42. DÖNEM III. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI KONYA`DA YAPILDI

KONYA ŞUBE ( )
09.05.2011 (Son Güncelleme: 31.01.2014 11:37:35)

Danışma Kurulu`nda Konya Şube Başkanımız, Genel Başkanımız, Tarım İl Müdürü ve SÜ Ziraat Fakültesi Dekanı birer konuşma yaptı.

 

ODA‘mızın 42. Dönem III. Danışma Kurulu Toplantısı Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Onur Kurulu Üyelerimiz, Denetleme Kurulu Üyelerimiz, TMMOB temsilcimiz, önceki dönem yöneticilerimiz, şube başkanlarımız ve bazı il temsilcilerimizin katılımıyla, 6-8 Mayıs 2011 tarihlerinde Konya‘da gerçekleştirildi.

Danışma Kurulumuzun 6 Mayıs 2011 Cuma günü yapılan ilk gün çalışmaları kapsamında; Antalya Şube Başkanımız Vahap TUNCER "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık"; İstanbul Şube Başkanımız Ahmet ATALIK da "Siyasi Partilerin Tarım Politikaları" konusunda bilgi verdi.

Danışma Kurulu‘nun resmi açılışı 7 Mayıs 2011 Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Konya Şube Başkanımız Özkan TAŞPINAR, açılış konuşmasında Danışma Kurulu‘na destek olan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Dört değişik mevsimi, yedi coğrafi bölgesi bulunan ve coğrafi haritaya baktığınız zaman % 70‘i ekilebilir ve dikilebilir alana sahip olan ülkemiz bir tarım ülkesidir. Aynı zamanda Konyamız 2.2 milyon hektarlık tarım alanına sahip olup, bunun sadece 500 bin hektarlık alanı sulanabilmekte geri kalan kısmında susuz tarım yapılmaktadır. Bu şekilde Konya ülkemizin buğday ihtiyacının %11‘ini, arpa ihtiyacının % 14‘ünü, şeker pancarı ihtiyacının % 25‘ini karşılamaktadır. Konya‘nın sulanamayan tarım arazilerinin sulanabilmesi halinde ülkemizin yurt dışından ithal ettiği mısır, soya fasulyesi ve yağ bitkileri gibi ihtiyacının tamamını karşılayabilecek bir potansiyele sahiptir. Sulanan alanların artması ile birlikte ülkemizin dışarıdan herhangi bir GDO‘lu veya GDO‘suz ithalat yapmasına gerek kalmayacaktır."

ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, tarımın güncel sorunlarına dikkat çekerken, "Uygulanan yanlış politikalardan dolayı son 30 yılda hayvan varlığı 85 milyondan 38 milyona düştü, et üretimi geriledi. Hayvancılık sektörü ithalata bağımlı hale geldi. Kurbanlık hayvanlar bile ithal edildi. 2010 yılında 600 milyon dolarlık kasaplık hayvan ve et ithalatı yapıldı" diye konuştu.

2010 yılında geçen yıla oranla tahıl üretiminin % 2,5, sebze üretiminin % 2,9 ve meyve üretiminin de % 0,1 azaldığını bildiren TUNCER, son 8 yılda yalnızca mısır, çeltik ve ayçiçeğinde anlamlı üretim artışı olduğunu kaydetti. Tarımsal desteklerin arz, talep, üretim, ihracat, ithalat, maliyet gibi temel kıstaslara göre yapılmamasını eleştiren TUNCER, çiftçinin girdi maliyetlerini karşılayamadığını belirtti.

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile küçük işletmelerde sorumlu yöneticiliğin kaldırıldığını anımsatan TUNCER, "Gıda güvenliğine aykırı uygulamaların ağırlıkla bu işletmelerden kaynaklandığı dikkate alınırsa; yasanın uygulanmasının gıda güvenliği ve halk sağlığı için ne denli tehlikeli sonuçlar yaratacağı ortadadır. Aslında küçük işyerlerini tasfiyeye yönelik olan bu yasa ile gıda denetiminin özelleştirilme tehlikesi söz konusudur" dedi.

TUNCER, "Ülkemizde tarıma yeterli kaynak aktarılarak yapısal sorunlar giderildiği takdirde kendi kendine yeterlilik gerçekleştirilebilir. Bu nedenle daha bilinçli ve daha akılcı politikalara ihtiyaç vardır" diye konuştu.

Tarım İl Müdürü Bülent ALPARSLAN, hububat ambarı olarak bilinen Konya‘nın sahip olduğu arazi varlığının büyüklüğüne işaret etti. Ancak "su" faktörünün tarımda kısıtlayıcı etkisini sürdürdüğünü belirten ALPARSLAN, son 3 yılda su tasarrufu, bilinçli kullanım ve çiftçi eğitimine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını ve bu alanda önemli aşamalar kaydettiklerini söyledi.

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubesi başta olmak üzere tarımla ilgili resmi ve sivil kuruluşların 3 yıllık ortak çalışması sonucunda KOP Eylem Planı‘nın hazırlandığını ve DPT‘den geçtiğini anlatan ALPARSLAN, "Önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde Konya tarımının rehabilitasyonu konusunda önemli çalışmalar yapılacak" dedi.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mevlüt MÜLAYİM, beslenme, barınma, giyecek gibi yaşamın temel alanlarında faaliyet gösteren ziraat mühendisliği mesleğinin stratejik ve vazgeçilemez bir meslek olduğunu kaydetti. MÜLAYİM, meslek onurunun korunması doğrultusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle de Ziraat Mühendisleri Odası‘na teşekkür etti. MÜLAYİM, çayır ve mera alanlarının önemine dikkat çekerek, Mera Kanunu‘nun hükümlerinin tam olarak yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Danışma Kurulu‘nda daha sonra, "Bitki Koruma ve Gıda Sektöründe Yaşanan Gelişmeler, Hukuksal Çalışmalar, Yeni Açılan ve Devam Eden Davalar, Bilirkişilik Sorunları, Özlük Hakları ve İstihdam Sorunları, Yönetim ve Mali İşler, Türkiye Gündemi ve Oda Politikaları" konuları ele alındı.

Danışma Kurulu ile eş zamanlı olarak Saymanlar Toplantısı ve Onur Kurulu Toplantısı da yapıldı.

Danışma Kurulu kapsamında 8 Mayıs 2011 Pazar günü Mevlana Müzesi ziyaret edildi ve Konya merkezi gezildi. ZMO heyetinin daha sonra incelemelerde bulunduğu Çumra Şeker Fabrikası‘nda, PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Recep KONUK ev sahipliği yaptı. Asya Lale tesisi ve Çatalhöyük ziyareti ile gezi sona erdi.

 

Okunma Sayısı: 1717
Fotoğraf Galerisi