ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN TASARISI'NA YÖNELİK TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI'NIN GÖRÜŞÜ

GENEL MERKEZ ( )
09.11.2005 (Son Güncelleme: 09.11.2005 15:43:17)

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI’NCA HAZIRLANDIĞI İFADE EDİLEN VE BAKANLAR KURULU’NCA 20/06/2005 TARİHİNDE TBMM BAŞKANLIĞI’NA ARZI KARARLAŞTIRILAN “ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN TASARISI”, TBMM TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU TARAFINDAN ODA’MIZA GÖNDERİLMİŞ VE İNCELENMİŞTİR.

ODA’MIZIN, TASARI’YA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ AŞAĞIDA SUNULMAKTADIR;

1 - GENEL OLARAK ;

ÖNCELİKLE, TBMM TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU’NA, BİRÇOK MESLEK ALANINI İLGİLENDİREN BİR YASAMA FAALİYETİ SIRASINDA, İLGİLİ ODA’LARA VE MESLEK KURULUŞLARINA GÖRÜŞ SORAN DUYARLI TUTUMU NEDENİYLE TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNARIZ.

BİLİNDİĞİ ÜZERE MESLEK ODA’LARI, ANAYASA’MIZIN 135 İNCİ MADDESİ ANLAMINDA, “KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARIDIR”.

BU BAĞLAMDA OLMAK ÜZERE, HAZIRLADIĞI KANUN TASARISI’NI TBMM’NE SEVK ETMEDEN ÖNCE İLGİLİ MESLEKLERİ ANAYASAL ANLAMDA TEMSİL EDEN ODA’LARA VE ÜST BİRLİKLERİNE GÖRÜŞ SORMA GEREĞİ BİLE DUYMAYAN ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI’NIN TUTUMUNU, ÜLKEMİZİN İDARİ SÜREÇLERLE İLGİLİ GELENEKLERİNE VE YASAL GEREKLERE AYKIRI VE YANLIŞ BULDUĞUMUZU ÖZELLİKLE BELİRTMEK İSTERİZ.

HELE HELE, KANUN TASARISI’NDA ÖNCE TANIMLANAN; ARDINDAN SERBEST VE YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞUNA YÖNELİK SINAV YAPMA, BAŞKA HİÇBİR ÜST KURUL’UN ONAYLAMASINA GEREK DUYULMAKSIZIN DİSİPLİN KURULU KARARIYLA MÜHENDİSLERİ “BİR DAHA MESLEĞİ İCRA ETMEMEK ÜZERE MESLEKTEN ÇIKARMA” VB. HAK VE YETKİLERLE DONATILAN TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN, HAZIRLANMA AŞAMALARINDA İÇİNDE OLDUĞU BELLİ OLAN BİR TASARI’YI, ADETA “YANGINDAN MAL KAÇIRMA” ANLAYIŞI İÇİNDE ÜST BİRLİK OLAN TMMOB’A, İLGİLİ DİĞER MESLEK ODA’LARINA VE MESLEK KURULUŞLARINA DUYURMAMASI, ANLAŞILIR BİR TUTUM OLMAKTAN ÇOK UZAKTIR.

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ÜYESİ BULUNAN ZİRAAT MÜHENDİSLERİ, SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİ, TÜTÜN TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLERİ VE BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLERİNİN HAK VE YETKİLERİNİ SAVUNMAKLA ÖDEVLİDİR.

BU BAĞLAMDA, 6.4.2005 GÜN, 25778 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ’NİN “ODANIN AMAÇ VE GÖREVLERİ” BAŞLIKLI 6 INCI MADDESİNİN C FIKRASI; “MESLEK İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ HUKLUKİ, İDARİ VE TEKNOLOJİK DÜZENLEMELERİ OLUŞTURMAK, İNCELEMEK, BUNLARLA İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ RESMİ VE ÖZEL KURULUŞLARA BİLDİRMEK”, D FIKRASI; ”MESLEK ALANLARI İLE İLGİLİ STANDARTLAR, TEKNİK ŞARTNAMELER, TİP SÖZLEŞMELER GİBİ TEKNİK BELGELERİ HAZIRLAMAK, DİĞER KURULUŞLARCA HAZIRLANMIŞ OLANLARI İNCELEMEK, GELİŞTİRMEK, DEĞİŞİKLİKLERİ YAPMAK VE UYGULANMASINI DENETLEMEK”, G FIKRASI; “ÜYELERİN HAK VE YETKİLERİNİ SAVUNMAK”, S FIKRASI; “6/5/1960 TARİHLİ VE 7472 SAYILI ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN C FIKRASI; VE BU KANUN UYARINCA ÇIKARILMIŞ OLAN 24/1/1992 TARİHLİ VE 21121 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI AMACIYLA MEVZUAT ÇALIŞMALARI YAPMAK, RESMİ VE ÖZEL KURULUŞLARDA GEREKLİ GİRİŞİMLERDE BULUNMAK” HÜKÜMLERİNİ HAİZDİR.

YUKARIDA İFADE EDİLEN YASAL DAYANAK BAĞLAMINDA, ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN, İNCELEME KONUSU TASARI’NIN İÇERİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ DE AŞAĞIDA SUNULMAKTADIR;

2 – TASARININ İÇERİĞİNE İLİŞKİN OLARAK ;

“ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN TASARISI”, “MESLEĞİN KONUSU” BAŞLIKLI 4 ÜNCÜ MADDESİ VE “HAK, YETKİ VE SORUMLULUKLAR” BAŞLIKLI 5 İNCİ MADDESİ İLE DİĞER BİRÇOK MESLEK ALANLARINA OLDUĞU GİBİ, ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİNİN DE GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ALANINA HAKSIZ VE DAYANAKSIZ MÜDAHALELERDE BULUNMAKTADIR.

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİNİN GEREK MÜNHASIR, GEREKSE DİĞER MESLEKLERLE PAYLAŞILAN GÖREV VE YETKİ ALANINI, 13.05.1960 GÜN, 10504 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN, 7472 SAYILI “ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN”, 24.1.1992 GÜN, 21121 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN, “ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK” VE İLGİLİ DİĞER MEVZUAT BELİRLEMEKTEDİR.

DİĞER YANDAN, TASARININ GÖREV VE YETKİLERİNİ DÜZENLEMEYİ AMAÇLADIĞI MÜHENDİS GRUBUNUN BİLİMSEL YETKİNLİK ALANININ ÇERÇEVESİ, TÜRKİYE’DE SAYILARI DOKUZ OLAN ORMAN FAKÜLTELERİNDE OKUTULAN DERS PROGRAMI İLE BELİRLENMEKTEDİR. BU BAĞLAMDA; İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI ORMAN FAKÜLTESİ, GAZİ ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU ORMAN FAKÜLTESİ, KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARTVİN ORMAN FAKÜLTESİ, KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ VE ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DÜZCE ORMAN FAKÜLTESİ’NİN DERS PROGRAMLARI DA EKTE SUNULMAKTADIR.

YUKARIDA SÖZÜ EDİLEN MEVZUAT VE ORMAN FAKÜLTELERİNİN DERS PROGRAMLARINDAN ALINAN BİLGİLER DOĞRULTUSUNDA, TASARI’NIN ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK OLUŞTURDUĞU GÖREV VE YETKİ TECAVÜZÜ, AŞAĞIDA MADDELER HALİNDE AÇIKLANMAKTADIR;

2.1. – TOPRAK ETÜD, ANALİZ, SINIFLANDIRMA

TASARI’NIN “MESLEĞİN KONUSU” BAŞLIKLI 4 ÜNCÜ MADDESİNDE, “ORMAN TOPRAKLARININ ETÜD, ANALİZ, ISLAH VE SINIFLANDIRILMASI”, ORMAN MÜHENDİSİ VE ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSİNİN FAALİYET KONULARI OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR.

19.07.2005 GÜN, 25880 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 5403 SAYILI “TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU”, “KAPSAM” BAŞLIKLI 2 İNCİ MADDESİNDE DE BELİRTİLDİĞİ ÜZERE; HERHANGİ BİR İSTİSNA TANIMADAN, TÜRKİYE’NİN TÜM ARAZİ VE TOPRAK KAYNAKLARININ BİLİMSEL ESASLARA UYGUN OLARAK BELİRLENMESİ, SINIFLANDIRILMASI, ARAZİ KULLANIM PLANLARININ HAZIRLANMASI GİBİ ALANLARA İLİŞKİN SORUMLULUK, GÖREV VE YETKİLERİN TANIMLANMASI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARI KAPSAMAKTADIR.

KANUN’UN HAZIRLANMA SÜRECİNDE, “6831 SAYILI ORMAN KANUNU KAPSAMI DIŞINDA KALAN ARAZİLER” CÜMLESİNİN, KANUN’UN 2 İNCİ MADDESİ BAŞINA KONULMAK SURETİYLE, BU ALANLARIN “TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU”NUN GÖREV VE YETKİ ALANI DIŞINA ÇIKARILMASINA YÖNELİK ÇABALAR OLMUŞSA DA, TBMM TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU’NDA ORTAYA ÇIKAN İRADE İLE TÜM TÜRKİYE ARAZİ VE TOPRAK VARLIĞININ KAPSAM İÇİNE ALINMASI SAĞLANMIŞTIR.

AYNI KANUN’UN “ARAZİ KULLANIM PLANLARININ YAPILMASI” BAŞLIKLI 10 UNCU MADDESİ; TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI “TARAFINDAN HAZIRLANAN VEYA HAZIRLATTIRILAN ARAZİ KULLANIM PLANLARINDA; YEREL, BÖLGESEL VE ÜLKESEL ÖLÇEKTE TARIM ARAZİLERİ, MERA ARAZİLERİ, ORMAN ARAZİLERİ, ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALANLAR, YERLEŞİM ALANLARI, SOSYAL VE EKONOMİK AMAÇLI ALTYAPI TESİSLERİ İLE DİĞER ARAZİ KULLANIM ŞEKİLLERİNE YER VERİLİR” HÜKMÜNÜ GETİRMEKTEDİR.

MADDENİN SON FIKRASI, ARAZİ KULLANIM PLANININ HAZIRLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN, TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANACAK YÖNETMELİKLE BELİRLENECEĞİNİ HÜKME BAĞLAMAKTADIR.

SÖZKONUSU KANUN’UN “TOPRAK VE ARAZİ VARLIĞININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR” BAŞLIKLI 7 İNCİ MADDESİ DE; TOPRAK VE ARAZİ VARLIĞININ BELİRLENMESİ, SINIFLANDIRILMASI, ETÜD, ANALİZ VE SINIFLAMA İLE İLGİLİ STANDART OLUŞTURULMASI .. KONULARINDAKİ USUL VE ESASLARIN, BAKANLIKÇA HAZIRLANACAK YÖNETMELİKLE BELİRLENECEĞİNİ BİR KEZ DAHA İFADE ETMEKTEDİR.

DİĞER YANDAN, YUKARIDA SÖZÜ EDİLEN 7472 SAYILI ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN’UN 2 İNCİ MADDESİ, ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİ, MESLEKİ İŞTİGAL VEYA İHTİSAS SAHALARI DAHİLİNDE OLMAK ÜZERE TOPRAK MUHAFAZA, TOPRAK TASNİFİ, TOPRAK .. ALANLARINDA FAALİYETTE BULUNMAYA, BUNLARLA İLGİLİ KEŞİF-PLAN-PROJE HAZIRLAMAYA VE TATBİK ETMEYE YETKİLİ KILMAKTADIR.

AYRICA, YİNE YUKARIDA SÖZÜ EDİLEN “ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK”ÜN, “LİSANS VE UZMANLIK ALANLARINA GÖRE GÖREV VE YETKİLER” BAŞLIKLI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM’ÜNÜN, “TOPRAK ETÜDLERİ” BAŞLIKLI 18 İNCİ MADDESİ, AYNEN ŞU HÜKME HAİZDİR;

“TOPRAK ETÜDÜ VE HARİTALANMASI, TOPRAK VE SU ANALİZLERİ, TOPRAK VERİMLİLİĞİ, TUZLU VE ALKALİ TOPRAK ISLAHI, TOPRAK VE SU MUHAFAZASI, ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI İŞLERİ TOPRAK BİLİMİ ALANINDA ÖĞRENİM GÖRMÜŞ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ TARAFINDAN YAPILIR”

BÜTÜN BUNLARIN YANINDA, ORMAN FAKÜLTELERİNİN KONU İLE İLGİLİ DERS PROGRAMLARI İNCELENDİĞİNDE, UZMANLIK ALANI OLUŞTURMA İÇİN YETERLİ OLAMAYACAK BİR KAPSAM GÖZE ÇARPMAKTADIR:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NDE OKUTULAN TOPRAK BİLİMİ İLE İLGİLİ DERSLERİN; 2 İNCİ SINIFTA “TOPRAK İLMİ” VE 3 ÜNCÜ SINIFTA “TOPRAK KORUMASI” DERSİ İLE SINIRLI OLDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR. “ARAZİ KULLANIM ESASLARI” DERSİ İSE, SEÇMELİ DERS NİTELİĞİNDEDİR.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NDE, YALNIZCA III ÜNCÜ YARIYILDA “TOPRAK İLMİ” DERSİ OKUTULMAKTADIR. DOĞRUDAN TOPRAK İLE İLGİLİ BAŞKA BİR DERS BULUNMAMAKTADIR.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI ORMAN FAKÜLTESİ “TOPRAK İLMİ VE EKOLOJİSİ ANABİLİM DALI”NIN SORUMLULUĞUNDAKİ DERSLER İSE; JEOLOJİ, TOPRAK BİLGİSİ, ORMAN EKOLOJİSİ, EROZYON VE SEL KONTROLÜ, TOPRAK KORUMA OLARAK BELİRTİLMEKTEDİR.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NDE, II İNCİ YARIYILDA “JEOLOJİ”, III ÜNCÜ YARIYILDA “TOPRAK İLMİ”, IV ÜNCÜ YARIYILDA “TOPRAK KORUMA” DERSİ OKUTULMAKTADIR.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARTVİN ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NDE TOPRAK BİLİMİ İLE İLGİLİ OLARAK OKUTULAN DERSLER; II İNCİ YARIYILDA VERİLEN “GENEL JEOLOJİ” İLE III ÜNCÜ YARIYILDA VERİLEN “TOPRAK İLMİ” DERSLERİNDEN İBARETTİR.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NDE, III İNCİ YARIYILDA “TOPRAK İLMİ” DERSİ VERİLDİKTEN SONRA, VII İNCİ YARIYILDA “EROZYON VE SEL KONTROLÜ” DERSLERİ VERİLEREK KONU İLE İLGİLİ ÖĞRENİM TAMAMLANMAKTADIR.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NDE, II İNCİ YARIYILDA “JEOLOJİ”, III ÜNCÜ YARIYILDA “TOPRAK İLMİ” VE V İNCİ YARIYILDA “TOPRAK KORUMA” DESRLERİ VERİLMEKTEDİR.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DÜZCE ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NDE İSE, II İNCİ YARIYILDA “JEOLOJİ”, III ÜNCÜ YARIYILDA “TOPRAK İLMİ”, VII İNCİ YARIYILDA “TOPRAK KORUMA” DERSİ OKUTULMAKTA, “TÜRKİYE’DE ARAZİ KULLANIMI” KONULU DERS İSE SEÇMELİ OLARAK VERİLMEKTEDİR.

GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ, ORMAN FAKÜLTELERİNİN ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNDE TOPRAK BİLİMİ İLE İLGİLİ OLARAK OKUTULMAKTA OLAN DERSLER; JEOLOJİ, TOPRAK BİLİMİ VE TOPRAK KORUMA İLE SINIRLI KALMAKTADIR.

BUNA KARŞILIK ZİRAAT FAKÜLTELERİNİN TOPRAK BÖLÜMLERİ TARAFINDAN VERİLEN DERSLERİN BİR KISMI ŞÖYLEDİR;

BİYOKİMYA, TOPRAK, BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME, ANALİTİK KİMYA, TOPRAK FİZİĞİ, TOPRAK VERİMLİLİĞİ, BİTKİLERDE BESLENME FİZYOLOJİSİ, BİYOJEOKİMYA, HİDROPONİK TEKNOLOJİSİ, JEOLOJİ VE JEOMORFOLOJİ, TOPRAK GENESİSİ, TOPRAK TEKNOLOJİSİ, TOPRAK VE HAVZA AMENAJMANI, TOPRAK BİYOLOJİSİ, TOPRAK KİMYASI, ARAZİ KULLANIM PLANLAMA, ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME, DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE YÖNETİMİ, SU KALİTESİ, SÜS BİTKİLERİ VE REKREASYON, TOPRAK BİYOTEKNOLOJİSİ, TOPRAK EROZYONU VE KORUMA, TOPRAK ETÜD VE HARİTALAMA, TOPRAK ISLAHI VE DÜZENLEME, TOPRAK MEKANİĞİ, TOPRAK – SU – BİTKİ İLİŞKİLERİ ..

GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE;

1 – TÜRKİYE TOPRAKLARININ BÜTÜNÜNÜ KAPSAMA ALAN TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIM KANUNU, TOPRAK VE ARAZİ VARLIĞININ BELİRLENMESİ, SINIFLANDIRILMASI, ETÜD, ANALİZ VE SINIFLAMA.. KONULARINDAKİ USUL VE ESASLARIN, TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN HAZIRLAYACAĞI YÖNETMELİKLERLE BELİRLENECEĞİ HÜKMÜNE AMİRDİR. BU BAĞLAMDA, ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI’NIN, SÖZÜ EDİLEN KONUDA HERHANGİ BİR MESLEK DİSİPLİNİNİ GÖREVLENDİRME KONUSUNDA YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR.

2 - “ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK”, TOPRAK ETÜDÜ VE HARİTALANMASI, TOPRAK VE SU ANALİZLERİ, TOPRAK VERİMLİLİĞİ, TUZLU VE ALKALİ TOPRAK ISLAHI, TOPRAK VE SU MUHAFAZASI, ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI İŞLERİNİN, TOPRAK BİLİMİ ALANINDA ÖĞRENİM GÖRMÜŞ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ TARAFINDAN YAPILACAĞINI İFADE ETMEKTEDİR. BU BAKIMDAN, İLGİLİ ÇALIŞMA ALANI, ZİRAAT FAKÜLTELERİNİN TOPRAK BÖLÜMÜ MEZUNLARI İÇİN BİR MÜNHASIR YETKİ ALANI NİTELİĞİNDEDİR.

3 – ZİRAAT FAKÜLTELERİNİN DİĞER BÖLÜMLERİNİN DEĞİL, YALNIZCA YUKARIDA İFADE EDİLEN DERSLERİ ALMAK SURETİYLE UZMANLIK KAZANMIŞ TOPRAK BÖLÜMÜ MEZUNLARININ YAPABİLECEĞİ ORMAN TOPRAKLARININ ETÜD, ANALİZ, ISLAH VE SINIFLANDIRILMASI İŞİNİ, YİNE YUKARIDA VERİLEN DERS PROGRAMLARINDA GÖSTERİLDİĞİ ÜZERE, KONU İLE İLGİLİ UZMANLIĞI OLMAYAN ORMAN MÜHENDİSİ VE ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSLERİNİN YAPMASI, BİLİMSEL ANLAMDA DA OLANAKLI DEĞİLDİR.

BU ÇERÇEVEDE, “ORMAN TOPRAKLARININ ETÜD, ANALİZ, ISLAH VE SINIFLANDIRILMASI” CÜMLESİNİN, TASARI KAPSAMINDAN ÇIKARILMASININ GEREKLİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.

2.2. – MERA TEFRİK, ISLAH, KORUMA, PLANLAMA

TASARI’NIN “MESLEĞİN KONUSU” BAŞLIKLI 4 ÜNCÜ MADDESİNDE, “ORMAN İÇİ, BİTİŞİĞİ VE ÜSTÜ MERALARIN TEFRİKİ, ISLAHI, KORUNMASI VE PLANLANMASI”, ORMAN MÜHENDİSİ VE ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSİNİN FAALİYET KONULARI OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR.

28.2.1998 GÜN, 23272 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 4342 SAYILI “MERA KANUNU”, “KAPSAM” BAŞLIKLI 2 İNCİ MADDESİNDE DE BELİRTİLDİĞİ ÜZERE; HERHANGİ BİR İSTİSNA TANIMADAN, TÜRKİYE’NİN MERA, YAYLAK VE KIŞLAK ALANLARI İLE UMUMA AİT ÇAYIR VE OTLAK ALANLARININ TÜMÜNÜ KAPSAMA ALMAKTADIR.

MERA KANUNU’NUN 9 UNCU MADDESİ 5 İNCİ FIKRASI HÜKMÜ UYARINCA, “ÇALIŞMA ALANLARI İÇİNDE ORMAN TAHDİDİ YAPILMAMIŞ ORMANLIK SAHALARDAKİ MERA, YAYLAK VE KIŞLAKLAR, TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI’NCA, ORMAN BAKANLIĞI’NIN UYGUN GÖRÜŞÜ ALINARAK TESPİT EDİLİR”.

MERA KANUNU’NUN “ORMAN BÖLGELERİNDEN YARARLANMA” BAŞLIKLI 28 İNCİ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASI İSE; “ORMAN BAKANLIĞI, ORMAN İÇİ, ORMAN KENARI VE ORMAN ÜST SINIRI MERA, YAYLAK, KIŞLAK VE OTLAKLARIN KORUMA, BAKIM VE ISLAHI KONUSUNDA KANUNLAR İLE VERİLEN GÖREVİ YAPMAYA DEVAM EDER”.

MERA KANUNU’NUN 6 INCI MADDESİ HÜKMÜ İSE AYNEN ŞÖYLEDİR;

MERA, YAYLAK VE KIŞLAKLARIN TESPİT, TAHDİT VE TAHSİSİ TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI’NCA YAPILIR. BU AMAÇLA VALİNİN GÖREVLENDİRECEĞİ BİR VALİ YARDIMCISI BAŞKANLIĞINDA; BAKANLIK İL MÜDÜRÜ, BAKANLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KONU UZMANI BİR ZİRAAT MÜHENDİSİ, KÖY HİZMETLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİR ZİRAAT MÜHENDİSİ, DEFTERDARLIKTAN VEYA BULUNMAMASI HALİNDE VALİ TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLECEK BİR HUKUKÇU, MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİR TEMSİLCİ, KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİR TEKNİK ELEMAN, ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞINDAN BİR TEMSİLCİ OLMAK ÜZERE SEKİZ KİŞİDEN OLUŞAN BİR KOMİSYON KURULUR. AYRICA ORMAN İÇİ, ORMAN KENARI VE ORMAN ÜST SINIRINDA BULUNAN MERA YAYLAK VE KIŞLAKLARIN TESPİT, TAHDİT VE TAHSİSİ ÇALIŞMALARINDA, İLGİLİ ORMAN TEŞKİLATINDAN BİR ORMAN MÜHENDİSİ, 3083 SAYILI SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TOPRAK REFORMU KANUNU UYARINCA REFORM BÖLGESİ İLAN EDİLEN ALANLARDA BULUNAN MERA YAYLAK VE KIŞLAKLARIN TESPİT, TAHDİT VE TAHSİSİ ÇALIŞMALARINDA, TARIM REFORMU TEŞKİLATINDAN BİR ZİRAAT MÜHENDİSİ BU KOMİSYONLARDA ÜYE OLARAK GÖREVLENDİRİLİR.

GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE;

1 – TÜRKİYE MERALARININ BÜTÜNÜNÜ KAPSAMA ALAN MERA KANUNU, ORMANLIK SAHALARDAKİ MERA, YAYLAK VE KIŞLAKLARIN TESPİTİ YETKİSİNİ TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI’NA VERMEKTE, ORMAN BAKANLIĞI’NI BU ALANDA UYGUN GÖRÜŞÜ ALINAN BİR İDARİ MERCİİ OLARAK DEĞERLENDİRMEKTEDİR. ORMAN BAKANLIĞI’NIN ORMAN İÇİ, ORMAN KENARI VE ORMAN ÜST SINIRI MERA, YAYLAK, KIŞLAK VE OTLAKLARIN KORUMA, BAKIM VE ISLAHI KONUSUNDA KANUNLAR İLE VERİLEN GÖREV ALANI İSE, ORMAN MÜHENDİSLERİNE DEĞİL, ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI’NA VERİLEN BİR GÖREV VE YETKİ NİTELİĞİNDEDİR. TANIMLANAN İŞİN HANGİ MESLEK MENSUPLARI TARAFINDAN YAPILACAĞI, MERA KANUNU’NUN AŞAĞIDA BELİRTİLEN İLGİLİ MADDELERİ VE FAKÜLTELERİN DERS PROGRAMLARI UYARINCA BELİRLENEBİLİR.

2 – YİNE, ORMAN FAKÜLTELERİNİN ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNİN DERS PROGRAMINA BAKLIDIĞINDA, KONU İLE İLGİLİ OLARAK VERİLEN ÖĞRENİMİN, İKİ KREDİLİK “MERA AMENAJMANI” DERSİNDEN İBARET OLDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR. BU ÖĞRENİM PROGRAMININ “ORMAN İÇİ, BİTİŞİĞİ VE ÜSTÜ MERALARIN TEFRİKİ, ISLAHI, KORUNMASI VE PLANLANMASI” ÇALIŞMALARINI YÜRÜTECEK UZMANLIK VE YETKİNLİĞE SAHİP MÜHENDİS ÜRETMESİ, DOĞAL OLARAK BEKLENEMEZ.

3 – AYRICA MERA KANUNU, TÜM MERA, YAYLAK VE KIŞLAKLARIN TESPİT, TAHDİT VE TAHSİSİ ÇALIŞMALARINDA, UZMAN ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN TEKNİK ÇALIŞMALARI YÜRÜTECEĞİ SEKİZ KİŞİDEN OLUŞAN BİR KOMİSYONU GÖREVLENDİRMEKTE OLUP; ORMAN İÇİ, ORMAN KENARI VE ORMAN ÜST SINIRINDA BULUNAN MERA YAYLAK VE KIŞLAKLARIN TESPİT, TAHDİT VE TAHSİSİ ÇALIŞMALARINDA, İLGİLİ ORMAN TEŞKİLATINDAN BİR ORMAN MÜHENDİSİNİN, DOKUZUNCU KOMİSYON ÜYESİ OLARAK ÇALIŞMALARA KATILMASINA AMİR BULUNMAKTADIR.

YUKARIDA İFADE EDİLEN VERİLERİN IŞIĞINDA, ORMAN MÜHENDİSLERİ VE ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSLERİNİN “ORMAN İÇİ, BİTİŞİĞİ VE ÜSTÜ MERALARIN TEFRİKİ, ISLAHI, KORUNMASI VE PLANLANMASI”, KONULARINDA YETKİLENDİRİLMEYE ÇALIŞILMALARI, KANUN TASARI’SININ SÖZÜ EDİLEN MESLEK GRUBUNU DOKUZ KİŞİLİK KOMİSYONUN YERİNE KOYMA ÇABASININ BİR ÜRÜNÜ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR.

BU BAĞLAMDA, TASARI’NIN “ORMAN İÇİ, BİTİŞİĞİ VE ÜSTÜ MERALARIN TEFRİKİ, ISLAHI, KORUNMASI VE PLANLANMASI” CÜMLESİNİN ÇIKARILARAK, YERİNE, MERA KANUNU’NDAKİ HÜKME BAĞLI OLARAK VE BAĞIMSIZ BİR CÜMLE NİTELİĞİNDE, “ORMAN İÇİ, BİTİŞİĞİ VE ÜSTÜ MERALARIN TESPİT, TAHDİT VE TAHSİSİ ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEKLE YETKİLİ KOMİSYONA, BİR ORMAN MÜHENDİSİ VEYA ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSİ DE KATILIR” CÜMLESİNİN EKLENMESİ UYGUN OLACAKTIR.

2.3. – ORMAN İÇİ SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ, ETÜT, ENVANTER, PLANLAMA VE PROJELENDİRMESİ, ORMAN EKOSİSTEMLERİNE AİT FAUNA İLE İLGİLİ HİZMETLER

TASARI’NIN “MESLEĞİN KONUSU” BAŞLIKLI 4 ÜNCÜ MADDESİNDE, “ORMAN İÇİ SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ, ETÜT, ENVANTER, PLANLAMA VE PROJELENDİRMESİ”, İLE “ORMANA, ORMANCILIK İŞLEVLERİNE, ORMAN EKO SİSTEMLERİNE AİT FLORA VE FAUNAYLA İLGİLİ TOHUM, BİTKİ, YABAN HAYVANI, YUMURTA, SPERM ÜRETİMİ VE TİCARETİ”, ORMAN MÜHENDİSİ VE ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSİNİN FAALİYET KONULARI OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR.

ORMAN FAKÜLTELERİNİN KONU İLE İLGİLİ DERS PROGRAMLARI İNCELENDİĞİNDE, “ORMAN İÇİ SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ, ETÜT, ENVANTER, PLANLAMA VE PROJELENDİRMESİ” VE “SU FAUNASI” KONUSUNDA UZMANLIK OLUŞTURMA İÇİN YETERLİ OLAMAYACAK BİR KAPSAM GÖZE ÇARPMAKTADIR:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ, KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARTVİN ORMAN FAKÜLTESİ, KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNDE, “SU” BAŞLIĞI TAŞIYAN BİR TEK DERS BULUNMAMAKTADIR.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI ORMAN FAKÜLTESİ “ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE KORUMA ANABİLİM DALI”NIN SORUMLULUĞUNDAKİ SEKİZ DERSTEN YALNIZCA BİRİ “ORMAN İÇİ SU ÜRÜNLERİ” OLARAK BELİRTİLMEKTEDİR.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU ORMAN FAKÜLTESİ, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İLE ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DÜZCE ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNDE İSE, SU KONUSUNU ODAĞINA ALAN BİR TEK ZORUNLU DERS BULUNMAMAKTA OLUP, YALNIZCA “ORMAN İÇİ SU ÜRÜNLERİ” BAŞLIKLI 2 KREDİLİK BİR SEÇMELİ DERS VERİLMEKTEDİR.

GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ, ORMAN FAKÜLTELERİNİN ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNDE OKUTULMAKTA OLAN DERSLER; BU FAKÜLTELERDEN MEZUN OLAN ORMAN MÜHENDİSİ/ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSLERİNİ, “ORMAN İÇİ SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ, ETÜT, ENVANTER, PLANLAMA VE PROJELENDİRMESİ” İLE “FAUNA İLE İLGİLİ HİZMETLER” KONULARINDA YETKİN BİRER UZMAN YAPMAKTAN ÇOK UZAKTIR.

BUNA KARŞILIK ZİRAAT FAKÜLTELERİNİN TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMLERİ TARAFINDAN VERİLEN DERSLERDEN BAZILARI ŞÖYLE LİSTELENEBİLİR;

MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ, ÖLÇME BİLGİSİ, TARIMSAL YAPILAR, SULAMA, HİDROLİK, HİDROLOJİ, MUKAVEMET, METEOROLOJİ, ZEMİN MEKANİĞİ, BETONARME, KIRSAL ALTYAPI, KÜLTÜRTEKNİ PROJELERİ HAZIRLAMA, SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ, SULAMA SUYU KALİTESİ, YAPI MALZEMELERİ, YAPI STATİĞİ, KÖY İÇME SULARI, SU KAYNAKLARI PLANLAMASI, SU TOPLAMA VE HAVZA YÖNETİMİ, SULAMA SİSTEMLERİ TASARIMI, TARIMDA ATIK SU YÖNETİMİ, TARIMSAL İNŞAAT, TARIMSAL YAPILARIN TASARIMI, TOPRAK VE SU YAPILARI..

YİNE, ZİRAAT FAKÜLTELERİNİN SU ÜRÜNLERİ BÖLÜMLERİ TARAFINDAN VERİLEN DERSLERDEN BAZILARI ŞÖYLE LİSTELENEBİLİR;

BALIK ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ, KABUKLU SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ, PALNKTON VE ÜRETİM TEKNİKLERİ, BALIK BİYOLOJİSİ, BALIK ÜRETİMİNDE SU KRİTERLERİ, BALIKÇILIK AMENAJMANI, SU KİRLENMESİ VE KONTROLÜ, BALIK HASTALIKLARI, İÇSU BALIKLARI VE ÜRETİMİ, AVLAMA TEKNİĞİ, BALIK ISLAHI, POPÜLASYON DİNAMİĞİ, SU TOKSİKOLOJİSİ, SU ÜRÜNLERİ MEVZUATI, SU ÜRÜNLERİ TAŞIMA SİSTEMLERİ, SU ÜRÜNLERİ PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ ..

BU ÇERÇEVEDE, YUKARIDA SÖZÜ EDİLEN 7472 SAYILI ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN’UN 2 İNCİ MADDESİ, ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİ, MESLEKİ İŞTİGAL VEYA İHTİSAS SAHALARI DAHİLİNDE OLMAK ÜZERE SU ALANINDA FAALİYETTE BULUNMAYA, KEŞİF-PLAN-PROJE HAZIRLAMAYA VE TATBİK ETMEYE YETKİLİ KILMAKTADIR.

AYRICA, YİNE YUKARIDA SÖZÜ EDİLEN “ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK”ÜN, “LİSANS VE UZMANLIK ALANLARINA GÖRE GÖREV VE YETKİLER” BAŞLIKLI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM’ÜNÜN, “SULAMA, DRENAJ VE TARIMSAL YAPILAR” BAŞLIKLI 19 UNCU MADDESİ, AYNEN ŞU HÜKME HAİZDİR;

“TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ALANINDA ÖĞRENİM GÖRMÜŞ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ, SULAMA SUYU İHTİYACI SANİYEDE 500 LİTREYE KADAR OLAN SULAMA TESİSLERİ, SULAMA SUYU VE HAYVAN İÇME SUYU SAĞLAMAK İÇİN YAPILACAK GÖLETLER, DRENAJ, TOPRAK EROZYONU ÖNLEYİCİ TOPRAK VE SU MUHAFAZA EDİCİ TESİSLER, TARIMSAL YAPILARLA İLGİLİ ARAŞTIRMA, ETÜD, PLAN, PROJE, UYGULAMA VE KONTROL HİZMETLERİNİ YAPMAYA YETKİLİDİRLER.

SULAMA TESİSLERİNDE, SUYUN TARIMDA KULLANILMASIYLA İLGİLİ ARAZİ TESVİYESİ, TARLA BAŞI KANALLARI, TARLA GRUP YOLLARI, TARLA İÇİ SULAMA VE DRENAJ TESİSLERİ, ARAZİ ISLAHI, TOPLULAŞTIRMASI, DAĞITIMI VE BENZERİ TOPRAK VE SU KULLANIMINI GELİŞTİRME PROJELERİ, TOPRAK SU BİTKİ İLİŞKİLERİ ETÜDLERİ, FİZİBİLİTE, PLANLAMA, PROJELENDİRME, UYGULAMA VE KONTROLUNDA TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ALANINDA ÖĞRENİM GÖRMÜŞ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ÇALIŞTIRILIR.

ZİRAAT FAKÜLTELERİNDE TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA KONUSUNDAKİ ÖĞRENİMİNİ KÜLTÜRTEKNİK, TOPRAK VE TARIM MAKİNELERİ BÖLÜMLERİNDE GÖRMÜŞ OLAN ZİRAAT MÜHENDİSLERİ DE YUKARIDA SAYILAN HİZMATLARİ YAPMAYA YETKİLİDİR.“

AYNI TÜZÜK”ÜN, “SU ÜRÜNLERİ” BAŞLIKLI 22 İNCİ MADDESİ İSE ŞÖYLEDİR;

“SU ÜRÜNLERİ ALANINDA ÖĞRENİM GÖRMÜŞ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ, DENİZLERDE VE İÇ SULARDA BULUNAN BİTKİLERLE HAYVANLARIN VE BUNLARIN YUMURTA, YAVRU VE YETİŞKİNLERİNİN ÜRETİMİ, AVLANMASI, PAZARLANMASI, DAĞITIM, İTHAL VE İHRACI, TESCİL VE DENETİMİYLE İLGİLİ KONULARDA, DENİZ VE İÇ SULARDAKİ ÜRETİM ALANLARININ BELİRLENMESİ, ÜRETİM TESİSLERİNİN PLANLANMASI, PROJELENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ KONULARINDA FAALİYETTE BULUNMAYA YETKİLİDİRLER”

GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE;

1 – ZİRAAT FAKÜLTELERİNDE KONU İLE İLGİLİ BİRÇOK DERS ALMIŞ OLAN ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN, SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİNİN VE BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLERİNİN YASA VE TÜZÜK İLE YETKİLENDİRİLDİĞİ BİR ALANDA,

2 – KONU İLE İLGİLİ UZMANLIĞI BULUNMAYAN BİR MESLEK GRUBUNUN SIRF MESLEK TAASSUBU DÜŞÜNCESİ İLE YETKİLENDİRİLMEYE ÇALIŞILMASI, KAMU YARARINA AYKIRIDIR.

BU BAĞLAMDA, TASARI’NIN “ORMAN İÇİ SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ, ETÜT, ENVANTER, PLANLAMA VE PROJELENDİRMESİ” CÜMLESİNİN TASARI’DAN TÜMÜYLE ÇIKARILMASI GEREKMEKTEDİR.

3. TASARININ ŞEKLİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN OLARAK

TASARI’NIN 4 ÜNCÜ VE 5 İNCİ MADDELERİ, DİĞER MESLEK DİSİPLİNLERİ İLE ÇATIŞMA ALANLARI OLUŞTURMAKTADIR.

GÜNÜMÜZDE MESLEK DİSİPLİNLERİNİN MÜNHASIR YETKİ ALANLARI YANINDA, DİĞER MESLEK DİSİPLİNLERİ İLE PAYLAŞTIĞI, “İNTERDİSİPLİNER” BİRÇOK ALAN BULUNMAKTADIR.

TASARI’NIN 4 ÜNCÜ MADDESİ “FAALİYET KONULARINI” SAYIP, 5 İNCİ MADDESİ İSE (ORMAN MÜHENDİSLERİ/YÜKSEK MÜHENDİSLERİ) “SAYILAN HİZMETLERİ YAPMAYA VE YÜRÜTMEYE YETKİLİDİRLER” ŞEKLİNDE HÜKÜM GETİREREK, MÜNHASIR YETKİ ALANLARI İLE DİĞER MESLEKLERLE PAYLAŞILAN YETKİ ALANLARINI BİRBİRİNE KARIŞTIRMAKTADIR.

BU BAKIMDAN,

A) ÖNCELİKLE TASARI’NIN 4 ÜNCÜ MADDESİNDE DİĞER MESLEK ALANLARININ MÜNHASIR ALANLARINA GİREN FAALİYET KONULARININ TASARI KAPSAMINDAN TÜMÜYLE ÇIKARILMASI,

B) ARDINDAN ORMAN MÜHENDİSLİĞİ / ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ / AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DİSİPLİNİNİN MÜNHASIR GÖREV VE YETKİ ALANININ NET OLARAK SAYILMASI,

C) SON OLARAK TA GERİYE KALAN FAALİYET KONULARININ İNTERDİSİPLİNER ÇALIŞMA ALANI OLARAK YİNE NET OLARAK BELİRTİLMESİ

YENİ YETKİ VE GÖREV ÇATIŞMALARININ ÖNÜNE GEÇEBİLMEK BAKIMINDAN SON DERECEDE YARARLI BİR ŞEKİL VE İÇERİK KOŞULU OLACAKTIR.

BU BAĞLAMDA OLMAK ÜZERE;

A) ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN TEMSİL ETTİĞİ MESLEK DİSİPLİNLERİNİN MÜNHASIR YETKİSİNDE OLAN VE BU NEDENLE TASARI KAPSAMINDAN TÜMÜYLE ÇIKARILMASI GEREKEN FAALİYET KONULARI AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR;

 • ORMAN TOPRAKLARININ ETÜD, ANALİZ, ISLAH VE SINIFLANDIRILMASI,
 • ORMAN İÇİ, BİTİŞİĞİ VE ÜSTÜ MERALARIN TEFRİKİ, ISLAHI, KORUNMASI VE PLANLANMASI,
 • ORMAN İÇİ SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ, ETÜT, ENVANTER, PLANLAMA VE PROJELENDİRMESİ, ORMAN EKOSİSTEMLERİNE AİT FAUNA İLE İLGİLİ HİZMETLER

DİĞER MESLEK ODA’LARI VE MESLEK KURULUŞLARININ MÜNHASIR YETKİ ALANLARI DA, BENZER BİÇİMDE, TASLAK KAPSAMINDAN TÜMÜYLE ÇIKARILMALIDIR.

B) TASARI’DA YER VERİLEN FAALİYET KONULARINDAN, DİSİPLİNLER ARASI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKENLER AŞAĞIDA VERİLMEKTEDİR;

 • ORMAN AĞAÇ, AĞAÇCIK, VE FLORASINA AİT TOHUM ÜRETİMİ VE AŞILAMA, TOHUM VE AĞAÇ ISLAHI, FİDANLIK KURMA, YÖNETME, İŞLETME, FİDAN VE BİTKİ NAKLİ, STANDARDİZASYONU VE SERTİFİKALANDIRILMASI, FİDAN YETİŞTİRİLMESİ,
 • AĞAÇLANDIRMA, EROZYONLA MÜCADELE, SEL VE ÇIĞ KONTROLÜ, HAVZA AMENAJMANI, ENTEGRE HAVZA ISLAHI VE KIRSAL KALKINMA PLANLAMA, PROJELENDİRME VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI,
 • MİLLİ PARKLAR, ORMAN İÇİ DİNLENME VE MESİRE YERLERİ İLE REKREASYON ALANLARININ TESPİT, TEFRİK, ENVANTER VE DÜZENLENMESİ, REKREASYON YÖNETİMİ VE İŞLETMECİLİĞİ, PEYZAJ PLANLAMASI VE UYGULAMASI, UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI ÇALIŞMALARI,
 • ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYET ÇALIŞMALARI, ORMAN HARİTA VE FOTOGRAMETRİ ÇALIŞMALARI,
 • HER TÜRLÜ ORMANCILIK İLE İLGİLİ TESİSLERİN ETÜT, PROJE, PLANLAMA, APLİKASYON, YAPIM, BAKIM VE KONTROLÜ,
 • ORMAN EKOSİSTEMLERİ, GEN VE BİYOSFER REZERVLERİ İLE BİYOTOP ALANLARIN KURULMASI, ORMAN AĞAÇ, AĞAÇCIK VE FLORASINA AİT GEN KORUMA ALANLARININ PLANLANMASI, KURULMASI, YÖNETİLMESİ,
 • ÇEVRE DÜZENLEMESİ, ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ,,
 • ORMAN EKO SİSTEMLERİNE AİT FLORAYLA İLGİLİ TOHUM, BİTKİ, ÜRETİMİ VE TİCARETİ.

4. TASARININ TMMOB HUKUKU İLE İLGİLİ BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN OLARAK

TASARI, HEM GENEL HUKUK İLKELERİ, HEM DE TMMOB HUKUKUNA UYMAYAN BİRÇOK HÜKÜM İÇERMEKTEDİR. ÜSTELİK, 6235 SAYILI TMMOB YASASI’NDA, “BÜTÜN MÜHENDİS VE MİMARLARI İHTİSAS KOLLARINA AYIRMAK VE HER KOL İÇİN BİR ODA KURUL­MASINA KARAR VERMEK” İLE “MESLEK VE MENFAATLERİYLE İLGİLİ İŞLERDE RESMî MAKAMLARLA İŞBİRLİĞİ YAPARAK GEREKLİ YARDIMLARDA VE TEKLİFLERDE BULUNMAK, MESLEKLE İLGİLİ BÜTÜN MEVZUATI NORMLARI, FENNî ŞARTNAMELERİ İNCELEMEK VE BUNLAR HAKKINDA GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ İLGİLİLERE BİLDİRMEK” BİRLİĞİN GÖREVLERİ OLARAK SAYILMIŞKEN, TASARININ TMMOB’UN BİLGİSİ DIŞINDA TBMM’YE GETİRİLMESİ UYGUN GÖRÜLMEMEKTEDİR.

BU KONULARDA TMMOB’NİN YAZISI İLE GEREKLİ AÇIKLAMALAR YAPILACAĞINDAN, BURADA KONU İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR AYRINTIYA GİRİLMEYECEKTİR.

ANCAK, MESLEKLER VE MESLEK ADAMLARI ARASINDA ADALETİN SAĞLANMASI AÇISINDAN, ŞU İFADELER BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR:

HER MESLEK İÇİN YETKİYE YÖNELİK DÜZENLEMELERİ YAPMAK TMMOB HUKUKU İÇİNDE OLANAKLIDIR, ORADA YAPILMALIDIR.

BU BAĞLAMDA; TASARININ 14. MADDESİ, 10 TEMMUZ 2002 TARİHLİ VE 24811 SAYILI RESMİ GAZETE‘DE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN TMMOB DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ’NE; TASARININ 18. MADDESİ, TMMOB MİMARLIK-MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRET-ASGARİ ÇİZİM VE DÜZENLEME ESASLARI YÖNETMELİĞİ’NE; TASARININ 19. MADDESİ, 14 ARALIK 2004 TARİHLİ VE 25670 SAYILI RESMİ GAZETE‘DE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN TMMOB MESLEK İÇİ EĞİTİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ’NE; TASARININ 21. MADDESİ, TMMOB SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HİZMETLERİ VE BÜRO TESCİL BELGESİ YÖNETMELİĞİ’NE AYKIRI DÜZENLEMELERİ İÇERMEKTEDİR. OYSA, BİRLİĞE BAĞLI DİĞER 22 ODA, ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN BU TÜR DÜZENLEMELERİ TMMOB HUKUKU İÇERİSİNDE ÇÖZMEKTEDİR.

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN BİR DÜZENLEME YAPILMASI GEREKİYORSA, 6235 SAYILI YASA VE 2 ARALIK 2002 TARİH VE 24954 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN TMMOB ANA YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, BU DÜZENLEME BİRLİK GENEL KURULUNA GETİRİLMELİ VE “BİRLİK YÖNETİM KURULUNCA ÖNERİLEN YÖNETMELİKLERİ İNCELEYİP, ONAYLAMAK; BİRLİK YÖNETİM KURULUNUN GEREKLİ GÖRMESİ DURUMUNDA ODA TÜZÜK, ANA YÖNETMELİK VE YÖNETMELİKLERİNİ İNCELEYİP GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLERİ YAPMAK YA DA AYNEN ONAYLAMAK.” HÜKMÜ GEREĞİ, YAPILMAK İSTENEN YASAL DÜZENLEMENİN HUKUKİ DAYANAĞI DOĞRU ŞEKİLDE OLUŞTURULMALIDIR.

İNCELENEN TASARI GİBİ, TMMOB HUKUKUNA AYKIRI DÜZENLEMELERİN GÜNDEME GETİRİLMESİ DURUMUNDA, HER MESLEK İÇİN BENZER BİR YETKİ YASASI’NIN, İVEDİLİKLE TBMM’DEN GEÇİRİLEREK YASALAŞMASINA YÖNELİK BİR İRADE ORTAYA KONULMALI, MESLEK ODALARI, İLGİLİ BAKANLIKLAR VE FAKÜLTELER, KONU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARINI YERİNE GETİRMELİDİRLER. ODA’MIZ, BÖYLE BİR YAKLAŞIMI İSE UYGUN BULMAMAKTADIR. NİTEKİM, ANILAN 7472 SAYILI YASA, TMMOB TARAFINDAN DÖNEMİN NAFIA VEKALETİNE İLETİLMİŞ, TASARI ZİRAAT VEKALETİ TARAFINDAN TBMM GÜNDEME ALINMIŞTIR.

BİLGİLERİNİZE SUNARIM.

SAYGILARIMLA,

GÖKHAN GÜNAYDIN

BAŞKAN

Okunma Sayısı: 8404