AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI, TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ İÇİN BİR ÇIKIŞ YOLU OLABİLİR Mİ ?

GENEL MERKEZ ( )
10.02.2005 (Son Güncelleme: 10.02.2005 10:44:44)

GÖKHAN GÜNAYDIN  

GİRİŞ

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ, BİRÇOK SORUNLA KARŞI KARŞIYA. TARIMSAL VE KIRSAL ALTYAPI SORUNLARI, YÜZYILI AŞKIN BİR ZAMAN DİLİMİNDEN GÜNÜMÜZE TAŞINIYOR. TOPRAK MÜLKİYET YAPISI ADALETSİZ DAĞILIYOR, İŞLETMELER KÜÇÜK VE PARÇALI. CUMHURİYET BOYUNCA SAĞLANAN GELİŞMELERE KARŞIN, ÖZELLİKLE TOPRAK REFORMU ÇABALARININ SONUÇSUZ KALMASI VE ÖRGÜTLENME ALANINDA YAŞANAN “AÇIK”, TARIM SEKTÖRÜNDE BİR DÖNÜŞÜMÜ ENGELLİYOR.

BU YAPININ ÜZERİNDE, ÇEYREK YÜZYILDIR SÜRDÜRÜLEN VE SON BEŞ YILLIK SÜREÇTE DERİNLEŞEN “BAĞIMLI POLİTİKALAR”, SEKTÖRÜ ÇÖKÜŞ NOKTASINA GETİRMİŞ DURUMDA.

TAM DA BU DÖNEMDE, MERKEZ KAPİTALİZMİN KURAL TANIMAZ SALDIRILARININ YANIBAŞIMIZDA SAHNELENDİĞİ GÜVENLİKSİZ DÜNYADA, GIDA GÜVENLİĞİ HER ZAMANKİNDEN DAHA YAŞAMSAL BİR ÖNEM TAŞIYOR.

AYNI SÜREÇ İÇİNDE, DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ ANLAŞMALARI, ÜLKELERİN TARIM SEKTÖRÜNDE UYGULAYACAKLARI POLİTİKALARIN ÇERÇEVESİNİ ÇİZİYOR. BU, ULUSLARARASI DÜZLEMİN, ULUS DEVLETLERİN POLİTİKA BELİRLEME ERKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİ ALANININ GİDEREK ARTIŞINA İŞARET EDİYOR.

ANCAK, TÜRKİYE AÇISINDAN KONU, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BOYUTU İLE SINIRLI KALMIYOR. TÜRKİYE’NİN TARIM POLİTİKALARINDAKİ YETKİ ALANI, OLASI BİR AB ÜYELİĞİ DURUMUNDA, ULUSLARÜSTÜ DÜZLEME TERK EDİLMİŞ OLACAK.

AVRUPA BİRLİĞİ, ORTAK TARIM POLİTİKASINI, ULUSLARÜSTÜ BİR POLİTİKA ALANI OLARAK İNŞA ETMİŞ. BİRLİĞİN POLİTİKALARI VERİLİ MEKANİZMALAR İÇİNDE BRÜKSEL’DE SAPTANIYOR, 25 ÜYE ÜLKE BU POLİTİKALARA UYUYOR.

1958 YILINDA TOPLULUĞUN OLUŞTURULMASINDAN ÜÇ YIL SONRA KURULAN ORTAK TARIM POLİTİKASI (OTP), DÖNEM İÇİNDE BİRÇOK DEĞİŞİKLİKLER GEÇİRMİŞ. TOPLULUĞA ETKİ EDEN İÇSEL VE DIŞSAL GELİŞMELER, OTP REFORMLARININ TETİKLEYİCİSİ OLUYORLAR.

O HALDE, OTP’Yİ DEĞİŞTİREN DİNAMİKLERİ İYİ ANALİZ ETMEK GEREKİYOR. OTP HANGİ AMAÇLA KURULDU, TOPLULUĞA NELER SAĞLADI, REFORME EDİLDİĞİ DÖNEMLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR ? BUGÜNKÜ OTP TÜRKİYE İÇİN UYGUN BİR POLİTİKA SETİ MİDİR, DAHA DA ÖNEMLİSİ, TÜRKİYE’YE İÇİN “ÖNGÖRÜLEN” ÜYELİK TARİHİNDE VAROLACAK OTP, TÜRKİYE TARIMI İÇİN BİR ÇIKIŞ YOLU OLABİLİR Mİ ?

BÜTÜN BU SORULARLA EŞANLI OLARAK, ÜLKE TARIMININ BUGÜNKÜ YAPISI İLE BİR AB ÜYELİĞİNİN, TARIMSAL YAPILARA ETKİSİ NE OLUR, MÜZAKERE SÜRECİNDE NELER YAPILMALIDIR SORULARI SORULMALI VE ANALİTİK YANITLAR ÜRETİLMEYE ÇALIŞILMALIDIR.

GÜNDEM 2000 KAPSAMINDA, OTP’NİN 2003 HAZİRAN REFORMU SONRASI DURUMUNU VERİ ALARAK VE 6 EKİM 2004 TARİHİNDE YAYIMLANAN AVRUPA BİRLİĞİ İLERLEME RAPORU İLE 17 ARALIK 2004 TARİHLİ KONSEY KARARI’NDA TARIM İLE İLGİLİ İFADELERİN DE İZİNİ SÜREREK, BU SORULARI YANITLAMAYA ÇALIŞALIM...

I. BÖLÜM : TARIM VE KIRSAL ALANLA İLGİLİ AB – TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE YANILSAMALAR

TARIM VE KIRSAL ALAN, TÜRKİYE’NİN SOSYO-EKONOMİK YAŞAMINDA ÖNEMLİ YER TURMAKTADIR. BU GERÇEĞİ RAKAMLARLA İFADE ETMEK GEREKİRSE, ÜLKE NÜFUSUNUN % 35’İ KIRSAL ALANDA YAŞAMAKTA, TARIMIN İSTİHDAMA KATKISI % 34, GSMH’YA KATKISI İSE % 11 DÜZEYİNDE BULUNMAKTADIR.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE AYNI VERİLER ÇOK DAHA DÜŞÜK DÜZEYLERDE BULUNMAKTADIR. 1 MAYIS 2004’TEN İTİBAREN 25 ÜYELİ OLAN AB’NİN İSTİHDAMINDA TARIMIN PAYI % 6 DÜZEYİNDE BULUNURKEN, GSMH’DA TARIMIN PAYI % 2’NİN ALTINDA BULUNMAKTADIR.

AŞAĞIDAKİ TABLODA, AB VE TÜRİYE’NİN ÖNEMLİ GÖSTERGELERİ, KARŞILAŞTIRMALI OLARAK VERİLMEKTEDİR;

TABLO 1: TÜRKİYE, AB-15, AB-25 KARŞILAŞTIRMASI
GÖSTERGELER TÜRKİYE AB 15 AB 25
YÜZÖLÇÜMÜ (MİLYON HA) 78 332 402
TARIM ALANI (MİLYON HA) 39 134 169
İŞLETME SAYISI (BİN ADET) 3.000 7.370 13.000
ORT. İŞL. BÜY. (HA) 5.9 17.4 13.0
NÜFUS (MİLYON KİŞİ) 80.0 372.0 452.0
İSTİHDAMDA TARIMIN PAYI (%) 34.0 5.0 6.0
GSMH’DA TARIMIN PAYI (%) 11.2 1.9 1.8

GÖSTERGELER, İLK BAKIŞTA, AB İÇİN TARIMIN ÖNEMİNİN GİDEREK AZALDIĞI KANISI YARATABİLMEKTEDİR. BUNA KARŞILIK, AB BÜTÇESİNİN YAKLAŞIK YARISI TARIMA AYRILMAKTA, AB MEVZUATININ YARISINI DA TARIM OLUŞTURMAKTADIR.

BU İKİ BİRBİRİNDEN OLDUKÇA FARKLI TARIMSAL – KIRSAL YAPI, 1999 HELSİNKİ ZİRVESİ KARARLARINDAN BU YANA, BÜTÜNLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞILMAKTA, BU ÇERÇEVEDE DE BİRÇOK MANİPLASYON YAPILMAKTADIR.

BU BÖLÜMDE, TEMEL YANILSAMALAR AÇIKLANMAYA ÇALIŞILACAKTIR.

I.1. ORTAK TARIM POLİTİKASI NEDİR, NEDEN DEĞİŞİYOR ?

ROMA ANLAŞMASI İLE AET KURULDUĞUNDA, SAVAŞLARLA BİÇİMLENMİŞ ANCAK SAVAŞ ANILARI DA HALA CANLI OLAN BİR AVRUPA SÖZ KONUSU İDİ. TOPLULUĞU OLUŞTURAN ALTI ÜLKENİN YURTTAŞLARI, AÇLIĞI TANIMIŞ BİR KUŞAĞI TEMSİL EDİYORLARDI. BU NEDENLE 1961 YILINDA ORTAK TARIM POLİTİKASININ TEMEL HEDEFİ, TOPLULUĞU TEMEL ÜRÜNLERDE KENDİNE YETER BİR DÜZEYE YÜKSELTMEK İDİ. ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ REFAHI, VERİMLİLİK, ARZDA SÜREKLİLİK, ÜRETİMDE İSTİKRAR, BU TEMEL HEDEFİN YANINDAKİ DİĞER HEDEFLER İDİ.

“TEK PAZAR”, “TOPLULUK TERCİHİ” VE “MALİ DAYANIŞMA” İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE GELİŞTİRİLMESİ AMAÇLANAN OTP, 1962 YILINDA EŞSİZ BİR FİNANSMAN ARACI İLE DONATILDI: TARIMSAL GARANTİ VE YÖNVERME FONU (FEOGA). 1967 YILINDAN İTİBAREN, ÜRÜNLERİN TOPLULUK İÇİN İFADE ETTİĞİ ANLAMA GÖRE KURGULANMIŞ “ORTAK PİYASA DÜZENLERİ” (OPD) DEVREYE GİRMEYE BAŞLADI. BUGÜN AB, 23 OPD’NE SAHİPTİR. POLİTİKALARI YÜRÜTMEK ÜZERE GÜÇLÜ BİR “TARIM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ” (DG VI), MÜDAHALE KURULUŞLARI, ÖDEME KURULUŞLARI, OTP’NİN DİĞER ARAÇLARI NİTELİĞİNDE KURGULANDILAR.

OTP DİNAMİK BİR POLİTİKA ALANIDIR, YILLAR İÇİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİMLER GÖSTERMİŞTİR. OTP’DE KAYDEDİLEN REFORMLAR, ZAMAN ZAMAN AB’NİN İÇİNDEN KAYNAKLANAN, AMA DAHA ÇOK DIŞ KAYNAKLI GELİŞMELERE KARŞILIK, TOPLULUĞUN KENDİSİ İÇİN EN UYGUN POLİTİKALARI BULMA ARAYIŞINI YANSITIR.

İLK DÖNEMLERİNDE TOPLULUK BÜTÇESİNİN YARISINA YAKIN RAKAMLARLA FİNANSE EDİLEN OTP, KIRSAL VE TARIMSAL ALTYAPI SORUNLARINI BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇÖZDÜ, ÜRETİME BAĞLI GELİR DESTEĞİ POLİTİKALARI İLE VERİMLİLİK SAĞLANDI, ÜRETİM ARTIŞLARI İLE TOPLULUK TEMEL ÜRÜNLERDE KENDİNE YETERLİLİĞİ YAKALADI...

BİR ANLAMDA OTP’NİN BAŞARISI, KENDİ KRİZİNİ DE BERABER ÜRETMİŞTİR. ÜRETİMİ DESTEKLEYEN POLİTİKALARDAN DAHA ÇOK YARARLANMAK İSTEYEN TOPLULUK ÜRETİCİSİ HER GEÇEN YIL DAHA ÇOK ÜRETMİŞ, AŞKIN ÜRETİM KAPASİTESİ NEDENİYLE TOPLULUK STOKLARI BÜYÜMÜŞ, STOKLARIN ERİTİLEBİLMESİ İÇİN DIŞ PAZARLARDA ABD İLE SÜBVANSİYONLAR SAVAŞINA GİRİLMİŞ, TÜM BU SÜREÇ ANORMAL BÜTÇE YÜKÜ VE ULUSLARARASI ALANDA SÜRTÜŞMELERİ DE BERABERİNDE GETİRMİŞTİR.

AYNI SÜREÇTE, 1986 YILINDA, GATT URUGUAY TURU TARIM GÖRÜŞMELERİ BAŞLAMIŞTIR. GÖRÜŞMELER, ASLOLARAK ABD VE AB’NİN PAZARLIĞI ŞEKLİNDE GELİŞMİŞTİR. BİR – İKİ YIL SÜRECEĞİ SANILAN GÖRÜŞMELER, ÇETİN PAZARLIKLAR NEDENİYLE TAM 8 YIL SÜRMÜŞTÜR.

İŞTE BU GÖRÜŞMELER SÜRERKEN, OTP’DEKİ EN KÖKLÜ REFORMLARDAN BİRİSİ OLAN 1992 REFORMLARI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. REFORMUN TEMEL HEDEFİ, AŞKIN ÜRETİM KAPASİTESİNİ GERİ ÇEKMEK, TOPLULUK STOKLARINI VE BÜTÇE YÜKÜNÜ AZALTMAK, GATT GÖRÜŞMELERİNDE TOPLULUĞUN ELİNİ GÜÇLENDİRMEKTİR. BU ANLAMDA “ÇEVRE”, BİRDENBİRE OTP’NİN EN ÖNEMLİ KAYGILARINDAN BİRİSİ HALİNE GELİVERMİŞTİR. SET ASİDE ÖNLEMLERİ ÇERÇEVESİNDE, ÜRETİM ALANLARINI BOŞ BIRAKAN ÜRETİCİLERE DOĞRUDAN ÖDEME YAPILMAYA BAŞLANILMIŞTIR.

ARKASINDAN, GÜNDEM 2000 DİYE ANILAN REFORM SÜRECİ DEVREYE GİRMİŞTİR. 1999 MART VE 2003 HAZİRAN AYLARINDA AÇIKLANAN ÖNLEMLER İLE, AB, MÜDAHALECİ POLİTİKALARDAN VAZGEÇMEKTE, DESTEK KOMPOZİSYONUNU ÜRETİMDEN BAĞIMSIZ ARAÇLARA YÖNELTMEKTE; BU ARADA KIRSAL KALKINMA, ÇEVRE VE KALİTE POLİTİKALARINI ÖNE ÇIKARMAKTADIR.

İÇSEL NEDENLER BİR TARAFA BIRAKILIRSA, OTP’NİN 1992 REFORMU TOPLULUĞU GATT URUGUAY TURU GÖRÜŞMELERİNE HAZIRLAMAK, GÜNDEM 2000 REFORMU İSE 2004 YILINDA AB’YE KATILACAK 10 YENİ ÜLKEYE, DEYİM YERİNDE İSE BİR “HOŞGELDİN PARTİSİ” HAZIRLAMAKTIR.

I. 2. ADAYLIK SÜRECİNDE GERÇEKTEN TÜRKİYE’YE PARA MI YAĞACAK ?

BU SORUYU YANITLARKEN, ÖNCE, TOPLULUK BÜTÇESİNİN, 2000 – 2006 YILLARI ARASINDAKİ “DENGESİ” NE BAKALIM. BÜTÇE RAKAMLARI, BU EĞLENCELİ PARTİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİLGİLER SUNUYOR.

TABLO 2: 2000 – 2006 DÖNEMİ TOPLULUK BÜTÇESİ (MİLYON EURO)
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOPLAM
TARIM 40.920 42.800 43.900 43.770 42.760 41.930 41.660 297.740
OTP (KK HARİÇ) 36.620 38.480 39.570 39.430 38.410 37.570 37.290 267.370
KIRSAL KALKINMA 4.300 4.320 4.330 4.340 4.350 4.360 4.370 30.370
YAPISAL FONLAR 32.045 31.455 30.865 30.285 29.595 29.595 29.170 213.010
İÇ POLİTİKALAR 5.930 6.040 6.150 6.260 6.370 6.480 6.600 43.830
DIŞ POLİTİKALAR 4.550 4.560 4.570 4.580 4.590 4.600 4.610 32.060
YÖNETİM 4.560 4.600 4.700 4.800 4.900 5.000 5.100 33.660
REZERVLER 900 900 650 400 400 400 400 4.050
KATILIM ÖNCESİ YARDIM 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 21.840
TARIM 520 520 520 520 520 520 520 3.640
YAPISAL ENSTRÜMANLAR 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 7.280
PHARE (ADAY ÜLKELER) 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 10.920
GENİŞLEME     6.450 9.030 11.610 14.200 16.780 58.070
TARIM     1.600 2.030 2.450 2.930 3.400 12.410
YAPISAL FAALİYETLER     3.750 5.830 7.920 10.000 12.080 39.580
İÇ POLİTİKALAR     730 760 790 820 850 3.950
YÖNETİM     370 410 450 450 450 2.130
TOPLAM 92.025 93.475 100.405 102.245 103.345 105.325 107.440 704.260

RAKAMLAR GÖSTERMEKTEDİR Kİ, HALEN 103 MİLYAR EURO’LUK AB BÜTÇESİNİN 43 MİLYAR EURO’SU TARIMA AYRILMAKTADIR. 10 ADAY ÜLKE İÇİN KATILIM ÖNCESİ YARDIMLAR, 3 MİLYAR 120 MİLYON EURO İLE SINIRLANDIRILMIŞ OLUP, BUNUN 520 MİLYON EURO’SU TARIMA ÖZGÜLENMİŞTİR. TOPLULUĞA 1 MAYIS 2004 TARİHİNDE ÜYE OLAN 10 ÜLKE, İŞTE BU YILLIK 520 MİLYON EURO’YU PAYLAŞMIŞLARDIR. BU DURUM, “AB ADAYLIK SÜRECİNDE TARIM SEKTÖRÜNE PARA YAĞACAK” BEKLENTİLERİNİN NE DENLİ YANLIŞ OLDUĞUNU ORTAYA KOYMAKTADIR.

I.3. ÜYE OLDUĞUMUZDA, TÜRKİYE’NİN KADERİ, TIPKI İRLANDA, YUNANİSTAN VE PORTEKİZ’İN Kİ GİBİ DEĞİŞECEK Mİ ?

BU SORUYU YANITLARKEN DE, FEOGA GARANTİ BÖLÜMÜNDEN KIRSAL KALKINMA İÇİN AYRILAN FİNANSMANIN, ÜLKELERE DAĞILIMINI GÖSTEREN AŞAĞIDAKİ TABLO VERİLERİNDEN YARARLANALIM;

 

TABLO 3 : FEOGA GARANTİ BÖLÜMÜ KIRSAL KALKINMA ÖNLEMLERİNİN TAHSİSİ
EU – 15 2000 – 2006 EU – 10 2004 – 2006
ÜLKE MİLYON EUR PAY (%) ÜLKE MİLYON EUR PAY (%)
AVUSTURYA 3 207.9 9.7 KIBRIS 74.9 1.3
BELÇİKA 379.2 1.2 ÇEK CUM. 542.9 9.4
DANİMARKA 348.9 1.1 ESTONYA 150.5 2.6
FİNLANDİYA 2 199.3 6.7 MACARİSTAN 602.5 10.5
FRANSA 5 763.6 17.5 LETONYA 328.1 5.7
ALMANYA 5 308.6 16.1 LİTVANYA 489.5 8.5
YUNANİSTAN 993.5 3.0 MALTA 26.8 0.5
İRLANDA 2 388.9 7.3 POLONYA 2 867.0 49.8
İTALYA 4 512.3 13.7 SLOVAKYA 397.2 6.9
LUXEMBURG 91.0 0.3 SLOVENYA 281.6 4.9
HOLLANDA 417.1 1.3      
PORTEKİZ 1 516.7 4.6      
İSPANYA 3 480.9 10.6      
İSVEÇ 1 130.0 3.4      
İNGİLTERE 1 167.9 3.5      
TOPLAM 32 905.9 100.0 TOPLAM 5 761.0 100.0

TABLO DEĞERLERİNDEN GÖRÜLECEĞİ ÜZERE, AB’NİN 15 ÜLKESİ KIRSAL KALKINMA ÖNLEMLERİ İÇİN 2000 – 2006 DÖNEMİNDE 33 MİLYAR EURO’YA YAKIN BİR FON KULLANIRLARKEN, YENİ ÜYE OLAN 10 ÜLKE, 2004 – 2006 DÖNEMİNDE 5.8 MİLYAR EURO KAYNAĞA SAHİP OLABİLECEKLERDİR. MERKEZ ÜLKELERİN KIRSAL KALKINMA YOLUNDAKİ GEREKSİNİMLERİNİN, BİRLİĞE YENİ ÜYE OLMUŞ 10 MERKEZİ VE DOĞU AVRUPA ÜLKESİ İLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA NE DENLİ AZ OLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE, KAYNAK DAĞILIMINDAKİ “DENGE” DAHA ÇARPICI OLMAKTADIR.

BU TABLODAN DA ŞUNU ÖĞRENİYORUZ : AB ARTIK “ÇOK VİTESLİ” YA DA “ALAKART” AVRUPA’YI TEMSİL ETMEKTEDİR, BAŞKA BİR DEYİŞLE, TÜM ÜYE ÜLKELERİN AYNI GELİŞMİŞLİK DERECESİNE SAHİP OLMASI TEMEL AMAÇLAR ARASINDAN ÇIKMIŞTIR.

AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU’NUN AVRUPA BİRLİĞİ’NE DÖNÜŞTÜĞÜ MAASTRİCHT ANLAŞMASI, BU SONUCU DİPLOMATİK BİR DİLLE TÜM DÜNYAYA AÇIKLAMIŞTIR ASLINDA..

OYSA BİLİNİR Kİ, 1973’TE İRLANDA, 1981’DE YUNANİSTAN VE 1985’TE PORTEKİZ TOPLULUĞA ÜYE OLDUKLARINDA, ANILAN TARİHLERDEKİ TOPLULUK GENİŞLEME STRATEJİSİ, EŞİT DERİNLEŞME İLKESİNE DAYANIYORDU. KAPİTALİZMİN DÖNÜŞÜMÜ DÜNYAYI DEĞİŞTİRDİKÇE, TOPLULUĞUN GENİŞLEME ÖNCELİKLERİ DE DEĞİŞTİ VE ARTIK ALAKART AVRUPA İÇİNDE HERKES KESESİNE GÖRE MENÜ SEÇMEK DURUMUNDADIR. BAŞKA BİR DEYİŞLE, BRÜKSEL HERKESE AYNI YEMEĞİ ÇIKARMAKTAN ÇOKTAN VAZGEÇMİŞTİR.

BU ALANDA DA HABERLER KÖTÜ.. TÜRKİYE “ÜYE OLUNCA”, TARIMA PARA YAĞMAYACAK. BİR ÖNCEKİ TARIM KOMİSERİ FİSCHER WERHAUGEN’E YAZDIĞI MEKTUPTA BUNU AÇIKÇA SÖYLÜYOR ASLINDA. DİYOR Kİ, TÜRKİYE DAHA GENİŞ, DAHA KALABALIK VE DAHA YOKSUL BİR ÜLKE. ORTAK TARIM POLİTİKAMIZI BUGÜN TÜRKİYE’DE AYNEN UYGULASAK, DGD İÇİN 8, PAZAR ÖNLEMLERİ İÇİN 1, KIRSAL KALKINMA ÖNLEMLERİ İÇİN DE 2.3 MİLYAR EURO OLMAK ÜZERE, TOPLAM 11.3 MİLYAR EURO’YA GEREKSİNİM VAR. BUNU YAPAMAYIZ.

DİLERSENİZ, BİRDE TÜRKİYE NE KADAR TARIMINA BÜTÇE AYIRIYOR, BUNA BAKALIM: 3.7 KARTİLYON TL, BUNUN DA GERÇEKLEŞMESİ 3.2 KATRİLYON TL CİVARINDA. BAŞKA BİR DEYİŞLE, TÜRKİYE, OTP’NİN SAĞLADIĞI DESTEK DÜZEYİNİN ANCAK 1/7’SİNİ TARIMA AYIRIYOR.

DEMEK Kİ, EĞER ORTADA DEĞİŞMESİ GEREKEN BİR KADER VARSA, BUNU KENDİMİZ YAPACAĞIZ, AB DEĞİL..

II. BÖLÜM : OTP’NİN GÜNÜMÜZDEKİ YAPISI NASILDIR

AB TARIM BAKANLARI KONSEYİ, 23 OCAK 2003 TARİHLİ KOMİSYON ÖNERİSİNE DAYANARAK, LÜKSEMBURG’DA 26 HAZİRAN 2003’TE, ORTAK TARIM POLİTİKASI’NDA TEMEL BİR REFORM YAPILMASI KONUSUNDA BİR ANLAŞMAYA VARMIŞLARDIR. GÜNDEM 2000’İN AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA, REFORM 2004 VE 2005 YILINDAN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRMEKTEDİR.

YENİ REFORM, OTP’Yİ DESTEKLERDEN ÇİFTLİK SEKTÖRÜNE VE KIRSAL EKONOMİYE KAYDIRMAYA ODAKLANMAKTADIR.

REFORMUN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ TARİHTE AB KOMİSYONU’NUN TARIMDAN SORUMLU KOMİSERİ OLAN FRANZ FİSCHLER KONU İLE İLGİLİ OLARAK ŞUNLARI SÖYLEMEKTE İDİ;

“BU KARAR YENİ BİR ÇAĞIN AÇILIŞINA İŞARET ETMEKTEDİR. ÇİFTLİK POLİTİKALARIMIZ KÖKTEN DEĞİŞECEKTİR. BUGÜN AVRUPA, YENİ VE ETKİLİ BİR ÇİFTLİK POLİTİKASINI GÜNDEME GETİRMEKTEDİR. DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİMİZ, BUNDAN BÖYLE ÜRETİMLE BAĞLANTILI OLMAYACAKTIR. YENİ POLİTİKALARIMIZ, ÜRETİCİLERİMİZİN GELİRLERİNİ STABİLİZE EDERKEN, ONLARI TÜKETİCİLERİN İSTEDİĞİ ÜRÜNLERİ ÜRETMEYE YÖNLENDİRECEKTİR. TÜKETİCİLERİMİZ VE VERGİ ÖDEYENLERİMİZ DAHA ŞEFFAF VE PARALARININ DAHA İYİ DEĞERLENDİRİLDİKLERİ BİR YAPIYA KAVUŞACAKLARDIR. BU REFORM AYRICA DÜNYAYA GÜÇLÜ BİR MESAJ YOLLAYACAKTIR. YENİ POLİTİKAMIZ TİCARET DOSTUDUR. ULUSLARARASI TİCARETİ BOZAN VE ÜLKELERİN GELİŞMELERİNE ZARAR VEREN ESKİ SÜBVANSİYON SİSTEMİNE ELVEDA DİYORUZ. REFORM, DOHA GELİŞİM GÜNDEMİNDEKİ GÖRÜŞMELERDE AVRUPA’NIN ELİNİ GÜÇLENDİRMEKTEDİR. AB EV ÖDEVİNİ YAPMIŞTIR, DTÖ GÖRÜŞMELERİNİN BAŞARIYLA SONUÇLANDIRILMASI İÇİN ŞİMDİ SIRA DİĞERLERİNDEDİR. ANCAK ŞUNUN YANLIŞ DEĞERLENDİRİLMEMESİ GEREKİR. CANCUN BAKANLAR TOPLANTISI’NDA AB, ANCAK DİĞER TARAFLARIN GÖRÜŞMELERDE DEĞİŞİM İÇİN ÖNERİLER GETİRMESİ DURUMUNDA KENDİ YÜKSELMİŞ GÖRÜŞME KAPASİTESİNİ KULLANACAKTIR. TEK TARAFLI SİLAHSIZLANMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. TOP ŞİMDİ ABD GİBİ HALA TİCARETE ZARAR VEREN POLİTİKALAR SÜRDÜREN DİĞER TAKIMLARIN KAMPINDADIR”.

BU NOKTADA, FRANZ FİSCHLER’İN SÖZLERİNİN YORUMLANMASINA OLANAK TANIYACAK ŞEKİLDE, OTP 2003 REFORMUNUN TEMEL ÖZELLİKLERİNE BAKMAKTA YARAR VARDIR;

II.1. TEK ÖDEME PLANI (SİNGLE PAYMENT SCHEME)

TEK ÖDEME PLANI, HALEN ÜRETİCİLERE ÖDENMEKTE OLAN DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİNİN (DİRECT AİD PAYMENTS) YERİNİ ALACAKTIR. YENİ TEK ÖDEME PLANI, BUNDAN BÖYLE, ÜRETİCİNİN ÜRETTİĞİ İLE BAĞLANTILI OLMAYACAK, BAŞKA BİR DEYİŞLE DECOUPLED OLACAKTIR. ÖDEME MİKTARLARI, 2000 – 2002 YILLARI OLARAK SAPTANAN REFERANS YILLARINDA ÜRETİCİNİN ALDIĞI DOĞRUDAN ÖDEME DİKKATE ALINARAK HESAP EDİLECEKTİR.

AB DOĞRUDAN ÖDENELERİNDEN YARARLANMAK İSTEYENLER, TOPRAKLARINDA İYİ TARIM UYGULAMALARI YAPMAK VE ÇEVRESEL DEĞERLERE SAYGI GÖSTERMEK DURUMUNDA OLACAKLARDIR. BU KOŞULLARA UYMAYAN ÜRETİCİLER, “ÇARPRAZ UYUM” (CROS COMPLİANCE) ÇERÇEVESİNDE, DAHA AZ DOĞRUDAN ÖDEME ALABİLECEKLERDİR.

TÜMÜYLE ÜRETİMDEN BAĞIMSIZLIK

TEK ÖDEME PLANI 1 OCAK 2005 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR. ÜYE DEVLETLER, 2007’YE KADAR UYGULAMAYI GECİKTİREBİLECEK, ANCAK EN GEÇ 2007 BAŞINDA, TÜM ÜYE DEVLETLER TEK ÖDEME PLANINA GEÇMİŞ OLACAKLARDIR.

KISMİ ÜRETİMDEN BAĞIMSIZLIK

2005’TEN İTİBAREN GENEL İLKE, TÜMÜYLE ÜRETİMDEN BAĞIMSIZLIKTIR. BUNUNLA BİRLİKTE, TEK ÖDEME PLANINA GEÇİŞİN TARIMSAL PİYASALARINDA BOZULMA YA DA ÜRETİM KAPASİTELERİNDE DÜŞÜŞLERE YOL AÇACAĞINA İNANAN ÜYE DEVLETLER, DOĞRUDAN ÖDEMELERİN BİR KISMININ, HALEN UYGULANMAKTA OLAN ŞEKİLDE ÖDENMESİNE KARAR VEREBİLİRLER. ÜYE DEVLETLER, ÇOK İYİ TANIMLANMIŞ KOŞULLARDA VE KESİN LİMİTLER İÇİNDE, ULUSAL YA DA BÖLGESEL DÜZEYDE, BİRKAÇ SEÇENEK UYGULAYABİLİRLER.

    TEK ÖDEME PLANININ COP BİLEŞENLERİNİN (TAHILLAR VE DİĞER EKİLEBİLİR ÜRÜNLER İÇİN TEMEL ALAN ÖDEMELERİ) % 25’İNİ KORUYABİLİRLER. AYRICA, BUNUN ALTERNATİFİ OLARAK, HALEN UYGULANMAKTA OLAN ÜRETİMLE BAĞLANTILI HEKTAR BAŞINA YARDIMLARI YUKARIDA BELİRTİLEN ORAN DÜZEYİNE KADAR SÜRDÜRMEK İÇİN, İLAVE MAKARNALIK BUĞDAY YARDIMLARININ % 40’INI KORUYABİLİRLER. KOYUN VE KEÇİ PRİMLERİNİN % 50’Sİ ÜRETİMLE BAĞLANTILI ÖDEME OLARAK YAPILABİLİR. BÜYÜKBAŞ HAYVAN SEKTÖRÜNDE, ÜYE DEVLETLER GEBE İNEK PRİMİNİN % 100’ÜNÜ VE KESİM PRİMİNİN % 40’INI KORUMA OPSİYONUNA SAHİPTİRLER. BUNA ALTERNATİF OLARAK TA, KESİM PRİMİNİN TAMAMINI YA DA BUNUN YERİNE ÖZEL DİŞİ PRİMİNİN % 75’İNİ KORUYABİLİRLER. SÜT SEKTÖRÜNDE, ÜRETİMDEN BAĞLANTISIZLIK REFORMUN TÜMÜYLE YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ 2007 BAŞINDA UYGULANMAYA BAŞLANACAKTIR. BUNUNLA BİRLİKTE ÜYE DEVLETLER, 2005’TEN İTİBAREN ÜRETİMDEN BAĞLANTISIZLIĞI UYGULAMAYA KOYABİLİRLER. EN DIŞTAKİ BÖLGELER VE EGE ADALARINDAKİ KURUTMA YARDIMLARI, TOHUM YARDIMLARI VE DOĞRUDAN ÖDEMELERİN DE TEK ÖDEME PLANINA ENTEGRE EDİLMELERİ GEREKLİDİR.

İLAVE BAĞLANTILI ÖDEMELER

ÜYE DEVLETLER, TARIMSAL ÜRÜNLERİN KALİTESİNİ VE PAZARLANMASINI YÜKSELTMEK YA DA ÇEVREYİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK İÇİN ÖNEMLİ OLAN TARIMSAL FAALİYETLERİ DESTEKLEMEK İÇİN, İLAVE ÖDEMELER YAPABİLİRLER. BU İLAVE ÖDEMELER, ÜYE ÜLKELERİN TEK ÖDEME PLANLARINA DAHİL BELİRLİ SEKTÖRLERE TAHSİS EDİLMİŞ FONLARIN % 10’UNA KADAR OLANAKLIDIR VE SÖZÜ EDİLEN SEKTÖR İÇİN BELİRLENEN BU LİMİTLER İÇİNDE KALMAK ZORUNDADIR.

SÜT ÖDEMELERİ

SÜT DOĞRUDAN YARDIMLARI AŞAMA AŞAMA DEVREYE SOKULACAK VE 2007 YILINDA TÜMÜYLE UYGULANACAKTIR. GENEL OLARAK SÜT YARDIMLARI, ÜYE DEVLETLERCE TEK ÖDEME PLANININ BÖLGESELLEŞTİRİLMİŞ UYGULAMALARI İÇİNDE ÜRETİMLE BAĞLANTISIZ BİR ŞEKİLDE DAHA EVVEL UYGULAMAYA KONULMAZSA, 2006/2007 YILINDAN İTİBAREN TEK ÖDEME PLANININ BİR PARÇASI OLACAKTIR.

TEK ÖDEME PLANININ TÜM ÜYE ÜLKELERCE İKİ YILLIK UYGULAMASININ ARDINDAN, KOMİSYON KONSEY’E BİR RAPOR SUNACAK VE GEREKMESİ HALİNDE, SEKTÖRLERE ÖZEL DOĞRUDAN ÖDEME UYGULAMALARININ BİR SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN YAPISAL GELİŞMELER VE PAZAR BOZULMALARINA İLİŞKİN UYGUN ÖNERİLER GELİŞTİRECEKTİR.

ALAN KORUMA (SET ASİDE)

TEK ÖDEME PLANI İÇİNDE, ÜRETİCİLER, TARİHİ REFERANS TEMELİNDE HESAPLANACAK ALAN KORUMA ÖDEMELERİNDEN YARARLANACAKLARDIR. ALAN KORUMA ÖDEMELERİ, ANCAK SEÇİLEBİLİR ALANLARINI ÜRETİM DIŞI BIRAKAN (SÜREKLİ NADAS HARİÇ) ÜRETİCİLERE ÖDENECEKTİR. BU ŞEKİLDE KORUNAN ALANLAR, ROTASYONA KONU OLABİLİRLER VEYA ENERJİ ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLER. ORGANİK ÜRETİM YAPANLAR, ALAN KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN MUAFTIRLAR.

KORUNAN ALANLAR EN AZ 1 DEKAR VE GENİŞLİKLERİNİN DE YİNE EN AZ 10 METRE OLMASI GEREKİR. ÇEVRESEL GEREKLİLİKLER UYARINCA, GENİŞLİK, 5 METREYE KADAR İNDİRİLEBİLİR.

II. 2. ZORUNLU ÇARPRAZ UYUM

REFORME EDİLMİŞ OTP’DE, ÇARPRAZ UYUM ÖNLEMLERİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR. GEÇMİŞTE ÇARPRAZ UYUM, ÜYE ÜLKELER İÇİN BİR GÖNÜLLÜLÜK UYGULAMASI İDİ VE YALNIZCA ÇEVRE STANDARTLARI İÇİN SÖZ KONUSU İDİ. ÇARPRAZ UYUM ARTIK BİR ZORUNLULUKTUR. DOĞRUDAN ÖDEMELERDEN YARARLANAN TÜM ÜRETİCİLER, ÇARPRAZ UYUM ÖNLEMLERİNE UYMAK ZORUNDADIRLAR. ÇEVRE, GIDA GÜVENLİĞİ, HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI KONULARINDA AVRUPA STANDARTLARINA İLİŞKİN 18 TÜZÜK, BİR “ÖNCELİK LİSTESİ” OLARAK KABUL EDİLMİŞ OLUP; BU STANDARTLARA UYMAYAN ÜRETİCİLER, DOĞRUDAN ÖDEMELERİNİN İNDİRGENMESİ YAPTIRIMINA TABİ TUTULACAKLARDIR.

BUNLARA İLİŞKİN TEMEL BELİRLEMELER AŞAĞIDA VERİLMEKTEDİR;

GIDA KALİTESİ ÖNLEMLERİ

TARIMSAL ÜRÜNLERİN KALİTESİNİN, ÜRETİM SÜREÇLERİNİN, PAZARLAMA VE YARDIMLARIN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN KURGULANAN PLANA KATILAN ÜRETİCİLERE SAĞLANAN TEŞVİK EDİCİ YARDIMLAR ALTINDA, 5 YILA KADAR UZANACAK BİR DÖNEMDE VE ÜRETİCİ BAŞINA YILDA EN ÇOK 1500 EUR ÖDENMEK ÜZERE, YILLIK ÖDEMELER GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. TÜKETİCİ BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİNİ TAAHHÜT EDEN VE KALİTE PLANLARI ALTINDA ÜRETİM YAPAN ÜRETİCİ GRUPLARI İÇİN DE, SEÇİLEBİLİR PROJE MASRAFLARININ % 70’İNİ GEÇMEYECEK ŞEKİLDE, İLAVE KAMUSAL DESTEKLER SAĞLANACAKTIR.

STANDARTLARI KARŞILAMA

ÜRETİCİLERİN, AB MEVZUATINA GİRMİŞ FAKAT HENÜZ ULUSAL MEVZUATA DAHİL EDİLMEMİŞ OLAN ÇEVRE, KAMU, HAYVAN VE BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN REFAHI VE MESLEK GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ STANDARTLARA ULAŞMALARINI SAĞLAMADA, GEÇİCİ VE AŞAMALI DESTEKLER YARDIMCI OLACAKTIR. YARDIMLAR DÜZ ORAN TEMELİNDE VE EN ÇOK BEŞ YILLIKN DÖNEMDE OLMAK ÜZERE AŞAMALI OLARAK VERİLECEKTİR. YARDIMLARIN YILLIK ÜST SINIRI, İŞLETME BAŞINA 10 000 EUR OLARAK BELİRLENMİŞTİR.

ÜRETİCİLERE VERİLEN DESTEKLER, ÇİFTLİK DANIŞMA HİZMETLERİNİN MASRAFLARINI KARŞILAMADA, ONLARA YARDIMCI OLACAKTIR. ÜRETİCİLER, EN ÇOK 1500 EUR OLMAK ÜZERE, BU ÇEŞİT HİZMETLERİN MASRAFLARININ % 80’İNE KADARINI, KAMUSAL DESTEK OLARAK GERİ ALACAKLARDIR.

HAYVAN REFAHI

HAYVAN REFAHI ÖNLEMLERİ, ANCAK YASAL STANDARTLARIN ÖTESİNDEKİ TAAHHÜTLERE UYGULANABİLİR. YASAL STANDARTLAR İSE, ÜRETİCİLERİN KENDİ HARCAMALARI İLE KARŞILANMAK ZORUNDADIR. YALNIZCA YENİ KONULAN BU ÇEŞİT STANDARTLARA İLİŞKİN ÖNLEMLER, ÇEŞİTLİ YARDIM UYARLAMALARINA KONU OLABİLİRLER. BUNUNLA BİRLİKTE, AB, İYİ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ UYGULAMALARININ ÖTESİNE GEÇEN VE ÇİFTLİK HAYVANLARININ REFAHINI GELİŞTİREN TAAHHÜTLERE EN AZ BEŞ YIL SÜREYLE GİREN ÜRETİCİLERİ DESTEKLEYECEKTİR. BU DESTEK YILLIK MASRAFLARI VE GELİR KAYIPLARINI KAPSAYAMAK ÜZERE, HAYVAN ÜNİTESİ BAŞINA YILDA 500 EUR’A KADAR ÖDENECEKTİR.

GENÇ ÇİFTÇİLERİN DESTEKLENMESİ

GENÇ ÜRETİCİLERE YAPILAN YARDIMLAR GÜÇLENDİRİLECEKTİR. BU ÖNLEMLER KAPSAMINDA, DAHA YÜKSEK DERECEDE YATIRIM YARDIMLARI YAPILACAKTIR.

NATURA 2000 UYGULAMALARININ DESTEKLENMESİ

KUŞLAR VE HABİTAT DİREKTİFİ (NATURA 2000)’DEN KAYNAKLANAN GEREKLİLİKLER DOĞRULTUSUNDA, ÖZEL ÇEVRESEL KISITLAR GEREKTİREN ALANLARA YARDIM EDİLECEKTİR. YARDIM DÜZEYİ, 500 EUR/HA’DAN BAŞLAYACAK VE BEŞ YIL İÇİNDE 200 EUR/HA’A İNDİRGENECEKTİR.

ORMAN ÖNLEMLERİ

DEVLET ORMANLARINA YAPILACAK YATIRIMLAR, EKOLOJİK VE SOSYAL NEDENLERLE DESTEKLENECEKTİR. ÖZEL KİRALANAN YERLER İÇİN DE YILLIK PRİMLER VERİLEBİLECEKTİR.

DOĞRUDAN ÖDEME ALANLAR, TOPRAKLARIN YANLIŞ KULLANIMINI VE ÇEVRE SORUNLARININ ORTAYA ÇIKMASINI ÖNLEMEK İÇİN, TARIM ARAZİLERİNDE ÇEVRE KOŞULLARINA UYGUN İYİ TARIM UYGULAMALARI YAPMAK ZORUNDADIRLAR. AKSİ TAKDİRDE, DOĞRUDAN ÖDEMELERDE BİR İNDİRİM YAPTIRIMI İLE KARŞI KARŞIYA KALACAKLARDIR.

ÇARPRAZ UYUM ÖNLEMLERİNİN KONTROLÜ, IACS:İNTEGRATED ADMİNİSTRATİON AND CONTROL SYSTEM (BİRLEŞTİRİLMİİŞ YÖNETİM KONTROL SİSTEMLERİ) TEMELİNDE YÜRÜTÜLECEKTİR. KONTROL, ALAN DİKKATE ALINARAK YAPILAN MEVCUT MEKANİZMAYA DAYANDIRILACAKTIR.

ÜYE ÜLKELER, ÇARPRAZ UYUM ÇERÇEVESİNDE, ÖNLEMLERE UYMAYAN ÜRETİCİLERDEN TOPLANAN PARALARIN % 25’İNİ MUHAFAZA EDEBİLİRLER. AYRICA, ÜYE ÜLKELER, TOPLAM NADAS ALANLARINDA ÖNEMLİ BİR İNDİRİME GİTMEYECEKLERDİR.

II.3. MODÜLASYON VE FİNANSAL DİSİPLİN

KIRSAL KALKINMANIN DESTEKLENMESİ GEREKSİNİMİ, GEÇTİĞİMİZ DÖNEMLERDE OTP ÜZERİNE YAPILAN TARTIŞMALARIN ÖNEMLİ BİR ELEMENTİNİ OLUŞTURMAKTADIR. KARARLAŞTIRILAN İLAVE KIRSAL KALKINMA ÖNLEMLERİNİN FİNANSMANI İÇİN, “MODULASYON” OLARAK TANIMLANAN ÖNLEMLER ÇERÇEVESİNDE,BÜYÜK ÜRETİCİLERE VERİLEN DOĞRUDAN ÖDEMELER 2005 YILINDA % 3, 2006 YILINDA % 4 VE 2007 YILI VE DEVAMINDA % 5 AZALTILACAKTIR. 5000 EUR’A KADAR OLAN ÖDEMELERDE İSE, HERHANGİ BİR İNDİRİM SÖZ KONUSU OLMAYACAKTIR.

TABLO 4 : BÜYÜK ÇİFTÇİLERİN DOĞRUDAN ÖDEMELERİNDE İNDİRİM
BÜTÇE YILI 2005 2006 2007 2008’DEN 2013’E
YILDA 5000 EUR’A KADAR DOĞRUDAN ÖDEME ALAN ÇİFTLİKLER % 0 % 0 % 0 % 0
5000 EUR’UN ÜZERİNDE DOĞRUDAN ÖDEME ALAN ÇİFTLİKLER % 3 % 4 % 5 % 5

HER ÜYE ÜLKENİN, MODÜLASYONDAN TOPLADIĞI PARANIN % 20’Sİ KENDİSİNE VERİLECEKTİR.

GERİYE KALAN MİKTAR İSE, TARIMSAL ALAN, TARIMSAL İSTİHDAM VE SATINALMA GÜCÜ TEMELİNDE HESAPLANAN KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR ÖLÇÜTLERİNE GÖRE ÜYE ÜLKELER ARASINDA YENİDEN DAĞITILACAKTIR;

BUNUNLA BİRLİKTE, HER ÜYE ÜLKE, KENDİ MODÜLASYON FONLARININ EN AZ % 80’İNİ ALACAKTIR. ADAY ÜLKELERDE, DOĞRUDAN ÖDEMELER AB DÜZEYİNE ULAŞINCAYA KADAR, DOĞRUDAN ÖDEMELERDE HERHANGİ BİR İNDİRGEME YAPILMAYACAKTIR.

AB’NİN DIŞ ÇEVRE BÖLGELERİ VE EGE ADALARI, MODÜLASYONDAN MUAF OLACAKTIR.

ÜYE ÜLKELER, 2006 YILI ÖNCESİ İÇİN KURGULANAN KIRSAL KALKINMA FONLARININ GEREKTİRDİĞİ DÜZEYE ULAŞINCAYA KADAR, DAHİLİ MODÜLASYON UYGULAMALARINA DEVAM EDEBİLECEKLERDİR.

OTP HARCAMALARININ EKİM 2002 BRÜKSEL AVRUPA KONSEYİ TOPLANTISI’NDA AB LİDERLERİNİN KARARLAŞTIRDIĞI KATI BÜTÇE TAVANLARINA UYARLILIĞINI SAĞLAMAK İÇİN, BİR “FİNANSAL DİSİPLİN” MEKANİZMASI UYGULANACAKTIR. BUNUN ANLAMI, HARCAMALARIN OTP’NİN İLGİLİ ALANLARI İÇİN KONULAN TAVANLARI AŞACAĞININ TAHMİN EDİLMESİ HALİNDE, DOĞRUDAN YARDIMLARDA BİR UYARLAMA YAPILACAĞI, 300 MİLYON EUR’LUK BİR GÜVENLİK MARJİNİNE İNDİRİLECEĞİDİR. KONSEY, KOMİSYON’UN ÖNERİLERİ DOĞRULTUSUNDA, HER YIL KONU İLE İLGİLİ GEREKLİ AYARLAMALARI YAPACAKTIR.

II .4. GÜÇLENDİRİLMİŞ KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI

% 5 MODÜLASYON ORANI, KIRSAL KALKINMA FONLARINA YILLIK 1.2 MİLYAR EUR İLAVE FİNANS OLANAĞI SAĞLAYACAKTIR. REFORM AYRICA GIDA KALİTESİNİ ARTIRMAK, DAHA YÜKSEK STANDARTLARA ULAŞMAK VE HAYVAN REFAHINI GELİŞTİRMEK ÜZERE; 2005 YILINDAN BAŞLAMAK ÜZERE KIRSAL KALKINMA ENSTRÜMANLARINDA ÖNEMLİ BİR GENİŞLEME SAĞLAYACAKTIR. BU İKİ DEĞİŞİM, BİRLİKTE, AB KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARINA YENİ BİR GÜÇ KATACAKTIR.

DEĞİŞİMLERİN TÜMÜ, ÜRETİCİLERİN YENİ AÇILIMLARA UYABİLMALARİNA YARDIMCI OLMAYI HEDEFLEMEKTEDİR. ÜYE ÜLKELER VE BÖLGELER, KENDİ KIRSAL KALKINMA PROGRAMLARINA BU ÖNLEMLERİ DAHİL ETME KARARINI VERMEKTE SERBESTTİRLER. YENİ ÖNLEMLER, AŞAĞIDAKİ LİSTEYİ KAPSAMINA ALACAKTIR;

    GIDA KALİTESİ ÖNLEMLERİ : TARIMSAL ÜRÜNLERİN VE ÜRETİM SÜREÇLERİNİN KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN OLUŞTURULMUŞ PLANLARA KATILAN ÜRETİCİLERİ TEŞVİK ETMEK İÇİN YAPILACAK ÖDEMELER, TÜKETİCİ İÇİN DE BİR GÜVEN SAĞLAYACAKTIR. AYRICA, TÜKETİCİLERE KONU İLE İLGİLİ BİLGİ VERMEYE VE KALİTE PLANLARI ALTINDA ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÜRETİCİ GRUPLARI FAALİYETLERİ, KAMU FONLARI İLE DESTEKLENECEKTİR. STANDARTLARI KARŞILAMA : ÜYE ÜLKELER, ÜRETİCİLERİNE, ÇEVRE, KAMU, HAYVAN VE BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN REFAHI VE MESLEK GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ KONULARDA AB MEVZUATINDA YER ALAN STANDARTLARA ULAŞMALARI İÇİN YARDIM ETMEK ÜZERE, GEÇİCİ VE AŞAMALI DESTEK VEREBİLECEKLERDİR. YARDIMLAR, HALEN ULUSAL MEVZUATLARINDA BELİRTİLEN STANDARTLARA UYMAYAN ÜRETİCİLERE VERİLEMEYECEKTİR. ÇİFTLİK DANIŞMA HİZMETLERİ : ÇİFTLİK DANIŞMA HİZMETLERİNİ KULLANAN ÜRETİCİLERE YARDIM ETMEYE YÖNELİK DESTEK VERİLECEKTİR. HAYVAN REFAHI : GENEL “İYİ HAYVANCILIK UYGULAMALARI” ÇERÇEVESİNDE, EN AZ BEŞ YIL ÇİFTLİK HAYVANLARININ REFAHINI YÜKSELTMEYE YÖNELİK TAAHHÜT ALTINA GİREN ÜRETİCİLER DESTEKLENECEKTİR. DESTEK, İLAVE MASRAFLAR VE BU ÇEŞİT YÜKÜMLÜLÜKLERDEN DOĞAN GELİR KAYIPLARINI KARŞILAMA TEMELİNDE, YILLIK OLARAK YAPILACAKTIR.

II. 5. TEMEL DESTEKLEME FİYATLARI / DOĞRUDAN YARDIM KARARLARI

REFORMUN TEMEL DESTEKLEME FİYATLARINA OLAN ETKİSİ AŞAĞIDA VERİLMEKTEDİR;

    TAHILLAR : MÜDAHALE FİYATLARI VE 63 EUR/TONLUK DOĞRUDAN YARDIMLAR KORUNMAKTA, FAKAT AYLIK ARTIŞLAR % 50 İNDİRGENMEKTEDİR. ÇAVDAR MÜDAHALE SİSTEMİNDEN ÇIKARILMAKTA FAKAT ÇAVDAR ÜRETİMİ ÖNEMLİ OLAN ÜLKELER, ÇAVDAR ÜRETİM ALANLARINI DESTEKLEMEK İÇİN, KIRSAL KALKINMA ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA, İLAVE % 10 MODÜLASYON PARASI ALABİLECEKLERDİR. PROTEİNLİ ÜRÜNLER: PROTEİNLİ ÜRÜNLER İÇİN CARİ İLAVE (9.5 EUR/TON) SÜRDÜRÜLECEK VE 55.57 EUR/HA ÜRÜN ÖZEL ALAN ÖDEMESİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEKTİR. ÖDEME, YENİ MAKSİMUM GARANTİ ALANI OLAN 1.4 MİLYON HEKTAR SINIRI İÇİNDE YAPILACAKTIR. BAKLİYAT: CARİ REJİM 2004 – 2005 YILLARINDA DEĞİŞMEMİŞ OLUP, DAHA SONRA TEK ÖDEME SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLECEKTİR. MAKARNALIK BUĞDAY : GELENEKSEL ÜRETİM ALANLARINDA MAKARNALIK BUĞDAYA VERİLEN İLAVE DESTEKLER, ÜRETİMDEN BAĞIMSIZ OLARAK SÜRDÜRÜLECEKTİR. ÜYE ÜLKELER BUNUN % 40’INI ÜRETİMLE BAĞLANTILANDIRABİLİRLER. YARDIM 2004 YILINDA 313 EUR/HA, 2005’TE 291 EUR/HA, 2006’DA 285 EUR/HA OLACAK VE TEK ÖDEME PLANINA DAHİL EDİLECEKTİR. MAKARNALIK BUĞDAYIN YETİŞTİRİLDİĞİ DİĞER ALANLARDA HALEN 139.5 EUR/HA OLARAK ÖDENEN ÖZEL YARDIMLAR, ÜÇ YIL İÇİNDE KALDIRILACAKTIR. BU DOĞRULTUDA YARDIMLAR 2004’TE 93 EUR/HA, 2005’TE 46 EUR/HA OLACAK VE DAHA SONRA SIFIRLANACAKTIR. 2004/2005 YILINDAN İTİBAREN, AÇIK ÖLÇÜTLERE BAĞLI OLARAK, 40 EUR/TON ÖZEL PRİM ÖDENECEKTİR. KURUTMA YARDIMLARI: İLAVE ÖDEMELER 19 EUR/HA’DAN 24 EUR/HA’A ÇIKARILMIŞTIR. NİŞASTALIK PATATES : 110.54 EUR/TON’LUK NİŞASTALIK PATATES CARİ ÖDEMELERİNİN % 40’I NİŞASTA ENDÜSTRİSİNE TARİHİ TESLİMLER (HİSTORİCAL DELİVERİES) TEMELİNDE TEK ÖDEME PLANINA DAHİL EDİLECEKLERDİR. GERİYE KALANLAR NİŞASTALIK PATATES ÖZEL ÜRÜN ÖDEMELERİ OLARAK KORUNACAKTIR. NİŞASTA ÜRETİM GERİ ÖDEMESİ OLARAK, MİNİMUM FİYAT UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEKTİR. KURU YEM : KURU YEM SEKTÖRÜNDE DESTEKLER ÜRETİCİ VE İŞLEYİCİLER ARASINDA DAĞITILACAKTIR. ÜRETİCİLERE YAPILAN DOĞRUDAN YARDIMLAR, ENDÜSTRİYE TARİHİ TESLİMLER (HİSTORİCAL DELİVERİES) TEMELİNDE TEK ÖDEME PLANINA DAHİL EDİLECEKLERDİR. CARİ ULUSAL GARANTİ MİKTARLARI HESABA KATILARAK BİR ULUSAL TAVAN UYGULANACAKTIR. 2004/05 YILINDA İŞLEME YARDIMLARI 33 EUR/TON’DA FİXLENECEKTİR. ENERJİ ÜRÜNLERİNE DESTEK : ENERJİ ÜRÜNLERİ ÜRETİCİLERİNE 45 EUR/HA YARDIM ÖDENECEK VE TÜM AB İÇİNDE 1 500 000 HEKTAR MAKSİMUM GARANTİ EDİLECEK ALANDA UYGULANACAKTIR. ÜRETİCİ VE İŞLEME ENDÜSTRİSİ ARASINDA YAPILAN BİR SÖZLEŞMEYE KONU ENERJİ ÜRÜNÜ ÜRETEN ÜRETİCİLER YARDIM ALMAYA HAK KAZANACAKLARDIR. İŞLEMENİN ÇİFTLİKTE YAPILDIĞI DURUMLATRDA İSE, SÖZLEŞME ARANMAYACAKTIR. ÇELTİK : MÜDAHALE FİYATI, 150 EUR/TON OLACAK ŞEKİLDE % 50 İNDİRGENECEKTİR. MÜDAHALE, YILDA 75 000 TON İLE SINIRLANDIRILACAKTIR. ÜRETİCİ GELİRLERİNİ STABİLİZE ETMEK İÇİN, DOĞRUDAN YARDIMLAR 52 EUR/TON’DAN 177 EUR/TON’A ÇIKARTILACAKTIR. BUNUN 102 EUR/TON’U TEK ÖDEME PLANININ BİR PARÇASI OLACAKTIR VE CARİ MAKSİMUM GARANTİ ALANI TARAFINDAN SINIRLANAN TARİHİ HAKLAR TEMELİNDE ÖDENECEKTİR. SERT KABUKLULAR : HALEN UYGULANAN SİSTEM; BADEM, FINDIK, CEVİZ VE FISTIK İÇİN AYRI AYRI BELİRLENMİŞ OLAN 800 BİN HEKTARLIK ULUSAL GARANTİ ALANINDA 120.75 EUR/HA YILLIK DÜZ ORANLI ÖDEME İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR. ÜYE ÜLKELER, GARANTİ MİKTARLARINDA ÇEŞİTLİ ESNEKLİKLERE SAHİPTİRLER. SÜT: KONSEY, SÜT SEKTÖRÜNDE ASİMETRİK FİYAT İNDİRGEMESİNE KARAR VERMİŞTİR. AJANDA 2000’DE ÖNGÖRÜLEN % 10 FİYAT İNDİRGEMESİNDEN SONRA, MÜDAHALE FİYATINDA % 25’LİK BİR YENİ İNDİRGEME (2004’TE % 7, 2005-2006 VE 2007’DE % 4) YAPILACAKTIR. KAYMAĞI ALINMIŞ SÜT TOZUNDA FİYAT İNDİRGEMESİ, AJANDA 2000’DE KARARLAŞTIRILDIĞI GİBİ, % 15 OLACAKTIR (2004’TEN 2006’YA ÜÇ AŞAMADA). TEREYAĞI MÜDAHALE ALIMLARI 2004’TE 70 BİN TONLA SINIRLANDIRILMIŞ OLUP, YILLIK 10 AR BİN TONLUK DÜŞMELERLE, 2007’DE 30 BİN TON OLACAKTIR. BU LİMİT ALTINDA, ALIMLAR, YALNIZCA İHALE YOLU İLE YAPILACAKTIR. SÜT HEDEF FİYATI KALDIRILACAKTIR. TAZMİNAT, TEK ÖDEME PLANININ BİR PARÇASI OLARAK, AŞAĞIDAKİ GİBİ ÖDENECEKTİR; 2004 YILINDA 11.81 EUR/TON, 2005’TE 23.65 EUR/TON VE 2006 VE SONRASINDA 35.5 EUR/TON. SÜT ÜRETİCİLERİNE STABİL BİR PERSPEKTİF SUNMAK İÇİN, KONSEY, 2014/2015 YILINA KADAR REFORME EDİLMİŞ SÜT KOTA SİSTEMİNİ SÜRDÜRMEYE KARAR VERMİŞTİR. AJANDA 2000’DE KARAR VERİLEN GENEL KOTA ARTIRIMLARI, 2006 VE SONRASINDA YAPILACAKTIR.

OTP, AYRICA, ÜRETİCİNİN STANDARTLARI KARŞILAYABİLMESİ VE ÇARPRAZ UYUMDAN OLUMSUZ ETKİLENMEMESİ İÇİN BİR ÇİFTLİK DANIŞMA HİZMETLERİ SİSTEMİ GETİRMİŞTİR.

SİSTEMİN AMACI, OTP DESTEKLERİNDEN YARARLANAN ÇİFTLİKLERE YÖNELİK BİR DENETİM SİSTEMİ KURMAKTIR. DENETİM MATERYAL AKIŞININ STOK VE MUHASEBESİNİ DE KAPSAMINA ALACAKTIR. ÇİFTLİKTE UYGULANAN ÇİFTLİK YÖNETİM SÜREÇLERİ, ÖZELLİKLE ÇEVRE, GIDA GÜVENLİĞİ VE HAYVAN REFAHI İLE İLGİLİ OLMAK ÜZERE KAYIT ALTINA ALINACAKTIR (BÖLGESEL DÜZEYDEKİ UYGULAMALAR İÇİN BAZI ESNEKLİKLER SÖZ KONUSUDUR). SİSTEM AYRICA ÇİFTÇİLERİN, ÜRETİM SÜREÇLERİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARINA VE STANDARTLARA NASIL ERİŞECEKLERİ YOLUNDA BİR HİZMET TE SAĞLAYACAKTIR. ÇİFTLİK DANIŞMA HİZMETLERİ, 2006 YILINA KADAR ÜYE ÜLKELER İÇİN OPSİYONEL OLUP, 2007’DEN İTİBAREN SİSTEME GİRMEK ZORUNDADIRLAR. ÜRETİCİLERİN KATILIMI, BAŞLANGIÇTA GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYANIR. 2010’DA, KOMİSYON RAPORUNA DAYANARAK KONSEY, BELİRLİ ÜRETİCİ GRUPLARI İÇİN SİSTEMİ ZORUNLU TUTACAKTIR.

III. BÖLÜM : BELGELERİN İZİNDE POLİTİKA UYUMUNUN ANALİZİ

AB KOMİSYONU, 6 EKİM 2004 TARİHİNDE BİR İLERLEME RAPORU YAYIMLAMIŞTIR. SÖZÜ EDİLEN BELGE, 17 ARALIK ÖNCESİ YAYIMLANAN SON İLERLEME RAPORU OLMASI AÇISINDAN ÖNEMLİDİR.

17 ARALIK 2004 TARİHLİ KONSEY KARARI, İLERLEME RAPORU’NUN ÇİZDİĞİ ÇERÇEVEYİ YANSITAN BİR BELGE OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR.

AŞAĞIDA, ÖNCE HER İKİ BELGENİN TARIMLA İLGİLİ HÜKÜMLERİ DEĞERLENDİRİLECEK, ARDINDAN POLİTİKA UYUMUNUN TARAFLAR AÇISINDAN DOĞURACAĞI OLASI SONUÇLAR ANALİZ EDİLMEYE ÇALIŞILACAKTIR.

III. 1. İLERLEME RAPORU’NUN TARIM SEKTÖRÜ VE KIRSAL ALANA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİNİN ANALİZİ

6 EKİM 2004 TARİHİNDE YAYIMLANAN İLERLEME RAPORU’NDA, TÜRKİYE’DE UYGULANAN IMF VE DÜNYA BANKASI DESTEKLİ “TARIM REFORMLARININ” HENÜZ SONUÇLANDIRILAMADIĞI BELİRTİLEREK, ELEŞTİRİ GETİRİLİYOR.

RAPOR’UN, “TÜRKİYE’NİN ÜYELİĞİNİN ETKİLERİ” BÖLÜMÜNDE, İLERİDEKİ BİR TARİHTE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK ÜYELİĞİN ETKİLERİNİN ŞİMDİDEN KESTİRİLMESİNİN ZOR OLDUĞU BELİRTİLDİKTEN SONRA, BUNUNLA BİRLİKTE, MEYVE – SEBZE, FINDIK, BAKLİYAT VE KOYUN ETİ GİBİ REKABET ŞANSI OLAN ÜRÜNLER DIŞINDA, TÜRKİYE’NİN İŞİNİN ZOR OLDUĞU VE REKABETÇİ BİR YAPI İÇİN DAHA FAZLA LİBERALİZASYON GEREKTİĞİ SÖYLENİLİYOR. OLASI BİR ÜYELİKTE, TERCİHLİ TİCARET AVANTAJLARI SONA ERECEK OLAN TÜRKİYE’NİN TARIMSAL DIŞSATIMININ AZALACAĞI, BUNA KARŞILIK KISITLAMALARIN KALKMASI NEDENİYLE AB’NİN DIŞSATIMININ ARTACAĞI BELİRTİLİYOR. BU NOKTADA, RAPOR, ÇOK İLGİNÇ BİR ÖNERİ GELİŞTİRİYOR : ÜYELİK ANINDAKİ ŞOKTAN KORUNMAK İÇİN, ÜYE OLMADAN, GEÇİŞ SÜRECİNDEYKEN, AB’YE YÖNELİK TİCARİ KISITLAMALARINIZI TÜMÜYLE KALDIRIN !..

BU, TAM ANLAMIYLA BİR KARA MİZAHTIR: SICAK SUYA DÜŞEN KURBAĞA ZIPLAYARAK KENDİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIR, ANCAK KURBAĞAYI SUYA KOYUP YAVAŞ YAVAŞ ISITIRSANIZ, KURBAĞA ALIŞIR…

BU NOKTADA, TÜRKİYE’YE “DAHA FAZLA LİBERALİZASYON” ÖNEREN AB’NİN, KENDİSİNİN NE UYGULADIĞINA BİR BAKALIM.

TABLO 5 : AB VE TÜRKİYE’DE DESTEKLEMELER
AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE
HUBUBAT HUBUBAT
ÇELTİK ÇELTİK
ŞEKER ŞEKER
ZEYTİNYAĞI ZEYTİNYAĞI
SIĞIR ETİ -
DOMUZ ETİ -
KOYUN VE KEÇİ ETİ -
KÜMES HAYVANLARI -
YUMURTA -
ŞARAP -
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ -
TÜTÜN TÜTÜN
SU ÜRÜNLERİ -
TAZE MEYVE – SEBZE -
İŞLENMİŞ TAHIL ÜRÜNLERİ DİR KAPSAMINDA, KISMİ
İŞLENMİŞ MEYVE – SEBZE -
KETEN – KENEVİR -
ŞERBETÇİ OTU -
KURUTULMUŞ HAYVAN YEMİ -
TOHUMLUKLAR -
YAĞLI TOHUMLAR YAĞLI TOHUMLAR
İPEK BÖCEĞİ -
- ÇAY

YANDAKİ TABLO, HALEN AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE, DESTEKLEME KAPSAMINDA BULUNAN TARIMSAL ÜRÜN GRUPLARINI LİSTELEMEKTEDİR.

AB ORTAK TARIM POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE, 23 ORTAK PİYASA DÜZENİ KAPSAMINDA BULUNAN ÜRÜNLERE YÖNELİK DESTEKLEME POLİTİKALARI SÜRDÜRÜLÜYOR.

TABLODAN DA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE, BAŞTA HAYVANSAL ÜRÜNLER, HAYVAN YEMLERİ, SU ÜRÜNLERİ, SEBZE – MEYVE, ŞARAP VE BAZI EKİLEBİLİR ÜRÜNLER, AVRUPA BİRLİĞİ’NDE DESTEKLEME KAPSAMINDA BULUNURKEN, BU GRUPLARA YÖNELİK TÜRKİYE’DE BİR TARIMSAL DESTEKLEME ŞEMSİYESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. BUNA KARŞILIK, TÜRKİYE’DE DESTEKLENEN ÇAY, AB’DE YETİŞMEDİĞİ İÇİN, OPD SİSTEMİ İÇERİSİNDE YER ALMAMAKTADIR.

AVRUPA BİRLİĞİ, YILDA 43 MİLYAR EURO’YU TARIMINA AKTARIYOR. OTP TÜRKİYE’DE UYGULANSA 11.3 MİLYAR EURO’YA GEREKSİNİM VAR. TÜRKİYE ANCAK 3 KATRİLYON TL KAYNAK AKTARABİLİYOR. BÜTÜN BU GERÇEKLERE KARŞIN, İLERLEME RAPOR’U DAHA FAZLA LİBERALİZASYON ÖNERİYOR...

RAPOR’A GÖRE, 2000’DEN BU YANA SÜRDÜRÜLEN “TARIM REFORMU” ÇALIŞMALARINA KARŞIN LİBERALİZASYONUN TAM OLARAK SAĞLANAMADI; MÜDAHALE ALIMLARI, GİRDİ YARDIMLARI VE ÜRETİMLE BAĞLANTILI YARDIMLAR GİBİ BÜTÇEDEN FİNANSE EDİLEN DESTEKLER “HALEN” SÜRDÜRÜLÜYOR, BİRÇOK TARIMSAL ÜRÜNDE GÜMRÜK TARİFESİ AB DÜZEYİNİN ÜSTÜNDE, BAZI ÜRÜNLERDE YASAKLAR VAR. AB DÜZEYİNİN ALTINDA OLMAKLA BİRLİKTE, DIŞSATIM SÜBVANSİYONLARI SÖZ KONUSU, TARIMSAL KİT’LERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ TAMAMLANAMADI!..

RAPOR BU BÖLÜMÜNDE AÇIK ÇARPITMALAR YAPIYOR. TÜRKİYE’DE ARTIK GİRDİ YARDIMI KALMADI; MÜDAHALE ALIMLARI YOK DENECEK DÜZEYE İNDİRGENDİ. GÜMRÜK TARİFELERİMİZ, DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ TAAHHÜTLERİ İLE UYUMLU, DOLAYISIYLA ÜYELİK ÖNCESİ AB İLE AYNI DÜZEYDE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMA ZORUNLULUĞUMUZ YOK. ÜRETİMLE BAĞLANTILI YARDIMLAR, BEŞ ÜRÜNE UYGULANAN ÇOK DÜŞÜK MİKTARLI PRİMLER BİR TARAFA BIRAKILIRSA, SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL. DÜNYADA UYGULANAN DIŞSATIM SÜBVANSİYONLARININ NEREDEYSE TAMAMI AB VE ABD TARAFINDAN KULLANILIYOR. BU GERÇEK ORTADA İKEN, PARASAL ANLAMI OLMAYAN TÜRKİYE UYGULAMALARINDAN SÖZ EDİLEBİLİYOR. HEPSİNDEN ÖNEMLİSİ, YOKLUĞU HALA DOLDURULAMAYAN EBK, SEK, YEMSAN VERİ İKEN, KAR EDEN VE PİYASAYI DÜZENLEYEN TEKEL, ŞEKER FABRİKALARI, GÜBRE FABRİKALARI, ÇAY KUR’A GÖZ DİKİLMEKTEN VAZ GEÇİLMİYOR…

YUKARIDA DA BELİRTİLDİĞİ GİBİ, AB ORTAK TARIM POLİTİKASI ALTINDA, HALEN UYGULANAN DOĞRUDAN ÖDEMELER, TEK ÖDEME PLANI (TÖP) NA (SİNGLE PAYMENT SCHEME) DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR. ÜRETİMLE BAĞI KESİLMİŞ (DE COUPLED) ÖDEMLER İÇİN, ÜRETİM VE PAZAR SIKINTISI OLASILIĞINA KARŞIN, 2007’YE KADAR ÜLKELERE GEÇİŞ SÜRESİ TANINIYOR.

AB, DOĞRUDAN ÖDEMELER SİSTEMİNE 1992 YILINDA BAŞLAMIŞTI. ÜRETİMLE BAĞLANTISIZ DOĞRUDAN ÖDEME SİSTEMİNE, ANCAK 2007’DE GEÇEBİLİYOR. KUŞKUSUZ BU DURUM, AB’NİN, % 5’İN ALTINDA DA OLSA KENDİ ÜRETİCİSİ VE ÜRETİM YAPISINI KORUMAK KONUSUNDAKİ DUYARLILIĞINI GÖSTERİYOR.

BUNA KARŞILIK TÜRKİYE, TÜMÜYLE ÜRETİMDEN BAĞIMSIZ DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ (DGD) UYGULAMASINA, BİR YILLIK PİLOT UYGULAMANIN ARKASINDAN GEÇİVERDİ!. YIKICI SONUÇLAR ORTADA İKEN, SÜRECİ, “TÜRKİYE’NİN HIZI – BAŞARISI” OLARAK NİTELEYEN İKTİSAT PROFESÖRLERİNİN VARLIĞI, ENTELEKTÜEL EMPERYALİZMİN TÜRKİYE’DEKİ İŞGAL SERÜVENİNİ OLANCA ÇIPLAKLIĞI İLE ORTAYA KOYMASI AÇISINDAN ÇOK ÇARPICI ...

III. 2. 17 ARALIK 2004 TARİHLİ KONSEY KARAR’NIN TARIM SEKTÖRÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ

17 ARALIK 2004 TARİHLİ KONSEY KARARI TÜRKİYE KAMUOYUNDA YOĞUN TARTIŞMALARA NEDEN OLMAKLA BİRLİKTE, KARAR’IN KAMUOYUNA PEK TE YANSIMAYAN ÇOK ÖNEMLİ HÜKÜMLERİ BULUNMAKTADIR.

GENEL OLARAK, KONSEY KARARI’NIN, 17 – 23 ÜNCÜ MADDELERİ TÜRKİYE’YE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER İÇERMEKTE OLUP, STRATEJİK BELİRLEMELER VE TARIM SEKTÖRÜNE İLİŞKİN HÜKÜMLER, 23 ÜNCÜ MADDE KAPSAMINDA YER ALMAKTADIR.

KARAR’IN 22 İNCİ MADDESİ UYARINCA, 3 EKİM 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MÜZAKERELER AÇILACAKTIR. ANCAK 23 ÜNCÜ MADDE, MÜZAKERE SÜRECİNİN, KENDİSİNDEN ÖNCEKİLERDEN ÇOK FARKLI OLACAĞINI AÇIKÇA GÖSTERMEKTEDİR. BU YAKLAŞIMIN MEŞRUİYET TEMELİNİ, KARAR, “BEŞİNCİ GENİŞLEME SÜRECİNİN DENEYİMLERİ VE GELİŞMEKTE OLAN MÜKTESEBAT” OLARAK TANIMLAMAKTADIR.

BUNA GÖRE;

• MÜZAKERELER BİR DİZİ FASILA BÖLÜNECEKTİR. KONSEY, HER BİR FASILIN AÇILMASI VE KAPATILMASI İÇİN GEREKLİ PERFORMANS KRİTERLERİNİ BELİRLEYECEKTİR.

• KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI, YAPISAL POLİTİKALAR VE TARIM ALANINDA UZUN GEÇİŞ SÜRELERİ, DEROGASYONLAR VE ÖZGÜN DÜZENLEMELER İLE DAİMİ KORUMA TEDBİRLERİ GETİRİLECEKTİR.

• BU KONULARDA HER BİR ÜYE DEVLET AZAMİ ROL OYNAYACAKTIR.

• MÜZAKERELER, ANCAK 2014’TEN SONRAKİ DÖNEMİ KAPSAYACAK MALİ ÇERÇEVE’NİN OLUŞTURULMASINDAN SONRA TAMAMLANABİLECEKTİR.

• MÜZAKERELER, ORTAK HEDEFİ KATILIM OLMAKLA BİRLİKTE, SONUCU ÖNCEDEN GARANTİ EDİLEMEYEN AÇIK UÇLU BİR SÜREÇ OLACAKTIR.

• ADAY ÜLKE ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN TÜMÜNÜ YÜKLENEBİLECEK KONUMDA DEĞİLSE, İLGİLİ ADAY ÜLKENİN AVRUPA YAPILARINA TAM OLARAK MÜMKÜN OLAN EN GÜÇLÜ BAĞLA DEMİRLENMESİ SAĞLANACAKTIR.

• BİRLİĞİN TEMELİNİ OLUŞTURAN İLKELERİN BİR ADAY ÜLKEDE CİDDİ VE DEVAMLI BİR BİÇİMDE İHLAL EDİLMESİ HALİNDE, ÜYE DEVLETLERİN ÜÇTE BİRİ YA DA KOMİSYON TARAFINDAN MÜZAKERELERİN ASKIYA ALINMASI TAVSİYE EDİLEBİLİR, KONSEY NİTELİKLİ ÇOĞUNLUKLA BUNA KARAR VERİR.

KONSET KARARI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE ANALİZ EDİLDİĞİNDE, TÜRKİYE İÇİN ÖZEL STATÜLÜ BİR ÜYELİK İLİŞKİSİNİN HAZIRLANMAKTA OLDUĞU, BUNA KARŞIN TARIM SEKTÖRÜ VE SERBEST DOLAŞIMIN, SÜRECİN DIŞINDA TUTULACAĞI AÇIKÇA GÖRÜLMEKTEDİR.

17 ARALIK BİR GERÇEKLİKTİR. TÜRKİYE, 17 ARALIK KARARLARINI GÖRMEZDEN GELEREK, HİÇ OLMAMIŞ GİBİ DAVRANARAK TARIM POLİTİKALARINI ORGANİZE EDEMEZ.

FOTOĞRAFIN DOĞRU ÇEKİLMESİ; TÜRKİYE TARIMINI YAPISAL OLARAK DÖNÜŞTÜREN VE GELİŞTİREN, ÜLKE YARARINA POLİTİKALARIN KURGULANABİLMESİ İÇİN ÖN KOŞULDUR...

III. 3. BUGÜNKÜ VE GELECEKTEKİ OTP, TÜRKİYE TARIMI İÇİN UYGUN BİR POLİTİKA SETİ SAĞLAMAKTA MIDIR ?

TÜRKİYE TARIMININ OTP MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIŞMALARINDA, SÜRECİN ÇOK DİKKATLE ANALİZ EDİLMESİ, BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR. AB’NİN BUGÜN İZLEDİĞİ TARIMSAL POLİTİKALAR, TÜRKİYE TARIMI İÇİN EN UYGUN POLİTİKALAR MIDIR ? BU SORUNUN YANITI, İKİ TARAFIN YÜRÜTTÜĞÜ TARIM POLİTİKALARININ AMAÇLARININ ÖRTÜŞÜP ÖRTÜŞMEMESİ İLE YAKINDAN İLİNTİLİDİR.

AB, 40 YILI AŞKIN BİR SÜREDİR TARIMINI, BUGÜNÜN DEĞERLERİYLE YILDA 50 MİLYAR EURO’YA YAKIN BİR FİNANSMAN BÜYÜKLÜĞÜ KULLANARAK DESTEKLEMİŞTİR. BU KAYNAK İLE AB’NİN TÜM TARIMSAL VE KIRSAL ALTYAPI SORUNLARI ÇÖZÜLMÜŞ, DÜNYANIN EN BÜYÜK TARIMSAL ÜRETİM POTANSİYELİNE ULAŞILMIŞTIR. ŞİMDİ, İÇSEL VE DIŞSAL GEREKLER NEDENİYLE, AŞKIN ÜRETİM KAPASİTESİNİ GERİ ÇEKMEK ZORUNLULUĞU VARDIR. NİTEKİM, 92 TONUN ÜZERİNDE ÜRETİM YAPAN BÜYÜK ÜRETİCİLER, SET-ASİDE ÖNLEMLERİ ÇERÇEVESİNDE ARAZİLERİNİN % 10’UNU BOŞ BIRAKMAK ZORUNDADIRLAR. ÇEVRE VE KIRSAL KALKINMA ODAKLI POLİTİKALAR DA, BU GENEL AMACA HİZMET EDEN ARAÇLAR NİTELİĞİNDEDİR.

BUNA KARŞILIK ÜLKEMİZ TARIM SEKTÖRÜ, TARIMSAL VE KIRSAL ALTYAPI SORUNLARI İLE BOĞUŞMAKTADIR. BIRAKIN DİĞER GÖSTERGELERİ, TARIMIN BİRİNCİL KOŞULU OLAN SULAMALARDA DAHİ, TEKNİK VE EKONOMİK ÖLÇÜTLERE GÖRE SULAYABİLECEĞİMİZ ALANLARIN ANCAK YARISINI SULAYABİLİYORUZ. BU YATIRIM HIZI İLE GİDİLİRSE, EN AZ 60 YILA DAHA GEREKSİNİM VAR. YERİ GELMİŞKEN BELİRTİLMESİ GEREKİR Kİ, TÜM TARIMCILARIN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK İSTEMLERİNİN TERSİNE KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN KAPATILMASI, BU ALANDAKİ KAMU HİZMETLERİNİ DAHA DA AZALTACAK BİR GELİŞMEDİR.

TARIMSAL ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK YANINDA, TÜRKİYE, TARIMSAL ÜRETİM MİKTARINI VE KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN DE BİR SEFERBERLİK İÇİNE GİRMEK ZORUNDA.

AMAÇLARI BU DENLİ ÇELİŞEN İKİ TARAFIN, AYNI POLİTİKAYI UYGULAYARAK OLUMLU SONUÇLAR ALMASI OLANAKLI MIDIR ? ELBETTE DEĞİLDİR.

IV. BÖLÜM : TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜNDE, KISA – ORTA VE UZUN VADEDE NELER YAPILMALI ?

O HALDE, SÜRECİ İYİ ANLAYAN, İYİ TANIMLAYAN BİR POLİTİKA ANLAYIŞI İÇERİSİNDE, ÖNÜMÜZDEKİ ON YILLIK ZAMAN DİLİMİNDE, TARIM SEKTÖRÜNÜ SORUNLARINDAN ARINDIRAN VE ÜLKE KALKINMASININ ETKİN BİR ARACI HALİNE DÖNÜŞTÜREN BİR YAKLAŞIMIN YAŞAMA GEÇİRİLMESİNDE ZORUNLULUK BULUNMAKTADIR.

HIZLI BİR TARIMSAL YATIRIM PLANLAMASI İLE SULANABİLİR ALANLARINI İKİ KATINA ÇIKARTAN, ARAZİ KULLANIM PLANLAMASINDAN ÜRETİM DESENİ SEÇİMİNE KADAR RASYONEL TERCİHLER ORTAYA KOYAN, ÜRETİCİ ÖRGÜTLENMESİNDEN GİRDİ TEMİNİ VE ÜRÜN PAZARLAMASINA KADAR SÜRECİN TÜM AŞAMALARINDA ÜRETİMDEN VE ÜRETİCİ – TÜKETİCİ LEHİNE ÇÖZÜMLERDEN YANA OLAN, BİLGİ VE TEKNOLOJİYİ TARLA İLE BULUŞTURAN, ÜRETİM MALİYETLERİNİ AZALTIP VERİM DEĞERLERİNİ YÜKSELTEN, BU ÇERÇEVEDE REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TARIM SEKTÖRÜ KURGULAMASI, SÜREÇ İÇİNDEKİ KALICI ÇÖZÜMDÜR.

BU, YATIRIMA KAYNAK AKTARAN BİR BÜTÇE YAPISI VE BU KAYNAKLARI RASYONEL KULLANAN AKILCI BİR POLİTİKA UYGULAMASI İLE OLANAKLI. AYRICA, SADECE TARIM ALANI İÇİN DEĞİL, TÜM ALANLARDA ÜRETİM VE İSTİHDAM DESTEKLENMELİDİR. KAMUSAL DESTEKLER, “BENİM MÜTEAHHİTİM İYİDİR” ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE SİYASET DESTEKLİ ÖZEL SERMAYE BİRİKİMLERİNE DEĞİL, ÜRETİME VE İSTİHDAMA YÖNLENDİRİLMELİDİR. BAŞKA TÜRLÜ, GENEL ANLAMDA, KALICI BİR KALKINMA PERSPEKTİFİ KURUP SÜRDÜRMEK; SEKTÖR ÖZELİNDE İSE, TARIMDAKİ ATIL İSTİHDAM KAPASİTESİNİ, İNSANLARIN YAŞAMINI MAHVETMEDEN BAŞKA ALANLARA KAYDIRMA POLİTİKALARINI YÖNETEBİLMEK OLANAKSIZDIR.

Okunma Sayısı: 21508