“DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU TASARISI” HAKKINDAKİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN GÖRÜŞÜ

GENEL MERKEZ ( )
15.07.2002 (Son Güncelleme: 21.07.2003 18:17:22)

15-07-2002

“DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU TASARISI”; YASA MADDELERİ, GENEL VE MADDE GEREKÇELERİ İLE BİRLİKTE İNCELENDİĞİNDE; “ÜLKEMİZE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELMEMESİNİN NEDENİNİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN EKONOMİK KALKINMA STRATEJİSİNİN TEMEL BİLEŞENİ HALİNE GETİRİLMEMİŞ OLMASI, YASA İLE ÜLKEMİZİN ULUSLAR ARASI YATIRIMLARA YÖNELİK <İ>‘EŞİTLİKÇİ VE LİBERAL YAKLAŞIMININ’ YANSITILDIĞI, YATIRIM İKLİMİNİN YALNIZCA EKONOMİK DEĞİL AYNI ZAMANDA HUKUKİ İKLİM OLMASI NEDENİYLE YATIRIMCIYA <İ>‘AÇIK VE ANLAŞILIR MESAJLAR’ VEREN BİR <İ>‘YASAL REHBER’İN HAZIRLANDIĞININ BELİRTİLDİĞİ GÖRÜLECEKTİR.

BELİRTİLEN NİTELİKTEKİ BİR YASA TASARISI İLE ÜRETİME BAĞLI ULUSAL EKONOMİK KALKINMA SAĞLANABİLECEK MİDİR? BU SORUNUN YANITLARINI, YASA İLE GETİRİLMEYE ÇALIŞILAN YENİ (NEW) DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE İNCELEYELİM.

1. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR, ULUSAL EKONOMİK KALKINMA STRATEJİSİ’NİN TEMEL BİLEŞENİ HALİNE GETİRİLMELİ MİDİR?

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARI EN ÇOK ÇEKEN ÜLKELERİN, UZUN DÖNEMDE EKONOMİK İSTİKRARI YAKALAYACAĞI KABUL EDİLEN ÜLKELER OLDUĞUNUN BELİRTİLDİĞİ GENEL GEREKÇE’DE; ÜLKEMİZİN JEOPOLİTİK KONUMU, DÜNYA ENERJİ MERKEZLERİNE YAKINLIĞI, GENİŞ İÇ PAZARI, MALİYET-ETKİN VE EĞİTİMLİ İŞGÜCÜ VE GÜÇLÜ YERLİ SERMAYESİNE KARŞIN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ALANINDA BEKLENEN PERFORMANSI GÖSTEREMEMESİ NEDENİYLE, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN EKONOMİK KALKINMA STRATEJİSİNİN TEMEL BİLEŞENİ HALİNE GETİRİLMESİ İSTENMEKTEDİR.

DÜNYADA HİÇBİR ÜLKE, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN KATKISINI ÖNEMSEMEKLE BİRLİKTE, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARI EKONOMİK KALKINMA STRATEJİSİNİN TEMEL BİLEŞENİ HALİNE GETİRMEMİŞTİR.

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN EKONOMİK KALKINMA STRATEJİSİNİN TEMEL BİLEŞENİ DURUMUNA GETİRİLMESİ, ULUSAL EKONOMİNİN ‘ULUSLARÜSTÜ ŞİRKETLERE’ TESLİM EDİLMESİ, BİR ULUSUN GELECEĞİNİN ‘DIŞARDAN’ BELİRLENMESİ SONUCUNU DOĞURACAKTIR. BÖYLE BİR DURUMUN VARLIĞI, YALNIZCA “SÖMÜRGE DEVLET OLMA” KAVRAMI İLE AÇIKLANABİLİR.

KÜRESELLEŞME SÖYLEMİ ALTINDA, CUMHURİYET KAZANIMLARI KİT’LERİN ÖZELLEŞTİRİLEREK YABANCILAŞTIRILMASI, ‘GÜÇLÜ YERLİ SERMAYE’NİN YARATILAN EKONOMİK KRİZLER SONRASI YABANCILAŞMASI SÜRECİNDE BU DÜZENLEMENİN YAPILMASI, KONUYA ÇOK DAHA DUYARLI YAKLAŞILMASINI GEREKTİRMEKTEDİR.

1920’Lİ YILLARDA “EMPERYALİZM VE KAPİTALİZMİN BOYUNDURUĞUNU” ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞI İLE KIRAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ, EKONOMİK KALKINMA STRATEJİSİNİ ‘ULUSAL ÇIKARLARINA’ GÖRE ‘ÜRETİM EKSENİNDE’ BELİRLEMELİ VE BU SÜREÇTE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARI DA, ULUSAL ÖNCELİKLERİ ARASINDA KULLANACAĞI ARAÇLARDAN YALNIZCA BİRİ OLARAK DEĞERLENDİRMELİDİR.

2. ULUSLARARASI YATIRIMLARA YÖNELİK <İ>‘EŞİTLİKÇİ VE LİBERAL YAKLAŞIM’ SAĞLANMASI İFADESİNİN ANLAMI NEDİR?

GENEL GEREKÇE’DE; 18 OCAK 1954 TARİHLİ 6224 SAYILI YABANCI SERMAYEYİ TEŞVİK KANUNU’NUN DÖNEMİNE GÖRE GEREKLİ YASAL ALTYAPIYI SAĞLAYAN ‘OLDUKÇA LİBERAL MEVZUAT’ OLDUĞU VE ‘LİBERAL OLMA NİTELİĞİNİ HALA KORUDUĞU’ BELİRTİLMEKTEDİR.

<İ>‘EŞİTLİKÇİ VE LİBERAL YAKLAŞIM’ SAĞLAMAK ÜZERE, <İ>‘LİBERAL’ NİTELİĞİNİ KORUYAN BİR YASANIN YERİNE, <İ>‘DAHA LİBERAL’ BİR YASA GETİRİLMEKTEDİR. <İ>‘DAHA LİBERAL’ İFADESİ İLE <İ>‘DAHA SINIRSIZ SÖMÜRME’ ANLAMINA MI GELMEKTEDİR? <İ>‘EŞİTLİKÇİ’ İFADESİ, <İ>‘EŞİTLİKSİZCİ’ ANLAMINA MI GELMEKTEDİR?

ÜLKEMİZE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE GELMESİNİN TEMEL ÖNCELİĞİ, EKONOMİK İSTİKRARIN SAĞLANMASIDIR. <İ>‘RANT EKONOMİSİ’NİN VARLIĞININ ARTARAK SÜRDÜĞÜ BİR EKONOMİDE, <İ>‘ÜRETİM EKONOMİSİ’NE GEÇİLMEMESİ TERCİHİ KİMLERE YARAMAKTADIR? AMAÇ, <İ>‘ULUSLARARASI RANT EKONOMİSİ’NE EKLEMLENMENİN YASAL ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI MIDIR?

DÜNYADA GELİŞMİŞ ÜLKELERİN <İ>‘KORUMACI’ POLİTİKALARLA ULUSAL EKONOMİLERİNİ GELİŞTİRDİKLERİ VE <İ>‘DARALAN PAZARIN GENİŞLETİLMESİ’ İÇİN, GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE <İ>‘DAHA LİBERAL’ POLİTİKALARIN YÜRÜRLÜĞE SOKULMASINI DAYATTIKLARI BİLİNMEKTEDİR.

‘ULUSLARARASI TAHKİM’, ‘SERBEST BÖLGELER’, ‘ENDÜSTRİ BÖLGELERİ’, ‘SERMAYENİN SORUNSUZ DOLAŞIMI’, ‘ÖZELLEŞTİRME’ UYGULAMALARI, 1980 SONRASI YAPILAN ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ VE ÇIKARILAN YASALARLA YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR. EKONOMİK-POLİTİK KARARLARIN ALINMASI VE UYGULANMASI-DENETLENMESİ TBMM VE DPT YERİNE, HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI’NA BIRAKILMIŞTIR.

GELİNEN NOKTADA, BU <İ>‘YENİ (NEW) DÜZENLEMELERE’ KARŞIN TÜRKİYE EKONOMİSİ’NİN <İ>‘KÜÇÜLMESİ-KÜÇÜLTÜLMESİ’ VE ULUSAL VARLIKLARIMIZIN DEĞERİNİN <İ>‘UCUZLATILMASI’NIN SORUMLULARININ,<İ> ‘EŞİTSİZLİĞİ ARTIRICI VE DIŞARIYA BAĞIMLILIĞI ARTIRICI DAHA GENİŞ YETKİLERLE’ DONATILMAMASI GEREKMEKTEDİR. AKSİNE, GELİNEN NOKTANIN SORUMLULARININ<İ> ‘SORGULANMASI VE DENETLENMESİ’Nİ SAĞLAYICI YENİ YASAL DÜZENLEMELER YAPILMALIDIR.

3. YATIRIM İKLİMİNİN YALNIZCA EKONOMİK DEĞİL AYNI ZAMANDA HUKUKİ İKLİM OLMASI NEDENİYLE, YATIRIMCIYA <İ>‘AÇIK VE ANLAŞILIR MESAJLAR’ VEREN BİR <İ>‘YASAL REHBER’ Mİ HAZIRLANMAKTADIR?

HAZIRLANAN YASA TASARININ YATIRIMCIYA VERMEYE ÇALIŞTIĞI <İ>‘AÇIK VE ANLAŞILIR MESAJLAR’, GÜÇLÜ VE ONURLU BİR TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE YAŞAMA UĞRAŞI VEREN BİZLERİ KAYGIYA DÜŞÜRMEKTEDİR.

TASARIDAKİ <İ>‘AÇIK VE ANLAŞILIR MESAJLAR’ NELERDİR?

• DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE VAROLAN <İ>‘İZİN/ONAY SİSTEMİ’ DEĞİŞTİRİLEREK <İ>‘BİLGİLENDİRME SİSTEMİ’NE DÖNÜŞTÜRÜLMEKTEDİR (MADDE 1).

BU DÖNÜŞTÜRÜLME, ULUSAL DEVLETİN EGEMENLİK HAKLARINDAN VAZGEÇMESİ VE YABANCI SERMAYEYE HİZMET EDEN BİR KURUM DURUMUNA GETİRİLMESİ DEMEKTİR VE ASLA KABUL EDİLEMEZ.

• YABANCI YATIRIMCI KAVRAMI ULUSLARARASI STANDARTLARA GÖRE TANIMLANARAK, YURT DIŞINDA YERLEŞİK TÜRK VATANDAŞLARI YABANCI YATIRIMCI SAYILMAKTADIR (MADDE 2).

YURT DIŞINDA İKAMET EDEN TÜRK VATANDAŞLARININ YABANCI YATIRIMCI KABUL EDİLMESİ, ‘VATANDAŞLIK’ KAVRAMININ ANAYASA’YA AYKIRI BİÇİMDE YENİDEN TANIMLANMASI ANLAMINA GELMEKTEDİR VE ASLA KABUL EDİLEMEZ.

• ULUSLARARASI REKABET NEDENİYLE YABANCI YATIRIMLARA GETİRİLEN SEKTÖREL KISITLAMALAR ORTADAN KALDIRILMAKTA YA DA EN AZ DÜZEYE İNDİRİLMEKTEDİR YABANCI YATIRIMCILARA; YATIRIM SERBESTİSİ, SINIRSIZ TAŞINMAZ EDİNİMİ, KAMULAŞTIRMA VE DEVLETLEŞTİRMENİN ZORLAŞTIRILMASI, TRANSFER KOLAYLIĞI, UYUŞMAZLIKLARIN ULUSLARASI TAHKİMDE ÇÖZÜLMESİ, NAKİT DIŞI SERMAYENİN ULUSLARASI DEĞERLENDİRME KURULUŞLARINCA TESPİTİ, YABANCI PERSONEL İSTİHDAMI VE İRTİBAT BÜROLARI AÇMA OLANAĞI SAĞLANMAKTADIR. (MADDE 3).

442 SAYILI KÖY YASASININ 87. MADDESİ, YABANCI UYRUKLULARIN KÖY SINIRI İÇİNDE TAŞINMAZ MAL EDİNMELERİNİ YASAKLAMIŞTIR. 2644 SAYILI TAPU YASASI’NIN 35. MADDESİNE GÖRE DE, YABANCILARIN TAŞINMAZ MAL EDİNEBİLMESİ, YASAL SINIRLAMALAR SAKLI KALMAK KOŞULUYLA, KARŞILIKLI OLMA KOŞULUNA BAĞLIDIR. AYNI YASANIN 36. MADDESİ İSE, YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN BİR KÖYE BAĞLI OLMAYAN BAĞIMSIZ ÇİFTLİKLERE VE KÖY SINIRLARI DIŞINDA KALAN ARAZİNİN 30 HEKTARDAN ÇOĞUNA, ANCAK HÜKÜMETİN İZNİYLE SAHİP OLABİLECEKLERİNİ HÜKME BAĞLAMIŞTIR. FAKAT, 2634 SAYILI TURİZM TEŞVİK YASASININ 8. MADDESİ E FIKRASI TURİZM BÖLGELERİNDE, KÖY VE TAPU YASALARININ YABANCI UYRUKLULARLA İLGİLİ SINIRLAYICI HÜKÜMLERİNİN BAKANLAR KURULU KARARI İLE UYGULANMAYABİLECEĞİNİ GÖSTERMİŞTİR. TURİZMİ GELİŞTİRMEYİ VE DÖVİZ KAZANMAYI ÖN PLANA ÇIKARAN BU UYGULAMA, KENTSEL VE KIRSAL TOPRAKLARIN HER NE BİÇİMDE OLURSA OLSUN SATILMAYIP KAMU ELİNDE TUTULMASINI ÖĞÜTLEYEN ÇAĞDAŞ TOPRAK POLİTİKALARINA AYKIRI DÜŞMEKTEDİR.

28.06.1984 TARİH VE 18845 SAYILI R.G.’DE YAYIMLANAN VE 442 İLE 2644 SAYILI YASALARDA DEĞİŞİKLİK YAPARAK YABANCILARIN ÜLKEMİZDE MÜLK EDİNMELERİNE OLANAK SAĞLAYAN 3029 SAYILI YASA; <İ>“TOPRAĞIN, DEVLETİN VAZGEÇİLMEZ ÖĞESİ OLMASI, EGEMENLİK VE BAĞIMSIZLIĞIMIZIN SİMGESİ OLMASI” GEREKÇESİYLE 24.08.1985 TARİH VE 18852 SAYILI R.G.’DE YAYIMLANAN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İLE İPTAL EDİLMİŞTİR. BUNUN ÜZERİNE, <İ>‘KARŞILIKLILIK İLKESİNDEN ÖDÜN VEREREK YABANCILARA MÜLK EDİNME FIRSATI VEREN VE BU KONUDAKİ TAKDİRİ BAKANLAR KURULUNA BIRAKAN’ 3278 SAYILI YENİ BİR YASA ÇIKARILMIŞTIR. ANCAK, ANAYASA MAHKEMESİ 31.01.1987 VE 19358 SAYILI R.G.’DE YAYIMLANAN YENİ BİR KARARLA, BU YASAYI DA İPTAL ETMİŞTİR.

YABANCI YATIRIMCILARA ARAZİ-ARSA TAHSİSİ KONUSUNDA YAPILACAK ÇALIŞMALARDA, ÜLKE DÜZEYİNDE ARAZİ KULLANIM PLANLARI VE ENVANTER ÇALIŞMALARININ EKSİKLİĞİ VE DOĞAL KAYNAKLARIMIZI KORUYUCU YASALARIN YETERSİZLİĞİ YA DA DEVRE DIŞI BIRAKILMASI SONUCU; BİRİNCİ SINIF TARIM ARAZİLERİMİZ, MERALARIMIZ, ORMANLARIMIZ, KIYILARIMIZ, TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIMIZ DAHA KOLAY TALAN EDİLEBİLECEKTİR.

HANGİ KOŞULLARA BAĞLANIRSA BAĞLANSIN ÜLKE TOPRAKLARINDAN SATIŞ YAPILMASINI SAĞLAYAN BU TASARININ VE BENZERİ TASARILARIN YASALAŞMAMASI GEREKMEKTEDİR.

GATS HÜKÜMLERİNİN ULUSAL HUKUKA İÇERİLMESİNİ SAĞLAYACAK UYGULAMALARDAN BİRİ OLAN <İ>‘YABANCI PERSONEL İSTİHDAMI’, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NCA HAZIRLANAN “YABANCILARA ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI” İLE DÜZENLENMİŞ VE TBMM GÜNDEMİNDEDİR. TMMOB’Yİ DEVRE DIŞI BIRAKACAK BU TASARININ GECİKMESİ DURUMUNDA, BU KONUDA GECİKMEYİ ÖNLEMEK ÜZERE “DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU TASARISI” İLE YABANCI PERSONEL İSTİHDAMI KONUSUNUN DÜZENLEMESİ VE BU SÜREÇTE HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI’NCA İZİN VERİLMESİ İSTENMEKTEDİR.

6235 SAYILI TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU’NUN 33. MADDESİNE GÖRE, TÜRKİYE'de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler. “Yabancı müteahhitler veya yabancı müesseseler” başlıklı 34. Maddeye göre, Türkiye'DE DEVLET DAİRELERİ İLE RESMİ VE HUSUSİ BİLUMUM MÜESSESE VE ŞAHISLARA KARŞI RE'sen veya yerli müesseselerle müştereken taahhüt ettikleri mühendislik veya mimarlık ile alakalı işlerde yalnız bu işe münhasır kalmak ve Odalar Birliğinin mütalaasını almak ve Bayındırlık Vekaletinin tasvibinden geçmek şartıyla yabancı mütehassıs çalıştırabilirler. 35. Maddeye, 34 üncü maddede yazılı hususlardan gayrı işlerde yabancı yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimar kullanılabilmesi Odalar Birliği İdare Heyetinin mütalaası üzerine Bayındırlık Vekaletince karar verilmesine bağlıdır. Yalnız Devlet daireleri ile resmi ve hususi müessese ve şahıslar tarafından istişari vazifelerle getirilen ve teknik tedrisat için gelenler bu kayda tabi değildirler. Bunlar da ancak getirildikleri iş mevzuu dahilinde kalarak bunların haricinde mesleki faaliyette bulunamazlar. 36 Maddeye göre, 34 ve 35 inci maddeler gereğince gelen yabancı meslek mensupları Türkiye'DE BİR AYDAN FAZLA KALDIKLARI TAKDİRDE İHTİSASLARINA EN YAKIN ODAYA MÜRACAATLA GEÇİCİ AZA OLARAK KAYDOLUNURLAR. 38. MADDEYE GÖRE, BU KANUNUN 33 VE 34. MADDELERİNDE YAZILI VECİBELERİ YERİNE GETİRMEYEN YÜKSEK MÜHENDİS, YÜKSEK MİMAR, MÜHENDİS VE MİMARLAR TÜRKİYE’DE MESLEKİ FAALİYETTEN MEN EDİLİRLER. 6235 SAYILI TMMOB YASASI'nın 34. ve 35. maddeleri gereğince hazırlanan “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yabancı Mühendis , Mimar ve Şehir Plancıları'NIN ÇALIŞMA İZNİ MÜRACAATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE ODALARCA ARANACAK KOŞULLAR HAKKINDA YÖNETMELİK”, YABANCI MÜHENDİS, MİMARLAR VEYA ŞEHİR PLANCILARI İLE BİLİM DALI İLE İLGİLİ MÜHENDİSLİK KARŞILIĞI TÜRKİYE'de var olan meslek mensupları Türkiye'DE BİR AYDAN FAZLA KALARAK MESLEKİ VE/VEYA ÇEŞİTLİ ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNDE BULUNMALARI HALİNDE İLGİLİ MESLEK ODASINA GEÇİCİ ÜYE OLMAK ZORUNDADIR. (MADDE 4) HÜKMÜNÜ İÇERMEKTEDİR. “ÇALIŞMA İZNİ TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE İLGİLİ ODA TARAFINDAN ARANACAK KOŞULLAR” BAŞLIKLI 7. MADDE, YABANCI BAŞVURUCUNUN TÜRKİYE'de faaliyette bulunmaları için getirmek zorunda olduğu koşulları belirtmektedir. Bu koşulların değerlendirilmesi Çalışma İzni İnceleme Komisyonu tarafından yapılır ve bu değerlendirme Oda Yönetim Kurulu kararı ile TMMOB Yönetim Kurulu'NA SUNULUR. TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞVURU HAKKINDA KARAR VERİR VE BU KARAR TMMOB GÖRÜŞÜ OLARAK BAYINDIRLIK VE İMAR BAKANLIĞI'na iletilir. 10. maddede ise, Yabancı meslek mensuplarının çalışma süreleri içinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Oda üyeleri gibi TMMOB ve ilgili Odaların düzenledikleri mesleki davranış ve meslek etiği ilkeleriyle, yasa ve yönetmeliklere uymak zorunda oldukları belirtilmektedir.

Bir “hukuk devleti” olan ülkemizde, yabancı personel istihdamına yönelik izinler konusu yasa ve yönetmeliklerle düzenlenmişken ve uygulamayı yapacak birimler belirlenmişken, tüm bu düzenlemeleri görmezden gelerek, izinlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca verilmesini öngören tasarıyı destekleyen ve de önceleyen Hazine Müsteşarlığı’nın, TMMOB’nin varlığını ve etkinliğini kaldıracak ve yerli işgücü potansiyelinde ciddi ‘istihdam daralması’ yaratacak bu düzenlemesi kabul edilemez.

‘İrtibat Büroları’ açılması konusunun başka bir yasayla düzenlenmemiş olması nedeniyle, ‘haksız rekabete yol açmaması’ gerekçesiyle bu yasa ile ‘izne tabi tutulması’nın gerekliliğinden bahsedilmektedir.

Yasanın amacında, varolan ‘izin/onay sistemi’nin değiştirilerek ‘bilgilendirme sistemi’ne dönüştürüldüğünün vurgulanması, ‘İrtibat Büroları’ konusunda ‘sınırlama konulmaması’ istemini açıkça göstermektedir.

• Yıllık plan ve program hedeflerini belirleme görev ve yetkisi Hazine Müsteşarlığı’na bırakılmaktadır. Müsteşarlık bu görevi yerine getirmek amacıyla her türlü hizmet satın almaya ve diğer kuruluşların faaliyetlerine katılmaya yetkili kılınmaktadır (madde 4).

Yabancı yatırımları da kapsayacak şekilde tüm sektörlerde Ülkenin hedefleri, ilkeleri, stratejileri, yapılacak yasal ve düzenlemeleri, DPT tarafından hazırlanan Beş Yıllık Kalkınma Planları ve Yıllık Programlara göre belirlenmektedir.

Küresel ekonomiye eklemlenmeyi sağlayıcı ‘Yönetişim’ sürecinde yaratılan ‘alternatif bürokrasi’nin en önemli kurumlarından birisi olan Hazine Müsteşarlığı’nın, var olan ayrıcalıklı yapısının daha da genişletilmesi ve TBMM denetimi dışında sorumsuz görev ve yetkilerle donatılması kabul edilemez.

Yatırımlara ilişkin istatistiki bilgilerin kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim meslek kuruluşları yanında yabancı yatırımcılardan da istenmesi, hangi bilgilerin geçerli kabul edileceğini gündeme getirmektedir.

Yabancı yatırımcıların verdiği istatistiki bilgilerin, istatistiki amaçlar dışında ‘ispat aracı’ olarak kullanılamayacağı ifadesi ile ‘bildirim yükümlülüğünün amacı ve kapsamına’ getirilen ‘açıklık’, yanlış beyanların cezasız kalacağını göstermektedir.

Bu durum, bildirim zorunluluğu bulunan yerli sermaye ile yabancı sermaye arasında ‘Eşitlikçi ve liberal yaklaşım’ sağlamayacak, aksine varolan rekabet koşullarının yabancı sermaye lehine daha da eşitsizlikci durumu gelmesine yol açacaktır.

“Bürokratizm” hastalığının iyileştirilmesi sürecinde kamu bürokrasisinin çökertilmediği, “ulusal yarar” savıyla başlatılıp “ulusal çıkarları yok eden” belgeler hazırlanmadığı sürece, Ülkemizin kalkınması ve ulusumuzun refah içinde yaşaması için, doğrudan yabancı yatırımların artırılmasını destekleyen TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası; “Yatırımlarda Karşılaşılan İdari Engellerin Giderilmesi” ya da “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Tasarısı” adları altında Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülen çalışmaları, nitelikleri ve getirmeye çalıştığı düzenlemeler nedeniyle, Ulusal Çıkarlarımıza aykırı bulmaktadır. “Tarım Reformu”, “Endüstri Bölgeleri Yasası” gibi düzenlemeleri de kapsayan Ulusal çıkarlarımıza aykırı hükümleri içeren Küresel Düzenlemelere karşı açıkça tavır alan ODA’mız, bunların Ulusal Çıkarlar doğrultusunda dönüştürülmesi için toplumsal ve yasal mücadelesini etkin bir şekilde devam ettirecektir.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Gürol ERGİN
Başkan

Okunma Sayısı: 1952