AB GENEL SEKRETERLİĞİNE 200 DİLEKÇE

TRABZON ŞUBE ( )
16.04.2010 (Son Güncelleme: 16.04.2010 17:11:34)

12 Nisan tarihinde yayımlanan "Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu"nda meslek adları yer almayan Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri AB Genel Sekreterliği'ne 200'e yakın dilekçe göndererek yapılan bu hak kaybının sebebinin açıklanmasını istediler.

"Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı Giriş ve Uzman Yeterlilik Sınavı Yönetmeliği" 25 Eylül 2009 gün ve 27357 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmış ve giriş sınavına katılma şartlarını belirleyen 7 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendinde "En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarının Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim ve Mühendislik Fakülteleri ile fakültelerin Matematik, İstatistik, Sosyoloji, Tarih, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak." şeklinde bir hüküm konulmuştur.

Bu hüküm üzerine, Ülkemizin Avrupa Birliği ile sürdürmekte olduğu görüşmelerde tarımın, çok önemli bir yer işgal ettiği dikkate alınarak, yönetmelikte Ziraat, Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri‘ne yer verilmeme nedenlerinin bildirilmesi için Genel Sekreterliğe 08.10.2009 gün ve 1588 sayılı ODA‘mız tarafından yazı gönderilmiştir. Genel Sekreterliğin ODA‘mıza gönderdiği 23.11.2009 gün ve 5552 tarihli cevap yazısında; yönetmelikte talep doğrultusunda değişiklik yapılmasının gündeme alındığı belirtilmiştir.

Daha sonra, Genel Sekreterlikçe yönetmelik değişikliği, 12 Aralık 2009 gün ve 27430 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmıştır. Ancak; yönetmeliğin değişiklik yapılan 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendine Ziraat Mühendisleri ile Su Ürünleri Mühendisleri‘nin dahil edildiği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri‘nin ise dahil edilmediği görülmüştür. Bu durumun düzeltilerek Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri‘nin de yönetmeliğe dahil edilmeleri için Genel Sekreterliğe ODA‘mız tarafından 16.12.2009 tarih ve 1856 sayılı yazı gönderilmiştir.

Ancak; bu konu ile ilgili Genel Sekreterlikçe herhangi bir yanıt gelmemiş ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri, yönetmelikte yer verilmediği için, 12 Nisan 2010 tarihinde yayımlanan "Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu"nda yer alamamıştır.   

Bu durum neticesinde, 15 Nisan 2010 tarihinde ülkemiz genelinde bulunan Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri, AB Genel Sekreterliği‘ne yaklaşık 200 dilekçe göndererek bu hak kaybının nedeninin açıklanmasını istediler.

 

Okunma Sayısı: 1166
Fotoğraf Galerisi