BASIN AÇIKLAMASI: MESLEĞİMİZİN SORUNLARI

KAYSERİ ŞUBE ( )
13.01.2011 (Son Güncelleme: 17.01.2011 14:43:04)

Tarım öğretimine başlamamızın 165. yılı etkinlikleri kapsamında Şube Başkanımız Fahrettin AÇIKGÖZ bir basın açıklaması yaptı.

                                                           TMMOB                                                     

                                                   ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

                                                    KAYSERİ ŞUBE BAŞKANLIĞI

  

            Tarım sektörü, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesinde önemli görevler üstlenmiştir. Ülkemizde tarımsal üretimin bilimsel ve teknik bilgi ile geliştirilmesi düşüncesinin, eyleme dönüştürüldüğü "Ziraat Mektebi" ile başlatılan serüvenin bu gün Tarımsal ögrenimin 165. Yılı‘nı kutluyoruz.

            Tarım sektörü nüfusumuzun %24‘nü istihdam kaynağı olarak büyük önemini korumaya devam etmektedir. Nüfusun dengeli ve yeterli beslenmesini sağlayan, sosyal ve çevresel dengeleri koruyan, gıda güvenliğini ve ucuz gıda üretimini ön planda tutan, rekabet gücü yüksek bir tarımsal yapının oluşturulması gerekmektedir.

            Yeterli ve dengeli beslenme sorunu bugün olduğu gibi, gelecekte de dünya ülkelerinin en önemli sorunlarının başında gelecektir. Bu sorunla baş etmeye çalışan Ziraat mühendisleri çok zor koşullar altında çalışmaktadırlar. Mesleğimizin  gereği olarak açık arazide gerekse büro koşullarında mesai kavramı olmaksızın hem kamu‘da hemde özel sektörde  çalışan ziraat mühendisi meslektaşlarımız hak ettikleri ücrettin çok altında ücret almaktadırlar. 

            5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 13 Aralık 2010 tarihinden itibaren, yürürlüğe girmiştir.  Yeni Gıda Yasası ile Gıda işletmelerinde gıda güvenliğini ve halk sağlığini güvence altına almak için çalışan Ziraat Mühendisi sorumlu yönetici çalıştırma zorunluluğunun ortadan kalkması ile birlikte binlerce meslektaşımız işini kaybetmiştir. Mühendis olmadan üretim yapan işletmeler, halk ve tüketici sağlığı açısından büyük riskler yaratabilecektir. Bu riskler, kısa vadede gıda zehirlenmesi olabileceği gibi, uzun vadede toksik ve kanserojen etkiler de olabilecektir.

                        MESLEĞİMİZİN EĞİTİM SORUNLARI VARDIR;

Siyasilerin, siyasi nedenlerle Türkiye‘nin hemen hemen her bölgesinde gereğinden fazla ziraat fakültesi açmaları, Ziraat fakültelerine alınan öğrenci sayısının fazlalığı, bu da mesleğimizde  yaşanan işsizliğin en büyük sorunlardan birisidir. Eğer fakültelere yeni bölümler açılacaksa, uygulama alanı, laboratuvar ve kadro standardı getirilmeli ve bunlar sağlanmadan bölüm açılmamalıdır, uygulama eksikliğini gidermek için staj süresinin ve uygulama derslerinin artırılması, yabancı dil eğitimine önem verilerek gerekli altyapı sağlanarak hazırlık sınıfları konulmalıdır. Ziraat Fakültelerinden mezun olan ziraat mühendisleri zamanımızda nitelikli eğitim ve öğretim ile istenilen düzey de bilgi birikimi ile mezun olamamaktadırlar. Kendine güveni olan, yalınız başına bilgiye ulaşmayı başaran, en az bir yabancı dil bilen, nitelikli Ziraat Mühendislerine  ihtiyaç vardır.

Son yıllarda Tarım ve Köyişleri Bakanlığına TARGEL Projesi kapsamında alınan sözleşmeli Ziraat Mühendisleri bulundukları köylerde çok zor şartlar altında çalişmaktadır. Bu genç meslektaşlarımız ulaşım, barınma, haberleşme gibi altyapıları yetersiz olan köylerde çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Bu genç meslektaşlarımızın kendilerini geliştirebilmeleri ve Çiftçilerimize daha faydalı olabilmeleri bakımından Üretim ve hasat  dönemi dışında boş zamanlarında köyler de ikamet etme  yerine ilçe ya da il Tarım Müdürlüklerinde çalıştırılmaları daha faydalı olacaktır.

 Ziraat Mühendisliği konularına giren her alanda ziraat mühendislerinin imzası zorunlu hale getirilmelidir. Meslektaşlarımızın kendi istihdam alanlarını kendileri oluşturmak için özel şirketlerin kurulmasında kolaylıklar sağlanmalı,  Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti alımına işlerlik kazandırılmalı ve desteklenmelidir.

                Gelecek de tarım sektörünün ve mesleğimizin  sorunlarını aşmış olarak kutlamak dileğiyle bitirirken,  Ziraat Mühendislerini yetiştiren ve bizleri bu günlere getiren değerli Hocalarımıza bu anlamlı günde şükranlarımı sunar.  Bu günün tüm meslektaşlarımıza ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum.

                                                 Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

                                                                                                                                                                                                                                                                           Fahrettin AÇIKGÖZ

                                                                                  Ziraat Mühendisleri Odası                     

                                                                                       Kayseri Şube Başkanı

Okunma Sayısı: 1116