BASIN AÇIKLAMASI: 22 MART DÜNYA SU GÜNÜ

KAYSERİ ŞUBE ( )
23.03.2011 (Son Güncelleme: 23.03.2011 11:24:23)

22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle basın açıklaması yapan Şube Başkanımız Sayın Fahrettin AÇIKGÖZ`ün basın açıklaması ektedir.

TMMOB

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYSERİ ŞUBE BAŞKANLIĞI

 

BASIN AÇIKLAMASI

  

22 MART DÜNYA SU GÜNÜ

 

 

BM Genel Kurulu 1993 yılı Aralık ayında aldığı bir kararla her yılın 22 Mart gününün " Dünya Su Günü" olarak kutlanmasını kararlaştırmıştır. 2011 Dünya Su Gününün hedefi hızlı kentsel nüfus artışı, sanayileşme ve iklim değişikliği, çatışma ve kentsel su sistemleri, doğal afetlerin yol açtığı belirsizliklerin etkisinde uluslararası ilgiyi su konusuna çekebilmektir.

 

Su, bireylerin en temel gereksinimi olma ve başlıca ekonomik faaliyetlere kaynaklık etme özelliği ile ulusların devamlılığı için yaşamsal bir kaynaktır. Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sürmesi büyük ölçüde temiz ve yeterli su arzına sahip olmaya bağlıdır. Su kaynaklarının geliştirilmesi ekonomik üretkenlik ve sosyal refaha doğrudan katkı yapmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma politikası doğrultusunda, su kaynaklarını tasarruflu kullanma bilinci yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası her düzeyde geliştirilmelidir.
      Su, hayatın kaynağı, dünyanın 3/4‘ü; vücudumuzun % 80‘i su. Kana kana içtiğimiz, duş yaptığımız, yağmur olup yağdığında sevdiğimiz ama sel olup aktığında korktuğumuz su. Su insan için çok önemli. Ama öte yandan da dünya nüfusunun artması, küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri, suyun yeryüzündeki dağılımı ve kullanım şekli, su ile ilgili ciddi sorunların ortaya çıkmasına yol açmaktadır.

        Kuraklığın gazete manşetlerinde geniş yer alıp özellikle dikkatlerimizi çekmesine karşılık gittikçe fazlalaşan su tüketimimizin uzun vadede yarattığı sorunlar gözden kaçmaktadır. Su kıtlığının işaretlerini her yerde görmek mümkündür. Yeraltı sularının seviyeleri düşmekte, göller küçülmekte, sulak alanlar yok olmaktadır. Mühendisler nehir yataklarından başka havzalara tünellerle su aktarmak gibi hem çevreye zarar verecek hem de fevkalade pahalı çözümler önermektedir. Su sıkıntısı çeken şehirlerde, aynı kısıtlı su kaynağını paylaşmak zorunda kalan şehirlilerle, çiftçiler arasındaki rekabet gittikçe fazlalaşmaktadır. Su uğruna savaş olasılığı gittikçe daha fazla yüksek sesle dile getirilmektedir. Türkiye, kişi başına ortalama 1.500 m3 su tüketimi ile su azlığı yaşayan bir ülkedir. Türkiye İstatistik Kurumu 2030 yılında ülke nüfusumuzun 100 milyon olacağını öngörmektedir. Mevcut kaynakların tamamının bozulmadan korunduğunu varsaysak bile 2030 yılı için kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 1.000 m3/yıl civarında olacağı söylenebilir. 2006 - 2008 Yılları arasında ülke genelinde yaşanan Kuraklığı son iki yılda yağışların normal gitmesiyle birlikte unutmuş gözükmekteyiz. Tekrar kuraklık sıkıntısı çekmemek için;

           

  • Tarım Arazilerinin sulanmasında en geç 2 yıl içerisinde basınçlı sulamaya geçilmesi salma sulamanın yasaklanması sağlanmalıdır.
  • Doğal Dengeyi bozmadan Gölet ve Baraj yapımları hızlandırılarak taban suyunun daha fazla beslenmesi sağlanmalıdır.
  • Ülke genelinde Konutlar da ve İşyerlerinde tasarruf tedbirleri uygulanması zorunlu hale gelmesi sağlanmalıdır.
  • Su kaynak ve Havzalarının kirletilmesine karşı önleyici tedbirler alınmalıdır. 

•·         Ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmeli ve Erozyon ile etkili mücadele yapılması sağlanmalıdır.

 

Ziraat Mühendisleri Odası olarak  diyoruz ki Öyleyse haydi bizler de suyumuza  Çocuklarımızın geleceği için sahip çıkalım. Onu dikkatli kullanmaya, israf etmemeye ve onu korumaya çalışalım. Kayseri kamuoyuna saygıyla arz ederiz. 21.03.2011

 

 

 

 

                                                                                           Fahrettin AÇIKGÖZ

                                                                                      Ziraat Mühendisleri Odası                     

                                                                                       Kayseri Şube Başkanı

 

Okunma Sayısı: 940