BASIN AÇIKLAMASI: GIDA GÜVENLİĞİNİN NERESİNDEYİZ ?

SAMSUN ŞUBE ( )
25.02.2010 (Son Güncelleme: 26.02.2010 11:15:07)

BASIN  AÇIKLAMASI

GIDA  GÜVENLİĞİNİN  NERESİNDEYİZ ?

25.02.2010

Gıda güvenliği sağlıklı gıda üretimini sağlamak amacıyla gıdaların üretim, işleme, saklama, taşıma ve dağıtım aşamalarında gerekli kurallara uyulması ve önlemlerin alınması olarak tanımlanmakta ve sağlıklı, sağlığa yararlı ve sağlıklı durumu korunmuş gıda kavramlarını içermektedir.

Gıda güvenliği  bugün  Samsun‘da  önemli  bir  sorun  haline  gelmiştir. Çevresel kirlilik ve endüstriyel atıklar, insanların güvenli gıdaya ulaşmalarına büyük ölçüde engel olmaktadır. Üretilen ve satışa sunulan gıda maddelerinin denetiminin yapılması konusunda  büyük  eksiklikler  vardır. Gıdaların üretimi, işlenmesi, taşınması, depolanması ve tüketiciye ulaştırılması aşamalarında asgari teknik ve hijyenik koşulların sağlanması, halk sağlığı açısından önemlidir.

Özellikle merdiven altı diye tanımlanan kayıt dışı üretimin  Samsun‘da  tüketiminin  yüksek düzeyde olması çok  önemli  bir  sorundur. Gıda maddeleri üretiminin büyük bir çoğunluğunun uygun olmayan koşullarda gerçekleştirilmesi, üretimde teknik personelin çalıştırılmaması, yeterli ve istenen düzeyde denetimlerin yapılmaması gibi sorunlar, bugün Samsun‘da yaşanan en büyük sıkıntılardır.

Bugün  sıklıkla  kullanılan tarım yönteminde, kimyasal tarım ilaçlarının ve katkı maddelerinin, sentetik gübrelerin kullanımı, ormanların kesilerek bu alanlarda üretim yapılması, hayvanlardan yüksek verimler elde etmek için kullanılan sentetik hormonlar, yem katkı maddeleri, antibiyotikler vb. uygulamalar artık günümüzde hayvanlarda, bitkilerde,insanlarda hatta yeryüzündeki tüm canlılarda zararlı etkilerini göstermeye başlamıştır.

İnsanların beslenmesi için yeterli ve güvenli gıdaya ulaşma ilkesinin herkesçe kavranması ve buna göre adım atılması, sadece ülkemizde değil tüm dünyada yaşamsal öneme sahiptir. Açlıkla mücadele ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi adına, resmi kurumlarla birlikte meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri ve basına büyük görev ve sorumluluk düşmektedir.

Ülkemizde  olduğu  gibi  Samsun‘da  tarım  ve  hayvancılıkta  ilaç, hormon ve antibiyotiklerin kullanımı,yararları ve zararları ile konusunda  bilinç  eksikliği  devam  etmektedir.

Samsun‘da gıdaya ilişkin risklerin oluşmasında başlıca nedenler yönetimsel kararlılığın olmaması, yasal düzenlemelerin, uygulamaların ve denetimlerin yetersizliği, gıda güvenliğine ilişkin uygun standartların konmaması ya da uygulanmaması, risk değerlendirmesi yapılmaması, kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına ilişkin eğitimlerin verilmemesidir.

Samsun‘da  özellikle  kırsal  alanlarda  su  sağlığı  konusunda  önemli  sorunlar  mevcuttur.  Halen   Samsun  halkının  %30‘u  sağlıklı  suya  ulaşamamaktadır. Oysa Kentsel yerleşimelere su temini, dağıtımı, atık suyun toplanması ve arıtımı günümüzde belediye hizmetlerinin en önemlileri arasında yer almaktadır. Kızılırmak  suyu  arsenik  yönünden  çok  dikkatli  izlenmelidir.

Gıda Güvenliği  konusunda kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun bir şekilde Sağlık Bakanlığı,Tarım ve Köy işleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Belediye Teşkilatı arasında gerekli eş güdüm sağlanarak düzenlemelere gidilmeli,yetki ve sorumluluklar bu üç bakanlık arasında otokontrol sağlanacak şekilde dağıtılmalıdır. Sağlık Bakanlığına Bağlı Hıfzısıhha Müdürlüğü yeniden  yapılandırarak gıda güvenliği konusunda  ziraat  mühendisleri, gıda  mühendisleri, doktor ve veteriner hekim‘in beraber çalışması sağlanmalıdır. Gıda  güvenliği  konusunda Samsun‘da  Tüketici  bilincini  artırıcı  halka  yönelik  çalışmalar  yapılmalıdır.

 

PROF.DR.MURAT  FINDIK                                               MURAT  AKAR

SAMSUN  SİNOP  VETERİNER                                         ZİRAAT  MÜHENDİSLERİ  ODASI

HEKİMLER  ODASI  BAŞKANI                                          SAMSUN  ŞUBE  BAŞKANI

 

 

UZM.DR.CEM  ŞAHAN                                                   SEMA  ONAR  YAKTI

SAMSUN  TABİP  ODASI                                                TÜKO-DER  SAMSUN  ŞUBE

BAŞKANI                                                                    BAŞKANI

Okunma Sayısı: 1804
Fotoğraf Galerisi