TARIM HİZMETLERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISINA İLİŞKİN TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASININ GÖRÜŞLERİ

GENEL MERKEZ ( )
24.06.2003 (Son Güncelleme: 24.06.2003 14:15:25)

“TARIM HİZMETLERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI” NA İLİŞKİN OLARAK TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN GÖRÜŞLERİ

HÜKÜMETİN; 9 ARALIK 1999’DA IMF ’YE VERDİĞİ NİYET MEKTUBU İLE TAAHHÜT ETTİĞİ TARIMSAL POLİTİKA DEĞİŞİMLERİ, TARIMA VE TARIMCIYA ONARILMASI OLANAKSIZ ZARARLAR VERİCİ NİTELİKTEDİR. BU ÇELİŞKİYİ ORTAYA KOYMAK VE BU ALANDAKİ HER TÜRLÜ GELİŞMENİN TAKİPÇİSİ OLARAK TÜRK TARIMI VE TARIMCISININ YARARINA OLAN ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİMİZİ ÖZELLİKLE BELİRTMEK İSTİYORUZ. HÜKÜMETİN DE IMF ’YE TAAHHÜT ETTİĞİ VE TÜRK TARIMININ GERÇEKLERİ İLE ASLA UYUŞMAYAN YANLIŞLIKLARDAN BİR AN EVVEL DÖNMESİNİ UMUT EDİYORUZ.

TASARININ MADDELER HALİNDE İRDELENMESİNE GEÇMEDEN ÖNCE; TARIMSAL ÜRÜNLERİN YURTİÇİ PAZARLANMASI GİBİ ÇOK ÖNEMLİ BİR KONUDA, BÖYLESİNE ÇERÇEVE BİR YASANIN HERHANGİ BİR HÜKÜM GETİRMEMESİNİ, ÖNEMLİ BİR EKSİKLİK OLARAK BELİRTMEK İSTİYORUZ. ÜRETİCİNİN ÜRETTİĞİ ÜRÜNDEN DOLAYI HAKETTİĞİ GELİRE KAVUŞMAMASI,TÜKETİCİNİN İSE TÜKETİM MERKEZLERİNDE BU ÜRÜNLERİ ÇOK PAHALIYA SATIN ALMAK ZORUNDA KALMASI, HERKESİN BİLDİĞİ BİR GERÇEKTİR. BU ZİNCİR İÇERİSİNDE EN ÇOK KAZANAN İSE, ARACILAR OLMAKTADIR. TOPLUMA ÖNEMLİ BİR REFORM OLARAK SUNULAN HAL YASASI DA, ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ AÇISINDAN SON DERECE OLUMSUZ SONUÇLAR ORTAYA KOYAN DÜZENE, YASAL BİR BİÇİM VERMİŞTİR. TARIM ÇERÇEVE YASASI OLMA İDDİASINI TAŞIYAN BU TASARININ, TARIMSAL ÜRÜNLERİN YURTİÇİ PAZARLANMASINDA, KURULAN/VAROLAN ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN VE KOOPERATİFLERİN ETKİN OLMASINI SAĞLAYACAK VE BU ÇERÇEVEDE, HAL YASASININ BU AMAÇLA ÇELİŞEN HÜKÜMLERİNİ DEĞİŞTİRECEK HÜKÜMLERİ MUTLAKA İÇERMESİ GEREKMEKTEDİR.

TASARI İLE GETİRİLEN HÜKÜMLER KONUSUNDA ODA’MIZIN GÖRÜŞLERİ, AŞAĞIDA BELİRTİLMEKTEDİR;

1) TASARININ “AMAÇ VE KAPSAM” BAŞLIKLI 1.MADDESİNE, ”GEREKLİ BÖLGELERDE TOPRAK REFORMU YAPILMASI” HÜKMÜNÜN EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR. BÖYLECE ÖZELLİKLE G.D.ANADOLU BÖLGESİNDEKİ İRRASYONEL TARIMSAL İŞLETME BÜYÜKLÜKLERİNİN OPTİMUM BÜYÜKLÜKLERE ULAŞTIRILABİLMESİ OLANAKLI OLABİLECEKTİR.

2) ”TARIMSAL ÜRETİMİN VE YAPILANMANIN TEMEL” İLKELERİ BAŞLIKLI 3.MADDENİN (A) BENDİNİN İKİNCİ CÜMLESİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMELİDİR; “KAMU YARARININ GEREKTİRDİĞİ ZORUNLU DURUMLARDA TARIM ARAZİLERİNİN AMAÇ DIŞI KULLANILMASIYLA İLGİLİ ESASLARI BAKANLIK BELİRLER”.BÖYLECE, KONU İLE İLGİLİ OLARAK HAZIRLANACAK YÖNETMELİKLERDEKİ İSTİSNAİ HÜKÜMLERİN, ANCAK KAMU YARARININ GEREKTİRDİĞİ ZORUNLU DURUMLARDA, TARIM ALANLARINI TARIM DIŞINA ÇIKARABİLECEK DÜZENLEMELER GETİREBİLECEĞİ BİR YASA HÜKMÜ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ OLUR. BU HÜKÜM ANLAŞMAZLIĞIN YARGI MERCİLERİNE TAŞINMASI DURUMUNDA, YARGIÇLAR İÇİN BİR YASAL REFERANS OLUŞTURACAKTIR.

3) 3. MADDENİN (F) BENDİNİN SON CÜMLESİ; ”BUNLARIN DOĞADAN TOPLANMASI, KULLANILMASI,İHRACI,İTHALİ VE SATILMASI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARI BAKANLIK BELİRLER” OLARAK DEĞİŞTİRİLMELİ VE BÖYLECE TASARININ “YABANİ GEN KAYNAKLARININ DOĞADAN TOPLANMASI” KONUSUNDAKİ EKSİKLİĞİ GİDERİLMELİDİR.

4) 3. MADDENİN (I) BENDİNİN 2. CÜMLESİ, AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMELİDİR; ”BU İLAÇLAR İLE AŞI,SERUM VE BİYOLOJİK MADDELERİN,MESLEK ODALARINA KAYITLI, KONU İLE İLGİLİ SERBEST ÇALIŞAN VEYA BAKANLIĞIN TAŞRA BİRİMLERİNDE GÖREVLİ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ,VETERİNER HEKİMLER VE SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN REÇETELER KARŞILIĞINDA SATILMASI ZORUNLUDUR”.BİLİNDİĞİ ÜZERE,SERBEST ÇALIŞAN ZİRAAT MÜHENDİSLERİ VE SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİNİN ODA’YA KAYIT OLMALARI, HEM BİR ANAYASAL ZORUNLULUK, HEM DE TMMOB KANUNU,ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN VE ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK GEREĞİDİR. TASARININ DA, ANAYASA, İLGİLİ YASALAR VE TÜZÜK HÜKÜMLERİ PARALELİNDE BİR DÜZENLEME GETİRMESİ DOĞRU OLACAKTIR.

5) 3. MADDENİN (M) BENDİNİN “BAKANLIK TARAFINDAN ONAYLANMAYAN YATIRIM PROJELERİ,TARIMA KAYNAK AYIRAN BANKA, KOOPERATİF VEYA FONLAR TARAFINDAN KREDİLENDİRİLEMEZ VE DESTEKLENEMEZ” ŞEKLİNDEKİ İKİNCİ CÜMLESİ, TASARI METNİNDEN ÇIKARILMALIDIR.

6) 3. MADDENİN (O) BENDİ, TARIMSAL HİZMETLERİN ÖNCELİKLE MERKEZ KÖYLER VASITASIYLA GÖTÜRÜLECEĞİ HÜKMÜNE AMİRDİR. TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPILANMASI İÇİNDE BULUNMAYAN BİR “MERKEZ KÖY” KAVRAMININ TASARI METNİNDEN DE ÇIKARTILMASI GEREKMEKTEDİR. AYNI BENDİN SON CÜMLESİNDEKİ SANAYİ KURULUŞLARI İLE İLGİLİ HÜKMÜN İSE, “... VE TARIMSAL ÜRETİMİ İŞLEYEN, ÜRETİCİ BİRLİKLERİ VE KOOPERATİFLER TARAFINDAN KURULAN SANAYİ KURULUŞLARINA ÖNCELİK VERİLMESİNDE BAKANLIK GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI ESASTIR” ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMESİ UYGUN OLACAKTIR.

7) 3. MADDENİN (P) BENDİNİN “TDYK’ CA YAPILACAK TEŞVİK VE DESTEKLEMELERDE,BU SURETTE ÜRETİM YAPANLARA ÖNCELİK VERİLİR” ŞEKLİNDEKİ SON FIKRASI, TASARI METNİNDEN ÇIKARILMALIDIR. ÜLKENİN TARIMA ELVERİŞLİ ÇOK KÜÇÜK BİR BÖLÜMÜNDE SÖZLEŞMELİ ÜRETİM YAPILABİLMEKTEDİR. BAKANLIK SÖZLEŞMELERİ ÜRETİME İLİŞKİN ESASLARI BELİRLEMEKLE YETİNMELİDİR. BU ALANDAKİ DESTEK ÜRETİME KONU ÜRÜNÜ HAMMADDE OLARAK KULLANAN SANAYİCİ/İŞLETMECİYE BIRAKILMALIDIR. BAKANLIĞIN DESTEKTEKİ ÖNCELİĞİ;YETERLİ ALTYAPIYA VE VERİM DEĞERLERİNE SAHİP OLMAYAN GENİŞ TARIMSAL ÜRETİM ALANLARINA YÖNELTİLMELİDİR.

8) 3. MADDENİN (R) BENDİ,YİNE TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YASALAŞTIRILMASI ÇALIŞMALARI SON AŞAMASINA GELEN ÜRETİCİ BİRLİKLERİ İLE İLGİLİDİR. ANCAK ÜRETİCİ BİRLİKLERİ TASARISI ÜRÜN-ÜRÜN GRUBU VE KONU BAZINDA KURULACAK ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİ ÖNGÖRMEKTİR. ANILAN ÇALIŞMALAR SIRASINDA,TARIMSAL GİRDİLERİN DE BİR “KONU” OLDUĞU DÜŞÜNCESİYLE, ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN TARIMSAL GİRDİ BAZINDA KURULACAĞI HÜKMÜ METİNDEN ÇIKARILMIŞTIR. ANCAK BU TASARI METNİNDE HALEN YER ALMAKTADIR. ÖZEL TASARI PARALELİNDE,BU GENEL TASARIDAN DA “TARIMSAL GİRDİ” İFADESİNİN ÇIKARILMASI GEREKMEKTEDİR.

9) 3. MADDENİN (T) BENDİNİN,TÜMÜYLE TASARI METNİNDEN ÇIKARTILMASI GEREKMEKTEDİR. BU KONUDA DOĞRU OLAN TAVIR, BAKANLIK GÖREVLERİNİ YERLİ VE YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE DEVRETMEK DEĞİLDİR. BUNUN YERİNE BAKANLIK, KOOPERATİF VE ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN GELİŞİMİNE DESTEK OLARAK, BU KURULUŞLAR YETERLİ DÜZEYE ERİŞTİKLERİNDE GÖREVLERİNİN BİR KISMINI ÜRETİCİLERİN KURDUĞU BU ÖRGÜTLERE BIRAKMALIDIR.

10) TASARININ 4. MADDESİ, TARIMSAL DESTEKLEME VE YÖNLENDİRME KURULU’NA İLİŞKİNDİR. TARIMA İLİŞKİN YETKİ VE SORUMLULUKLARIN BİRÇOK KURUMA DAĞITILMIŞ OLMASINDAN KAYNAKLANAN ÇOK BAŞLILIK, TARIM YÖNETİMİNDE BİR KARMAŞAYA NEDEN OLMAKTA VE DOĞRU ÇÖZÜMLERE ULAŞILMASINI ZORLAŞTIRMAKTADIR. BAKANLIK TA BU GÖRÜŞÜ PAYLAŞMAKTA VE BU TASARI İLE DE, BİRÇOK BAKANLIĞA DAĞILMIŞ OLAN YETKİ VE GÖREVLERİNİ TOPLAMAYA ÇALIŞMAKTADIR. ANCAK DİĞER TARAFTAN DA, BAŞBAKAN VEYA ONUN GÖREVLENDİRECEĞİ BİR BAKANIN BAŞKANLIĞINDA DÖRT BAKAN VE ÇOK SAYIDA KURULUŞUN ÜST DÜZEY YETKİLİLERİNİN KATILACAĞI, BİR TARIMSAL DESTEKLEME VE YÖNLENDİRME KURULU OLUŞTURULMAKTADIR. BÖYLESİ KURULLARIN KURULMASI, YÖNETSEL BİR BÜTÜNLÜK DEĞİL, TAM AKSİNE KARMAŞANIN SÜRMESİ SONUCUNU DOĞURACAKTIR.

AYRICA BU DURUM, DAHA DA VAHİM OLARAK, TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN KENDİ YETKİSİNDE OLMASI GEREKEN KONULARDA KENDİSİNİ YETERSİZ GÖREREK YETKİSİNİ DİĞER KURULUŞLARLA PAYLAŞTIĞINI KESİNLİKLE KABUL ETMESİ ANLAMINA GELMEKTEDİR.

ANCAK TÜM BUNLARA RAĞMEN TDYK KONUSUNDA ISRARLI OLUNMASI DURUMUNDA, KURULA KÖY KALKINMA KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ, TÜRKİYE MİLLİ KOOPERATİFLER BİRLİĞİ, VETERİNER HEKİMLERİ ODASI VE ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İLAVE EDİLMELİDİR.

11) TASARININ “KURULUN GÖREVLERİ” BAŞLIKLI 5. MADDESİNİN D BENDİ, TARIMSAL DESTEKLEME VE YÖNLENDİRME FONU İLE İLGİLİ OLARAK TASARININ 5. MADDESİNE ATIF YAPMAKTADIR. OYSA FON, 6. MADDEDE DÜZENLENMEKTEDİR. BU MADDİ YANLIŞLIĞIN DÜZELTİLMESİ GEREKLİDİR.

12) “FONUN GELİRLERİ” BAŞLIKLI 7. MADDENİN D VE G BENTLERİNDE İFADE EDİLEN TİCARET BORSA GELİRLERİ İLE AT YARIŞI GELİRLERİNDEN FONA KESİLECEK PAY % 5’E ÇIKARILMALIDIR.

13) “FONUN GİDERLERİ” BAŞLIKLI 8. MADDENİN SONUNA, “TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİN KURULMALARININ DESTEKLENMESİ” HÜKMÜNÜN EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

14) “TOPRAĞIN KORUNMASI” BAŞLIKLI G MADDESİNİN SON PARAGRAFININ BAŞINA (2). MADDE DE AÇIKLANAN GEREKÇELERLE VE O PARALELDE OLMAK ÜZERE “KAMU YARARININ GEREKTİRDİĞİ ZORUNLU DURUMLARDA TARIM DIŞINA TAHSİS EDİLEBİLECEK TARIM ALANLARI VE ........... HÜKMÜNÜN EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

15) TASARININ 12. MADDESİ, “YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR” BAŞLIĞINI TAŞIMAKTADIR. BU MADDENİN A) VE (B) BENTLERİNDE SAYILAN HUSUSLAR ÇİFTÇİ İÇİN ÇOK BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR. TASARI İLE GETİRİLEN FONDAN YAPILACAK DESTEKLEMELER, SİGORTA SİSTEMİ VB. DÜZENLEMELER HAYATA GEÇİRİLMEDEN BU KANUNLARIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI DOĞRU DEĞİLDİR. KANUNUN, ÇİFTÇİYE YÖNELİK DESTEKTE HERHANGİ BİR TARIMSAL BOŞLUK YARATMAYACAK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

16) TASARININ 12.MADDESİNİN (C) BENDİNDE SAYILAN KANUNLARIN İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA, İLGİLİ BAKANLIKLAR (ÖRN. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI) VE MESLEK ODALARI (VETERİNER HEKİMLER MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞI) İTİRAZ ETMEKTEDİR. BU KAPSAMDA, BÖYLE BİR YASALAŞMA ÇABASINA GİRİŞİLMEDEN ÖNCE, İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARLA UZLAŞMA ZEMİNLERİNİN ARANMASI GEREKMEKTEDİR.

17) TASARININ 12.MADDESİNİN (E) BENDİ 3202 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDIĞINA İŞARET ETMEKTEDİR. BU HÜKÜMLERİN MADDELER HALİNDE SAYILIP YASA METNİNDE BELİRTİLMESİ GEREKLİDİR.

18) TASARININ “DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER” BAŞLIKLI 13.MADDESİNİN (H) BENDİNİN SON PARAGRAFININ “YERLİ VE YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER İLE” HÜKMÜ, YAZIMIZIN (9.) MADDESİNDE BELİRTİLEN GEREKÇELERLE, TASARI METNİNDEN ÇIKARILMALIDIR.

19) TASARININ “EKLENEN HÜKÜMLER” BAŞLIKLI 14.MADDESİNİN (B) BENDİ,793 SAYILI MEDENİ KANUN’A, TARIM ARAZİLERİNİN EKONOMİK İŞLETME BÜYÜKLÜKLERİNİN ALTINDA BÖLÜNEMEYECEĞİ HÜKMÜNÜ EKLEMEKTEDİR. BÖLGELERE VE ÜRETİLEN ÜRÜNE GÖRE DEĞİŞECEK EKONOMİK İŞLETME BÜYÜKLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN BAKANLIKÇA BAŞLATILMASI VE BİR AN ÖNCE BELİRLENMESİ GEREKMEKTEDİR. BÖYLECE YASA DEĞİŞİKLİĞİNİN, HENÜZ BELLİ OLMAYAN BİR BÜYÜKLÜĞE ATIF YAPMASI GİBİ BİR EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ OLANAKLI OLABİLECEKTİR.

20) 14. MADDENİN (E) BENDİNİN SON PARAGRAFININ “YERLİ VE YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER İLE” HÜKMÜ, YAZIMIZIN (9.) MADDESİNDE BELİRTİLEN GEREKÇELERLE, TASARI METNİNDEN ÇIKARILMALIDIR.

BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELERİNİZE SAYGI İLE SUNARIM.

PROF.DR. GÜROL ERGİN
BAŞKAN

Okunma Sayısı: 1613