ÇELTİK EKİM KANUNU TASLAĞI HAKKINDA ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN GÖRÜŞLERİ

GENEL MERKEZ ( )
10.02.2005 (Son Güncelleme: 10.02.2005 16:28:13)

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İLGİ: 13.01.2005 TARİH VE 504 SAYILI YAZINIZ.

23.06.1936 TARİHLİ, 3337 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN VE HALEN YÜRÜRLÜKTE BULUNAN 3039 SAYILI ÇELTİK EKİM KANUNU’NUN, GÜNÜMÜZ TARIMSAL KOŞULLARINA GÖRE REVİZYONU AMACIYLA HAZIRLANAN VE İLGİ YAZINIZ EKİNDE ODA BAŞKANLIĞIMIZIN GÖRÜŞLERİNE GÖNDERİLEN “ÇELTİK EKİM KANUNU TASLAĞI” İNCELENMİŞTİR.

İNCELEME VE DEĞERLENDİRMELERİMİZ SONUCUNDA ÇELTİK EKİM KANUN TASLAĞI’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINI GEREKLİ GÖRDÜĞÜMÜZ KONULAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

1- ZİRAAT MÜHENDİSLER ODASI, KAMU KURULUŞU NİTELİĞİNDE BİR MESLEK ÖRGÜTÜ OLARAK ÜLKE TARIMI İÇİN ÖNEMLİ HİZMETLER VERMEKTEDİR. BU NEDENLE ÇELTİK KOMİSYONLARINDA ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİSİNİN DE GÖREV ALMASI, KOMİSYONLARIN ÇALIŞMALARINA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAKTIR. BU TEMSİLCİMİZ, AYNI ZAMANDA ÇİFTÇİLERİMİZE TARIMSAL BİLGİ VE YÖNLENDİRME DESTEĞİ VEREBİLECEĞİNDEN TEŞKİLATIMIZIN BULUNDUĞU BÜTÜN İL VE İLÇELERDE OLUŞTURULAN KOMİSYONLARDA YER ALMALARI GEREKLİ GÖRÜLMEKTEDİR. ESASEN, AYNI MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINDA “… VARSA O YÖREDEKİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN BİR TEMSİLCİ…” İFADESİ DE YER ALMAKTADIR. BU İFADENİN TÜM İLLERDE TEMSİLCİLERİMİZ BULUNDUĞUNDAN “… O YÖREDEKİ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİSİ” OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ UYGUN OLACAKTIR.

2- KANUN TASLAĞI’NDA “RUHSAT TEZKERESİ” OLARAK YER ALAN İFADENİN “ÇELTİK EKİM RUHSATI” OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKLİ GÖRÜLMEKTEDİR. ÇÜNKÜ, “RUHSAT” BİR İŞİN YAPILABİLMESİ İÇİN ALINAN BELGEDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR.

3- KANUN TASLAĞI’NDA RUHSAT HARCI OLARAK 5 YTL/DA BEDEL TESPİTİ YAPILDIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR. BİLİNDİĞİ ÜZERE, ÇELTİK ÜRETİCİLERİNİN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ DÜŞÜK GELİR SEVİYESİNDEDİR. RUHSAT HARÇ BEDELİNİN ÜRETİCİMİZİ MAĞDUR ETMEYECEK MAKUL BİR SEVİYEDE BELİRLENMESİ YERİNDE OLACAKTIR.

4- KANUN TASLAĞI’NIN YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇELTİK EKİM KANUNU’NDAN ALINTILAR YAPILARAK HAZIRLANDIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR. BU NEDENLE GÜNÜMÜZDE KULLANILAN TÜRKÇE’YE UYGUN OLARAK REDAKSİYONEL ANLAMDA DEĞİŞİKLİKLERİN YAPILMASI GEREKTİĞİ KANISINDAYIZ.

5- 5 İNCİ MADDEDEN SONRA YER ALAN “KOMİSYONUN GÖREVLERİ” AYRI BİR MADDE ALARAK DÜZENLENMESİNE RAĞMEN, MADDE NUMARASI VERİLMEMİŞTİR.

6- 5 İNCİ MADDENİN (F) BENDİNDE “182/51” OLARAK SAYISI BELİRTİLEN RESMİ GAZETE MEVCUT DEĞİLDİR. BU RESMİ GAZETENİN HANGİSİ OLDUĞU ANLAŞILAMAMIŞTIR.

7- 5 İNCİ MADDENİN (J) BENDİNDE YER VERİLEN “… CEZA VESAİRE KALEMLERİNDEN …” İFADESİ İLR NEYİN KASTEDİLDİĞİ ANLAŞILAMAMAKTADIR..

8- BÖLÜM BAŞLIKLARININ PARANTEZ İÇERİSİNDE YAZILMASI GİBİ BİR UYGULAMAYA, HUKUKİ METİNLERDE RASTLAMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR.

9- 7 NCİ MADDENİN “MEDENİ KANUNUN 748 MADDESİ…” İFADELERİ İLE BAŞLAYAN SON FIKRASI BİR HÜKÜM İFADE ETMEMEKTEDİR. KANUN TASLAKLARINDA BÖYLE İFADELERİN YER ALMAMASI BUNLARIN GEREKÇELERİNDE İFADE EDİLMESİ GEREKLİDİR.

10- “CEZAİ MÜEYYİDELER” BAŞLIKLI 9 UNCU MADDENİN BAŞLIĞI, GÜNÜMÜZDE KULLANILAN TÜRKÇE’YE UYGUN OLARAK “CEZA HÜKÜMLERİ” OLARAK DEĞİŞTİRİLMELİ VE TÜM CEZA HÜKÜMLERİ BU (8 İNCİ MADDEDE DE CEZA VAR) MADDEDE TOPLANMALIDIR.

11- 8 İNCİ MADDENİN (A) BENDİNİN SON FIKRASINDAKİ “… SU KESİLEREK EKİMLERİ İPTAL EDİLİR.” İFADESİ İLE NEYİN ANLATILMAK İSTENDİĞİ ANLAŞILAMAMAKTADIR.

12- 11 İNCİ MADDENİN SON FIKRASINDA, EKİLMİŞ BULUNAN ÇELTİK TARLALARININ, BU KANUN HÜKÜMLERİNE UYGUN HALE GETİRİLMESİ İÇİN TANINAN SÜRENİN KOMİSYONLARA BIRAKILMASI SÜBJEKTİF DEĞERLENDİRİLMELERE VE HAKSIZ UYGULAMALARA YOL AÇABİLİR. BUNUN ÖNLENEBİLMESİ İÇİN, BU MADDEDE KABUL EDİLEBİLİR BİR UYUM SÜRESİ AÇIKÇA BELİRTİLMELİDİR.

13- 12 NCİ MADDENİN BAŞINDAKİ “ÜLKEMİZDE” İFADESİ, HUKUKİ METİNLERDE YER ALMAYACAK BİR İFADEDİR. BUNUN YERİNE “TÜRKİYE’NİN” İFADESİ KULLANILMALIDIR.

14- TASLAĞIN, ŞEKİL YÖNÜNDEN BAŞBAKANLIĞIN MEVZUAT DÜZENLEMELERİYLE İLGİLİ GENELGELERİNE VE TÜRKÇE YAZIM KURALLARINA UYGUN OLARAK DÜZENLENMEDİĞİ GÖRÜLMÜŞTÜR.

YUKARIDA BELİRTİLEN HUSUSLARIN YENİDEN HAZIRLANACAK METİNDE YER ALMASINI DİLERİM.

SAYGILARIMLA

GÖKHAN GÜNAYDIN
BAŞKAN

Okunma Sayısı: 2990