22 KASIM 2000 TARİHİNDE 24238 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN UZMAN MÜHENDİS VEYA UZMAN MİMAR BELGE YÖNETMELİĞİ HAKKINDA TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI'NIN GÖRÜŞÜ

GENEL MERKEZ ( )
24.06.2003 (Son Güncelleme: 24.06.2003 14:14:17)

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK KANUNU İLE TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLİK YAPILMASINA DAİR 601 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BUNA DAYANILARAK ÇIKARILMAYA ÇALIŞILAN UZMAN MÜHENDİS VE UZMAN MİMAR BELGESİ EDİNİLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAKKINDAKİ ODA'mız görüşü daha önce TMMOB'NE GÖNDERİLMİŞTİ.

22 KASIM 2000 TARİHİNDE YAYIMLANAN UZMAN MÜHENDİS VE MİMAR BELGE YÖNETMELİĞİ, TASLAK YÖNETMELİKTE BAZI ŞEKİLSEL DÜZELTMELER YAPILMASI SONUCU OLUŞTURULMUŞTUR VE ÖZE İLİŞKİN ELEŞTİRİLERİMİZ DİKKATE ALINMAMIŞTIR. MADDELER HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMEMİZ AŞAĞIDADIR:

SINAV KOMİSYONU YİNE ÜÇ BAKANLIK, ÜÇ YÖK VE BİR TMMOB TEMSİLCİSİ OLMAK ÜZERE TOPLAM YEDİ ÜYEDEN OLUŞMAKTADIR. GETİRİLEN DEĞİŞİKLİK, SINAV KOMİYONUNUN TMMOB TARAFINDAN OLUŞTURULMASINI ENGELLEMEKTE, ANCAK BAKANLIK VE YÖK TEMSİLCİLERİ İÇİN FAZLA ÜYE BİLDİRİMİ YAPILMASI SURETİYLE TMMOB'ne aralarından seçim yapma olanağı sağlamaktadır. Bu durum, TMMOB'NE GÜVENSİZLİK ÜZERİNE KURULU YANLIŞ BİR UYGULAMADIR.

"DEPREM KAPSAMINDA YAPI DENETİMİ İLE SINIRLANAN BİR ALANDA GÜNDEME GETİRİLEN UZMAN MÜHENDİS-MİMAR KAVRAMI, DİĞER MÜHENDİSLİK DİSİPLİNLERİNDEKİ TÜM UZMANLIK ALANLARINI KAPSAMAMAKTIR. AYRI ODA'lar tarafından ve aynı ODA içinde birçok alanda verilmesi gereken uzmanlık belgeleri sadece Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'NI İLGİLENDİRMEMEKTİR." ŞEKLİNDEKİ ELEŞTİRİMİZİ DİKKATE ALAN BAKANLIK, MADDE 12'de "ilgili Bakanlıklar" ifadesini eklemiştir. Böylece yapı denetimi için çıkarılan 601 sayılı KHK'YA YENİ BİR BOYUT GETİRİLMİŞTİR, ANCAK TMMOB'ne bağlı ODA'LARIN UZMANLIK ALANLARINI BU YÖNETMELİĞE GÖRE BELİRLEMESİ HUKUKSAL AÇIDAN YANLIŞTIR.

"UZMANLIK KAVRAMI, 5 VEYA 12 YILLIK ÇALIŞMA SÜRESİ VEYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMLE KAZANILAN BİR UNVAN DEĞİLDİR VE OLMAMALIDIR. BU NEDENLE, UZMANLIK VE MESLEKİ YETERLİLİK KAVRAMLARINA BELİRGİN ÖLÇÜTLER KONULMALI VE DEĞERLENDİRMEDE BU ÖLÇÜTLER KULLANILMALIDIR. DOĞRUDAN UZMAN MÜHENDİS VE MİMAR BELGESİ VERİLMESİNİ DÜZENLEYEN 25. MADDE, BU YAKLAŞIMLA YENİDEN DÜZENLENMELİDİR." ŞEKLİNDEKİ ELEŞTİRİMİZ DİKKATE ALINMAMIŞ, BU KONUDAKİ YANLIŞ GÖRÜŞ YÖNETMELİKTE YER ALMIŞTIR.

SINAV KOMİSYONU ÜYELERİNDE ARANAN KOŞULLARIN, İLK KEZ OLUŞTURULACAK KOMİSYONLAR İÇİN ARANMAMASI YERİNE, ÖZELLİKLE ARANMASI GEREKMEKTEDİR.

GERÇEĞE AYKIRI BİLDİRİMDE BULUNANLAR HAKKINDAKİ İŞLEMLERİ DÜZENLEYEN 18. MADDEDE, CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASI DIŞINDA, BU KİŞİLERİN İLGİLİ MESLEK ODASI ONUR KURULU’NA SEVK EDİLECEĞİ BELİRTİLMEKTEDİR. BELGENİN İPTAL EDİLMESİ BAŞLIKLI 27. MADDEDE 5., 18. VE 26. MADDEYE GÖRE VE SAĞLIK NEDENİYLE SÜREKLİ ÇALIŞAMAZ DURUMA DÜŞEN MÜHENDİS VE MİMARLARIN BELGELERİNİN İLGİLİ MESLEK ODASINCA İPTAL EDİLECEĞİ BELİRTİLMEKTEDİR. ANCAK, BELGE YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA UZMANLIK BELGESİ ALACAK OLAN VE KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE ASLİ VE SÜREKLİ GÖREVLERDE ÇALIŞAN MÜHENDİS VE MİMARLARDA ODA ÜYELİK KOŞULU ARANMAYACAĞI BELİRTİLMEKTEDİR.

1982 ANAYASASI İLE ÖRGÜTLENME GÜCÜNÜ AZALTMAK İÇİN GETİRİLEN BU DAYATMA KARŞISINDA, ODA ÜYESİ OLMAYAN VE KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS-MİMARLARIN MESLEK ODASI ONUR KURULU’NA SEVKİ VE BELGENİN İPTALİ, ANLAMLI VE ETKİLİ OLMAYACAKTIR.

BU BAĞLAMDA, KAMUDA ASLİ VE SÜREKLİ GÖREVLERDE ÇALIŞAN MÜHENDİS-MİMARLARIN İLGİLİ ODA’YA ÜYE OLMA KOŞULUNU ZORUNLU HALE GETİRECEK ŞEKİLDE, ANAYASAL VE YASAL DÜZENLEMELERİN EN KISA SÜREDE YAPILMASI GEREKLİDİR.

GEÇİCİ MADDE 2 İLE, TMMOB VE BAĞLI ODA'ların yürürlüğe konulmuş tüzük, yönetmelik ve diğer düzenlemelerinin 601 sayılı KHK ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı düşen hükümlerinin en geç 6 ay içinde değiştirmeleri istenmektedir. Anayasa Mahkemesi'NE İPTAL İÇİN BAŞVURU YAPILMIŞ BU KHK VE YÖNETMELİK KAPSAMINDA, HALEN YÜRÜRLÜKTE OLMASI NEDENİYLE BU DÜZENLEMELERİN YAPILMASI GEREKLİ OLSA BİLE, SÜRE YETERLİ DEĞİLDİR.

Okunma Sayısı: 2097