç  etmek  zorunda  kalmıştır. 

            Sonuç  olarak ;

            Tarımsal  dış  ticaret  dengesi ; 1980-89  döneminde  yıllık  ortalama  1,5  milyar  dolar  fazlalık  verirken  , 2002-2006 döneminde  uygulanan     politikalar  sonucu sadece  105  milyon  dolar  fazlalık  vermiş, 2008  yılında  tarımsal  ihracat  2007  yılına  göre  % 5,4  artarak 3  milyar 928  milyon  dolar  olmuş,ancak ; ithalat  2007  yılına  göre  % 37,7  artarak  6  milyar 392  milyon  dolar  olmuştur.

            Yani  2007  yılında  916  milyon  dolar  olan  tarım  ürünleri  dış  ticaret  açığı , 2008  yılında  tam  % 169  oranında  artarak  2 milyar 464 milyon dolar  olmuştur.

            Bu  85  yıllık  Cumhuriyet  tarihinde  bir  rekordur.

            Geçmişte  kendi  kendine  yetebilen  7 ülkeden  biri olmakla  gurur  duyduğumuz  Türkiye‘nin , bugün  net  tarım  ithalatçısı  bir  ülke  durumuna  düşmesi  tarımda çağ  atlamak  ise,  biz  ortaçağa  geri  atladık  demektir.

            Dışa  bağımlı  tarım  politikaları  bir  ülkeyi  ileriye  değil  geriye  götürür. Gerçekten  tarımda  çağ  atlamak  istiyorsak  bunu ; Türkiye‘nin  çok  uluslu  tekellerin  pazarı  olmaktan  çıkararak dış  güçlerin  dayattığı  politikalarla  değil , ulusal  tarım  politikalarını  uygulayarak  gerçekleştirebiliriz.

            Saygılarımızla.

 

                                                                                                                      Murat AKAR

                                                                                                                      Şube Başkanı

                                                                                                                  Yönetim Kurulu Adına

Okunma Sayısı: 1377
Fotoğraf Galerisi