KAMUDA UZMANLIK KOMEDİSİ!

GENEL MERKEZ ( )
11.07.2011 (Son Güncelleme: 19.10.2011 17:52:16)

KAMUDA UZMANLIK KOMEDİSİ 

639 Sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı`nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin olarak yaptığımız değerlendirmenin 9 uncu maddesinde, uzmanlıklara ilişkin yaptığımız değerlendirmede, bu konuda çarpıcı bir örnek olarak; "Çevre, Orman ve Şehircilik Uzmanları"nı örnek göstermiş, "Bakanlık birkaç birleşme daha yaşarsa söz konusu uzmanların, uzmanlık alanlarını daha genişletecekleri görülmekle birlikte, Bakanlığın bölünmesi halinde uzmanlıklarının ne yönde gelişeceği merak konusudur" şeklinde bir tespitte bulunmuştuk.  

Hükümet 4 Temmuz 2011 tarihli Resmi Gazete`nin birinci mükerrer sayısında yayımladığı KHK`ler ile bu merakımızı giderdi. Cumhuriyet tarihinin (belki de dünya siyasal tarihinin) en kısa ömürlü ve Bakanı bile atanmamış Bakanlığı, Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı, kurulduğundan 26 gün sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak ikiye ayrılmıştır. Bu gelişme, söz konusu KHK`lerin gözden kaçırılarak, "yaptık, oldubitti" mantığının, uygulama başlamadan iflasının bir göstergesi olmakla birlikte, bu "mitoz bölünme" aynı zamanda bizim merak konumuza ilişkin değişikliği de içermektedir.  

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin, Atıflar, yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hükümler başlıklı 37 nci maddesinin on dokuzuncu fıkrasında;

"3/6/2011 tarihli ve 643 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 8 inci maddesinin;

1 – (a) bendinde yer alan "Çevre, Orman ve Şehircilik Uzman Yardımcıları" ibaresi "Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcıları, Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcıları" şeklinde, "Çevre, Orman ve Şehircilik Uzmanlığına" ibaresi "Çevre ve Şehircilik Uzmanlığına, Orman ve Su İşleri Uzmanlığına" şeklinde değiştirilmiştir" hükmü yer almaktadır.

İlk değerlendirmemize konu uzmanlar, uzmanlık alanları azalmakla birlikte, yer alacakları Bakanlığa göre yeni bir uzmanlığa sahip olmuşlardır. Bu konudaki değerlendirmemiz, şüphesiz söz konusu kadrolarda çalışan arkadaşlarımızın şahıslarına yönelik değil, uzmanlığın bu kadar hafife alınışına ilişkin çarpıklığı ortaya koymaya yönelik bir değerlendirmedir. Kamuda çalışma barışını bozucu ve içi boş "kadro uzmanlığı" değil, "konu uzmanlığına" yönelinmesini bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 4272
Fotoğraf Galerisi