“SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA, OVUM VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” ÜZERİNDE YAPILMAK İSTENEN DEĞİŞİKLİĞE KARŞI ÇIKIYORUZ

GENEL MERKEZ ( )
11.05.2003 (Son Güncelleme: 01.07.2003 19:06:08)

SÖZKONUSU YÖNETMELİK, 24.01.1992 GÜN VE 21121 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN “ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK” HÜKÜMLERİ UYARINCA, ALANI MESLEKTAŞLARIMIZIN ÇALIŞMASINA AÇIK TUTMAKTADIR.

BUNA KARŞILIK YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ, MESLEK TAASSUBUNUN AÇIK BİR ÖRNEĞİ OLARAK, BU ALANDAKİ ÇALIŞMALARI YALNIZCA BİR MESLEK GRUBUNUN ÇALIŞMASINA ÖZGÜLEMEYİ AMAÇLAMAKTADIR.

BİLİME VE HUKUKA AYKIRI BU DÜZENLEME GİRİŞİNE KARŞI HAZIRLADIĞIMIZ VE AŞAĞIDA SUNULAN GÖRÜŞÜMÜZ, TARIM BAKANI’MIZA VE TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME (TÜGEM) GENEL MÜDÜRLÜĞܒNE SUNULMUŞTUR.

“SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA, OVUM VE EMBRİYO TRANSFERİFAALİYETLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI” HAKKINDA TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN GÖRÜŞLERİ

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI’MIZIN YÜRÜTÜCÜSÜ OLDUĞU VE 15.11.2002 GÜN, 24937 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN <İ>“SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA, OVUM VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” (EK 1) İN, BAKANLIĞIMIZCA BAZI KURULUŞLARA GÖNDERİLEN 30.04.2003 GÜN, 26593 SAYILI YAZIDA (EK 2) BELİRTİLEN “UYGULAMADA KARŞILAŞILAN BAZI SORUNLAR” GEREKÇESİ İLE DEĞİŞTİRİLMEYE HAZIRLANILDIĞI ÖĞRENİLMİŞTİR.

HAZIRLANILAN “YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİK TASLAĞI” (EK 3) HAKKINDA, 10 MAYIS 2003 TARİHİNE KADAR KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ İSTENİLMEKTEDİR.

SÖZKONUSU DEĞİŞİKLİK TASLAĞINDA YER ALAN TÜM HÜKÜMLER, YÖNETMELİĞİN DÜZENLEDİĞİ ÇALIŞMA ALANLARINI, HUKUKA VE MEVCUT MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLARAK YALNIZCA VETERİNER HEKİMLERE ÖZGÜLEME DÜŞÜNCESİNE YÖNELİKTİR. TASLAĞIN, 30.000 ZİRAAT MÜHENDİSİ ÜYESİ OLAN ODA’MIZA GÖNDERİLMEMESİ DE, HAKSIZ DEĞİŞİKLİK TASLAĞINA GELECEK HAKLI İTİRAZLARI ÖNLEMEK VE KISA SÜRE İÇERİSİNDE TOPLANAN GÖSTERMELİK GÖRÜŞLERLE YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE SOKMA ÇABASININ BİR ÜRÜNÜ OLARAK DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.

SÖZ KONUSU TASLAK, MESLEĞİMİZİN YETKİ TÜZÜĞÜ, DEĞİŞİKLİK / İPTAL / EKLEME MADDELERİNİN İNCELENMESİ VE GENEL DEĞERLENDİRME BAŞLIKLARI ALTINDA İRDELENECEKTİR;

A) ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK’ÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI HAKKINDAKİ AYRINTILI İNCELEMELERE GİRİŞMEDEN ÖNCE, 7472 SAYILI <İ>“ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLİĞİ KANUNU” NUN ÖNGÖRDÜĞÜ DOĞRULTUDA, 24.01.1992 GÜN VE 21121 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN, “ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK” ÜN (EK–4) KONU İLE İLGİLİ OLARAK DÜZENLEMELER GETİREN 21. MADDESİNE DEĞİNMEK İSTERİZ. ANILAN MADDE HÜKMÜ AYNEN ŞÖYLEDİR;

“ZOOTEKNİ

<İ>MADDE 21 – ZOOTEKNİ ALANINDA ÖĞRENİM GÖRMÜŞ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ, HAYVAN NESLİNİN ISLAHI, GELİŞTİRİLMESİ, ÇOĞALTILMASI, İTHAL VE İHRACI, HAYVAN ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ VE PAZARLANMASIYLA İLGİLİ KONULARDA FAALİYETTE BULUNMAYA YETKİLİDİRLER.”

GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ, ADI GEÇEN YÖNETMELİK, YETKİ TÜZÜĞܒMÜZÜN BELİRTTİĞİ “HAYVAN NESLİNİN ISLAHI, GELİŞTİRİLMESİ, ÇOĞALTILMASI..” ÇALIŞMA ALANLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER GETİRMEKTE OLUP, MEVZUAT HİYERARŞİSİNDE YÖNETMELİKTEN DAHA ÜST BİR DÜZENLEME TÜRÜNÜ TEŞKİL EDEN VE BU BAĞLAMDA HÜKÜMLERİNE AYKIRI YÖNETMELİK HÜKMÜ OLUŞTURULMASI MÜMKÜN OLMAYAN TÜZÜK HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLARAK, YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI İLE ÇALIŞMA ALANININ VETERİNER HEKİMLERE ÖZGÜLENMESİ VE ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN DIŞLANMASI, HUKUK DÜZENİ İÇİNDE OLANAKLI DEĞİLDİR.

KALDI Kİ, TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI, ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ VE ODA’MIZIN ORTAK ÇALIŞMASI İLE OLUŞTURULAN “ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK” ÜN İPTALİNE İLİŞKİN OLARAK VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ DANIŞTAY NEZDİNDE DAVA AÇMIŞ; İZLENEN HUKUKİ SÜREÇ SONUCUNDA, DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU’NUN 14.4.1995 GÜN, E:1993/292, K:1995/381 SAYILI KARARI İLE TÜZÜK SON ŞEKLİNİ ALMIŞTIR. BU BAĞLAMDA, TÜRK HUKUK DÜZENİNİN İDARİ HUKUK ALANINDA, EN ÜST DÜZEYDE YARGI KARARI İLE KESİNLEŞEN TÜZÜĞÜMÜZ, HER TÜRLÜ İTİRAZA KAPALI BİR HUKUKİ METİN DURUMUNDADIR.

BU BELİRLEMELERDEN SONRA, YÖNETMELİK’İN HALEN YÜRÜRLÜKTE OLAN HALİ İLE DEĞİŞİKLİK TASLAĞINDA GETİRİLEN DÜZENLEMELER AŞAĞIDA İNCELENMEKTEDİR;

B) TASLAĞIN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİK / İPTAL / EKLEME MADDELERİNİN İNCELENMESİ

1) ÜÇÜNCÜ MADDE DEĞİŞİKLİĞİ (HUKUKİ DAYANAK)

MEVCUT YÖNETMELİK :

HUKUKİ DAYANAK

MADDE 3 — BU YÖNETMELİK 28/2/2001 TARİHLİ VE 4631 SAYILI HAYVAN ISLAHI KANUNUNA DAYANILARAK HAZIRLANMIŞTIR.

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI :

<İ>28.02.2001 TARİH VE 4631 SAYILI HAYVAN ISLAHI KANUNU VE 18 MART 1954 TARİH VE 6343 SAYILI VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUN VE 16 MAYIS 1986 TARİH VE 3285 SAYILI HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNU, BU YÖNETMELİĞE HUKUKİ DAYANAK TEŞKİL EDER.

2) BEŞİNCİ MADDE B BENDİ DEĞİŞİKLİĞİ (UYGULAMA ESASLARI)

MEVCUT YÖNETMELİK :

UYGULAMA ESASLARI

MADDE 5

B) ÇİFT TIRNAKLI, TEK TIRNAKLI VE DİĞER MEMELİ HAYVANLARLA, KANATLI VE SUDA YAŞAYAN HAYVANLAR VE BAL ARILARINDA SUNİ TOHUMLAMAYI AÇILAN KURSLARI BAŞARIYLA TAMAMLAYANLAR YAPAR.

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI :

<İ>ÇİFT TIRNAKLI, TEK TIRNAKLI VE DİĞER MEMELİ HAYVANLARDA SUNİ TOHUMLAMAYI VETERİNER HEKİM VE VETERİNER HEKİMİN SORUMLULUĞUNDA, BAKANLIK YA DA VETERİNER FAKÜLTELERİ TARAFINDAN VERİLEN KURSLARA KATILAN HAYVAN SAĞLIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNU TEKNİKERLER İLE VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENLERİ YAPAR.

<İ>ANCAK VETERİNER HEKİM BULUNMAYAN İLLERDE VE İLÇELERDE SUNİ TOHUMLAMAYI ALINACAK İZİNLE HAYVAN SAĞLIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ YÜKSEKOKULU MEZUNLARI TEKNİKERLER İLE VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENLERİ YAPABİLİRLER.

<İ>KANATLI VE SUDA YAŞAYAN HAYVANLAR, İPEK BÖCEĞİ VE ARI’DA SUNİ TOHUMLAMAYI BU KONULARDA EĞİTİM ALMIŞ MESLEK LİSESİ, YÜKSEK OKUL VE FAKÜLTE MEZUNLARI YAPAR.

3) ALTINCI MADDE C VE E BENDİ DEĞİŞİKLİKLERİ (SUNİ TOHUMLAMA KURSU)

MEVCUT YÖNETMELİK :

SUNİ TOHUMLAMA KURSU

MADDE 6

C) HAYVANCILIKLA İLGİLİ KONULARDA EĞİTİM VEREN MESLEK LİSESİ, YÜKSEK OKUL VE FAKÜLTE MEZUNLARI TİCARİ OLARAK SUNİ TOHUMLAMA YETKİSİ ALMAK İÇİN, DİĞER LİSE VE ÜSTÜ EĞİTİM ALMIŞ OLANLAR İSE, KENDİ SÜRÜLERİNDE SUNİ TOHUMLAMA YAPABİLME YETKİSİ ALABİLMEK İÇİN SUNİ TOHUMLAMA KURSUNA KATILABİLİRLER.

E) KURS GİDERLERİ KAMUDA ÇALIŞANLAR HARİÇ KURSA KATILANLAR TARAFINDAN KARŞILANIR.

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI :

<İ>C) ÇİFT TIRNAKLI VE TEK TIRNAKLI HAYVANLAR VE DİĞER MEMELİ HAYVANLARLA İLGİLİ SUNİ TOHUMLAMA KURSUNA, HAYVAN SAĞLIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNU TEKNİKERLER VE VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENLERİ YAPAR.

<İ>KANATLI VE SUDA YAŞAYAN HAYVANLAR, İPEK BÖCEĞİ VE ARI İLE İLGİLİ SUNİ TOHUMLAMA KURSUNA, BU KONULARLA İLGİLİ EĞİTİM VEREN MESLEK LİSESİ, YÜKSEK OKUL VE FAKÜLTE MEZUNLARI KATILIR.

<İ>E)KURS GİDERLERİ, KAMUDA ÇALIŞANLAR HARİÇ, KURSA KATILANLAR TARAFINDAN KARŞILANIR VE KURS ÜCRETLERİ BAKANLIK TARAFINDAN HER YIL BELİRLENİR.

4) YEDİNCİ MADDE İLK PARAGRAF, (B) BENDİ İKİNCİ FIKRASI, (C) BENDİ İKİNCİ FIKRASI, (D) BENDİ DEĞİŞİKLİĞİ, (E) VE (F) BENTLERİ İPTALİ VE (E) BENDİ EKLEMESİ (SUNİ TOHUMLAMA İZNİ)

MEVCUT YÖNETMELİK :

SUNİ TOHUMLAMA İZNİ

MADDE 7 — SUNİ TOHUMLAMA YAPMAK İÇİN İL MÜDÜRLÜKLERİNDEN İZİN ALMAK ZORUNLUDUR. SUNİ TOHUMLAMA İZNİ ALMAK İSTEYEN KİŞİ VE KURULUŞLAR EKİNDE AŞAĞIDAKİ BELGELER BULUNAN BİR DİLEKÇE İLE İL MÜDÜRLÜĞÜNE MÜRACAAT EDER. SUNİ TOHUMLAMA İZNİ VERİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLGİLİ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN TEKLİFİ VE İL MÜDÜRÜNÜN ONAYI İLE SUNİ TOHUMLAMA YAPMA İZNİ VERİLİR. TÜZEL KİŞİLİKLERİN SUNİ TOHUMLAMA YAPMA İZNİ, SERTİFİKASI BULUNAN VE KURS GÖREN İLGİLİ ELEMAN ADINA VERİLİR. İL MÜDÜRLÜKLERİ VERİLEN SUNİ TOHUMLAMA İZİNLERİNİ AYLIK OLARAK BAKANLIĞA BİLDİRİR.

B) ÖZEL HAYVAN HASTANELERİ ADINA VERİLEN DİLEKÇELERİN EKİNDE;

(2) HASTANE ADINA SUNİ TOHUMLAMA YAPACAK KİŞİYE AİT SUNİ TOHUMLAMA SERTİFİKASININ FOTOKOPİLERİ İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FOTOKOPİLERİ.

C) SUNİ TOHUMLAMA YAPMAK ÜZERE KURULMUŞ OLAN ŞİRKETLER ADINA VERİLEN DİLEKÇELERİN EKİNDE,

(2) ŞİRKET ADINA SUNİ TOHUMLAMA YAPACAK KİŞİYE AİT SUNİ TOHUMLAMA KURS SERTİFİKASI İLE İŞ SÖZLEŞMESİ FOTOKOPİSİ.

D) BİRLİKLER, KOOPERATİFLER VE HAYVANCILIK İŞLETMELERİ ADINA VERİLEN DİLEKÇELERİN EKİNDE;

BİRLİKLER, KOOPERATİFLER VE HAYVANCILIK İŞLETMELERİ ADINA SUNİ TOHUMLAMA YAPACAK KİŞİYE AİT SUNİ TOHUMLAMA KURS SERTİFİKASI VE İŞ SÖZLEŞMESİ.

E) TİCARİ AMAÇLI SUNİ TOHUMLAMA YAPMAK İSTEYEN KİŞİLER KURS SERTİFİKALARINI, KURULUŞLAR İSE, ÇALIŞTIRACAKLARI KİŞİLERİN KURS SERTİFİKALARINI VE NOTER ONAYLI İŞ AKİTLERİNİ EKLEDİKLERİ BİR DİLEKÇE İLE FAALİYET MERKEZİ OLARAK SEÇTİKLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURARAK İZİN ALMAK ZORUNDADIRLAR,

F) HAYVANCILIK ALANINDA EĞİTİM ALMIŞ YÜKSEK OKUL MEZUNU KİŞİLERDEN SERBEST ÇALIŞMANIN KOŞULLARINI YERİNE GETİRENLER İLE ŞİRKETLER VE HAYVANCILIK YAPANLARIN OLUŞTURDUĞU BİRLİK VE KOOPERATİFLERLE İŞ AKDİ OLANLARA TİCARİ AMAÇLI TOHUMLAMA YETKİSİ VERİLİR. KURSU TAMAMLAYAN FAKAT HAYVANCILIKLA İLGİLİ EĞİTİM VEREN BİR OKULDAN MEZUN OLMAYANLAR DA KENDİ SÜRÜLERİNDE TOHUMLAMA YAPABİLİRLER.

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI :

<İ>MADDE 7 - SUNİ TOHUMLAMA YAPMAK İÇİN İL MÜDÜRLÜKLERİNDEN İZİN ALMAK ZORUNLUDUR. SUNİ TOHUMLAMA İZNİ ALMAK İSTEYEN KİŞİ VE KURULUŞLAR EKİNDE AŞAĞIDAKİ BELGELER BULUNAN BİR DİLEKÇE İLE İL MÜDÜRLÜĞÜNE MÜRACAAT EDER. SUNİ TOHUMLAMA İZNİ VERİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLGİLİ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN TEKLİFİ VE İL MÜDÜRÜNÜN ONAYI İLE SUNİ TOHUMLAMA YAPMA İZNİ VERİLİR. TÜZEL KİŞİLİKLERİN SUNİ TOHUMLAMA YAPMA İZNİ, VETERİNER HEKİMİN ADINA VERİLİR. İL MÜDÜRLÜKLERİ VERİLEN SUNİ TOHUMLAMA İZİNLERİNİ MÜRACAATI TAKİBEN AY SONUNA KADAR BAKANLIĞA BİLDİRİR.

<İ>B)

<İ>2 – HASTANE ADINA SUNİ TOHUMLAMA YAPACAK VETERİNER HEKİME AİT MESLEK ODASI ONAYLI İŞ SÖZLEŞMESİ

<İ>C)

<İ>2 – ŞİRKET ADINA SUNİ TOHUMLAMA YAPACAK VETERİNER HEKİMİN MESLEK ODASI ONAYLI İŞ SÖZLEŞMESİ

<İ>D) BİRLİKLER, KOOPERATİFLER VE HAYVANCILIK İŞLETMELERİ ADINA VERİLEN DİLEKÇELERİN EKİNDE, SUNİ TOHUMLAMA YAPACAK VETERİNER HEKİME AİT MESLEK ODASI ONAYLI İŞ SÖZLEŞMESİ

<İ>E) KANATLI VE SUDA YAŞAYAN HAYVANLAR İLE ARILAR VE İPEKBÖCEKLERİNE SUNİ TOHUMLAMA YAPACAK KİŞİLER DİLEKÇELERİNİN EKİNDE, DİPLOMA FOTOKOPİSİ .. BULUNUR.

5) DOKUZUNCU MADDE DEĞİŞİKLİĞİ (UYGULAMA ÜCRETİ TESPİTİ)

MEVCUT YÖNETMELİK :

UYGULAMA ÜCRETİ TESPİTİ

MADDE 9 — BAKANLIK TARAFINDAN SUNİ TOHUMLAMA, OVUM VE EMBRİYO TRANSFERİ VE DİĞER BİYOTEKNOLOJİK FAALİYETLER ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPILIR. İL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK OLAN SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA OVUM VE EMBRİYO TRANSFERİ UYGULAMALARINDA BEHER HAYVAN BAŞINA ALINACAK ÜCRET MİKTARI, İLLERDE, İL MÜDÜRÜNÜN BAŞKANLIĞINDA KURULACAK KOMİSYON TARAFINDAN TESPİT EDİLEREK, VALİLİK ONAYI İLE YÜRÜRLÜĞE GİRER.

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI :

<İ>MADDE 9 –BAKANLIK TARAFINDAN SUNİ TOHUMLAMA, OVUM VE EMBRİYO TRANSFERİ VE DİĞER BİYOTEKNOLOJİK FAALİYETLER ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPILIR. İL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK OLAN SUNİ TOHUMLAMA, TABİ TOHUMLAMA OVUM VE EMBRİYO TRANSFERİ UYGULAMALARINDA BEHER HAYVAN BAŞINA ALINACAK ÜCRET MİKTARI, İLLERDE, İL MÜDÜRÜ BAŞKANLIĞINDA, PROJE VE İSTATİSTİK ŞUBE MÜDÜRÜ, HAYVAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRÜ, DESTEKLEME ŞUBE MÜDÜRÜ VE İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜNDEN OLUŞACAK KOMİSYON TARAFINDAN TESPİT EDİLİR VE VALİLİK ONAYI İLE YÜRÜRLÜĞE GİRER.

<İ>BU KOMİSYON İL MÜDÜRÜNÜN TALEBİ İLE TOPLANIR. KARARLAR TOPLANTIYA KATILANLARIN ÇOĞUNLUĞU İLE ALINIR. OYLARIN EŞİTLİĞİ HALİNDE, KOMİSYON BAŞKANININ OYU BELİRLEYİCİ OLUR.

6) ONUNCU MADDE İPTALİ (ÜCRET TESPİT KOMİSYONU)

MEVCUT YÖNETMELİK :

ÜCRET TESPİT KOMİSYONU

MADDE 10 — ÜCRET TESPİT KOMİSYONU; VALİ YARDIMCISININ BAŞKANLIĞINDA OLMAK ÜZERE İL MÜDÜRÜ, PROJE VE İSTATİSTİK ŞUBE MÜDÜRÜ, HAYVAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRÜNDEN TEŞEKKÜL EDER.

BU KOMİSYON İL MÜDÜRÜNÜN TALEBİ İLE TOPLANIR. KARARLAR TOPLANTIYA KATILANLARIN ÇOĞUNLUĞU İLE ALINIR. OYLARIN EŞİTLİĞİ HALİNDE KOMİSYON BAŞKANININ OYU BELİRLEYİCİ OLUR.

7) YİRMİBEŞİNCİ MADDE DEĞİŞİKLİĞİ (SPERMA İTHALATI)

MEVCUT YÖNETMELİK :

SPERMA İTHALATI

MADDE 25 — SPERMA İTHALATI YAPACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ VE KURULUŞLAR BAKANLIĞIN İZNİNİ ALMAK ZORUNDADIR.

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI :

<İ>MADDE 25 –SPERME, OVUM VE EMBRİYO İTHALATI YAPACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ VE KURULUŞLAR BAKANLIKTAN İZİN ALMAK ZORUNDA OLUP, İTHALATLA İLGİLİ ESAS VE USULLER, TEKNİK VE SAĞLIKLA İLGİLİ ŞARTNAME BAKANLIKÇA ÇIKARILACAK TALİMATLA BELİRLENİR.

8) YİRMİALTI, YİRMİYEDİ, YİRMİSEKİZ, YİRMİDOKUZ, OTUZ VE OTUZBİRİNCİ MADDELERİN İPTALİ

MEVCUT YÖNETMELİK :

MADDE 26 — İTHALATI YAPAN KİŞİ VE KURULUŞLAR SPERMA İTHALATINI MÜTEAKİP 1 AY İÇİNDE YURT İÇİNDE BULUNAN BAKANLIĞA BAĞLI KONTROL LABORATUVARLARINDA YA DA VETERİNER FAKÜLTELERİNİN İLGİLİ BİRİMLERİNDE SAĞLIK VE KALİTE YÖNÜNDEN MUAYENE ETTİREREK UYGUNLUK BELGESİ ALMAK ZORUNDADIRLAR. MÜRACAAT ESNASINDA, UYGUNLUK BELGESİNİ ALMADAN SATILMAYACAĞINA DAİR YAZILI TAAHHÜTNAME VERECEKLERDİR.

MADDE 27 — EN GEÇ 45 GÜN İÇİNDE İTHAL EDİLEN SPERMAYA AİT UYGUNLUK BELGESİ BAKANLIĞA İLETİLMEK ZORUNDADIR. BU BELGE GETİRİLMEDİĞİ TAKDİRDE YAPILAN İTHALAT SONU GETİRİLEN SPERMALARIN KULLANILMASINA İZİN VERİLMEZ.

MADDE 28 — BOĞA SPERMASI İTHALATI YAPACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ VE KURULUŞLAR, DOZ MİKTARINI DA BELİRTEREK HANGİ IRKA AİT SPERMA İTHAL EDECEĞİNİ GÖSTERİR KAŞELİ VE İMZALI DİLEKÇELERİNE AŞAĞIDAKİ BELGELERİ EKLEYECEKLERDİR.

A) SPERMA İTHALATI YAPABİLECEĞİNİ BELİRTİR TİCARİ SİCİL GAZETESİ VEYA FOTOKOPİSİ,

B) SPERMANIN ALINDIĞI KURULUŞ TARAFINDAN VERİLEN, İMZA SAHİBİNİN ADI VE SOYADI BELİRTİLEREK İMZALANMIŞ VE KAŞELENMİŞ, DAMGA VERGİSİ KANUNUNA UYGUN OLARAK DAMGA PULU YAPIŞTIRILMIŞ 1 ADET ASIL 2 ADET FOTOKOPİ OLMAK ÜZERE 3 NÜSHA PROFORMA FATURA,

C) SPERMANIN ÜRETİM TARİHİ VEYA OPERASYON NUMARASI, HAYVANIN IRKI, ADI, KULAK NUMARASININ OKUNAKLI ŞEKİLDE KODLANDIĞINA DAİR ÜRETİCİ KURULUŞ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ BELGE,

D) HER YIL RESMî GAZETE’DE YAYIMLANAN İTHALAT REJİMİ KARARNAMESİNDEKİ ÖRNEĞE UYGUN OLARAK DÜZENLENMİŞ, DAMGA VERGİSİ KANUNUNA UYGUN OLARAK DAMGA PULU YAPIŞTIRILMIŞ, İTHALATÇI KURULUŞ TARAFINDAN İMZA SAHİBİNİN ADI VE SOYADI BELİRTİLEREK İMZALANMIŞ VE KAŞELENMİŞ 4 NÜSHA KONTROL BELGESİ,

E) NOTERDEN TASDİKLİ İMZA SİRKÜLERİ,

F) KONSOLOSLUK TASDİKLİ 1 ADET ASIL, 1 ADET FOTOKOPİ OLMAK ÜZERE 2 NÜSHA SAĞLIK SERTİFİKASI VE YEMİNLİ BÜRO TARAFINDAN YAPILMIŞ İKİ ADET TÜRKÇE TERCÜMESİ,

G) SPERMASI GETİRİLEN BOĞALARIN AİT OLDUĞU ISLAH ORGANİZASYONU TARAFINDAN ONAYLANARAK İMZALANMIŞ 1 ADET ASIL, 2 ADET FOTOKOPİ OLMAK ÜZERE PEDİGRİLERİ,

H) SPERMASI GETİRİLECEK BOĞALARIN DÖL KONTROLÜNÜ TAMAMLADIĞINA DAİR, AİT OLDUĞU ISLAH ORGANİZASYONU TARAFINDAN ONAYLANARAK İMZALANMIŞ BELGE.

PEDİGRİLER EN FAZLA 1 YIL ÖNCESİNE AİT OLACAKTIR. BİR YIL İÇİNDE UYGUNLUĞU BAKANLIK TARAFINDAN ONAYLANMIŞ BOĞADAN TEKRAR SPERMA GETİRİLECEĞİNDE O BOĞAYA AİT PEDİGRİNİN ASLI AYNI YIL İÇİNDE İSTENMEYECEKTİR.

SPERMA İTHALATINDA UYULMASI GEREKEN TEKNİK VE SAĞLIKLA İLGİLİ ŞARTNAME BAKANLIK TARAFINDAN TALİMATLA BELİRLENİR.

MADDE 29 — SPERMA İTHAL EDEN KİŞİ VE KURULUŞLAR SPERMAYI BAKANLIKTAN SUNİ TOHUMLAMA YAPMA İZNİ ALMIŞ KİŞİ VE KURULUŞLARA VERMEK, ALICILARLA İLGİLİ KAYIT TUTMAK VE BU KAYITLARI BAKANLIĞA GÖNDERMEK ZORUNDADIRLAR.

MADDE 30 — DİĞER HAYVAN TÜRLERİNİN SPERMA İTHALATINA İLİŞKİN HUSUSLAR, BAKANLIK TARAFINDAN TALİMATLA BELİRLENİR.

OVUM VE EMBRİYO İTHALATI

MADDE 31 — OVUM VE EMBRİYO İTHALATI YAPACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR BAKANLIKTAN İZİN ALMAK ZORUNDADIRLAR. İTHALAT İÇİN AŞAĞIDAKİ BELGELER BAKANLIĞA İBRAZ EDİLMELİDİR.

A) İTHAL EDİLEN OVUM VE EMBRİYONUN İTHALATÇI ÜLKENİN ONAYLADIĞI BİR KURUM TARAFINDAN ELDE EDİLDİĞİNE VE İŞLENDİĞİNE DAİR RESMİ MAKAMLARCA ONAYLANMIŞ BELGE,

B) OVUM VE EMBRİYONUN ELDE EDİLDİĞİ KURUMUN İSMİ, HAYVANIN IRKI, ELDE EDİLDİĞİ VE İŞLENDİĞİ TARİHİN BELİRTİLDİĞİ RESMİ MAKAMLARCA ONAYLI BELGE,

C) OVUM VE EMBRİYO İTHALATI YAPABİLECEĞİNİ BELİRTİR TİCARİ SİCİL GAZETESİ’Nİ VEYA NOTER ONAYLI FOTOKOPİSİ,

D) OVUM VE EMBRİYO İHRACATINI YAPAN KURULUŞ TARAFINDAN İMZA SAHİBİNİN ADI VE SOYADI BELİRTİLEREK İMZALANMIŞ VE KAŞELENMİŞ, DAMGA VERGİSİ KANUNUNA UYGUN OLARAK DAMGA PULU YAPIŞTIRILMIŞ 1 ADET ASIL, 2 ADET FOTOKOPİ OLMAK ÜZERE 3 NÜSHA PROFORMA FATURA,

E) HER YIL RESMî GAZETE’DE YAYIMLANAN İTHALAT REJİMİ KARARNAMESİNDEKİ YAYINLANAN ÖRNEĞE UYGUN OLARAK DÜZENLENMİŞ DAMGA VERGİSİ KANUNUNA UYGUN OLARAK DAMGA PULU YAPIŞTIRILMIŞ, İTHALATÇI TARAFINDAN İMZA SAHİBİNİN ADI VE SOYADI BELİRTİLEREK İMZALANMIŞ VE KAŞELENMİŞ 4 NÜSHA KONTROL BELGESİ,

F) NOTERDEN TASDİKLİ İMZA SİRKÜLERİ,

G) KONSOLOSLUK TASDİKLİ 1 ADET, ASIL 1 ADET FOTOKOPİ OLMAK ÜZERE 2 NÜSHA SAĞLIK SERTİFİKASI VE YEMİNLİ BÜRO TARAFINDAN YAPILMIŞ 2 NÜSHA TÜRKÇE TERCÜMELERİ,,

H) OVUM VE EMBRİYONUN DAMIZLIK DEĞERİ BELİRLENMİŞ, SAĞLIKLI ANA VE BABADAN ELDE EDİLDİĞİNE DAİR AİT OLDUĞU ISLAH ORGANİZASYONU TARAFINDAN ONAYLANARAK İMZALANMIŞ BELGE,

I) MÜRACAAT ESNASINDA HER BELGEYE AİT TÜRKÇE TERCÜMELERİ,

İ) OVUM VE EMBRİYO İTHALATINDA UYULMASI GEREKEN TEKNİK VE SAĞLIKLA İLGİLİ ŞARTNAME BAKANLIK TARAFINDAN BELİRLENİR.

9) OTUZİKİNCİ MADDE (B) VE (C) BENTLERİ DEĞİŞİKLİKLERİ (OVUM VE EMBRİYO TRANSFERİ UYGULAMA ESASLARI)

MEVCUT YÖNETMELİK :

OVUM VE EMBRİYO TRANSFERİ UYGULAMASI ESASLARI

MADDE 32 — OVUM VE EMBRİYO TRANSFERİ UYGULAMASI AŞAĞIDAKİ ESASLAR DAHİLİNDE YAPILACAKTIR.

B) OVUM VE EMBRİYO TRANSFERİ UYGULAMASI, BU KONUDA EĞİTİM ALMIŞ UZMAN KİŞİLERCE YAPILIR.

C) OVUM VE EMBRİYO UYGULAMASI SONUCU DOĞAN HER YAVRU İLE İLGİLİ KAYITLARIN TUTULMASI ŞARTTIR.

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI :

<İ>MADDE 32 – OVUM VE EMBRİYO TRANSFERİ UYGULAMASI AŞAĞIDAKİ ESASLAR DAHİLİNDE YAPILACAKTIR.

<İ>B) OVUM VE EMBRİYO TRANSFERİ UYGULAMASI, KONUSUNDA EĞİTİM ALDIĞINI BELGELEYEN VETERİNER HEKİMLER TARAFINDAN YAPILIR.

<İ>C) OVUM VE EMBRİYO TRANSFERİ YAPAN KİŞİ VE KURULUŞLAR UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BELGELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜNE VERMEK VE DOĞAN HER YAVRU İLE İLGİLİ KAYITLARI TUTMAK ZORUNDADIR.

C) TASLAĞIN GETİRDİĞİ DÜZENLEMELERİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

TASLAĞIN GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER, ÜÇ ANA BAŞLIK ALTINDA TOPLANABİLİR;

1) YÖNETMELİĞİN HUKUKİ DAYANAĞININ, HAYVAN ISLAHI KANUNU YERİNE VETERİNERLİK MEVZUATINA DAYANDIRILMASI,

2) YÖNETMELİĞE KONU İŞ VE İŞLEMLERDE, “HAYVANCILIKLA İLGİLİ KONULARDA EĞİTİM VEREN MESLEK LİSESİ, YÜKSEKOKUL VE FAKÜLTE MEZUNLARI” YERİNE VETERİNER HEKİMLERİN YETKİLENDİRİLMESİ,

3) İŞ SÖZLEŞMELERİNİN ONAYLANMASINDA VETERİNER HEKİMLER MESLEK ODASININ YETKİLENDİRİLMESİ.

GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ TÜM DEĞİŞİKLİKLER, MEVCUT MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLARAK, KONU İLE İLGİLİ EĞİTİM ALMIŞ VE YILLARDIR BU ALANDA BAŞARILI ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLAN ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN YETKİLERİNİN GASP EDİLMESİ VE KONU ÇALIŞMALARIN VETERİNER HEKİMLERE ÖZGÜLENMESİ AMACINA UYGUN OLARAK YAPILMIŞTIR. BAŞKA BİR DEYİŞLE, KABA BİR MESLEK TAASSUBU DÜŞÜNCESİ, YÖNETMELİK DÜZENLEMESİNE KONU EDİLMEYE ÇALIŞILMAKTA; BU KAPSAMDA TASLAK ODA’MIZA GÖNDERİLMEYEREK ADETA BİR OLDU – BİTTİ YARATILMAYA ÇALIŞILMAKTADIR.

AÇIKÇA HUKUKA AYKIRI ANILAN TASLAĞIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİN ENGELLENMESİ İÇİN ÖNCELİKLE BAKANLIĞIMIZ NEZDİNDE GEREKLİ GİRİŞİMLERDE BULUNULACAK, BU KAPSAMDA GEREKMESİ DURUMUNDA İDARİ YARGI YOLLARI KULLANILACAKTIR.

GÖKHAN GÜNAYDIN
BAŞKAN

Okunma Sayısı: 10399