SORUMLU YÖNETİCİLİK UYGULAMALARI

GENEL MERKEZ ( )
24.06.2010 (Son Güncelleme: 24.06.2010 14:28:22)

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 13 Haziran 2010 günlü Resmi Gazete‘de yayımlanmıştır (EK - 1).

Meslek Odalarının tüm haklı itirazlarına ve muhalefet partisi milletvekillerinin bu itirazları destekler tutumlarına rağmen çıkartılan Kanun‘un 22 inci maddesi uyarınca, 30 Beygir Gücü‘nün altında motor gücüne sahip ve 10 kişiden az işçi çalıştıran gıda işletmelerinde sorumlu yönetici çalıştırma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Buna karşın, sözü edilen madde Kanun‘un yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe gireceğinden, 13 Aralık 2010 tarihine kadar sorumlu yöneticilik uygulaması devam edecektir.   

Nitekim, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu‘nun bağlı odalarına, esnaf ve sanatkarlara duyurulması amacıyla gönderdiği ve ekte bulunan 17 Haziran 2010 tarihli yazıda da, bu durum ifade edilmektedir (EK - 2).

Bu çerçevede, sözü edilen tarihten önce sözleşmesi fesh edilmeye çalışılan üyelerimiz, durumu belgeleriyle birlikte Oda‘mıza ve Tarım İl Müdürlüklerine bildireceklerdir. Bu alanda üyelerimize gerekli hukuki yardım yapılacaktır.     

Diğer taraftan, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu‘nun iptali istemiyle Anayasa mahkemesi‘ne taşınması konusunda gerekli çalışmalar, son safhaya getirilmiş bulunmaktadır. Daha evvel, 20 BG ve altı işletmelerde sorumlu yönetici yerine usta çalıştırılmasını kamu yararına uygun bulmayarak iptal eden Danıştay kararları varken, sorumlu yöneticilik uygulamasının tamamen iptal edilmesinin Anayasa‘ya aykırı olduğu, temel bir iptal gerekçesi olarak savunulmak durumundadır. 

Bu alandaki gelişmelerden, üyelerimiz ayrıca bilgilendirilecektir.

Önemle duyurulur.

Okunma Sayısı: 20330