BUĞDAY BASIN AÇIKLAMASI

ADANA ŞUBE ( )
06.06.2011 (Son Güncelleme: 06.06.2011 10:22:04)

İlimiz birçok üründe olduğu gibi buğdayın da ilk hasat edildiği bölgedir. Buğday hasadının başlamasına rağmen hala alım fiyatının açıklanmaması üretici ve tüketici açısından olumsuz bir durumdur.

Ülkemiz buğday üretiminin %6-7 gibi önemli bir miktarını üreten ilimiz aynı zamanda ilk buğday hasadının yapılmasından dolayı buğday piyasasına yön vermesi ve fiyatı oluşturması gibi önemli bir işlev görmektedir.

Ülke genelinde yağışlı bir yıl geçmesi buğday verimini artıracak, dolayısı ile rekolte yüksek olacaktır.

İzlenen yetersiz ve yanlış tarım politikaları sonucu son 10 yıl içinde işlenen tarım arazileri 25 milyon dekar azalmış yani üreticiler üretim için yaptığı masrafı ürettiği ürünün geliri ile karşılayamaz olmuştur. Bundan dolayı üretimden vazgeçmiştir. Bu alanın 10 milyon dekarı ise buğday üretim alanıdır.

Artan ülke nüfusuna karşın tarımsal üretim alanının daralması tarımın iyi yönetilmediğinin göstergesidir. Girdi fiyatlarının hızla yükselmesine rağmen çiftçinin ürettiği ürün aynı oranda değer kazanmamış, üreticiler zor şartlarda üretim yapmak zorunda kalmışlardır.

Gübre fiyatları 2002 yılı ile 2011 yılı arasında ortalama 4 kata yakın değişim gösterirken buğday fiyatı 1,7 kat artmıştır.

                                               GÜBRE FİYATLARI

                                                2002 yılı ton/fiyat        2011 yılı ton/fiyat

       Amonyum Sülfat                           164                        540

       ÜRE                                              238                       850

       DAP                                              373                      1430

      20 - 20                                           164                      1035                                                  

                                                           MAZOT FİYATI

                                                           2003           2011

                                                           1,398          3,630

 

BUĞDAY FİYATI

                                     2003 yılı ton/fiyat         2010 yılı ton/fiyat

                                               325                             550

Yukarıdaki rakamlarda da görüldüğü gibi üreticinin girdilerinde 3 - 4 kat fiyat artışı gözlenirken sattığı üründe fiyat ikiye dahi katlanmamıştır. Yine gıda gibi insanlık için önemli bir üretim yapan bu sektörün en önemli girdisi olan gübrede KDV %18 gibi kabul edilemez orandadır. Bu oran mücevher sektöründe %0, deniz taşıtlarında kullanılan mazotta ÖTV ve KDV yok sayılacak düzeyde iken çiftçinin en önemli girdisi olan mazotta ödenen ÖTV ve KDV oranı Tarım Bakanlığı‘nın tarımda üreticiye verdiği desteklemelerden daha fazladır.

Bu zor şartlarda üretim yapan üreticinin buğday maliyet cetveli aşağıdadır. %20 üretici karı da dahil edildiğinde olması gereken buğday fiyatı 78 kuruştur. 5 kuruşluk devlet desteği bu fiyattan düştüğünde 73 kuruş yani 730 lira ton fiyatı çiftçinin minimum buğdayı satması gereken fiyattır.

Kamuoyuna saygılarımızla.

 

TMMOB

Ziraat Mühendisleri Odası

Adana Şubesi Adına

Şahin YETER

(Şube Başkanı)

  

ADANA İLİ 2011 YILI

KIRMIZI YARI-SERT BUĞDAYIN TAHMİNİ MALİYETİ

MASRAF UNSURLARI

YTL/Da

TARLA KİRASI

70

TOHUM BEDELİ

25

GÜBRE BEDELİ

55

GÜBRELEME İŞÇİLİĞİ

10

İLK SÜRME

10

İKİLEME

8

DİSKARO

8

TAPAN SÜRGÜ

6

EKİM

7

TOHUM KAPATMA

5

ZİR.MÜC.İLAÇ BEDELİ

22

ZİR. MÜC.İŞÇİLİĞİ

5

HASAT

14

ÜRÜNÜN PAZARA TAŞINMASI

5

TOPLAM

250

ARAZİ KİRASI HARİÇ

15

Yapılan Masrafların Normal Faizi (% 6)

 

Genel İdari Giderler ( % 3)

7,5

GENEL TOPLAM

272,5

Ortalama Verim (kg)

420

1KG DANENİN MALİYETİ (YTL)

0,648

1 KG BUĞDAYIN OLMASI GEREKEN

 

ALIM FİYATI (YTL) (% 20 ÜRETİCİ KARI İLE)

0,78

 

Okunma Sayısı: 1173