PAMUKTA SERTİFİKALI TOHUM DESTEKLEME ÖDEMELERİ

ŞANLIURFA ŞUBE ( )
13.05.2010 (Son Güncelleme: 14.05.2010 11:11:26)

                                               BASIN AÇIKLAMASI

                                                                                    13.05.2010  

Pamukta sertifikalı tohum destekleme ödemelerindeki belirsizlik sürmektedir. Pamuk üretimi yapan çiftçilere destek primi adı altında her sene hükümet tarafından, belirlenen rakamlar üzerinden prim ödenmektedir. İlimizin önceki yıllar için ve 11.12.2009 tarihinde almış olduğu komisyon kararı da dekara 1,5 kg üzerinden prim desteklenmelerinin verilmesidir. Aslında bu tür komisyon kararları ürün üretim tarihi başlamadan önce çiftçilere bildirilmelidir. Çiftçiler de Nisan-Mayıs aylarında sertifikalı tohumlarını almış ve süresi içerisinde faturalarını Tarım İl Müdürlüğüne beyan etmişlerdir.

Ancak 23.02.2010 tarihli bir yazıyla pamukta sertifikalı tohum ekimi dekara 2 kg olarak belirtilmiştir. Bu bildirimin ne olduğu belli değildir çünkü yazının konu bölümünde 2009 yılı destekleme primi uygulamaları denilmiş fakat parantez içinde genelge 2010 diye yazılmış. Her ne kadar 24.02.2010 tarihine kadar sistem veri girişine açık olacak denilmişse de çiftçinin 31.12.2009 tarihinden sonra sertifikalı tohum faturası alma şansı kalmamıştır. Bu olay da çiftçileri sahtecilik olayına teşvik etmektedir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 03.05.2010 tarihli yazısında, sertifikalı pamuk tohumluk miktarının dekara 2 kg dan 1,5 kg düşürülmesi gerektiği, çiftçi mağduriyetine sebebiyet verilmemesi ve çiftçilerin biran önce mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda görüş belirtilmiştir.

Yine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 10.05.2010 tarihinde 24 Tarım il Müdürlüğüne gönderdiği yazıda İl/ilçe prim Uygulama Komisyonlarının görev ve yetkileri anılan Tebliğin 5. maddesinde sıralanmış olup desteklenme ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürürlükte bulunan mevzuatlar doğrultusunda, usulsuz ödemelere, kamu zararı ve üretici mağduriyetlerine sebebiyet vermeyecek şekilde İl/ilçe prim uygulama komisyonu tarafından yürütülmesi istenmiştir.    

Şanlıurfa çiftçisi zor durumda ve borç batağı içindedir. Bu mağduriyetten dolayı yaklaşık 14 milyar TL yani eski parayla 14 trilyon kaybı vardır. Üreticilerimiz %25 daha az pamuk desteklemesi alacaklardır. Aksi takdirde üreticiler mahkeme yoluna başvuracaklardır. Çiftçilerimizin mağduriyetlerini gidermek için Tarım ve Köyişleri Bakanlığının bir an önce harekete geçmesi gerekir. Çiftçilerimizin de bu yanlışlığın düzeltilmesi için Tarım İl Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Kamuoyuna duyurulur.  

                                                                                                     Abdullah MELİK

                                                                                             Ziraat Mühendisleri Odası

                                                                                               Şanlıurfa Şube Başkanı

Okunma Sayısı: 2800