KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU" HAKKINDAKİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASININ GÖRÜŞLERİ

GENEL MERKEZ ( )
24.06.2003 (Son Güncelleme: 24.06.2003 14:06:05)

SAYIN AHMET NECDET SEZER
CUMHURBAŞKANI
ANKARA

SAYIN CUMHURBAŞKANIM,

TBMM TARAFINDAN KABUL EDİLEN VE ONAYINIZA SUNULAN 4688 SAYILI “KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU” HAKKINDAKİ ODA GÖRÜŞLERİMİZ, AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR.

SENDİKAL HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER, “ÖRGÜTLENME-TOPLU SÖZLEŞME-GREV” BİRLİKTELİĞİNDE BİR ANLAM TAŞIMAKTADIRLAR. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) TARAFINDAN HAZIRLANAN VE ÜLKEMİZ TARAFINDAN DA İMZALANAN 87, 98 VE 151 SAYILI SÖZLEŞMELER, AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ, SENDİKAL HAKLAR KONUSUNDA ÖNEMLİ HÜKÜMLER İÇERMEKTEDİR. ONAYINIZA SUNULAN YASA, ÇALIŞMA YAŞAMI İLE İLGİLİ GELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ DURUM VE DÜNYADAKİ GELİŞMELER DİKKATE ALINDIĞINDA SON DERECE YETERSİZDİR VE ÜLKEMİZDEKİ ÇALIŞMA BARIŞINI SAĞLAYACAK NİTELİKTE DEĞİLDİR.

ÜLKEMİZDEKİ KAMU ÇALIŞANLARININ SENDİKAL HAREKETİNİN GELİŞİMİ KONUSUNDA, ÖRGÜTLENME-GREV-TOPLU SÖZLEŞME HAKLARININ YASAK OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA YAPILAN TARTIŞMALARA KARŞIN, ÖNEMLİ VE OLUMLU GELİŞMELER YAŞANMIŞTIR. 1990’LI YILLARDA KURULAN MEMUR SENDİKALARININ YASALLIĞI HAKKINDA, 1995 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNDEN ÖNCE VERİLEN, “ANAYASA VE SENDİKALAR YASASI İZİN VERMEDİĞİNDEN SENDİKA FAALİYETLERİNİN DURDURULMASI VE KAPATILMASI” YÖNÜNDEKİ YEREL MAHKEME KARARI, YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİNİN E:1993/8217, K:1994/6585 SAYILI VE 11.07.1994 TARİHLİ KARARI İLE BOZULMUŞTUR. BU KARARIN GEREKÇESİ; “ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NCE ONAYLANAN VE USULÜNE GÖRE YÜRÜRLÜĞE KONULAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR KANUN HÜKMÜNDEDİR. BU NİTELİKTEKİ SÖZLEŞMELER, İÇ HUKUKUMUZLA BÜTÜNLEŞEREK BAĞLAYICILIK KAZANMIŞTIR. YASA KOYUCUNUN ONAYLADIĞI SÖZLEŞMELERLE, KURAL OLARAK DEVLET MEMURLARINA SENDİKA KURMA HAKKINI VERDİĞİ VE MEMUR SENDİKALARINA DA TÜZEL KİŞİLİK TANIDIĞI KABUL EDİLMELİ VE MEMUR SENDİKALARINA İLİŞKİN YORUMLAR SÖZ KONUSU ONAYLANAN SÖZLEŞMELERE GÖRE YAPILMALIDIR. İÇ HUKUKUMUZDA HALEN MEMUR SENDİKALARININ KURULMASI VE ÖZELLİKLE KURULMUŞ OLAN SENDİKANIN TÜZEL KİŞİLİK KAZANAMAYACAĞI BİÇİMİNDE YORUMLANAMAZ.” ŞEKLİNDEDİR. BU YARGI KARARI, 1995 YILINDA ANAYASA’NIN 53. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCE KURULMUŞ OLAN MEMUR SENDİKALARININ YASAL OLMADIKLARINI İDDİA EDEN BAZI KAMU YÖNETİCİLERİ, HUKUKÇULAR VE HATTA SENDİKA YERİNE VAKIF KURAN BAZI KAMU ÇALIŞANLARININ İDDİALARINA KARŞIN, SENDİKALARIN TÜZEL KİŞİLİKLERİNİN YASAL OLDUĞUNUN TESCİLİ ANLAMINA GELMEKTEDİR.

1995 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNDEN SONRA GREV VE TOPLU SÖZLEŞME HAKKININ ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞUNU İLERİ SÜRMEK, 1995 ÖNCESİNDE ANAYASANIN SENDİKA KURMAYA İZİN VERMEYECEĞİ ŞEKLİNDEKİ ANLAYIŞTAN, YANİ BU HAKLARI VERMEME DÜŞÜNCESİNİN BİR GEREKÇESİ OLMAKTAN İLERİ GİTMEMEKTEDİR. ANAYASA HUKUKU İLE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ KONULARINDA UZMAN BİR ÇOK SAYGIN ÖĞRETİM ÜYESİ, BU HAKLARIN ANAYASADA BELİRTİLMEMİŞ OLMAKLA BİRLİKTE, AÇIKÇA YASAKLANMAMIŞ OLMASINI, BU DURUMUN YASAKLAMA ANLAMINA GELMEYECEĞİ ŞEKLİNDE YORUMLAMAKTADIRLAR. NİTEKİM, BİR ÇOK BELEDİYE İLE SENDİKALAR, MEVCUT ANAYASAL VE YASAL DÜZENLEMELERE KARŞIN, TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALAYABİLMİŞTİR.

ODA’MIZ, ÜLKEMİZDE ÖRGÜTLENMİŞ KAMU ÇALIŞANLARININ YARISININ İTİRAZLARINA KARŞIN, ÖZELLİKLE BİR KONFEDERASYONUN KURUMSAL KAYGILARLA VERDİĞİ DESTEĞİ ARKASINA ALARAK TBMM’DE KABUL EDİLEN BU YASANIN; HAKLARINDA ANAYASAYA AYKIRILIK İDDİASI İLE ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULAMAZ NİTELİKTEKİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERİN, İÇ HUKUKUMUZ AÇISINDAN ETKİ VE SONUÇLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ GÖRÜŞÜNDEDİR.

ONAYINIZA SUNULAN YASA, TOPLU SÖZLEŞME VE GREV HAKKINI VERMEDEN SADECE ÖRGÜTLENME HAKKINI VE TOPLU GÖRÜŞME HAKKINI VERMEKTEDİR. TOPLU SÖZLEŞME HAKKI VE UYUŞMAZLIK HALİNDE GREV HAKKI OLMADAN, TOPLU PAZARLIK HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI BİR GERÇEKTİR. BU DURUMDA ORTAYA ÇIKACAK ÖRGÜTLENME MODELİ İLE, TOPLU PAZARLIK KOŞULLARI OLUŞMAYACAK, TEK YANLI OLARAK KARARLAR ALINACAK VE KURULACAK SENDİKANIN BİR DERNEKTEN FARKI KALMAYACAKTIR. YASANIN 30., 31., 32., 33., 34. VE 35. MADDESİ İLE GETİRİLEN TOPLU GÖRÜŞME YÖNTEMİ, PAZARLIK KONUSUNDAKİ İRADEYİ TAMAMEN KAMU YÖNETİMİNE BIRAKMAKTADIR. ANLAŞMA SAĞLANIRSA MUTABAKAT METNİ, SAĞLANAMAZSA ANLAŞMAZLIK TUTANAĞI HAKKINDA KARAR VERECEK TEK ORGAN, BAKANLAR KURULU’DUR. BÖYLE BİR DURUMDA, SADECE KONUŞMA ŞEKLİNDE DİYALOG SAĞLAMA AMACIYLA KURULAN SENDİKALARA ÇALIŞANLARIN ÜYE OLMALARININ BİR MANTIĞI KALMAMAKTADIR. BİR SENDİKA YA DA KONFEDERASYON, ÜRETİMDEN GELEN GÜCÜNÜ KULLANAMAYIP, ANLAŞILACAK ÜCRETİN “İKİ DUDAK ARASINDA” BELİRLENMESİNİ ENGELLEYEMEYECEKSE, ÜCRET DIŞINDA ÜYELERİNİN SOSYAL VE MESLEKİ HAK VE ÇIKARLARINI KORUYUP GELİŞTİRMEK İÇİN ETKİLİ GİRİŞİMLERDE BULUNAMAYACAKSA, BÖYLE BİR SENDİKANIN VARLIĞI VE KURULMA GEREĞİ, CİDDİ OLARAK TARTIŞILMALIDIR. BU NİTELİKTEKİ BİR SENDİKA YA DA KONFEDERASYONUN, YASANIN 44. MADDESİNDE BELİRTİLEN VE AÇIKLANAN GÖRÜŞLERİN ÖNERİ OLARAK BİLE DİKKATE ALINMADIĞI EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYE ÜYE OLMASI, BİR ANLAM İFADE ETMEYECEKTİR.

YILLARDIR ILO TOPLANTILARINDA ELEŞTİRİLEN ÜLKEMİZ, YASAK SAVARCASINA ÇIKARDIĞI BU YASA SONUCU DAHA DA ACIMASIZCA ELEŞTİRİLECEKTİR. AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇIKARILDIĞI SÖYLENEN BU YASA, AB ORGANLARINI VE ÜYE ÜLKELERİ DE MEMNUN ETMEYECEKTİR. EN ÖNEMLİSİ, “ŞİMDİLİK BUNU ÇIKARDIK, İLERİDE TOPLU SÖZLEŞME VE GREV HAKKINI DA VERECEĞİZ” DİYEN VE “TAM SENDİKAL HAKLARI” SİYASİ PARTİ PROGRAMLARI İLE SEÇİM BİLDİRGELERİNE YAZAN HÜKÜMET ORTAKLARININ SAMİMİYETİNE GÜVEN ORTADAN KALKACAK, SİYASET KURUMU BİR KEZ DAHA YARA ALACAKTIR.

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI, İMZALAYARAK TAAHHÜT ALTINA GİRDİĞİMİZ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE DE BELİRTİLEN, GREVLİ-TOPLU SÖZLEŞMELİ BİR SENDİKAL ÖRGÜTLENMEDEN YANADIR. TBMM’DE BULUNAN KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKA KANUNU’NU, BU ANLAMDA BİR SENDİKA YASASI OLARAK GÖRMEMEKTE VE BÖYLE BİR YASAYI ÇALIŞANLARIMIZA YAKIŞTIRMAMAKTADIR. KUŞKUSUZ, TOPLU SÖZLEŞME VE GREV HAKKI VERİLİRKEN, KAMU GÖREVLİLERİ ARASINDA “STATÜ-SÖZLEŞME AYRIMI” GÖZETİLEREK, “MEMUR-İŞÇİ” AYRIMININ YENİDEN YAPILMASINI GEREKLİ GÖRMEKTEDİR. 1990’LI YILLARDAN BERİ BU KONUDA BU TÜR DÜZENLEMELERİN YAPILMASI GEREKİRKEN, KAMU EMEKÇİLERİNİN İSTEMLERİ GÖZ ARDI EDİLEREK ACELE ÇIKARILAN BU YASANIN, ÇALIŞMA BARIŞINI SAĞLAMAYACAĞINI DÜŞÜNMEKTEDİR.

ODA’MIZ, GÜNDEMDE OLAN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDE BU KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİNİN ÜLKEMİZİN DEMOKRATİKLEŞMESİNE OLUMLU KATKIDA BULUNACAĞINI DÜŞÜNMEKTEDİR. BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU KAMUDA ÇALIŞAN 26.000 ÜYEMİZDEN OLUŞAN MESLEK TOPLUMUMUZ VE TÜM ÇALIŞANLAR ADINA, ÇALIŞMA BARIŞINI SAĞLAMAYACAK VE SOSYOEKONOMİK HAKLARI İYİLEŞTİRMEYECEK BU YASAYI İADE ETMENİZİ DİLİYORUZ. GÜNÜMÜZE KADAR, HUKUK DEVLETİ OLMAMIZ YÖNÜNDE SERGİLEDİĞİNİZ OLUMLU TAVIR, BİZLERE BU KONUDA UMUT VERMEKTEDİR.

EN DERİN SAYGILARIMLA.

PROF. DR. GÜROL ERGİN
BAŞKAN
YÖNETİM KURULU ADINA

Okunma Sayısı: 1625