15 MAYIS`TA TMMOB MİTİNGİNDE ANKARA`DAYIZ

TRABZON ŞUBE ( )
13.05.2011 (Son Güncelleme: 14.05.2011 11:26:47)

12 Mayıs 2011 Perşembe günü TMMOB Trabzon İl Koordinasyon Kurulu tarafından 15 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleşecek TMMOB MİTİNGİ ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

15 Mayıs 2011 Pazar günü Ankara‘da gerçekleşecek "TMMOB MİTİNGİ" ile ilgili olarak 12 Mayıs 2011 Perşembe günü TMMOB Trabzon İl Koordinasyon Kurulu tarafından basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasına Şubemiz adına Saymanımız Avni AYDIN, üyelerimiz Petek KAHRAMAN ve Ali SEKBAN katıldılar.

 

BASIN AÇIKLAMASI

12 MAYIS 2011

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), başta mühendis, mimar ve şehir plancılarının haklarını ve mesleğimizin onurunu savunmak; eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, ileri demokrasi ve ülkemizin geleceğine yönelik sözlerimizi topluca ifade etmek üzere Ankara‘da TMMOB MİTİNGİ yapma kararı almıştır.

Ülkemizde,

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın hem maddi hem de idari açıdan yaşadıkları sorunlarını, Geleceğe güvenle bakmak için iş güvencesi talebimizi,

Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı uygulamaları ve eğitimindeki temel sorunlarımızı,

Nitelikli işgücü olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının işsizlik sorununu,

Mühendisliğin sanayi, tarım, kent ve toplum yaşamına yönelik, bilimsel teknik temellerdeki kamusal-toplumsal hizmet niteliğinin vazgeçilmez olduğunu,

Sanayi, çalışma yaşamı, işçi sağlığı ve güvenliği, yapı denetimi, imar, tarım, gıda, madencilik, orman, su kaynakları, enerji, çevre ve kentleşme ile iligli yasalar ve yönetmeliklerin anayasal mesleki kuruluşlar olan mühendis, mimar, şehir plancıları odalarının önerileri doğrultusunda hazırlanması talebimizi

Hep bir ağızdan dile getirmek için;

HAKLARIMIZ için,

GELECEĞİMİZ için,

HALKIMIZ için,

ÜLKEMİZ için,

15 Mayıs 2011 Pazar günü Ankara‘da TMMOB MİTİNGİ‘nde buluşuyoruz.

Tüm Mühendis, mimar ve şehir plancılarının bu mitinge katılım yönünde azami katkıyı sağlamalarını bekliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Okunma Sayısı: 1398
Fotoğraf Galerisi