PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME KURSU 15.03.2010-02.04.2010 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR

ÇANAKKALE ŞUBE ( )
16.02.2010 (Son Güncelleme: 16.02.2010 15:01:22)

Proje Hazırlama ve Değerlendirme Kursu Dizpozisyonu

  

•I.       BÖLÜM

  

1. Giriş

•-         Optimal Kaynak Kullanımı ve Planlama

•-         Proje ve Planlama  Kavramı

•-         Tarımsal Proje Özellikleri

•-         Tarımsal Proje Tipleri

 

2. Proje Konusun Belirlenmesi

•-         Temel Koşullar

•-         Sektör Analizi

•-         Yapılabilirlik Etütü

 

3. Projenin Hazırlaması

•-         Dosyalama ve kaynak tarama

•-         Pazar Analizi

•-         Teknik Analiz

•-         Finansal Analiz

•-         Ekonomik Analiz

•-         Risk Analizi

 

3.1..Pazar Analizi

•-         Pazar büyüklüğü ve Talep Tahmini

•-         Sektör Analizi

•-         Veri Toplama ve Analiz

 

3.2.Teknik Analiz

•-         Üretim Teknolisi Seçimi

•-         Kapasite Belirleme

•-         Proje Mühendisliği

•-         Yatırım Uygulama(Termin) Planın Hazırlanması

 

3.3. Finansal Analiz

•-         Zaman Faktörü

•-         Projenin Ekonomik Ömrü

•-         Net Bugünkü Değer

•-         Fayda Masraf Oranı

•-         İç Karlılık Oranı

•-         Kara Geçiş Noktası

3.4. EkonomikAnaliz

•-         Gölge Fiyatlar

3.5. Risk Analizi

II. BÖLÜM

PROJE SÜRECİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ DİSPOZİSYONU

(PROJECT CYCLE MANAGEMENT- PCM)

1. TANIMLAR

•-          Planlama

•-          Proje

•-          Proje Süreci

•-          Proje Süreci Yönetimi

•-          Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

  

2. PROJE SÜRECİ

•-          Proje Fikrinin Oluşumu

•-          İnceleme

•-          Planlama

•-          Finansman Temini

•-          Uygulama

•-          Değerlendirme

•-            

  

  

  

3. PROJE SÜRECİ YÖNETİMİ

•-          Klasik Projelerde Sıkça Görülen Eksiklikler

•-          Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı İşlevi

•-          Mantıksal Çerçeve Matrisi

•-          Mantıksal Çerçeve aşamaları

                                   - Mevcut Durum Analizi (Teori - Grup Çalışması - Uygulama)

                                    - Sorun Analizi (Teori - Grup Çalışması - Uygulama)

                                   - Paydaşlar Analizi (Teori - Grup Çalışması - Uygulama)

                                    - Amaç Analizi (Teori - Grup Çalışması - Uygulama)

                                   - Strateji Analizi (Teori - Grup Çalışması - Uygulama)

                                   - Mantıksal Çerçeve Matrisi (Teori-Grup Çalışması- Uygulama)

                                   - Faaliyet Planı (Teori - Grup Çalışması - Uygulama)

                                   - Kaynak Planlaması ve Bütçe (Faaliyetler, Maliyetler ve                                                         - Bütçe Teori - (Grup Çalışması-Uygulama)

4. PROJE FORMATLARI

-    TKB Kırsal Kalkınma Projeleri Formatı

•-          AB Proje Formatı

•-          UNDP Proje Formatı

  

5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

•-          Proje İhale Süreci

•-          Satın Alma Süreci

•-          İzleme

•-          Değerlendirme

6.Eğitim CÖMÜ Ziraat Fakültesinden Yard.Doç Dr. Sibel TAN  ile Mersin Ün. İktisadi İdari İlimler Fakültesinden Yard.Doç. Dr. Erkan AKTAŞ tarafından verilecektir.

  

7. ÖRNEK PROJE DOSYASI HAZIRLAMA

Eğitime katılanlar en geç 2 hafta içersinde ödev olarak örnek bir proje hazırlayacaklar.Projesi kabul edilen kursiyer belge almaya hak kazanacaktır.

8. Eğitimin ilk bölümü 15-26 Mart 2010 günleri arasında gerçekleştirilecek.Ödev bölümü bu süreyi takip eden 2 hafta olacaktır.

9.Eğitime Ziraat Fakültesinin tüm bölümlerinden mezun olan meslektaşlarımız ile Su Ürünleri Fak. Mezunları katılabilecektir.

10.Eğitim ücreti 400.00 TL dir.

11.Başvuru için gerekli evraklar :Diploma örneği- 2 resim -nüfus cüzdan örneği

12.Eğitim sonunda başarılı olanlara belge verilecektir.

Okunma Sayısı: 3553