ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE: TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU ŞARTLI PROJE BAŞVURU İLANI

TRABZON ŞUBE ( )
17.09.2010 (Son Güncelleme: 17.09.2010 13:50:06)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Trabzon İl Koordinatörlüğü

Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı

ŞARTLI BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği‘nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA‘nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak projelere ilişkin 28.07.2010 tarihinde Şartlı Proje Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır. 

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

Başvuru sahiplerinin projelerinin finansmanında Avrupa Birliği katkısı da kullanılacağından, proje değerlendirmeleri sonucunda desteklenmesi uygun görülen başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanması TKDK‘nın Avrupa Komisyonundan yetki devri alması ön şartına bağlıdır. 

Bu çerçevede;

•-          Yetki Devri alınamaması veya Yetki Devri sürecinin uzaması durumunda TKDK hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

•-          Başvuru yapılan ilin ve/veya tedbirin Avrupa Komisyonundan yetki devrini alamaması durumunda söz konusu il ve/veya tedbirden alınan başvurular için değerlendirme yapılmış olsa bile ön şart gerçekleşmediğinden sözleşme imzalanmayacaktır. 

•-          Her halde, yetki devrinin alınamaması nedeniyle ya da yetki devrinin alınmasına ilişkin sürecin uzaması nedeniyle TKDK ile sözleşme imzalayamayan başvuru sahibinin yapmış olduğu başvuru masraflarından ve diğer zararlarının tazmininde TKDK hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.

 

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELİKLİ EKSENLERİ

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye‘nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Topluluk standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır.

•·         Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.

•·         Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması (IPARD Programının ikinci döneminde uygulanacaktır).

•·         Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.

  

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek "Kamu Katkısı" olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş projeler için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

 

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE TOPLAM DESTEK BÜTÇESİ

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında Trabzon İlinde desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve desteklenecek 20 il için toplam destek bütçeleri aşağıdadır.

 

 

Öncelik Ekseni

 

Tedbir Adı

Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri

Toplam Destek Bütçesi

(AB+TC Katkısı) (Avro)

Öncelik Ekseni 1

Üretici Gruplarının Kurulmasına Destek

4.913.333

 

 

Öncelik Ekseni 1

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar

 

 

Su Ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması

3.576.907

Öncelik Ekseni 3

Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi

4.442.000

Yerel ürünlerin ve mikro işletmelerin geliştirilmesi

7.370.000

Kırsal turizm

9.826.667

Kültür balıkçılığının geliştirilmesi

2.948.000

 

 

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 01.09.2010 tarihi saat 09.00‘dan itibaren Trabzon İl Koordinatörlüğünde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 30.11.2010, saat 17.00‘dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

Program ve başvurular hakkında detaylı bilgiler ve kuralların yer aldığı Başvuru Çağrı Rehberleri ve başvuru ile ilgili gerekli tüm dokümanlar www.tkdk.gov.tr internet adresinden temin edilebilir.

  

TRABZON İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Fatih Mah. Hacı Ziya Habiboğlu Cad. No:29

 Tel: 0462 225 03 85   Faks: 0462 230 09 96

  

İlanen Duyurulur.

  

Okunma Sayısı: 1653