ZMO 42. DÖNEM II. DANIŞMA KURULU KAHRAMANMARAŞ`TA YAPILDI

KAHRAMANMARAŞ ŞUBE ( )
04.10.2010 (Son Güncelleme: 31.01.2014 11:39:01)

Danışma Kurulu`nda tarım sektörünün güncel sorunları, özlük haklarımız ve mesleki çalışmalarımız ele alındı.

ODA‘mızın 42. Dönem II. Danışma Kurulu Toplantısı Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Onur Kurulu Üyelerimiz, Denetleme Kurulu Üyelerimiz, TMMOB temsilcimiz, önceki dönem yöneticilerimiz, şube yöneticilerimiz ve bazı il temsilcilerimizin katılımıyla, 1-3 Ekim 2010 tarihlerinde Kahramanmaraş‘ta gerçekleştirildi.

Danışma Kurulumuzun 1 Ekim 2010 Cuma günü yapılan ilk gün çalışmaları kapsamında; enerji - maden politikaları, GDO, hayvancılık ve referandum sonrası Türkiye konuları irdelendi. Bu doğrultuda, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI, "Hayvancılık Politikaları: İthalat Çözüm mü?" başlıklı bir sunum yaptı. Jeoloji Yüksek Mühendisi Tahir ÖNGÜR, "Türkiye‘de Maden Politikaları: Dünden Geleceğe Bakış" konusunu anlattı.

İstanbul Şube Başkanımız Ahmet ATALIK, GDO mevzuatındaki son durumu anlattı ve sürecin analizini yaptı. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Necdet PAMİR, "Türkiye‘de Enerji Politikaları: Dünden Geleceğe Bakış" ve Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beyza ÜSTÜN, "Hidro Elektrik Santralleri (HES) ve Çevresel Etkileri" konularında birer sunum gerçekleştirdiler.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER de, "Referandum Sonrası Türkiye: Nasıl Bir Gelecek?" konulu sunumu yaptı.

Danışma Kurulu‘nun resmi açılışı 2 Ekim 2010 Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Şube Başkanımız Yusuf TEMİZKAN, açılış konuşmasında, Kahramanmaraş‘ın 426 bin hektar tarım arazisi, su kaynakları, mera alanları ve mikroklima iklimiyle çok yüksek bir tarım potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti. Çalışan nüfusun yüzde 65‘inin geçim kaynağı olan tarımın, Kahramanmaraş için büyük önem taşıdığını belirten TEMİZKAN, konuşmasında, Danışma Kurulu‘na destek veren kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti.

ODA Başkanımız Doç. Dr. Gökhan GÜNAYDIN, dünyada tarım ve gıda sektörünün önemine dikkat çekerken, 1 milyar insanın açlık tehlikesi altında yaşadığını, bu nedenle tarımsal üretim süreçlerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye‘de 1970‘li yıllarda 26 milyon hektar arazide tarım yapılırken, 2010 yılında bu rakamın 24 milyon hektarın altına düştüğünü; 1980‘den bu yana büyükbaş hayvan varlığının 6 milyon, koyun varlığının da 27 milyon azaldığını anlatan GÜNAYDIN, oysa aynı dönemde nüfusun 45 milyondan, 72.5 milyon kişiye çıktığını belirtti. Bitkisel üretim alanında da son 10 yılda mısır ve çeltik dışında hiçbir üründe anlamlı bir üretim artışı olmadığını kaydeden GÜNAYDIN, Türkiye‘nin yılda 150 milyon dolarlık tohum ithalatı yaptığını söyledi.

YÖK Başkanı‘nın domates ve buğday tohumu konusundaki açıklamalarını anımsatan GÜNAYDIN, "Türkiye‘nin domates tohumunda dışa bağımlı olması çok kötü bir şeydir, kaygılarını aynen paylaşıyoruz. Ama biz bunu çeyrek yüzyıldır dile getiriyoruz. Eğer ARGE çalışmalarına gereken önemi vermezseniz, ARGE ile görevli TAGEM ve TİGEM‘leri tasfiye sürecine sokarsanız, Tohum Kanunu ile Türkiye‘nin tohumculuk üretim ve potansiyelini çokuluslu şirketlerin inisiyatifine terk ederseniz, şikayetin anlamı kalmaz" diye konuştu.

Türkiye‘nin yılda 6.5 milyar dolar civarında tarımsal hammadde ithalatı yaptığına dikkat çeken GÜNAYDIN, 1998‘den bu yana ülkeye, değeri 15 milyar doları bulan, 20 milyon tondan fazla genetiği değiştirilmiş hammadde girdiğini söyledi. GÜNAYDIN, "Tarımsal üretim potansiyelimiz gerilirken, ülke kaynakları yurtdışına transfer ediliyor" dedi.

Kırmızı et üretiminin 10 yıl öncesine göre 100 bin ton azaldığını belirten GÜNAYDIN, et ithalatına karşın fiyatların düşmemesinin de piyasa spekülasyonunu açık biçimde gösterdiğini kaydetti. Tarıma yeterli ve nitelikli biçimde destek verilmesi gerektiğini vurgulayan GÜNAYDIN, şu görüşleri dile getirdi:

"Sulama başta olmak üzere tarla içi geliştirme hizmetlerinin tamamlanması zorunludur. Daha az maliyetle ve daha yüksek verimle yeni bir tarımsal model geliştirilmelidir. Tarım topraklarının amaç dışı kullanımı kesinlikle önlenmeli; meraların tespit, tahdit çalışmaları etkinleştirilerek yürütülmelidir. Bilgi ve teknolojinin tarıma aktarılabilmesi için daha fazla teknik eleman istihdam edilmelidir. Doğayla dost üretim yapıları içinde, üreticiden tüketiciye sağlıklı ve ucuz gıdanın ulaştırılması, tarım ve sağlık politikaları arasındaki zincirin yeniden tesis edilmesi, tarım politikamızın öncelikleri arasında olmalıdır."

Tarım İl Müdürü Mehmet GÜNDOĞDU, sektör paydaşlarının birlikte çalışmasının, tarımın gelişmesinde önemli bir rol oynayacağını kaydetti.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mahmut ARIKAN, tarımdan elde edilen katma değerin artırılması gerektiğini vurgularken, "Tarım önemli çünkü biz bu ürünleri Türkiye‘de üretemezsek, dışa bağımlı olarak ithal etmek zorundayız. Bu nerdenle üretimi geliştirmeliyiz" dedi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafi BAYTORUN, ziraat mühendislerinin, Türkiye‘nin gelişmesine önemli katkılarda bulunduklarını söyledi. Aynı zamanda Tarım, Orman ve Su Ürünleri Eğitimi Konseyi Başkanı da olan BAYTORUN, tarımsal öğretimin yeniden yapılandırılması konusundaki çalışmalarına dikkat çekti.

Danışma Kurulu‘nda daha sonra, "Bitki Koruma, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık ile Gıda Sektöründe Yaşanan Gelişmeler, Hukuksal Çalışmalar, Yeni Açılan ve Devam Eden Davalar, Özlük Hakları ve İstihdam Sorunları, Meslek İçi Eğitim Merkezi Çalışmaları, Oda Örgütlülüğü, Şube - İl Temsilciliği - Üye İlişkileri, TMMOB İle İlişkiler, Yönetim ve Mali İşler" konuları ele alındı.

Danışma Kurulu kapsamında, 3 Ekim 2010 Pazar günü Kahramanmaraş Üniversitesi bünyesinde kurulan Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM) gezilerek incelemelerde bulunuldu. Ayrıca Kahramanmaraş Botanik Bahçesi ve Kapıçam Doğa Parkı ziyaret edildi.

Okunma Sayısı: 1660
Fotoğraf Galerisi